Wyniki ankiety: Ankieta dla wytatuowanych przed 18 r.ż.

 • Wyniki niniejszej ankiety będą wykorzystane do napisania pracy mgr na temat: Tatuowanie ciała przez młodzież jako wyraz buntu - prawda, czy mit?
 • 1. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  50,00%
  4
  Mążczyzna
   
  50,00%
  4
  Wypełnienia: 8
 • 2. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  13-15 lat
   
  12,50%
  1
  16-18 lat
   
  87,50%
  7
  Wypełnienia: 8
 • 3. Typ szkoły do której uczęszczasz: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Gimnazjum
   
  25,00%
  2
  Liceum
   
  50,00%
  4
  Technikum
   
  25,00%
  2
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa   0,00%
  0
  Inna (jaka?)   0,00%
  0
  Nie uczę się   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 4. Miejsce zamieszkania: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Miasto powyżej 50tyś. mieszkańców
   
  62,50%
  5
  Miasto 25-50tyś. mieszkańców
   
  25,00%
  2
  Miasteczko do 25tyś. mieszkańców
   
  12,50%
  1
  Wieś   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 5. Ile masz tatuaży? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1
   
  62,50%
  5
  2
   
  25,00%
  2
  3
   
  12,50%
  1
  4   0,00%
  0
  5 i więcej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 6. Czy chciałabyś/chciałbyś zrobić sobie więcej tatuaży? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  8
  Nie   0,00%
  0
  Nie wiem   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 7. Czy jesteś zadaowolona/zadowolony ze swojego tatuażu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  8
  Nie   0,00%
  0
  Już nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 8. Jakie wg Ciebie mogą być skutki tatuowania ciała poza profesjonalnym salonem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Żadne
   
  37,50%
  3
  Mogą być następujące (wymień jakie)::
   
  62,50%
  Wypełnienia: 8
 • 9. Przez kogo był wykonywany Twój tatuaż/że? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Przez profesjonalistę w saolnie
   
  37,50%
  3
  Przez profesjonalistę poza salonem
   
  12,50%
  1
  Przez amatora
   
  37,50%
  3
  Sama/sam go sobie zrobiłem
   
  12,50%
  1
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 10. Jaki jest wg Ciebie stosunek społeczeństwa do tatuaży? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Źle się kojarzy, np. ze środowiskiem przestępczym
   
  25,00%
  2
  Jest to zjawisko modne i akceptowane
   
  62,50%
  5
  Nie wiem
   
  12,50%
  1
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 11. Ile pieniędzy wydałaś/łeś na tatuaż/tatuaże? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nic
   
  37,50%
  3
  1-100zł
   
  25,00%
  2
  101-200zł   0,00%
  0
  201-300zł
   
  25,00%
  2
  301zł i więcej
   
  12,50%
  1
  Wypełnienia: 8
 • 12. Skąd zdobyłaś/łeś pieniądze na zrobienie tatuażu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nie płaciłam/łem za tatuaż
   
  37,50%
  3
  Zarobiłam/łem
   
  12,50%
  1
  Odłożyłam/łem z kieszonkowego
   
  50,00%
  4
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 13. Jakie znasz style tatuażu (zaznacz wszystkie jakie znasz)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Orientalny
   
  75,00%
  6
  Czarno-szary
   
  100,00%
  8
  Tribal
   
  75,00%
  6
  Biomechanika
   
  37,50%
  3
  Fineline
   
  50,00%
  4
  Tekstowy
   
  87,50%
  7
  Kulturowy
   
  62,50%
  5
  Inne (jakie?)
   
  12,50%
  Wypełnienia: 8
 • 14. Jakie korzyści odczuwasz w związku ze zrobieniem sobie tatuażu/ży? (maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wyróżniem się z tłumu
   
  12,50%
  1
  Czuję się strakcyjniejsz/szy
   
  50,00%
  4
  Jestem modna/ny   0,00%
  0
  Podkreślam swoją osobowość
   
  50,00%
  4
  Czuję się dorosła/ły   0,00%
  0
  Czuję, że jestem "Panem swego ciała"
   
  25,00%
  2
  Jestem bardziej pewna/ny siebie
   
  62,50%
  5
  Nie odczuwam żadnych korzyści
   
  12,50%
  1
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 15. Jak prezentują się twoje relacje z rodzicami? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Doskonale się dogadujemy
   
  37,50%
  3
  Czasami się kłócimy, ale zazwyczaj się dogadujemy
   
  50,00%
  4
  Ciągle się kłócimy, nie możemy się dogadać
   
  12,50%
  1
  Wypełnienia: 8
 • 16. W jakim stopniu rodzice organizują Twój czas? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Mam pełną swobodę - robię to na co mam ochotę
   
  25,00%
  2
  Mam średnią swobodę - po wykonaniu obowiązków mam czas dla siebie
   
  62,50%
  5
  Nie mam żadnej swobody - moje życie jest ściśle podporządkowane wymaganiom rodziców
   
  12,50%
  1
  Wypełnienia: 8
 • 17. Czy na decyzję o tatuażu miał wpływ charakter stosunków z rodzicami? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  12,50%
  1
  Nie
   
  87,50%
  7
  Nie wiem   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 18. Czy rodzice wyrazili zgodę na to byś zrobiła/ł sobie tatuaż? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  37,50%
  3
  Nie
   
  12,50%
  1
  Zrobiłam/łem go bez ich wiedzy
   
  50,00%
  4
  Wypełnienia: 8
 • 19. Jak rodzice zareagowali na Twój tatuaż? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo im się podobał, byli pod wrażeniem
   
  25,00%
  2
  Nie podobał się im, byli wściekli   0,00%
  0
  Nie podobał im się, ale zaakceptowali moją decyzję
   
  37,50%
  3
  Nic nie powiedzieli
   
  12,50%
  1
  Jeszcze go nie widzieli
   
  25,00%
  2
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 20. Jakie osiągasz wyniki w nauce? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo dobre
   
  12,50%
  1
  Dobre
   
  75,00%
  6
  Słabe
   
  12,50%
  1
  Bardzo słabe   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 21. Czy na decyzję o tatuażu miał wpływ Twój stosunek do szkoły? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  12,50%
  1
  Nie
   
  87,50%
  7
  Nie wiem   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 22. Jak nauczyciele zareagowali na Twój tatuaż/że? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo im się podobał, byli pod wrażeniem   0,00%
  0
  Nie podobał im się, byli zbulwersowani   0,00%
  0
  Nic nie powiedzieli
   
  25,00%
  2
  Jeszcze go nie widzieli
   
  75,00%
  6
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 23. Jakie jest wg Ciebie największy problem dzisiejszych społeczeństw? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wojny
   
  25,00%
  2
  Bieda
   
  12,50%
  1
  Terroryzm
   
  50,00%
  4
  Głód   0,00%
  0
  Zagrożenia ekologiczne
   
  12,50%
  1
  Nie mam zdania   0,00%
  0
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 24. Czy na decyzję o tatuażu miał wpływ któryś z problemów wymienionych w poprzednim pytaniu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  12,50%
  1
  Nie
   
  87,50%
  7
  Nie wiem   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 25. Czy Twoi znajomi mają tatuaże? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  75,00%
  6
  Nie
   
  25,00%
  2
  Nie wiem   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 26. Jak znajomi zareagowali na Twój tatuaż/że? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo im się podobał, byli pod wrażeniem
   
  75,00%
  6
  Nie podobał im się, byli zniesmaczeni   0,00%
  0
  Nie podobał im się, ale zaakceptowali moją decyzję
   
  12,50%
  1
  Jeszcze go nie widzieli   0,00%
  0
  Nic nie powiedzieli
   
  12,50%
  1
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 27. Jak tataż/że wpłynęły na Twoje kontakty z rówieśnikami (maksymalnie 3 odpowiedzi)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zostałam/łem przyjęty do grupy, na której mi zależało   0,00%
  0
  Jestem bardziej lubiana/ny   0,00%
  0
  Łatwiej nawiązuję nowe kontakty
   
  25,00%
  2
  Upodobniłam/łem się do rówieśników   0,00%
  0
  Zyskałam/łem uwagę płci przeciwnej
   
