Stosunek Polaków do Rosjan mieszkających w Polsce

 • 1. Czy zna Pan(i) osobiście osobę (osoby) które przyjechały do Polski z Rosji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Gdzie miał(a) Pan(i) możliwość ich poznania?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Ilu Pana(i) zdaniem Rosjan mieszka obecnie w Polsce? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jak by Pan(i) określiła swój stosunek do Rosjan? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jak Pana(i) zdaniem w ostatnich latach zmienił się stosunek Polaków do Rosjan imigrujących do Polski? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jakie są Pana(i) zdaniem charakterystyczne dla Rosjan cechy? (proszę wymienić przynajmniej trzy) *

 • 7. Czy Pana(i) zdaniem Polacy mogliby nauczyć się czegoś od Rosjan mieszkających w Polsce? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy Pana(i) zdaniem Rosjanie mieszkający w Polsce mogliby się czegoś nauczyć od Polaków? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami:
  Obecność w Polsce imigrantów z Rosji:
  *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak Nie Trudno powiedzieć
  powoduje wzrost bezrobocia  
  powoduje napływ taniej siły roboczej  
  obciąża państwo  
  wzbogaca kraj, bo są wśród nich ludzie zdolni i dobrze wykształceni  
  wzbogaca kulturę i obyczaje  
  obala stereotypy  
  powoduje wzrost przestępczości  
  powoduje/wzmaga konflikt na tle narodowościowym  
  przynosi niewiele korzyści  
  nie ma negatywnych skutków  
 • 10. Jak Pana(i) zdaniem powinno się postępować wobec cudzoziemców przybyłych z Rosji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy zna Pan(i) jakieś organizacje zrzeszające Rosjan w Polsce? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy kiedykolwiek słyszał(a) Pan(i) o następujących imprezach kulturalnych:
  (proszę zaznaczyć te, które Pan(i) zna)
  *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Czy brał(a) Pan(i) udział w którejś z tych imprez? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...