Wyniki ankiety: Ankieta - Rozwiązania stosowane podczas rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy na trójmiejskimrynku pracy

 • 1 strona

 • 1. Ile razy w ciągu ostatnich trzech lat uczestniczył/a Pan/i w procesie rekrutacji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1-3
   
  66,67%
  16
  4-6
   
  4,17%
  1
  7-9
   
  16,67%
  4
  10 i więcej
   
  12,50%
  3
  Wypełnienia: 24
 • 2. Z jakich kanałów informacyjnych korzysta Pan/Pani poszukując pracy? *

  (możliwość wybrania kilku odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Ogłoszenia prasowe
   
  29,17%
  7
  Ogłoszenia w serwisach internetowych
   
  91,67%
  22
  Strona internetowa przedsiębiorstwa
   
  62,50%
  15
  Agencje pośrednictwa pracy
   
  16,67%
  4
  Urząd pracy
   
  8,33%
  2
  Ulotki/broszury
   
  4,17%
  1
  Reklama w radio/tv   0,00%
  0
  Targi pracy
   
  8,33%
  2
  Dni otwarte firmy   0,00%
  0
  Wizyta przedstawicieli firmy na uczelni   0,00%
  0
  Rekomendacje od znajomych
   
  54,17%
  13
  Inne, jakie:
   
  4,17%
  Wypełnienia: 24
 • 3. Które z poniższych źródeł informacji o ofertach pracy w Pana/i ocenie należą do najskuteczniejszych? *

  (możliwość wybrania kilku odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Ogłoszenia prasowe
   
  4,17%
  1
  Ogłoszenia w serwisach internetowych
   
  66,67%
  16
  Strona internetowa przedsiębiorstwa
   
  45,83%
  11
  Agencje pośrednictwa pracy
   
  12,50%
  3
  Urząd pracy
   
  12,50%
  3
  Ulotki/broszury   0,00%
  0
  Reklama w radio/tv   0,00%
  0
  Targi pracy
   
  4,17%
  1
  Dni otwarte firmy   0,00%
  0
  Wizyta przedstawicieli firmy na uczelni   0,00%
  0
  Rekomendacje od znajomych
   
  45,83%
  11
  Inne, jakie:
   
  4,17%
  Wypełnienia: 24
 • 4. Który z czynników ma dla Pana/i największe znaczenie w procesie rekrutacji prowadzonej przez firmę do której Pan/Pani aplikuje? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Precyzyjne informacje o stanowisku od osoby rekrutującej
   
  25,00%
  6
  Przyjazna, bezstresowa atmosfera podczas spotkania
   
  33,33%
  8
  Możliwość zadawania pytań odnośnie firmy, stanowiska i warunków pracy
   
  12,50%
  3
  Właściwie dobrane metody selekcji (dopasowane do stanowiska)   0,00%
  0
  Otrzymanie informacji zwrotnej po spotkaniu – tzw. Feedback
   
  29,17%
  7
  Wypełnienia: 24
 • 5. Co ma decydujący wpływ na podjęcie decyzji o złożeniu swojej kandydatury na pracownika danej firmy? *

  (Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego
   
  12,50%
  3
  Dobre opinie o przedsiębiorstwie
   
  33,33%
  8
  Atrakcyjność warunków pracy
   
  70,83%
  17
  Perspektywa rozwoju i awansu
   
  62,50%
  15
  Możliwość ułożenia elastycznego grafiku pracy
   
  37,50%
  9
  Trudność w znalezieniu innej pracy
   
  20,83%
  5
  Stabilność zatrudnienia
   
  41,67%
  10
  Dobra lokalizacja – bliskie usytuowanie względem miejsca zamieszkania
   
  45,83%
  11
  Inne – jakie?   0,00%
  0
  Wypełnienia: 24
 • 6. Złożenia jakich dokumentów wymagał od Pana/i pracodawca w związku z gromadzeniem informacji niezbędnych w procesie selekcji? *

  (możliwość zaznaczenia kilku odp.)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  CV
   
  100,00%
  24
  List motywacyjny
   
  66,67%
  16
  Świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia uczelni
   
  41,67%
  10
  Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia
   
  29,17%
  7
  Referencje
   
  12,50%
  3
  Zaświadczenia o stanie zdrowia
   
  12,50%
  3
  Formularz aplikacyjny
   
  29,17%
  7
  Ankieta osobowościowa
   
  8,33%
  2
  Dyplomy ukończenia kursów(certyfikaty/zaświadczenia)
   
