Wyniki ankiety: Ankieta do pracy magisterskiej

 • Czy powołanie organizacji wirtualnej zrzeszającej (grupującej) krajoweMSP, funkcjonujące w branży drzewnej i meblarskiej, możerzutować nazwiększenie ich konkurencyjności w zakresie sprzedażypoprzez Internetproduktów i usług na rynkach innych państw UniiEuropejskiej? Szanowny Użytkowniku Wykonując badania niezbędne do opracowania pracy magisterskiej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Technologii Drewna w Warszawie, swoją uwagę postanowiłam skupić na ocenie możliwości sprzedaży poprzez Internet produktów i usług z branży drzewnej i meblarskiej na rynkach państw Unii Europejskiej. W tym celu, badania oraz analizy postanowiłam skupić na problemach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem organizacji wirtualnych, grupujących polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynkach państw Unii Europejskiej. Jednocześnie badania będą nawiązywać do wyników i wniosków wynikających z ubiegłorocznych badań, przeprowadzonych w obszarze efektywności wykorzystywania przez MSP, informacji publikowanych na stronach wortali drzewnych i meblarskich. W tym celu przygotowałam pytania w formie ankiety, które adresuję głównie do kierowniczej kadry przedsiębiorstw przemysłu drzewnego i meblarskiego. Jednakże dla celów badawczych, chciałabym poznać opinie również innych osób, skupiających swoją uwagę na problematyce, odnoszącej się do obszaru zagadnień związanych z funkcjonowaniem MSP. Mając na względzie dużą wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe i biznesowe, reprezentowane przez osoby, do których kieruję swoją ankietę, znaczna ilość pytań zamieszczonych w kwestionariuszu nie została ograniczona do obszaru sugerowanych odpowiedzi. Udzielone w tej formie odpowiedzi wydatnie wzbogacą wyniki badań, a także pozwolą uzupełnić moją wiedzę nabytą podczas studiów. W mojej ocenie, rozwój działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujących w branży drzewnej i meblarskiej, związany będzie ze wzrostem ich konkurencyjności, a także właściwą promocją ich towarów i usług, oferowanych na rynkach państw Unii Europejskiej. Jednakże takie działania mogą wymuszać konieczność łączenia się MSP w większe organizacje gospodarcze, wykorzystujące w szerszym zakresie możliwości prowadzenia działalności w przestrzeni internetowej. Mam nadzieję, że odpowiadając na pytania zawarte w załączonej ankiecie podzielicie się Państwo swoimi spostrzeżeniami i uwagami w tym zakresie, zaś osoby profesjonalnie zajmujące się problematyką funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw przychylnie spojrzą na moje badania. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu jedynie kilka minut. Zdobyte dzięki niej informacje zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania pracy magisterskiej. Serdecznie zapraszam do udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w załączonej ankiecie. Magdalena SZTANC W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań uprzejmie proszę o kontakt Magdalena.sztanc@gmail.com
 • 1. Jaką funkcję pełni Pani/Pan w firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  właściciel/współwłaściciel przedsiębiorstwa,   0,00%
  0
  kierowniczą, najwyższego szczebla, (menedżer),   0,00%
  0
  kierowniczą, średniego szczebla (kierownik działu),   0,00%
  0
  kierowniczą, podstawowego szczebla,
   
  100,00%
  2
  inne (proszę określić jakie stanowisko)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 2. Jaka jest domena działalności gospodarczej Państwa firmy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  meblarska,
   
  50,00%
  1
  drzewna (przedsiębiorstwa tartaczne, produkujące: płyty drewnopochodne, masę włóknistą, tekturę itp.)
   
  50,00%
  1
  inna (proszę określić jaka)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 3. W jakiej grupie przedsiębiorstw klasyfikuje się Państwa firma? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  mikroprzedsiębiorstwo ( do 10 osób)   0,00%
  0
  małe przedsiębiorstwo ( do 50 osób)
   
  100,00%
  2
  średnie przedsiębiorstwo ( do 250 osób)   0,00%
  0
  inne odpowiedzi   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 4. Czy Państwa firma w zakresie swojej oferty handlowej może skutecznie rywalizować z firmami funkcjonującymi na rynkach innych państw UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak,
   
  100,00%
  2
  nie,   0,00%
  0
  odmowa odpowiedzi.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 5. Czy aktualnie Państwa firma prowadzi eksport produktów lub usług na rynki innych państw UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Produkty Usługi
  Tak
  100,00% (2)
   
  0,00% (0)
  Nie
  0,00% (0)
  100,00% (2)
   
 • 6. Czy reprezentowana przez Panią/Pana firma współpracuje z przedsiębiorstwami w branży drzewnej lub meblarskiej zarejestrowanymi w innych państwach UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak,
   
  50,00%
  1
  Nie,   0,00%
  0
  Nie, ale podjęcie takiej współpracy zawarte jest w strategii rozwoju firmy.
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 7. Z jakich form sprzedaży swoich produktów lub usług na rynki innych państw UE korzysta Państwa Firma? (przy odpowiedzi tak udzielonej w pytaniu 5) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  sprzedaż bezpośrednia,
   
