Wyniki ankiety: Ankieta Gmina Pozezdrze

 • Szanowni Państwo,

  Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

  Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.
 • 1. Czy posiada Pan/Pani dostęp do komputera/laptopa? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, w domu
   
  66,00%
  33
  tak, w miejscu pracy
   
  52,00%
  26
  tak, w miejscu publicznego dostępu np. bibliotece
   
  12,00%
  6
  tak, w innym miejscu (np. u rodziny, znajomych)
   
  14,00%
  7
  nie posiadam
   
  8,00%
  4
  Wypełnienia: 50
 • 2. Jak często korzysta Pan/Pani z komputera/laptopa? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  codziennie
   
  36,00%
  18
  kilka razy w tygodniu
   
  16,00%
  8
  kilka razy w miesiącu
   
  36,00%
  18
  nie korzystam, ale chcę
   
  12,00%
  6
  Wypełnienia: 50
 • 3. Proszę ocenić Pana/Pani umiejętności w zakresie obsługi komputera/laptopa? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  brak umiejętności
   
  10,00%
  5
  słabe
   
  14,00%
  7
  raczej słabe
   
  30,00%
  15
  średnie
   
  14,00%
  7
  raczej dobre
   
  22,00%
  11
  dobre
   
  10,00%
  5
  Wypełnienia: 50
 • 4. Czy posiada Pan/Pani dostęp do Internetu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, w domu
   
  60,00%
  30
  tak, w miejscu pracy
   
  56,00%
  28
  tak, w miejscu publicznego dostępu do Internetu np. bibliotece
   
  14,00%
  7
  tak, w innym miejscu (np. u rodziny, znajomych)
   
  8,00%
  4
  nie posiadam
   
  12,00%
  6
  Wypełnienia: 50
 • 5. Jak często korzysta Pan/Pani z Internetu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  codziennie
   
  28,00%
  14
  kilka razy w tygodniu
   
  12,00%
  6
  kilka razy w miesiącu
   
  48,00%
  24
  nie korzystam, ale chcę
   
  12,00%
  6
  Wypełnienia: 50
 • 6. Proszę ocenić Pana/Pani umiejętności w zakresie korzystania z Internetu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  brak umiejętności
   
  12,00%
  6
  słabe
   
  8,00%
  4
  raczej słabe
   
  30,00%
  15
  średnie
   
  22,00%
  11
  raczej dobre
   
  18,00%
  9
  dobre
   
  10,00%
  5
  Wypełnienia: 50
 • 7. W zakresie jakich obszarów chciałby/chciałaby Pan/Pani nabyć lub podnieść swoje umiejętności przy pomocy komputera i Internetu? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź): *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  EDUKACJA – zdobywanie nowych kwalifikacji, uczenie się przez Internet np. kursy i szkolenia
   
  52,00%
  26
  SPRAWY CODZIENNE – załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu m.in. złożenie PIT, znalezienie informacji teleadresowej o urzędzie w Internecie, robienie zakupów przez Internet, kupowanie biletów przez Internet
   
  54,00%
  27
  FINANSE - kupowanie taniej przy pomocy porównywania cen w Internecie, zarabianie przy pomocy Internetu m.in. sprzedaż przez Internet, zarządzanie własnymi finansami m.in. sprawdzenie konta i zrobienie przelewu
   
  30,00%
  15
  RELACJE Z BLISKIMI – wykonywanie obowiązków rodzicielskich m.in. zapisanie dziecka do wybranej placówki edukacyjnej, znalezienie informacji o zajęciach dodatkowych przez Internet, pozyskanie informacji o ocenach i postępach dziecka przez Internet, utrzymywanie stosunków towarzyskich oraz rodzinnych poprzez Skype, Gadu-gadu, Facebook
   
  16,00%
  8
  PRACA I ROZWÓJ ZAWODOWY – znajdowanie pracy m.in. przygotowanie CV i zamieszczenie go w Internecie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyszukiwanie informacji o możliwościach finansowania mojej działalności, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, wypełnianie formularzy, druków przez Internet
   
  34,00%
  17
  ZDROWIE – zapisanie się do lekarza przez Internet, wyszukanie placówek opieki zdrowotnej, uzyskiwanie informacji o lekach
   
  32,00%
  16
  ODPOCZYNEK I HOBBY – znajdowanie informacji o imprezach, koncertach, bibliotekach, muzeach, kupowanie książek i muzyki, wyszukiwanie informacji zgodnie z moim zainteresowaniami m.in. przepisy kulinarne, wędkarstwo, sport itp.
   
