Wpływ reklamy na racjonalność zachowańkonsumentów

 • Szanowni Państwo! Jestem studentką III roku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie jest anonimowe, wyniki posłużą mi do napisania pracy licencjackiej.
 • 1. Czy kiedykolwiek kupił/a Pan/Pani coś pod wpływem reklamy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Proszę podać przykłady produktów, które kupił/a Pan/Pani pod wpływem reklamy raz i więcej go Pan/i nie kupi bo Pana/Panią zawiódł. (maksymalnie 2 rodzaje)

 • 3. Proszę podać przykłady produktów, które kupił/a Pan/Pani pod wpływem reklamy raz i będzie go pan/Pani kupować częściej/stale. (maksymalnie 2 rodzaje)

 • 4. Jakich zakupów dokonał/a Pan/Pani pod wpływem reklamy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Nigdy Jeden raz Kilkukrotnie Wielokrotnie Nie kupuję
  Sprzęt RTV/AGD  
  Produkty żywnościowe  
  Kosmetyki  
  Środki czystości  
  Odzież  
  Książki, filmy, prasa  
  Zabawki  
  Obuwie  
 • 5. Czy zdarza się, że kupuje Pan/Pani produkty pod wpływem impulsu (np. wystawy sklepowej, reklamy, pokazu, degustacji, namowy znajomych czy sprzedawcy)?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Przy zakupie których z podanych niżej dóbr gromadzi Pan/Pani informacje o produktach, cechach, cenie itp.?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Nigdy Rzadko Często Zawsze Zawsze Nie kupuję tego typu produktów
  Sprzęt RTV/AGD  
  Produkty żywnościowe  
  Kosmetyki  
  Środki czystości  
  Odzież  
  Książki, filmy, prasa  
  Zabawki  
  Obuwie  
 • 7. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o produktach? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  +3 Zdecydowanie się zgadzam +2 +1 0 -1 -2 -3 Zdecydowanie się nie zgadzam
  Dzięki reklamie otrzymuję informacje o tym, co warto kupić  
  Reklamy są potrzebne do dokonania prawidłowego wyboru produktów  
  Reklama wpływa na atrakcyjność produktu  
  Reklama jest wystarczającym źródłem informacji o produkcie  
  Reklama powoduje, że kupuję rzeczy, których nie potrzebuję  
  Gromadzę informacje o produktach i ich cechach przed zakupem  
  Zawsze zastanawiam się nad słusznością moich decyzji zakupowych  
  Dokonując zakupów biorę pod uwagę usłyszane opinie o produkcie  
 • 9. Proszę wybrać jedno ze zdań, które najlepiej opisuje Pani/Pana sposób postępowania przy zakupach produktów pierwszej potrzeby (żywność, środki czystości, kosmetyki).

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jak jest Pana/Pani sytuacja materialna? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...