  50,00%
  1
  sprzedaż poprzez swoje biuro handlowe (przedstawiciela handlowego) działające na rynku zagranicznym,
   
  50,00%
  1
  sprzedaż poprzez własny oddział produkcyjny, funkcjonujący na rynku zagranicznym,   0,00%
  0
  sprzedaż poprzez przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego, np. spółka joint venture,   0,00%
  0
  sprzedaży na zasadach umowy franczyzowej, licencyjnej, itp
   
  50,00%
  1
  inne formy sprzedaży (proszę określić jakie).   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 8. Czy w Państwa ocenie, firma napotyka na trudności wynikające z dotarciem ze swoją ofertą handlową do potencjalnego odbiorcy, funkcjonującego na rynkach innych państw UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak,
   
  50,00%
  1
  Nie,   0,00%
  0
  Występują bariery, ale można je pokonać.
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 9. Stosownie do Państwa wiedzy oraz zawodowego doświadczenia proszę wskazać, które uwarunkowania rzutują na efektywny eksport produktów lub usług na rynki innych państw UE ? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  unormowania prawno - administracyjne (skomplikowane procedury, trudności w interpretacji unijnych i narodowych unormowań prawnych, biurokracja, itd.),
   
  50,00%
  1
  ograniczenia finansowe (trudności w uzyskaniu kredytów, brak lub niewystarczająca wielkość własnych środków, itd.),   0,00%
  0
  niska efektywność wsparcia małych i średnich firm ze strony państwa lub wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, itd.   0,00%
  0
  mała konkurencyjność ofert handlowych polskich firm (brak odpowiednich środków na promocję przedsiębiorstw na rynkach innych państw Unii Europejskiej),   0,00%
  0
  duża konkurencja ze strony zagranicznych przedsiębiorstw, w tym z poza Unii Europejskiej,   0,00%
  0
  niepełna znajomość języków obowiązujących w Unii Europejskiej,
   
  50,00%
  1
  inne uwarunkowania (proszę określić jakie)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 10. Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada własną firmową witrynę internetową? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak,
   
  100,00%
  2
  Nie.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 11. W jakim stopniu Państwa firma wykorzystuje przestrzeń internetową do prowadzenia działalności biznesowej? (w przypadku odpowiedzi 'tak', udzielonej na pytanie 10. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wyłącznie do celów marketingowych,   0,00%
  0
  sprzedaży i dystrybucji towarów i usług,
   
  50,00%
  1
  zamieszczania ogłoszeń, dotyczących zatrudnienia pracowników, zakupu surowców, półproduktów, itd.   0,00%
  0
  rozliczeń finansowych poprzez e-konta,   0,00%
  0
  zakupu/sprzedaży maszyn i urządzeń   0,00%
  0
  uzyskania informacji o nowoczesnych technologiach
   
  50,00%
  1
  inny (proszę określić jaki)   0,00%
  0
  odmowa odpowiedzi.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 12. Czy informacje zawarte w firmowej witrynie internetowej są prezentowane w językach obcych: (w przypadku odpowiedzi 'Tak' udzielonej na pytanie 10. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wyłącznie w języku polskim,
   
  50,00%
  1
  w języku angielskim,
   
  100,00%
  2
  w języku niemieckim,   0,00%
  0
  we wszystkich językach obowiązujących w Unii Europejskiej,   0,00%
  0
  w językach narodowych wszystkich państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 13. Czy Pani/Pana zdaniem, przestrzeń internetowa gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia szeroko rozumianego e-biznesu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak,
   
  50,00%
  1
  Nie,
   
  50,00%
  1
  Wyłącznie w ograniczonym zakresie działalności przedsiębiorstwa.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 14. Czy Państwa firma aktualnie ma powiązania biznesowe w przestrzeni internetowej z innymi przedsiębiorstwami, w sposób tworzący większe struktury organizacyjne, np. wirtualne przedsiębiorstwa (działalność na wspólnej platformie internetowej)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak,
   
  100,00%
  2
  Nie,   0,00%
  0
  Nie znam zasad odnoszących się do organizacji wirtualnych,   0,00%
  0
  Odmowa odpowiedzi.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 15. Czy Państwa zdaniem, MSP z branży drzewnej i meblarskiej, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynkach innych państw UE, mogą łączyć swój potencjał w większe organizacje, prowadzące działalność biznesową w przestrzeni internetowej: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak,
   
  100,00%
  2
  Nie,   0,00%
  0
  Inne propozycje:   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 16. Czy w Pani/Pana ocenie, wirtualna organizacja funkcjonująca w branży drzewnej i meblarskiej, powinna przyjmować następujące formy organizacyjne: (przy odpowiedzi 'tak' lub 'inne propozycje' udzielonej w pytaniu 15): *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  luźnych związków partnerskich w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć,   0,00%
  0
  porozumień kooperacyjnych, np. reprezentowanych przez wspólne biuro wirtualne,   0,00%
  0
  struktury organizacyjnej tworzącym przedsiębiorstwo wirtualne (korporacje, syndykat, alianse strategiczne, spółki, itd.),   0,00%
  0
  przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (join ventures),
   
