Wyniki ankiety: Międzynarodowy kwestionariusz aktywności fizycznej

 • Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni). Proszę odpowiedzieć na każde pytanie, nawet jeżeli nie uważa się Pan/Pani za osobę aktywną fizycznie. Proszę wziąć pod uwagę czynności wykonywane w pracy zawodowej, w domu i w jego otoczeniu, w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce oraz w czasie wolnym poświęconym rekreacji, ćwiczeniom lub sportowi.

  W pytaniach użyto niżej wymienionych określeń:

  •Intensywna aktywność fizyczna oznacza ciężki wysiłek, zmuszający do silnie wzmożonego oddychania (i przyspieszonej akcji serca);

  •Umiarkowana aktywność fizyczna oznacza wysiłek przeciętny z nieco wzmożonym oddychaniem (i nieco przyspieszoną akcją serca).

  Proszę przypomnieć sobie wszystkie intensywne czynności wykonane w ciągu ostatniego tygodnia (7dni). Należy brać pod uwagę tylko te czynności, które jednorazowo trwały co najmniej 10 minut.
 • 1. Proszę podać liczbę dni, w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni), w których wykonywał Pan/Pani intensywne czynności fizyczne, np. podnoszenie dużych ciężarów, kopanie ziemi, aerobik, szybka jazda rowerem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1 dzień w tygodniu
   
  22,58%
  7
  2 dni w tygodniu
   
  16,13%
  5
  3 dni w tygodniu
   
  25,81%
  8
  4 dni w tygodniu   0,00%
  0
  5 i więcej dni w tygodniu   0,00%
  0
  nie wykonywałem żadnej z tych czynności -- Proszę przejść do pytania nr 3
   
  35,48%
  11
  Wypełnienia: 31
 • 2. Ile czasu w jednym z takich dni poświęca Pan/Pani zwykle na intensywne czynności?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1 godzina dziennie
   
  60,00%
  12
  2 godziny dziennie
   
  35,00%
  7
  3 godziny dziennie
   
  5,00%
  1
  4 godziny dziennie   0,00%
  0
  5 i więcej godzin dziennie   0,00%
  0
  Nie wiem - nie mam pewności   0,00%
  0
  Wypełnienia: 20
 • Proszę przypomnieć sobie wszystkie czynności o umiarkowanej intensywności wykonywane w ciągu ostatnich 7 dni.
  „Umiarkowana aktywność” oznacza czynności wymagające przeciętnego wysiłku z nieco wzmożonym oddychaniem.
 • 3. Proszę podać liczbę dni, w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni), w których wykonywał Pan/Pani umiarkowane czynności fizyczne, np. noszenie lżejszych ciężarów, jazda na rowerze w normalnym tempie, udział w grze w siatkówkę. Proszę nie brać pod uwagę chodzenia. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1 dzień w tygodniu
   
  19,35%
  6
  2 dni w tygodniu
   
  12,90%
  4
  3 dni w tygodniu
   
  16,13%
  5
  4 dni w tygodniu
   
  3,23%
  1
  5 i więcej dni w tygodniu
   
  19,35%
  6
  Nie wykonywałem żadnej z tych czynności -- Proszę przejść do pytania nr 5
   
  29,03%
  9
  Wypełnienia: 31
 • 4. Proszę podać ile czasu w jednym z takich dni poświęca Pan/Pani zwykle na umiarkowane czynności?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  5 - 15 minut dziennie
   
  13,04%
  3
  20 - 30 min dziennie
   
  17,39%
  4
  30- 40 min dziennie
   
  8,70%
  2
  40 - 50min dziennie
   
  8,70%
  2
  1 - 2 godziny dziennie
   
  30,43%
  7
  3 - 4 godziny dziennie
   
  17,39%
  4
  5 - 6 godzin dziennie   0,00%
  0
  7 - 8 godzin dziennie   0,00%
  0
  9 - 10 godzin dziennie   0,00%
  0
  Nie wiem - nie mam pewności
   
  4,35%
  1
  Wypełnienia: 23
 • Proszę przypomnieć sobie, ile czasu zajęło Panu/Pani chodzenie w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni). Obejmuje to chodzenie w czasie pracy, w domu, ulicą i inne piesze wysiłki wykonywane wyłącznie w ce-lach rekreacyjnych, sportowych, ćwiczeniowych lub wypoczynkowych (spacery).
 • 5. Proszę podać liczbę dni, w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni), w których chodził Pan/Pani jednorazowo co najmniej 10 minut dziennie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1 dzień w tygodniu
   
  3,23%
  1
  2 dni w tygodniu
   
  16,13%
  5
  3 dni w tygodniu
   
  22,58%
  7
  4 dni w tygodniu   0,00%
  0
  5 i więcej dni w tygodniu
   
  54,84%
  17
  Nie chodziłem -- Proszę przejść do pytania nr 7
   
  3,23%
  1
  Wypełnienia: 31
 • 6. Proszę podać ile czasu w jednym z takich dni poświęca Pan/Pani zwykle na chodzenie?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  10 - 20 minut dziennie
   
  16,13%
  5
  30 - 40 minut dziennie
   
  16,13%
  5
  1 godzina dziennie
   
  29,03%
  9
  2 godziny dziennie
   
  9,68%
  3
  3 godziny dziennie
   
  12,90%
  4
  4 godziny dziennie
   
  3,23%
  1
  5 i więcej godzin dziennie
   
  6,45%
  2
  Nie wiem - nie mam pewności
   
  6,45%
  2
  Wypełnienia: 31
 • Ostatnie pytanie: ile czasu w ostatnim tygodniu spędził Pan/Pani siedząc (tylko w dniach powszednich). Podać łączny czas spędzony siedząc w pracy, w domu, w szkole i w czasie odpoczynku. Odpoczynek obejmuje np. siedzenie przy biurku, odwiedziny u znajomych, czytanie, oglądanie telewizji (siedząc lub leżąc).
 • 7. Proszę podać ile czasu, w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni), spędził Pan/Pani siedząc (dotyczy tylko dni powszednich)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  10 - 20 minut dziennie   0,00%
  0
  30 - 40 minut dziennie   0,00%
  0
  1 - 2 godziny dziennie   0,00%
  0
  3 - 4 godziny dziennie
   
  12,90%
  4
  5 - 6 godzin dziennie
   
  16,13%
  5
  7 - 8 godzin dziennie
   
  32,26%
  10
  9 - 10 godzin dziennie
   
  25,81%
  8
  Nie wiem - nie mam pewności
   
  12,90%
  4
  Wypełnienia: 31
 • 8. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  17 lat i mniej
   
  6,45%
  2
  18 - 24 lata
   
  51,61%
  16
  25 - 34 lata
   
  22,58%
  7
  35 - 44 lata
   
  3,23%
  1
  45 - 54 lata
   
  9,68%
  3
  55 - 64 lata
   
  6,45%
  2
  65 i więcej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 31
 • 9. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe
   
  3,23%
  1
  średnie
   
  51,61%
  16
  wyższe
   
  45,16%
  14
  Wypełnienia: 31
 • 10. Status zawodowy *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zatrudniony
   
  38,71%
  12
  prowadzący własną działalność   0,00%
  0
  uczeń/student
   
  45,16%
  14
  bezrobotny
   
  6,45%
  2
  emeryt/rencista
   
  9,68%
  3
  Wypełnienia: 31
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online