  20,83%
  5
  Zdjęcia
   
  33,33%
  8
  Inne – jaki?   0,00%
  0
  Wypełnienia: 24
 • 7. Czy w ogłoszeniu o pracę z którego Pan/Pani korzystał(a) , umieszczony był: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Tak Nie
  Profil poszukiwanego kandydata
  91,67% (22)
   
  8,33% (2)
   
  Wymagane oczekiwania
  91,67% (22)
   
  8,33% (2)
   
  Co firma oferuje w zamian
  66,67% (16)
   
  33,33% (8)
   
  Wysokość wynagrodzenia
  8,33% (2)
   
  91,67% (22)
   
 • 8. Z ilu etapów składał się Pana/Pani proces selekcji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1 etap
   
  41,67%
  10
  2 etapy
   
  50,00%
  12
  3 etapy i wiecej - ile?
   
  8,33%
  Wypełnienia: 24
 • 9. Ile osób liczyła komisja podczas spotkania kwalifikacyjnego ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1 osoba
   
  45,83%
  11
  2 osoby
   
  41,67%
  10
  3 osoby i więcej - ile?
   
  12,50%
  Wypełnienia: 24
 • 2 strona

 • 10. Proszę wskazać narzędzia selekcji, którym został/a Pan/Pani poddany/a *

  (możliwość zaznaczenia kilku odp.)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dane biograficzne (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy
   
  91,67%
  22
  Rozmowa kwalifikacyjna
   
  100,00%
  24
  Testy językowe (ustne, pisemne)
   
  41,67%
  10
  Testy psychologiczne
   
  16,67%
  4
  Testy wiedzy
   
  12,50%
  3
  Zadania praktyczne
   
  33,33%
  8
  Assessment Center (zbiór technik testowych, stymulacyjnych, wywiadów, gier kierowniczych przeprowadzonych przez wyszkolonych asesorów)
   
  8,33%
  2
  referencje
   
  8,33%
  2
  grafologia   0,00%
  0
  Inne – jakie?
   
  4,17%
  Wypełnienia: 24
 • 11. Czy Pana/i zdaniem narzędzia selekcji jakim został/a Pan/i poddany/a dokładnie oceniły Pana/i kwalifikacje na dane stanowisko? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Tak Nie Nie dotyczy
  Dane biograficzne (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy
  83,33% (20)
   
  8,33% (2)
   
  8,33% (2)
   
  Rozmowa kwalifikacyjna
  91,67% (22)
   
  4,17% (1)
   
  4,17% (1)
   
  Testy językowe (ustne, pisemne)
  29,17% (7)
   
  16,67% (4)
   
  54,17% (13)
   
  Testy psychologiczne
  8,33% (2)
   
  12,50% (3)
   
  79,17% (19)
   
  Testy wiedzy
  12,50% (3)
   
  4,17% (1)
   
  83,33% (20)
   
  Zadania praktyczne
  25,00% (6)
   
  8,33% (2)
   
  66,67% (16)
   
  Assessment Center (zbiór technik testowych, stymulacyjnych, wywiadów, gier kierowniczych przeprowadzonych przez wyszkolonych asesorów)
  8,33% (2)
   
  4,17% (1)
   
  87,50% (21)
   
  weryfikacja referencji
  8,33% (2)
   
  0,00% (0)
  91,67% (22)
   
  analiza grafologia
  0,00% (0)
  4,17% (1)
   
  95,83% (23)
   
 • 12. Proszę wskazać które z wywiadów zostały wykorzystane podczas procesu selekcji? *

  (możliwość wybrania kilku odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wstępny – krótki wywiad mający na celu ustalenie oczekiwań kandydata i organizacji
   
  66,67%
  16
  Pogłębiony – drugi wywiad kwalifikacyjny, w którym uczestniczy bezpośredni przełożony
   
  50,00%
  12
  Indywidualny – polega na przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej w sposób ustrukturalizowany, zadając identyczne pytania wszystkim kandydatom
   
  33,33%
  8
  Stresujący – wywiad przeprowadzony w warunkach wysoce stresujących, jakimi może być duża presja oraz silne napięcie emocjonalne.
   