  100,00%
  2
  inne propozycje:   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 17. W jakim obszarze wirtualna organizacja może reprezentować interesy MSP, funkcjonujących w branży drzewnej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  budowanie świadomości marki firm i jej produktów (branding),   0,00%
  0
  działania marketingowe,
   
  50,00%
  1
  badania rynku,   0,00%
  0
  sprzedaż w sieci towarów i usług,
   
  50,00%
  1
  kupno/sprzedaż maszyn i urządzeń,   0,00%
  0
  obsługa klienta,   0,00%
  0
  działalność wspierająca bezpośrednie funkcjonowanie zrzeszonych MSP,   0,00%
  0
  dostarczać informacji na temat innowacji technologicznych,   0,00%
  0
  inne formy:   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 18. Czy w Państwa ocenie, wortale drzewne i meblarskie mogą realizować niektóre formy organizacji wirtualnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak,
   
  100,00%
  2
  Nie,   0,00%
  0
  Inne odpowiedzi:   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 19. Proszę określić, w jakim zakresie specjalistyczne portale mogą wspierać działalność MSP, funkcjonujących w branży drzewnej i meblarskiej, pod względem zwiększenia efektywności ich eksportu, adresowanego na rynki innych państw UE? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  prezentacja MSP oraz ich ofert handlowych w językach obowiązujących w UE,
   
  50,00%
  1
  publikowanie wraz z komentarzem informacji odnoszących się do nowych postanowień lub zmian w zakresie prawa unijnego oraz unormowań narodowych obowiązujących w poszczególnych państwach UE,   0,00%
  0
  badań marketingowych, w tym analizy popytu i podaży na produkty lub oferowane usługi,   0,00%
  0
  świadczenia indywidualnych usług w zakresie porad prawnych,   0,00%
  0
  świadczenia indywidualnych usług w zakresie rachunkowości, administracji itp.,
   
  50,00%
  1
  inne formy (proszę wymienić jakie)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 20. W jakich obszarach zadań, gwarantujących bezpieczeństwo interesów zrzeszonych firm, według Pani/Pana może funkcjonować organizacja wirtualna? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  promocja przedsiębiorstw,
   
  100,00%
  2
  badania marketingowe, analiza podaży i popytu, itd.   0,00%
  0
  reklama towarów i świadczonych usług,   0,00%
  0
  świadczenie usług sprzedaży i dystrybucji towarów (organizacja eksportu)   0,00%
  0
  obsługa zamówień na usługi świadczone przez firmy,   0,00%
  0
  oceny efektywności wspólnie podejmowanych przedsięwzięć,   0,00%
  0
  organizacji zarządzania firmami,   0,00%
  0
  zawierania umów na dostawy towarów lub wykonanie usług,   0,00%
  0
  prowadzenie korespondencji z dostawcami i odbiorcami towarów (usług),   0,00%
  0
  doradztwa w zakresie prawno-administracyjnym, finansowym, itd.,   0,00%
  0
  inne formy (proszę określić jakie)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 21. Jak oceniają Państwo propozycję powierzenia przedstawicielstwa swojego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanym firmom, funkcjonującym jako biuro wirtualne ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pozytywnie,
   
  100,00%
  2
  negatywnie,   0,00%
  0
  nie mam zdania.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 22. Czy firma e - biznesu, funkcjonująca jako spółka europejska, grupująca firmy przemysłu drzewnego i meblarskiego, może spełniać oczekiwania MSP w zakresie eksportu ich produktów oraz usług na rynki innych państw UE? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak,
   
  100,00%
  2
  Nie,   0,00%
  0
  Trudno jest o ocenę, bez szczegółowej analizy.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 23. Czy w Pani/Pana ocenie, MSP funkcjonujące w branży drzewnej i meblarskiej mogą być zainteresowane budową większych struktur biznesowych przybierających formę organizacji wirtualnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak,
   
  100,00%
  2
  Nie,   0,00%
  0
  Trudno jest o ocenę bez szczegółowej analizy   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 24. Czy jest Pani/Pan zainteresowany(a) otrzymaniem ogólnych wyników badań ankietowych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nie,
   
  100,00%
  2
  Tak   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 25. Uprzejmie dziękuję za wypełnienie ankiety oraz za poświęcenie kilku minut cennego dla Państwa czasu na wykonanie badań do mojej pracy magisterskiej,

  Magdalena SZTANC

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dziękuję
   
  100,00%
  1
  Wypełnienia: 1
Komentarze
 • Arbox 30/05/2008 godz. 14:32
  Jestem pod wrażeniem. Panią Magdalenę cechuje ogromna kultura osobista i zawansowana znajomość meblarstwa. Życzymy powodzenia ! A R B O X

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online