Basic

Do prostych ankiet i sond

za darmo

 

Załóż za darmo
 • 30 szablonów gotowych ankiet
 • 18 rodzajów pytań
 • Multimedia w treści ankiety
 • Łatwa publikacja ankiety na portalach społecznościowych
 • Graficzna prezentacja wyników
 • Limit 30 wypełnień ankiety

Student

Do pracy dyplomowej i prostych badań

49 zł / mies.

brutto

Testuj za darmo
 • Wszystkie funkcje Basic
 • Pytania filtrujące i rozgałęzienia
 • Eksport wyników do csv, xls, spss
 • Filtrowanie zebranych wyników
 • Ukrycie wyników przed respondentami
 • Brak reklam

Webankieta

Do zastosowań profesjonalnych i dużych badań

od 149 zł / mies.

netto

Testuj za darmo
 • Wszystkie funkcje ankietka.pl oraz
 • Nowoczesny interfejs panelu
 • Wsparcie techniczne przez czat i telefon
 • Ukrycie tożsamości serwisu
 • Własny branding (wygląd, domena)
 • Dedykowana umowa
 • Zaawansowana logika i pytania dynamiczne
 • Raporty PDF i PowerPoint
 • Konta dostępowe i read only
 • Badania stron WWW
 • Raporty cykliczne i alerty
 • Dedykowane rozwiązania i integracje

