Wyniki ankiety: Potęga Chin i Indii w 2012 i w 2030r.

 • 1. Oceń każdy czynnik potęgi INDII w 2012r. w skali 0-10. *

  8 – 10 punktów: supermocarstwo (8 - poniżej średniego, 9 - średni, 10- powyżej średniego);
  5 – 7 punktów: wielkie mocarstwo (5 - poniżej średniego, 6 – średni, 7 – powyżej średniego);
  2 – 4 punktów: mocarstwo regionalne (2 – poniżej średniego, 3 – średni, 4 powyżej średniego);
  1 punkt: państwo małe.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Terytorium
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  4,76% (1)
   
  4,76% (1)
   
  4,76% (1)
   
  33,33% (7)
   
  38,10% (8)
   
  9,52% (2)
   
  0,00% (0)
  Zasoby naturalne
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  9,52% (2)
   
  19,05% (4)
   
  28,57% (6)
   
  33,33% (7)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  Ludność
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  4,76% (1)
   
  28,57% (6)
   
  23,81% (5)
   
  38,10% (8)
   
  Polityka wewnętrzna
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  14,29% (3)
   
  23,81% (5)
   
  23,81% (5)
   
  14,29% (3)
   
  14,29% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  Polityka zagraniczna
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  4,76% (1)
   
  28,57% (6)
   
  4,76% (1)
   
  38,10% (8)
   
  14,29% (3)
   
  4,76% (1)
   
  0,00% (0)
  Gospodarka
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  9,52% (2)
   
  14,29% (3)
   
  28,57% (6)
   
  14,29% (3)
   
  19,05% (4)
   
  9,52% (2)
   
  Armia
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  14,29% (3)
   
  19,05% (4)
   
  14,29% (3)
   
  23,81% (5)
   
  14,29% (3)
   
  4,76% (1)
   
  4,76% (1)
   
  Nauka i oświata
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  19,05% (4)
   
  14,29% (3)
   
  9,52% (2)
   
  23,81% (5)
   
  19,05% (4)
   
  0,00% (0)
  9,52% (2)
   
  Religia i kultura
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  0,00% (0)
  9,52% (2)
   
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  23,81% (5)
   
  38,10% (8)
   
  0,00% (0)
  19,05% (4)
   
 • 2. Oceń każdy czynnik potęgi INDII w 2030r. w skali 0-10 *

  8 – 10 punktów: supermocarstwo (8 - poniżej średniego, 9 - średni, 10- powyżej średniego);
  5 – 7 punktów: wielkie mocarstwo (5 - poniżej średniego, 6 – średni, 7 – powyżej średniego);
  2 – 4 punktów: mocarstwo regionalne (2 – poniżej średniego, 3 – średni, 4 powyżej średniego);
  1 punkt: państwo małe.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Terytorium
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  28,57% (6)
   
  47,62% (10)
   
  9,52% (2)
   
  4,76% (1)
   
  Zasoby naturalne
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  14,29% (3)
   
  19,05% (4)
   
  19,05% (4)
   
  33,33% (7)
   
  9,52% (2)
   
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  Ludność
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  28,57% (6)
   
  61,90% (13)
   
  Polityka wewnętrzna
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  9,52% (2)
   
  23,81% (5)
   
  9,52% (2)
   
  42,86% (9)
   
  4,76% (1)
   
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  Polityka zagraniczna
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  9,52% (2)
   
  4,76% (1)
   
  28,57% (6)
   
  28,57% (6)
   
  23,81% (5)
   
  4,76% (1)
   
  Gospodarka
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  14,29% (3)
   
  14,29% (3)
   
  23,81% (5)
   
  28,57% (6)
   
  19,05% (4)
   
  Armia
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  4,76% (1)
   
  14,29% (3)
   
  38,10% (8)
   
  9,52% (2)
   
  14,29% (3)
   
  14,29% (3)
   
  Nauka i oświata
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  9,52% (2)
   
  0,00% (0)
  23,81% (5)
   
  23,81% (5)
   
  19,05% (4)
   
  9,52% (2)
   
  14,29% (3)
   
  Religia i kultura
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  19,05% (4)
   
  9,52% (2)
   
  9,52% (2)
   