  8,33%
  2
  Nie dotyczy
   
  8,33%
  2
  Wypełnienia: 24
 • 13. Jak ocenia Pan/i etap rekrutacji z pośrednictwem Assessment Center? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Mało przyjemny, ale efektywny   0,00%
  0
  Przyjemny i efektywny
   
  12,50%
  3
  Nieprzyjemny i nieefektywny   0,00%
  0
  Nie dotyczy
   
  87,50%
  21
  Wypełnienia: 24
 • 14. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Tak Nie Trudno powiedzieć
  Pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej umożliwiły mi lepsze zaprezentowanie się
  58,33% (14)
   
  25,00% (6)
   
  16,67% (4)
   
  Udział w procesie selekcji dał mi możliwość poznania moich mocnych i słabych stron
  45,83% (11)
   
  29,17% (7)
   
  25,00% (6)
   
  Zadania, którym zastałem/am poddana doskonale zobrazowały mi charakter pracy
  33,33% (8)
   
  37,50% (9)
   
  29,17% (7)
   
  Jestem zdania, że proces rekrutacji i selekcji został przygotowany i przeprowadzony w sposób obiektywny i kompetentny
  37,50% (9)
   
  29,17% (7)
   
  33,33% (8)
   
 • 15. Czy podczas spotkania kwalifikacyjnego padły pytania o: *

  (możliwość wybrania kilku odpowiedzi)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wykształcenie
   
  75,00%
  18
  Doświadczenie
   
  100,00%
  24
  Znajomość języków obcych
   
  70,83%
  17
  Religię   0,00%
  0
  Status i plany rodzinne
   
  20,83%
  5
  Wiek
   
  16,67%
  4
  Przynależność do grup społecznych
   
  4,17%
  1
  Orientację seksualną
   
  4,17%
  1
  Inne - jakie?
   
  4,17%
  Wypełnienia: 24
 • 16. Czy podczas spotkania kwalifikacyjnego został Pan/i poinformowany o *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Tak Nie
  W jaki sposób będzie przebiegać proces selekcji
  66,67% (16)
   
  33,33% (8)
   
  Zadaniach obowiązujących na danym stanowisku
  87,50% (21)
   
  12,50% (3)
   
  Czy i w jaki sposób zostanie Pan/i poinformowany/a o zakończeniu rekrutacji
  79,17% (19)
   
  20,83% (5)
   
 • 17. Czy informacje przedstawione przez pracodawcę podczas spotkania kwalifikacyjnego były zgodne z prawdą? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  70,83%
  17
  Nie
   
  12,50%
  3
  Były częściowo zgodne z prawdą
   
  16,67%
  4
  Wypełnienia: 24
 • 18. . Czy podczas procesu rekrutacji odczuwał/a Panu/i zdenerwowanie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  70,83%
  17
  Nie
   
  29,17%
  7
  Wypełnienia: 24
 • 19. Co Pana/ą szczególnie stresowało? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Osoba przeprowadzająca rekrutację
   
  4,17%
  1
  Panowała stresująca atmosfera   0,00%
  0
  Pytania i zadania
   
  8,33%
  2
  Obawa, że nie zaprezentuję się dobrze
   
  62,50%
  15
  Inne przyczyny – jakie?   0,00%
  0
  Nie dotyczy
   
  25,00%
  6
  Wypełnienia: 24
 • 20. Który z etapów okazał się dla Pana/i najbardziej stresujący? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Rozmowa kwalifikacyjna
   
  45,83%
  11
  Testy językowe (ustne, pisemne)
   
  8,33%
  2
  Testy psychologiczne   0,00%
  0
  Testy wiedzy
   
  4,17%
  1
  Zadania praktyczne
   
  12,50%
  3
  Assessment Center (zbiór technik testowych, stymulacyjnych, wywiadów, gier kierowniczych przeprowadzonych przez wyszkolonych asesorów)
   
  4,17%
  1
  Inne - jakie?   0,00%
  0
  Trudno powiedzieć
   
  4,17%
  1
  Nie dotyczy
   
  20,83%
  5
  Wypełnienia: 24
 • 3 strona

 • 21. Czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej padło jakieś trudne bądź nieoczekiwane pytanie, które szczególnie utkwiło w Pana/i pamięci? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, jakie?
   
