MOTYWACJA PRACOWNIKA

 • 1. Jakie czynniki wg Pana(i) motywują do efektywnej pracy? ( zaznacz wg ciebie najważniejszą). *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jakie rodzaje motywowania pracowników są stosowane przez Pana(i) przełożonych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Która z motywacji oddziałuje na Pana/Panią bardziej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Który z systemów wpływa na Pana/Panią korzystniej z punktu widzenia motywacyjnego *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Co mogłoby Pana/Panią demotywować do pracy? (zaznacz 3 najważniejsze) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Czy uważa Pan/ Pani, że obawa utraty pracy i pogorszeniem warunków życia może motywować do pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy wynagrodzenie pieniężne jest dla Pana/Pani najważniejszym motywatorem? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jakie zmiany w Pana/Pani firmie uważa Pan/Pani za konieczne by zwiększyć zaangażowanie do pracy? (zaznacz 2 najważniejsze) *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy jest Pana/Pani zadowolona z wynagrodzenia (biorąc pod uwagę swoje zaangażowanie, doświadczenie, wykształcenie) osiąganego w firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Proszę zaznaczyć odpowiadający Panu/Pani wiek. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Proszę zaznaczyć Pana/Pani płeć. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Proszę zaznaczyć Pana/Pani wykształcenie. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jest Pana/Pani pracownikiem? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Ma Pan/Pani staż pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Pracuje Pan/Pani w branży? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...