  28,57% (6)
   
  14,29% (3)
   
  19,05% (4)
   
 • 3. Oceń każdy czynnik potęgi Chin w 2012r. w skali 0-10 *

  8 – 10 punktów: supermocarstwo (8 - poniżej średniego, 9 - średni, 10- powyżej średniego);
  5 – 7 punktów: wielkie mocarstwo (5 - poniżej średniego, 6 – średni, 7 – powyżej średniego);
  2 – 4 punktów: mocarstwo regionalne (2 – poniżej średniego, 3 – średni, 4 powyżej średniego);
  1 punkt: państwo małe.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Terytorium
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  33,33% (7)
   
  33,33% (7)
   
  28,57% (6)
   
  Zasoby naturalne
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  14,29% (3)
   
  4,76% (1)
   
  14,29% (3)
   
  23,81% (5)
   
  28,57% (6)
   
  9,52% (2)
   
  Ludność
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  19,05% (4)
   
  19,05% (4)
   
  61,90% (13)
   
  Polityka wewnętrzna
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  9,52% (2)
   
  9,52% (2)
   
  9,52% (2)
   
  38,10% (8)
   
  9,52% (2)
   
  9,52% (2)
   
  9,52% (2)
   
  Polityka zagraniczna
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  14,29% (3)
   
  23,81% (5)
   
  14,29% (3)
   
  38,10% (8)
   
  9,52% (2)
   
  Gospodarka
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  19,05% (4)
   
  9,52% (2)
   
  47,62% (10)
   
  23,81% (5)
   
  Armia
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  9,52% (2)
   
  33,33% (7)
   
  19,05% (4)
   
  23,81% (5)
   
  9,52% (2)
   
  Nauka i oświata
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  9,52% (2)
   
  14,29% (3)
   
  19,05% (4)
   
  19,05% (4)
   
  28,57% (6)
   
  9,52% (2)
   
  0,00% (0)
  Religia i kultura
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  14,29% (3)
   
  4,76% (1)
   
  23,81% (5)
   
  9,52% (2)
   
  19,05% (4)
   
  9,52% (2)
   
  14,29% (3)
   
 • 4. Oceń każdy czynnik potęgi Chin w 2030r. w skali 0-10 *

  8 – 10 punktów: supermocarstwo (8 - poniżej średniego, 9 - średni, 10- powyżej średniego);
  5 – 7 punktów: wielkie mocarstwo (5 - poniżej średniego, 6 – średni, 7 – powyżej średniego);
  2 – 4 punktów: mocarstwo regionalne (2 – poniżej średniego, 3 – średni, 4 powyżej średniego);
  1 punkt: państwo małe.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Terytorium
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  23,81% (5)
   
  38,10% (8)
   
  33,33% (7)
   
  Zasoby naturalne
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  14,29% (3)
   
  4,76% (1)
   
  19,05% (4)
   
  14,29% (3)
   
  19,05% (4)
   
  23,81% (5)
   
  Ludność
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  9,52% (2)
   
  4,76% (1)
   
  38,10% (8)
   
  42,86% (9)
   
  Polityka wewnętrzna
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  9,52% (2)
   
  9,52% (2)
   
  33,33% (7)
   
  4,76% (1)
   
  28,57% (6)
   
  9,52% (2)
   
  Polityka zagraniczna
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  4,76% (1)
   
  0,00% (0)
  23,81% (5)
   
  19,05% (4)
   
  33,33% (7)
   
  19,05% (4)
   
  Gospodarka
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  9,52% (2)
   
  28,57% (6)
   
  33,33% (7)
   
  28,57% (6)
   
  Armia
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  9,52% (2)
   
  23,81% (5)
   
  23,81% (5)
   
  14,29% (3)
   
  28,57% (6)
   
  Nauka i oświata
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  14,29% (3)
   
  9,52% (2)
   
  28,57% (6)
   
  23,81% (5)
   
  9,52% (2)
   
  14,29% (3)
   
  Religia i kultura
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  9,52% (2)
   
  23,81% (5)
   
  9,52% (2)
   
  19,05% (4)
   
  14,29% (3)
   
  9,52% (2)
   
  14,29% (3)
   
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz