Dobre praktyki w tworzeniu ankiet internetowych

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, dzięki którym Twoja ankieta będzie bardziej przyjazna respondentom. Konstrukcja kwestionariusza zgodnie z zaleceniami specjalistów Ankietka.pl przełoży się na:

 • większą liczbę udanych wypełnień
 • większą satysfakcję użytkownika z wypełniania kwestionariusza
 • krótszy czas potrzebny na wypełnienie ankiety
 • wyższą rzetelność odpowiedzi
 • niższy współczynnik rezygnacji z ankiety w trakcie jej wypełniania

O czym więc powinieneś pamiętać?

 • Rozpocznij od kilku słów na temat celu ankiety, jej autora i przewidywanego czasu, jaki respondent musi poświęcić, by wypełnić ankietę. Jeśli ankieta realizowana jest na potrzeby instytucji, podaj jej nazwę i/lub wklej logotyp.
 • Maksymalny czas wypełniania kwestionariusza nie powinien przekraczać  15-20 minut.
 • Po zaprojektowaniu ankiety, przekaż link do niej osobie trzeciej w celu testowego wypełnienia i ew. sugestii co do konstrukcji, logiki czy warstwy językowej.
 • Staraj się minimalizować ilość tekstu w pytaniach i odpowiedziach. Krótszy czas poświęcony na czytanie zmniejsza „efektu znużenia” w końcowych etapach ankiety.
 • Zmniejszaj ilość koniecznych kliknięć. Zastanów się czy dane pytanie nie może być skonstruowane w inny sposób, bardziej czytelny i przyjazny dla wypełniającego, np. wykorzystując typ pytania krzyżowe/macierzowe.
 • Zadawaj pytania jasno i przystępnie. By nie zwiększać ilości tekstu nie wyjaśniaj „co autor miał na myśli”.
 • Jeśli masz pytanie z długą listą odpowiedzi wielokrotnego wyboru, podziel je na kilka krótszych z mniejszą liczbą odpowiedzi.
 • Gdy pytanie lub wstęp do ankiety jest długi i może być nieczytelny, dziel tekst na akapity.
 • Unikaj potencjalnie niezrozumiałych dla respondenta skrótów i sformułowań. Jeśli wyraz może być niezrozumiały dodaj objaśnienie w nawiasie.
 • Nie stosuj grafik i obrazków niskiej jakości. Staraj się wyszukiwać te w wyższej rozdzielczości,  a Twoja ankieta będzie wyglądała bardziej profesjonalnie.
 • Używaj poprawnego języka polskiego, zwracaj uwagę na ortografię i interpunkcję.
 • Nie pisz WIELKIMI LITERAMI ani tzw. falą (pRZyKłAdOwY tEkSt)

Chciałbyś coś dodać do tej listy? Napisz nam o tym.

Stwórz ankietę

Ankiety internetowe

Często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo zaawansowane mogą być ankiety internetowe. Jeżeli interesuje Cie profesjonalne wsparcie merytoryczne, analiza problemu oraz późniejsza analiza wyników zapraszamy do naszej biznesowej platformy Webankieta. Ankiety internetowe to codzienność naszych ekspertów, którzy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości dotyczące badań.

Formularze online
Ładowanie...