Wyniki ankiety: Charakterystyka rodzin dwujęzycznych z językiem polskim

 • Drodzy Rodzice Polonijni!

  Niniejsza ankieta ma na celu stworzenie charakterystyki rodzin dwu- i wielojęzycznych z językiem polskim zamieszkujących w różnych krajach Europy i świata. Taka charakterystyka będzie posiadała ważne walory naukowe, a także pozwoli ulepszać i poszerzać działania wspierające rodziców prowadzących wychowanie angażujące dwa lub więcej języków oraz ich nauczycieli i innych specjalistów.

   

  Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień. Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękuję :-)

  Pozdrawiam serdecznie,

  Aneta Nott-Bower – mgr, absolwentka logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: bilingwizm. Jako logopeda dwujęzyczny pracuje z dziećmi w Wielkiej Brytanii oraz innych krajów. Także prowadzi szkolenia dotyczące dwujęzyczności dla rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych w różnych krajach Europy.

   

 • 1. Jak oceniasz swoją wiedzę z zakresu dwu- lub wielojęzyczności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo słabo
   
  1,33%
  3
  Słabo
   
  5,75%
  13
  Średnio
   
  26,11%
  59
  Dobrze
   
  43,36%
  98
  Bardzo dobrze
   
  23,45%
  53
  własna odpowiedź   0,00%
  0
  Wypełnienia: 226
 • 2. Skąd czerpiesz informacje dotyczące dwu- lub wielojęzyczności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nie szukam tych informacji
   
  9,73%
  22
  Od znajomych
   
  22,12%
  50
  Z mediów społecznościowych
   
  44,69%
  101
  Z blogów
   
  43,36%
  98
  Z portali internetowych
   
  67,26%
  152
  Z książek
   
  42,04%
  95
  Z czasopism
   
  16,37%
  37
  Z warsztatów/szkoleń
   
  12,39%
  28
  własna odpowiedź
   
  8,85%
  Wypełnienia: 226
 • 3. Czy sam/sama uważasz się za osobę dwujęzyczną? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  69,03%
  156
  Nie
   
  23,45%
  53
  własna odpowiedź
   
  7,52%
  Wypełnienia: 226
 • 4. Jaki prestiż język polski posiada w Twoim kraju? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wysoki
   
  7,96%
  18
  Średni
   
  39,38%
  89
  Niski
   
  46,02%
  104
  własna odpowiedź
   
  6,64%
  Wypełnienia: 226
 • 5. Które stwierdzenie najlepiej do Ciebie pasuje? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dwu- lub wielojęzyczność to dla mnie niezwykle pozytywne doświadczenie, które nie stwarza żadnych problemów.
   
  46,02%
  104
  Dwu- lub wielojęzyczność to dla mnie zróżnicowane doświadczenie, pełne sukcesów oraz problemów, które jednak zwykle samodzielnie rozwiązuję.
   
  48,23%
  109
  Dwu- lub wielojęzyczność to dla mnie stresująca sytuacja, nastręczająca wiele problemów, których nie potrafię samodzielnie rozwiązać.
   
  4,87%
  11
  własna odpowiedź
   
  0,88%
  Wypełnienia: 226
 • 6. Czy dwu- lub wielojęzyczne wychowanie przeprowadzasz w atmosferze dwu- lub wielokulturowości? *

  Czy oprócz języka poznajecie, akceptujecie i szanujecie także wartości kulturowe związane z Waszymi językami?
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  93,81%
  212
  Nie
   
  4,42%
  10
  własna odpowiedź
   
  1,77%
  Wypełnienia: 226
 • 7. Jakie działania/inicjatywy mogłyby wesprzeć Cię w prowadzeniu dwujęzycznego wychowania? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  .
   