Porównaj
możliwości kont

Student

Testuj za darmo
Ogólne informacje
Możliwość tworzenia ankiet w domenach ankieta.biz, badanie.net, i-test.pl, go-survey.net Co to znaczy?
Limit respondentów per ankieta Co to znaczy? 30 brak brak
Limit pytań w ankiecie Co to znaczy? brak brak brak
Liczba ankiet na koncie Co to znaczy? Dowolna Dowolna Dowolna
Limit wypełnionych ankiet w miesiącu Co to znaczy? 1 000 1 000 od 2 000
Limit zaproszonych respondentów w miesiącu Co to znaczy? 1 000 1 000 od 10 000
25 szablonów gotowych ankiet Co to znaczy?
Wsparcie dla urządzeń mobilnych Co to znaczy?
Brak reklam w serwisie Co to znaczy?
Pomoc techniczna
Pomoc w zakresie korzystania z serwisu Co to znaczy? email email email, czat, telefon
Dostęp do poradnika, bloga i Bazy Ankiet Co to znaczy?
Wygląd ankiety
Piękne gotowe tematyczne skórki graficzne Co to znaczy?
Personalizacja skórki graficznej ankiety Co to znaczy?
Własny tekst na przyciskach nawigacyjnych ankiety dalej, wstecz, wyślij Co to znaczy?
Biblioteki własnych skórek Co to znaczy?
Wstawianie własnego logotypu w miejsce logotypu Ankietka.pl Co to znaczy?
Tworzenie ankiety
Pytania obowiązkowe Co to znaczy?
Pytania jednokrotnego wyboru Co to znaczy?
Pytania wielokrotnego wyboru Co to znaczy?
Pytania otwarte Co to znaczy?
Pytania macierzowe (jedna odpowiedź w wierszu) Co to znaczy?
Pytania macierzowe (kilka odpowiedzi w wierszu) Co to znaczy?
Pytania macierzowe otwarte Co to znaczy?
Pytanie typu NPS Co to znaczy?
Pytanie przeciągnij i upuść Co to znaczy?
Pytanie wyboru z rozwijalnej listy Co to znaczy?
Pytanie z przydzielaniem punktów Co to znaczy?
Pytanie o datę Co to znaczy?
Pytanie o liczbę Co to znaczy?
Pytanie o adres e-mail Co to znaczy?
Pytanie audio Co to znaczy?
Pytanie wideo Co to znaczy?
Pytanie obrazkowe Co to znaczy?
Pytanie rankingowe Co to znaczy?
Pytanie z suwakiem (skala) Co to znaczy?
Formularz Co to znaczy?
Załączanie plików do formularza Co to znaczy?
18 szablonów pytań Co to znaczy?
Bloki tekstowe rozdzielające pytania Co to znaczy?
Pozioma lub pionowa orientacja odpowiedzi Co to znaczy?
Możliwość dodania własnej odpowiedzi do pytań zamkniętych Co to znaczy?
Możliwość uzasadnienia odpowiedzi w pytaniach macierzowych Co to znaczy?
Możliwość podziału ankiety na strony Co to znaczy?
Definiowanie pytań filtrujących Co to znaczy?
Definiowanie przejść pomiędzy stronami Co to znaczy?
Dodawanie linków do treści pytań/odpowiedzi Co to znaczy?
Dodawanie obrazów/wideo/dźwięków do pytań/odpowiedzi Co to znaczy?
Zaawansowany edytor tekstowy (WYSIWYG) Co to znaczy?
Określenie minimalnych i maksymalnych ilości odpowiedzi w pyt. wielokrotnego wyboru Co to znaczy?
Edycja tekstu podziękowania za wypełnienie Co to znaczy?
Losowa kolejność prezentacji odpowiedzi Co to znaczy?
Losowa kolejność prezentacji skal (kolumn) Co to znaczy?
Losowa kolejność prezentacji pytań i stron Co to znaczy?
Losowanie stron/pytań z puli Co to znaczy?
Dynamiczne pytania zależne od wcześniejszych odpowiedzi Co to znaczy?
Dynamiczna treść pytań i odpowiedzi dopasowana do respondenta Co to znaczy?
Dynamiczna treść zaproszenia do wypełnienia ankiety dopasowana do respondenta Co to znaczy?
Definiowanie odpowiedzi neutralnej Co to znaczy?
Możliwość definiowania kwot respondentów oraz screen-out Co to znaczy?
Automatyczne zamknięcie ankiety po osiągnięciu określonej liczby respondentów Co to znaczy?
Automatyczny start i koniec ankiety o określonej dacie Co to znaczy?
Możliwość tworzenia ankiet w jęz. angielskim Co to znaczy?
Przekierowanie na zewnętrzny adres www po wypełnieniu ankiety Co to znaczy?
Szybki powrót do ponownego wypełniania po zakończeniu ankiety Co to znaczy?
Zaawansowana logika wyświetlania stron Co to znaczy?
Maksymalna liczba dodanych wariantów odpowiedzi w pytaniach Co to znaczy? 100 100 100
Maksymalna liczba skal w pytaniu macierzowym Co to znaczy? 15 15 15
Maksymalna liczba wariantów odpowiedzi w pytaniu z suwakiem Co to znaczy? 15 15 15
Zbieranie wyników
Powiadamianie na e-mail o wypełnieniu ankiety Co to znaczy?
Powiadamianie na e-mail o zbliżającym się limicie wypełnień ankiety Co to znaczy?
Wysyłka zaproszeń na e-mail Co to znaczy?
Import kontaktów/emaili z plików CSV i XLSX Co to znaczy?
Popup na stronę www Co to znaczy?
Osadzanie na stronie www jako IFRAME Co to znaczy?
Kod QR Co to znaczy?
Możliwość blokady ponownych wypełnień z tego samego komputera Co to znaczy?
Pomiar czasu wypełniania całej ankiety Co to znaczy?
Pomiar czasu odpowiedzi na pytania Co to znaczy?
Łatwa publikacja linku do ankiety w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, NK Co to znaczy?
Możliwość prezentacji ankiety w Bazie Ankiet Ankietka.pl Co to znaczy?
Komentarze do ankiety Co to znaczy?
Ukrycie ankiety w Bazie Ankiet Ankietka.pl Co to znaczy?
Możliwość ukrycia wyników przed respondentami Co to znaczy?
Zabezpieczenie ankiety hasłem Co to znaczy?
Generowanie kodu potwierdzającego wypełnienie ankiety Co to znaczy?
Możliwość pobrania wypełnionej ankiety przez respondenta Co to znaczy?
Przypisanie respondentom unikalnych identyfikatorów (tokenów) Co to znaczy?
Tokeny jednorazowego lub wielokrotnego użytku Co to znaczy?
Dystrybucja tokenów offline Co to znaczy?
Tworzenie i zarządzanie grupami kontaktów Co to znaczy?
Wysyłka przypomnień o niewypełnionej ankiecie Co to znaczy?
Możliwość przerwania i późniejszego powrotu do wypełniania ankiety Co to znaczy?
Statystyki wysyłki na e-mail Co to znaczy?
Tracking przez własne parametry Co to znaczy?
Wysyłanie respondentowi e-maila po wypełnieniu Co to znaczy?
Analiza wyników
Odświeżanie zebranych wyników Co to znaczy? Czas rzeczywisty Czas rzeczywisty Czas rzeczywisty
Prezentacja wyników w formie liczbowej Co to znaczy?
Prezentacja wyników w formie graficznej (słupki) Co to znaczy?
Przeglądanie wypełnionych arkuszy Co to znaczy?
Edycja i usuwanie wypełnionych arkuszy Co to znaczy?
Eksport wyników zbiorczych Co to znaczy?
Eksport surowych danych Co to znaczy?
Eksport wyników do SPSS (syntax i baza danych) Co to znaczy?
Filtrowanie wyników wg ustalonych kryteriów Co to znaczy?
Tabele krzyżowe Co to znaczy?
Raport z badania w formacie PDF lub DOCX Co to znaczy?
Raport z badania w formacie prezentacji PowerPoint Co to znaczy?
Bezpieczeństwo
Logowanie do serwisu przez bezpieczny protokół SSL Co to znaczy?
Wypełnianie ankiety przez bezpieczny protokół SSL Co to znaczy?
Testy i oceny pracownicze
Możliwość przypisania punktacji do pytań wyboru i macierzowych Co to znaczy?
Możliwość prezentacji wyniku punktowego po zakończeniu testu Co to znaczy?
Możliwość prezentacji wyniku opisowego w zależności od tego w jaki sposób został wypełniony test. Co to znaczy?
Definiowanie odpowiedzi neutralnej Co to znaczy?
Ustalanie limitu czasu wypełnienia Co to znaczy?
Elementy losowości Co to znaczy?
Wysyłka uzyskanych wyników testu na e-mail po wypełnieniu Co to znaczy?
Formularze online
Ładowanie...