  20,83%
  Nie pamiętam
   
  37,50%
  9
  Nie było takich pytań
   
  41,67%
  10
  Wypełnienia: 24
 • 22. Czy zdarzyło się, że podczas procesu rekrutacji i selekcji do firmy spotkał/a się Pan/i z niekompetentnym lub niesprawiedliwym traktowaniem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Tak Nie
  niekompetencja
  20,83% (5)
   
  79,17% (19)
   
  niesprawiedliwe traktowanie
  16,67% (4)
   
  83,33% (20)
   
 • 23. Czy otrzymał/a Pan/i informację zwrotną po zakończeniu procesu selekcji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  75,00%
  18
  Nie
   
  25,00%
  6
  Wypełnienia: 24
 • 24. Jaką formę miała odpowiedź zwrotna (Feedback)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Informacja drogą mailową
   
  20,83%
  5
  Informacja przesłana pocztą
   
  4,17%
  1
  Informacja drogą telefoniczną
   
  58,33%
  14
  Informacja podczas spotkania
   
  8,33%
  2
  Inną - jaką
   
  4,17%
  Nie dotyczy
   
  20,83%
  5
  Wypełnienia: 24
 • 25. Co w Pana/i ocenie mogło mieć znaczący wpływ na efekt końcowy rekrutacji? *

  (Proszę ograniczyć się do maksymalnie 3 odp)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wykształcenie
   
  33,33%
  8
  Doświadczenie
   
  58,33%
  14
  Rekomendacje
   
  20,83%
  5
  Umiejętności
   
  37,50%
  9
  Znajomość branży
   
  12,50%
  3
  Aparycja
   
  41,67%
  10
  Wiek
   
  8,33%
  2
  Znajomości
   
  12,50%
  3
  Inne - jakie?
   
  12,50%
  Wypełnienia: 24
 • 26. Czy Pana/i zdaniem pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej były sformułowane w sposób zrozumiały i przejrzysty? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  87,50%
  21
  Nie
   
  12,50%
  3
  Wypełnienia: 24
 • 27. Czy rekrutacja zakończyła się dla Pana/i sukcesem – otrzymaniem posady? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  62,50%
  15
  Nie
   
  37,50%
  9
  Wypełnienia: 24
 • 28. Po otrzymaniu przez Pana/ą zatrudnienia na danym stanowisku Pana/i kwalifikacje? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Przewyższały poziom wymaganych kompetencji
   
  12,50%
  3
  Były zgodne z wymaganymi kompetencjami
   
  25,00%
  6
  Wymagały uzupełnienia
   
  12,50%
  3
  Trudno powiedzieć
   
  20,83%
  5
  Nie dotyczy
   
  29,17%
  7
  Wypełnienia: 24
 • 29. W jakim stopniu kwalifikacje stawiane w procesie rekrutacji i selekcji są w Pana/i ocenie zgodne z wymogami na objętym stanowisku *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wysokim
   
  25,00%
  6
  Niskim
   
  4,17%
  1
  Trudno powiedzieć
   
  54,17%
  13
  Nie dotyczy
   
  16,67%
  4
  Wypełnienia: 24
 • 4 strona

 • 30. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  83,33%
  20
  Mężczyzna
   
  16,67%
  4
  Wypełnienia: 24
 • 31. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18 - 24
   
  20,83%
  5
  25 - 34
   
  41,67%
  10
  35 - 44
   
  37,50%
  9
  45 - 54   0,00%
  0
  55 - 64   0,00%
  0
  65 +   0,00%
  0
  Wypełnienia: 24
 • 32. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wyższe
   
  79,17%
  19
  Średnie
   
  16,67%
  4
  Zawodowe
   
  4,17%
  1
  Podstawowe   0,00%
  0
  Wypełnienia: 24
 • 33. Status *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Pracujący
   
  75,00%
  18
  uczeń / student
   
  8,33%
  2
  Bezrobotny
   
  16,67%
  4
  Emeryt / rencista   0,00%
  0
  Wypełnienia: 24
 • 34. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Gdynia
   
  37,50%
  9
  Gdańsk
   
  25,00%
  6
  gdańsk
   
  8,33%
  2
  sopot
   
  4,17%
  1
  UK
   
  4,17%
  1
  Sopot
   
  4,17%
  1
  gdynia
   
  4,17%
  1
  GDAŃSK
   
  4,17%
  1
  Niemcy
   
  4,17%
  1
  Żukowo
   
  4,17%
  1
  Wypełnienia: 24
Komentarze
 • 07/12/2012 godz. 12:39
  Witam, Pytania w ankiecie odnoszą się do jednej rekrutacji. Czasem trudno na nie odpowiedzieć jednoznacznie, gdy brało się udział w kilku i każda przebiegała inaczej. To może zafałszować wynik ankiet.
  Pozdrawiam!

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online