Rekrutacja i selekcja - dopasowanie do stanowisk pracy

 • Ankieta skierowana jest do Państwa jako pracowników szczególnie średnich i dużych firm. Celem ankiety jest określenie rodzaju metod i skuteczności rekrutacji i selekcji kadr. Ankieta jest anonimowa i służy pomocy w przeprowadzeniu badań i pisaniu pracy licencjackiej.
 • 1. Czy obecna praca jest pierwszą podjętą przez Pana/Pani pracą? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jakie techniki rekrutacji zewnętrznej stosuje wg Pana/Pani firma? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Które z wymienionych metod rekrutacji wewnętrznej są stosowane wg Pana/Pani w firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Proszę wybrać narzędzia rekrutacji i selekcji, którym został/a Pan/Pani poddany/a: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Który z etapów selekcji pozwolił Panu/Pani najpełniej zaprezentować swoje kompetencje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Czy podane narzędzia selekcji dokładnie oceniały Pana/Pani kwalifikacje na proponowane stanowisko? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Nie Nie dotyczy
  Formularz aplikacyjny  
  List motywacyjny  
  CV  
  Rozmowa kwalifikacyjna  
  Ośrodek oceny (AC)  
  Testy  
 • 7. Czy po przyjęciu Pana/Pani do pracy na dane stanowisko Pana/Pani kwalifikacje wymagały uzupełnienia? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy po przyjęciu Pana/Pani do pracy na dane stanowisko Pana/Pani kwalifikacje przekraczały poziom wymaganych umiejętności? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. W jakim stopniu Pana/Pani kwalifikacje zostały dopasowane do objętego stanowiska w trakcie rekrutacji i selekcji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jak skuteczne jest wg Pana/Pani dopasowywanie kandydatów na pracowników do stanowisk pracy w firmie (1-nieskuteczne, 10-idealne dopasowanie)? *

 • 11. Czy uważa Pan/Pani, że są w firmie pracownicy, którzy są nie dość wykwalifikowani? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy uważa Pan/Pani, że pracują w firmie osoby z kwalifikacjami przekraczającymi wymagania na danym stanowisku? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Czy uważa Pan/Pani, że rozwija się na stanowisku, na którym pracuje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy awansował/a Pan/Pani na wyższe stanowisko w firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Czy w trakcie Pana/Pani uczestnictwa w procesie naboru do firmy napotkał/a się Pan/Pani z niekompetentnym lub niesprawiedliwym traktowaniem (osobiście lub nie)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Wiek: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 18. Staż pracy: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 19. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 20. Pion organizacyjny:

Ładowanie
Formularze online
Ładowanie...