  2,67%
  6
  Nie wiem
   
  2,22%
  5
  nie wiem
   
  1,78%
  4
  Szkolenia
   
  1,33%
  3
  -
   
  1,33%
  3
  Wsparcie rodziny
   
  0,89%
  2
  N/A
   
  0,89%
  2
  zadne
   
  0,89%
  2
  polska szkola
   
  0,89%
  2
  nie mam pomyslu
   
  0,89%
  2
  n/a
   
  0,89%
  2
  Regularne spotkania z rodzicami dzieci dwu lub wielojezycznych, wzajemne wymienianie doswiadczen i sposobow radzenia soboe z ewentualnymi problemami. Warsztaty/zajecia dla dzieci, ktore ulatwilyby nauke jezyka polskiego w obcym kraju oraz pozwolily poznac wielojezycznych znajomych
   
  0,44%
  1
  Zorganizowane spotkania w moim.mieście na ten temat
   
  0,44%
  1
  wiecej znajomych z dziecmi w sasiedztwie mowiacych po polsku, polska szkola lub w szkole dodatkowo lekcje jezyka polskiego
   
  0,44%
  1
  Wyjazdy do Polski
   
  0,44%
  1
  Warsztaty i materiały
   
  0,44%
  1
  specjalne programy, vlogi adresowane do rodzin wielojezycznych.
   
  0,44%
  1
  zostawiam bez odpowiedzi
   
  0,44%
  1
  n
   
  0,44%
  1
  szkola polska
   
  0,44%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 226
 • 8. Jaką strategię dwu- lub wielojęzycznego wychowania stosujesz? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  OPOL (strategia osoby/jedna osoba-jeden język)
   
  30,09%
  68
  ML@H (strategia miejsca/język mniejszościowy w domu)
   
  17,26%
  39
  OPOL +1 (jedna osoba-jeden język plus dodatkowy język otoczenia)
   
  14,60%
  33
  Strategia czasu, tematu lub czynności (zamienne używanie dwóch języków, np. co drugi dzień lub uzależnienie użycia danego języka od tematu rozmowy lub towarzyszących czynności)
   
  2,21%
  5
  Alternacja (alternatywne użycie obu języków, różne sytuacje w sposób spontaniczny wywołują jeden lub drugi język. Komunikacja rodziców z dzieckiem od jego narodzin polega na ciągłym przełączaniu kodów i mieszaniu dwóch języków)
   
  15,93%
  36
  Inna strategia lub kombinacja powyższych strategii
   
  12,83%
  29
  własna odpowiedź
   
  7,08%
  Wypełnienia: 226
 • 9. Czy zwykle jesteś konsekwentny/konsekwentna w stosowaniu wybranej strategii wychowania dwu- lub wielojęzycznego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zawsze i wszędzie
   
  32,30%
  73
  W większości sytuacji
   
  57,52%
  130
  Rzadko
   
  8,41%
  19
  Nigdy
   
  1,33%
  3
  własna odpowiedź
   
  0,44%
  1
  Wypełnienia: 226
 • 10. Jak często mieszasz języki w obrębie jednej wypowiedzi zwracając się do dziecka? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Prawie nigdy
   
  54,87%
  124
  Czasami
   
  33,63%
  76
  Często
   
  7,52%
  17
  własna odpowiedź
   
  3,98%
  Wypełnienia: 226
 • 11. W którym języku zwykle rozmawiasz z partnerem w obecności dzieci? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  w języku polskim
   
  38,94%
  88
  w języku większościowym (używanym też przez społeczność)
   
  35,40%
  80
  w innym języku
   
  10,62%
  24
  W języku mieszanym
   
  6,64%
  15
  własna odpowiedź
   
  8,41%
  Wypełnienia: 226
 • 12. Jak oceniasz poziom wsparcia, jakie otrzymujesz od partnera/drugiego rodzica w zakresie dwu- lub wielojęzycznego wychowania. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wysoki
   
  67,26%
  152
  Średni
   
  17,26%
  39
  Niski
   
  10,18%
  23
  własna odpowiedź
   
  5,31%
  Wypełnienia: 226
 • 13. Czy władze oraz lokalna społeczność Twojego kraju popierają dwu- lub wielojęzyczne wychowanie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  75,22%
  170
  Nie
   
  10,62%
  24
  własna odpowiedź
   
  14,16%
  Wypełnienia: 226
 • 14. W którym języku Twoje dzieci zwykle rozmawiają między sobą?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  W języku większościowym (używanym też przez społeczność)
   
