Trudności w nauce uczniów klas 1-3, ankieta dlarodziców

 • Witam, jestem studentką ostatniego roku pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Prowadzę badania dotyczące wpływu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w śród dzieci z trudnościami w nauce . Ankieta kierowana jest do nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Zapewniam całkowitą anonimowość podczas badania i proszę również o rzetelność podawanych odpowiedzi. Pozdrawiam
 • 1. Czy Pana/i dziecko ma problemy w nauce? *

  zaznacz jedną odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jakie trudności w nauce występują najczęściej u Pana/i dziecka? *

  można zaznaczyć kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Czy w placówce do której uczęszcza Pana/i dziecko organizowane są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne? *

  zaznacz jedną odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy Pana/i dziecko uczęszcza na tego rodzaju zajęcia? *

  zaznacz jedną odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy uważa Pan/i, że zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane w szkole i poza nią spełniają swoją funkcję? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Po jakim czasie zauważył/a Pan/i efekty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych u Pana/i dziecka? *

 • 7. Czy Pana/i zdaniem istnieje współpraca pomiędzy rodzicami, a szkołą? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Proszę opisać przebieg takiej współpracy *

 • 9. Czy Pana/i dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach kompensacyjnych? *

  zaznacz jedną odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Z jaką częstotliwością odbywają się zajęcia kompensacyjne w Pana/i szkole? *

  zaznacz jedną odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy jest Pan/i zadowolona z takiej formy pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Proszę zaznaczyć Pana/i wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Proszę podać Pana/i wiek *

 • 14. Płeć ankietowanego *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...