Przewlekłe choroby serca a samopoczucie

 • Celem poniższej ankiety jest uzyskanie informacji na temat umiejętności psychospołecznych pielęgniarki w komunikowaniu

  interpersonalnym z pacjentem cierpiącym na przewlekłe choroby kardiologiczne.

  Uzyskane informacje będą pomocne przy pisaniu pracy magisterskiej.
  Ankieta jest anonimowa. Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania poprzez zakreślenie wybranej
  odpowiedzi. Każda odpowiedź jest dobra o ile jest prawdziwa.

 • 1. Wybierając tylko jedną z poniższych odpowiedzi dokończ zdanie: "Stan mojego zdrowia i postęp mojej choroby...." *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Z poniższych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wybierz wszystkie te, które uważasz, że miały wpływ na rozwój Twojej choroby. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Poniżej znajdują się pytania dotyczące psychospołecznych czynników ryzyka choroby układu krążenia. Przeczytaj uważnie zdania i odpowiedz zaznaczając tak lub nie. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  tak nie
  Czy swoje życie oceniasz jako stresujące (np. przez prace zawodową, konflikty rodzinne, chorobę przewlekłą)  
  Czy mieszkasz samotnie?  
  Czy masz osobę zaufaną?  
  Czy często odczuwasz smutek i przygnębienie?  
  Czy jesteś osobą zadowoloną ze swojego dotychczasowego życia?  
  Czy to co robisz sprawia Ci przyjemność?  
  Czy martwisz się o swoją przyszłość?  
  Czy często odczuwasz zdenerwowanie lub wrogość?  
  Czy spoglądasz w przyszłość z nadzieją?  
 • 4. Poniżej znajdują się pytania dotyczące akceptacji choroby oraz poczucia zaradności i sensowności. Wyraź stosunek do każdego stwierdzenia zaznaczając na skali od 1 do 5 liczbę, która najlepiej określa Twój obecny stan. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1. zdecydowanie TAK 2. 3. 4. 5. zdecydowanie Nie
  Mam kłopoty z przystosowaniem się do ograniczeń narzuconych przez chorobę kardiologiczną  
  Z powodu swojego stanu zdrowie nie jestem w stanie robić tego, co najbardziej lubię  
  Choroba sprawia, że jestem ciężarem dla swojej rodziny i przyjaciół  
  Mój stan zdrowia sprawia, że nie czuję się pełnowartościowym człowiekiem  
  Nie jestem w stanie pokonać trudności wywołanych przez moją chorobę  
  Często mam wrażenie, że mój wysiłek związany z dbaniem o stan zdrowia nie ma sensu i nie przynosi żadnych korzyści  
 • 5. Czy posiadasz wiedzę dotyczącą następujących zagadnień: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  tak i często z niej korzystam tak, lecz chcę wiedzieć więcej tak- przeciętną,lecz jak dla mnie wystarczającą nie, ale bardzo chcę to zmienić nie i nie chcę tego zmieniać
  istoty jednostki chorobowej, jej przyczyn i leczenia (farmakoterapii, rehabilitacji fizycznej)  
  modyfikacji czynników ryzyka, które przyspieszają postęp choroby  
  sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami (stresem, depresją, lękiem, złością)  
 • 6. Psychoedukacja w rehabilitacji kardiologicznej to działania zmierzające do przywrócenia nadziei, opanowania bezradności oraz pobudzenia aktywności. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  tak nie
  Czy psychoedukacja powinna stanowić element rehabilitacji kardiologicznej?  
  Czy odczuwasz potrzebę skorzystania z psychoedukacji kardiologicznej?  
  Czy Twoim zdaniem odpowiednio przeszkolona pielęgniarka powinna prowadzić psychoedukację swoich pacjentów?  
 • 7. Jak oceniasz umiejętności psychospołeczne pielęgniarki w komunikacji terapeutycznej? *

  Proszę o wybranie wszystkich możliwych odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Miejsce zamieszkania: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Na którą z poniższych chorób kardiologicznych Pan(i) cierpi? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Od ilu lat leczy się Pan(i) na chorobę kardiologiczną? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...