  14,16%
  32
  W języku polskim
   
  24,78%
  56
  W języku mieszanym
   
  17,26%
  39
  W innym języku
   
  0,88%
  2
  własna odpowiedź
   
  11,50%
  Nie dotyczy
   
  31,42%
  71
  Wypełnienia: 226
 • 15. Jak często Twoje dzieci mieszają języki w obrębie jednej wypowiedzi?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Prawie nigdy Czasami Często Nie dotyczy
  Dziecko 1 (najstarsze)
  33,48% (74)
   
  34,39% (76)
   
  19,00% (42)
   
  13,12% (29)
   
  Dziecko 2
  20,00% (29)
   
  24,83% (36)
   
  17,24% (25)
   
  37,93% (55)
   
  Dziecko 3
  11,27% (8)
   
  7,04% (5)
   
  7,04% (5)
   
  74,65% (53)
   
  Dziecko 4
  1,79% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  98,21% (55)
   
  Dziecko 5
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (55)
   
 • 16. W jakim wieku są obecnie Twoje dzieci?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 0-2 3-5 6-10 11-16 17 i powyżej Nie dotyczy
  Dziecko 1 (najstarsze)
  19,91% (45)
   
  33,63% (76)
   
  28,32% (64)
   
  11,50% (26)
   
  5,75% (13)
   
  0,88% (2)
   
  Dziecko 2
  29,66% (43)
   
  20,69% (30)
   
  12,41% (18)
   
  11,72% (17)
   
  3,45% (5)
   
  22,07% (32)
   
  Dziecko 3
  5,88% (4)
   
  17,65% (12)
   
  7,35% (5)
   
  0,00% (0)
  1,47% (1)
   
  67,65% (46)
   
  Dziecko 4
  3,77% (2)
   
  3,77% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  92,45% (49)
   
  Dziecko 5
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (49)
   
 • 17. Uporządkuj poniższe źródła stymulacji językowej w kolejności od tego, z którego korzystasz najczęściej, do tego, z którego korzystasz najrzadziej lub wcale w rozwijaniu języka polskiego. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź Śr. pozycja
  Rozmowa i tradycyjna zabawa w rodzinie
  Wspólne czytanie książek i czasopism
  Rozmowy telefoniczne i korespondencja z rodziną i przyjaciółmi w Polsce
  Polscy znajomi
  Wyjazdy do Polski
  Telewizja i filmy
  Audiobooki
  Szkoła polonijna
  Gry komputerowe i na tablecie
  Inne zajęcia pozaszkolne w języku polskim
  Wypełnienia: 226
 • 18. Dokonaj możliwie jak najbardziej obiektywnej oceny poziomu kompetencji w języku polskim u swoich dzieci w skali od 1 do 5, w kolejności od najstarszego do najmłodszego.

  1 to najniższa, zaś 5 najwyższa ocena.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5 Nie dotyczy
  Dziecko 1 (najstarsze)
  3,59% (8)
   
  3,14% (7)
   
  17,94% (40)
   
  32,74% (73)
   
  31,84% (71)
   
  10,76% (24)
   
  Dziecko 2
  4,08% (6)
   
  8,84% (13)
   
  17,69% (26)
   
  18,37% (27)
   
  14,29% (21)
   
  36,73% (54)
   
  Dziecko 3
  4,35% (3)
   
  2,90% (2)
   
  5,80% (4)
   
  10,14% (7)
   
  2,90% (2)
   
  73,91% (51)
   
  Dziecko 4
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  3,57% (2)
   
  0,00% (0)
  1,79% (1)
   
  94,64% (53)
   
  Dziecko 5
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  1,92% (1)
   
  98,08% (51)
   
 • 19. Czy Twoje dzieci potrafią samodzielnie czytać i pisać po polsku?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Tak Nie W trakcie nauki Nie dotyczy
  Dziecko 1 (najstarsze)
  23,77% (53)
   
  14,35% (32)
   
  35,87% (80)
   
  26,01% (58)
   
  Dziecko 2
  14,48% (21)
   
  17,93% (26)
   
  18,62% (27)
   
  48,97% (71)
   
  Dziecko 3
  4,35% (3)
   
  10,14% (7)
   