  26,00%
  13
  ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE – zdobywanie wiedzy o gminie, kraju i świecie, uczestniczenie w życiu obywatelskim m.in. znalezienie informacji o fundacjach i stowarzyszeniach w mojej gminie, uczestniczenie w życiu politycznym m.in. skontaktowanie się z wójtem lub burmistrzem, wyszukanie informacji wyborczych na stronach partii politycznych
   
  16,00%
  8
  RELIGIA – zaspokajanie potrzeb duchowych i religijnych m.in. wyszukiwanie informacji o mszach, spotkaniach grup parafialnych i wspólnot
   
  6,00%
  3
  Wypełnienia: 50
 • 8. W zakresie jakich podstawowych kompetencji chciałby/chciałaby Pan/Pani nabyć lub podnieść swoje umiejętności z wykorzystaniem komputera i Internetu? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź): *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  INFORMACJA – przeglądanie, szukanie informacji w Internecie
   
  48,00%
  24
  OCENA INFORMACJI – porównywanie informacji w Internecie
   
  22,00%
  11
  KOMUNIKACJA – komunikacja z wykorzystaniem telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, czatu, Gadu-gadu, Skype’a itp. i programów komputerowych
   
  20,00%
  10
  KOMUNIKACJA – kontaktowanie się za pośrednictwem Internetu z urzędami, bankami m.in. przesyłanie pism, rejestracja do urzędu, sprawdzanie konta
   
  38,00%
  19
  KOMUNIKACJA – zamieszczanie informacji o sobie w Internecie np. na Facebook, nasza-klasa, na stronach dla osób poszukujących pracy
   
  4,00%
  2
  TWORZENIE TREŚCI – przygotowanie pism na komputerze, list zakupów i wydatków, przygotowanie CV ze zdjęciem
   
  32,00%
  16
  BEZPIECZEŃSTWO – przechowywanie haseł do kont bankowych, ochrona moich danych znajdujących się na komputerze przed osobami niepożądanymi
   
  58,00%
  29
  BEZPIECZEŃSTWO – zabezpieczanie swoich danych osobowych znajdujących się na komputerze przed wyłudzeniami np. kradzież informacji do zaciągania kredytów
   
  16,00%
  8
  Wypełnienia: 50
 • 9. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a poszerzeniem swoich umiejętności w zakresie szkoleń zaawansowanych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, z zastosowania programów komputerowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym
   
  26,00%
  13
  tak, z centralnych usługi cyfrowych dla pracowników urzędu gminy i podległych jednostek, w tym podpisu elektronicznego
   
  14,00%
  7
  tak, z grafiki komputerowej i profesjonalnego tworzenia stron internetowych
   
  20,00%
  10
  tak, z praktycznego zastosowania pakietu biurowego w pracy, nauce i domu
   
  50,00%
  25
  tak, z zastosowania programów do zarządzania firmą (ZUS, US, itp.)
   
  14,00%
  7
  tak, z marketingu internetowego i prowadzenia sklepu internetowego
   
  8,00%
  4
  tak, z zakładania własnej działalności gospodarczej
   
  22,00%
  11
  tak, z aktywnego poszukiwania pracy
   
  40,00%
  20
  tak, z korzystania z dostępnych w Internecie form edukacji podwyższających kwalifikacje
   
  12,00%
  6
  tak, z wykorzystania dedykowanych w edukacji portali oraz usług cyfrowych wspomagających pracę nauczyciela
   
  4,00%
  2
  tak, z prowadzenia lekcji z wykorzystaniem Internetu, dedykowanych usług cyfrowych oraz specjalistycznego sprzętu, komunikacji nauczyciela z uczniem i rodzicami
   
  8,00%
  4
  tak, z prowadzenia lekcji z wykorzystaniem Internetu, dedykowanych usług cyfrowych oraz specjalistycznego sprzętu, komunikacji nauczyciela z uczniem i rodzicami
   
  10,00%
  5
  nie jestem zainteresowany
   
  2,00%
  1
  Wypełnienia: 50
 • 10. Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnością, jeżeli tak to w jakim trybie chaiałby/łaby Pan/Pani uczestniczyć w szkoleniach: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  szkolenia grupowego – poza miejscem zamieszkania, na terenie gminy
   
  16,00%
  8
  szkolenia indywidualnego – w miejscu zamieszkania
   
  2,00%
  1
  szkolenia indywidualnego – poza miejscem zamieszkania, na terenie gminy
   
  4,00%
  2
  nie jestem osobą z niepełnosprawnością
   
  82,00%
  41
  Wypełnienia: 50
 • 11. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  68,00%
  34
  mężczyzna
   
  32,00%
  16
  Wypełnienia: 50
 • 12. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18 – 34 lat
   
  16,00%
  8
  35 – 44 lat
   
  40,00%
  20
  45 – 64 lat
   
  36,00%
  18
  powyżej 65 lat
   
  8,00%
  4
  Wypełnienia: 50
 • 13. Wykształcenie: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe
   
  8,00%
  4
  zawodowe
   
  30,00%
  15
  średnie
   
  42,00%
  21
  wyższe
   
  20,00%
  10
  Wypełnienia: 50
 • 14. Status: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  uczeń/student
   
  2,00%
  1
  bezrobotny
   
  30,00%
  15
  zatrudniony
   
  58,00%
  29
  emeryt/rencista
   
  8,00%
  4
  prowadzący własną działalność gospodarczą
   
  2,00%
  1
  Wypełnienia: 50
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz