Wyniki ankiety: Ankieta - Wspieranie uzdolnień

 • 1. Jestem uczniem Gimnazjum ? klasa *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  I
   
  20,31%
  13
  II
   
  39,06%
  25
  III
   
  40,63%
  26
  Wypełnienia: 64
 • 2. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  51,56%
  33
  Mężczyzna
   
  48,44%
  31
  Wypełnienia: 64
 • 3. Czy atmosfera naszej szkoły sprzyja odkrywaniu, rozwijaniu i prezentowaniu Twoich zdolności, zainteresowań i umiejętności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  46,88%
  30
  Nie
   
  31,25%
  20
  Nie wiem
   
  21,88%
  14
  Wypełnienia: 64
 • 4. W jaki sposób szkoła umożliwia Ci zaprezentowanie, rozwijanie Twoich zainteresowań i umiejętności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  udział w zajęciach pozalekcyjnych,
   
  48,44%
  31
  udział w konkursach, przeglądach, zawodach,
   
  65,63%
  42
  Turniej Klas,
   
  34,38%
  22
  samodzielne prowadzenie zajęć,
   
  17,19%
  11
  prezentacja prac na forum szkoły,
   
  18,75%
  12
  przygotowanie prezentacji multimedialnych,
   
  28,13%
  18
  przygotowanie i organizowanie wyjść (wycieczek) klasowych,
   
  32,81%
  21
  przygotowanie i prowadzenie audycji radiowych,
   
  15,63%
  10
  przygotowanie i prowadzenie imprez szkolnych,
   
  26,56%
  17
  Gala Talentów,
   
  48,44%
  31
  Wypełnienia: 64
 • 5. Czy jesteś zadowolony z osiąganych przez siebie wyników? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  25,00%
  16
  Raczej tak
   
  43,75%
  28
  Nie
   
  31,25%
  20
  Wypełnienia: 64
 • 6. Czy znasz niektóre techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  35,94%
  23
  Raczej tak
   
  37,50%
  24
  Nie
   
  31,25%
  20
  Wypełnienia: 64
 • 7. Czy wykorzystujesz podczas nauki poznane techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Często
   
  15,63%
  10
  Czasami
   
  46,88%
  30
  Nigdy
   
  39,06%
  25
  Wypełnienia: 64
 • 8. Czy wiesz, że Szkolny Wolontariat oferuje pomoc koleżeńską w nauce? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak i czasami korzystam z niej
   
  7,81%
  5
  Tak, ale nie korzystam z niej
   
  45,31%
  29
  Nie wiedziałem
   
  46,88%
  30
  Wypełnienia: 64
 • 9. Czy znasz swoje preferencje do uczenia się? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Znam
   
  53,13%
  34
  Nie znam
   
  21,88%
  14
  Nie mam pewności
   
  31,25%
  20
  Wypełnienia: 64
 • 10. Jesteś: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wzrokowcem,
   
  54,69%
  35
  słuchowcem,
   
  28,13%
  18
  kinestetykiem
   
  17,19%
  11
  Wypełnienia: 64
 • 11. Czy czujesz się odpowiedzialny za własny rozwój? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  95,31%
  61
  Nie
   
  6,25%
  4
  Wypełnienia: 64
 • 12. Czy dokumentujesz swój rozwój, prowadząc portfolio? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, prowadzę je systematycznie
   
  9,38%
  6
  Tak, prowadzę je, ale niesystematycznie
   
  21,88%
  14
  Nie prowadzę
   
  71,88%
  46
  Wypełnienia: 64
 • 13. Czy masz możliwość zaprezentowania w szkole swoich osiągnięć i dokonań? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  50,00%
  32
  Nie
   
  50,00%
  32
  Wypełnienia: 64
 • 14. Czy rozwijasz swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczęszczając na zajęcia pozalekcyjne organizowane w naszej szkole? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  51,56%
  33
  Nie
   
  48,44%
  31
  Wypełnienia: 64
 • 15. Czy zajęcia pozalekcyjne są dla Ciebie atrakcyjne? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  51,56%
  33
  Nie
   
  48,44%
  31
  Wypełnienia: 64
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online