Wyniki ankiety: Ewaluacja Wewnętrzna - losy absolwentów(nauczyciele)

 • 1. Czy podejmuje Pan(i) współpracę z absolwentami szkoły? *

  proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Często
   
  10,71%
  3
  Czasami
   
  32,14%
  9
  Sporadycznie
   
  53,57%
  15
  Nigdy
   
  3,57%
  1
  Wypełnienia: 28
 • 2. Czy wykorzystuje Pan(i) informacje o losach absolwentów w swojej pracy dydaktycznej lub wychowawczej? *

  proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Często
   
  14,29%
  4
  Czasami
   
  42,86%
  12
  Sporadycznie
   
  39,29%
  11
  Nigdy
   
  3,57%
  1
  Wypełnienia: 28
 • 3. Jeśli podejmuje Pan(i) współpracę z absolwentami szkoły - to w jakiej formie się to odbywa? Proszę wybrać odpowiedzi poniżej: *

  można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pomoc przy organizacji imprez szkolnych, klasowych, konkursów
   
  17,86%
  5
  spotkania w ramach uroczystości szkolnych takich jak dni regionalne czy święto szkoły
   
  35,71%
  10
  spotkania podczas praktyk studenckich
   
  50,00%
  14
  w czasie spontanicznych odwiedzin i rozmów z absolwentami
   
  89,29%
  25
  inne - jakie?
   
  3,57%
  Wypełnienia: 28
Formularze online