  10,14% (7)
   
  75,36% (52)
   
  Dziecko 4
  0,00% (0)
  1,79% (1)
   
  1,79% (1)
   
  96,43% (54)
   
  Dziecko 5
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (52)
   
 • 20. Jakie wyniki Twoje dzieci osiągają w szkole większościowej (regularnej)?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Poniżej przeciętnej Przeciętne Powyżej przeciętnej Nie dotyczy
  Dziecko 1 (najstarsze)
  2,25% (5)
   
  18,02% (40)
   
  40,99% (91)
   
  38,74% (86)
   
  Dziecko 2
  0,00% (0)
  14,19% (21)
   
  20,95% (31)
   
  64,86% (96)
   
  Dziecko 3
  1,43% (1)
   
  11,43% (8)
   
  2,86% (2)
   
  84,29% (59)
   
  Dziecko 4
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  1,82% (1)
   
  98,18% (54)
   
  Dziecko 5
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (51)
   
 • 21. Jak często Twoje dzieci odmawiają używania języka polskiego?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Nigdy Rzadko Czasami Często Zawsze Nie dotyczy
  Dziecko 1 (najstarsze)
  54,30% (120)
   
  14,93% (33)
   
  11,31% (25)
   
  4,07% (9)
   
  0,90% (2)
   
  14,48% (32)
   
  Dziecko 2
  36,99% (54)
   
  9,59% (14)
   
  7,53% (11)
   
  2,74% (4)
   
  0,68% (1)
   
  42,47% (62)
   
  Dziecko 3
  15,71% (11)
   
  2,86% (2)
   
  1,43% (1)
   
  2,86% (2)
   
  1,43% (1)
   
  75,71% (53)
   
  Dziecko 4
  3,70% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  96,30% (52)
   
  Dziecko 5
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  1,96% (1)
   
  0,00% (0)
  98,04% (50)
   
 • 22. Płeć

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  97,77%
  219
  Mężczyzna
   
  2,23%
  5
  Wypełnienia: 224
 • 23. Proszę podać swój wiek (w latach) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  37
   
  11,06%
  25
  33
   
  9,73%
  22
  35
   
  8,85%
  20
  38
   
  8,85%
  20
  36
   
  8,41%
  19
  34
   
  8,41%
  19
  39
   
  5,75%
  13
  32
   
  4,87%
  11
  42
   
  4,87%
  11
  30
   
  3,98%
  9
  29
   
  3,98%
  9
  31
   
  3,54%
  8
  43
   
  3,10%
  7
  40
   
  2,65%
  6
  41
   
  2,21%
  5
  45
   
  2,21%
  5
  27
   
  1,77%
  4
  44
   
  1,33%
  3
  28
   
  0,88%
  2
  53
   
  0,88%
  2
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 226
 • 24. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wieś
   
  7,08%
  16
  Miasto do 50 tys. mieszkańców
   
  19,47%
  44
  Miasto 50 tys. - 100 tys. mieszkańców
   
  18,14%
  41
  Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
   
  55,31%
  125
  Wypełnienia: 226
 • 25. W którym kraju aktualnie zamieszkujesz? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wielka Brytania
   
  27,88%
  63
  Stany Zjednoczone
   
  15,04%
  34
  Niemcy
   
  8,41%
  19
  Francja
   
  6,19%
  14
  Irlandia
   
  5,31%
  12
  Norwegia
   
  3,98%
  9
  Włochy
   
  3,54%
  8
  Hiszpania
   
  3,10%
  7
  Holandia
   
  2,65%
  6
  Australia
   
  2,21%
  5
  Belgia
   
  2,21%
  5
  Dania
   
  1,77%
  4
  Szwecja
   
  1,77%
  4
  Nowa Zelandia
   
  1,77%
  4
  Japonia
   
  1,77%
  4
  Grecja
   
  1,33%
  3
  Islandia
   
  1,33%
  3
  Turcja
   
  1,33%
  3
  Szwajcaria
   
  0,88%
  2
  Tajwan
   
  0,88%
  2
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 226
 • 26. Proszę określić swój aktualny poziom wykształcenia *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Podstawowe
   
  0,44%
  1
  Gimnazjalne
   
  0,44%
  1
  Średnie / Zawodowe
   
  13,72%
  31
  Wyższe
   
  85,40%
  193
  Wypełnienia: 226
 • 27. Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Uczeń/student
   
  3,54%
  8
  Pracujący
   
  50,88%
  115
  Rodzic na pełny etat
   
  42,48%
  96
  Na rencie/ emeryturze
   
  0,44%
  1
  Bezrobotny
   
  2,65%
  6
  Wypełnienia: 226
 • 28. Jak oceniasz swoją sytuację materialną *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo dobra
   
  26,99%
  61
  Dobra
   
  43,81%
  99
  Średnia
   
  29,20%
  66
  Zła   0,00%
  0
  Bardzo zła   0,00%
  0
  Wypełnienia: 226
Komentarze
 • 16/09/2015 godz. 15:26
  Nie moglam prawidlowo odpowiedziec na pytanie o partnera, bo jestem samotna mama, ojcowie dzieci - Polacy, z nimi mowie po polsku, z obecnym partnerem mowie po szwedzku, on ze swoimi dziecmi po hiszpansku.
  Moj starszy syn ma Aspergera, zna bardzo dobrze jezyk polski, ale nie lubi czytac ksiazek, chyba zeby mu czytac na glos ( co nadal robie).
 • 16/09/2015 godz. 17:47
  Nie wiem dlaczego nie udało mi się wpisać własnej odpowiedzi do pyt.9. Moja odpowiedź to: jak dzieci były małe to byłam bardzo konsekwentna w stosowaniu OPOL. Teraz nie ma to juz znaczenia, bo dzieci mówią w trzech językach równie dobrze i wszystko im jedno w jakim języku ja się do nich zwracam.
 • 16/09/2015 godz. 22:54
  Ankieta nie zaklada, ze w rodzinie wielojezycznej, moga byc jednojezyczne dzieci
 • 17/09/2015 godz. 22:09
  Odpowiedz na pytanie 27 - zabraklo mi rodzic pracujacy na niepelen etat.
 • 17/09/2015 godz. 23:35
  It is very difficult to have a bi-lingual home when one partner shows little interest in the bi-lingualism which is important to the other. BTW this questionnair assumes that the language of fluency is Polish. I wasnot born in Poland and learnt Polish from Polish parents. It was difficult to maintain Polish in the home once the older children became teens.
 • 18/09/2015 godz. 18:11
  nie wiem do czego sluzy ta ankieta ja jestem polka moj maz wlochem dziecko ad narodzin zamieszkiwalo terytorium wloskie a od 4 lat polskie i niemiecki . moja corka rozmawia w3 jezykach i bardzo dobrze sobie radzi jak na 8 latka a 4 jezyka teraz sie uczy.
 • 18/09/2015 godz. 20:53
  Jestem mama nastolatek. Mowie do nich po polsku od urodzenia. Czytalam im bajki w obu jezykach, ogladaly i ogladaja filmy i bajki w obu jezykach. Obie czytaja po polsku, ale pisza tylko fonetycznie. Niestety odkrylam szkole polska calkiem niedawno, kiedy weszly w problematyczny wiek nastolatkowy. Starsza rozmawia ze mna po polsku, mlodsza odpowiada mi po wlosku... ale z Polakami rozmawia po polsku ;)
 • 18/09/2015 godz. 20:53
  Jestem mama nastolatek. Mowie do nich po polsku od urodzenia. Czytalam im bajki w obu jezykach, ogladaly i ogladaja filmy i bajki w obu jezykach. Obie czytaja po polsku, ale pisza tylko fonetycznie. Niestety odkrylam szkole polska calkiem niedawno, kiedy weszly w problematyczny wiek nastolatkowy. Starsza rozmawia ze mna po polsku, mlodsza odpowiada mi po wlosku... ale z Polakami rozmawia po polsku ;)
 • 22/09/2015 godz. 15:01
  nie jestem pewna czy rozumiem roznice miedzy metoda OPOL a OPOL +1 , mozliwe wiec ze moja odpowiedz nie bedzie adekwatna do tresci pytania

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online