  12,50%
  1
  Nie wpłynął
   
  75,00%
  6
  Inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 28. Czy na decyzję o tatuażu miała wpływ grupa rówieśnicza? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak   0,00%
  0
  Nie
   
  100,00%
  8
  Nie wiem   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 29. Czym jest dla Ciebie tatuaż? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Ozdobą
   
  25,00%
  2
  Symbolem
   
  12,50%
  1
  Ozdobą i symbolem
   
  62,50%
  5
  Wypełnienia: 8
 • 30. Jeśli Twój tatuaż/że są symbolem opisz, co symbolizuje każdy z nich *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nie jest symbolem
   
  37,50%
  3
  Jest symbolem i symbolizuje...
   
  62,50%
  Wypełnienia: 8
 • 31. Co chciałaś/łeś zamanifestować swoim tatuażem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nic, zrobiłam to, bo po prostu chciałam, tatuaz robię dla siebie, nie dla nikogo innego, nie, by cos manifestowac
   
  12,50%
  1
  Własną osobowość
   
  12,50%
  1
  co czuje
   
  12,50%
  1
  .
   
  12,50%
  1
  Nic
   
  12,50%
  1
  Niekończąca się nadzieje ze trzeba ciągle w wierzyc w siebie
   
  12,50%
  1
  Że wierzę w siebie nie był on protestem lecz podkreśleniem mojego stylu bycia.
   
  12,50%
  1
  nic
   
  12,50%
  1
  Wypełnienia: 8
 • 32. Dlaczego przyozdobiłaś/łeś swe ciało tatuażem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bo podoba mi się to, na zawsze chcialam miec pamiątkę z pieknych chwil jakie wydarzyły się w zwiazku z moja pasją
   
  12,50%
  1
  Ponieważ jest to trwała i symboliczna dekoracja ciała
   
  12,50%
  1
  nudziło mi się
   
  12,50%
  1
  podoba mi się
   
  12,50%
  1
  Jhf
   
  12,50%
  1
  Bo mi się to podoba
   
  12,50%
  1
  Podkreśla moją osobowość
   
  12,50%
  1
  bo mi się podobał
   
  12,50%
  1
  Wypełnienia: 8
Komentarze
 • Wąski 11/03/2009 godz. 16:20
  polecam wszystkim aby ozdobili swoje ciało w tatuaż
 • maniak 11/03/2009 godz. 16:59
  róbcie póki jest miejsca jeszcze...
 • maniak 11/03/2009 godz. 16:59
  róbcie póki jest miejsca jeszcze...
 • wojtass 11/03/2009 godz. 17:54
  haha kazdy kto chce niech robi u mnie juz niestety miejsce sie kończy...pozdro;p
 • DaaaGuSsiaaa 12/03/2009 godz. 11:41
  Polecam Bardzo:)) Robcie Poki Mozecie:)))Pozdro Ziomeczki
 • tommas 12/03/2009 godz. 12:58
  nie patrzcie na nic i na nikogo robcie jak wiecie ze was to odmieni
 • karad23 12/03/2009 godz. 13:19
  polecam tatu....
 • KAMILSON 12/03/2009 godz. 13:24
  JAK MACIE OCHOTE TO NIE NAMYSLAJCIE SIE!!! POPROSTU ZROB GO
 • max 12/03/2009 godz. 13:26
  Tatuaże sa super!
 • s600 12/03/2009 godz. 13:58
  puki macie miejsce to robcie
  ja wlasnie jutro dokanczam reszte plecow na kturych nie bedzie miejsca na wiecej ale zostaje kilka bladych miejsc na ciele wiec nadal bedzie co robic;)
 • Piter 12/03/2009 godz. 15:10
  Robienie tatuaż a to jest wyłącznie sprawa tatuowanego a nie innych :P
 • dziara 12/03/2009 godz. 16:52
  kto sie nie dziara ten fujara hehe
 • Pawelek 22/03/2009 godz. 22:48
  Robta Poki Morzeta:)
 • MSC 21/04/2009 godz. 22:41
  polecam wszystkim
 • 22/04/2009 godz. 12:09
  nie namawiam ale polecam hehe :) i napewno nie polecam na całym ciele
 • kobretti 22/04/2009 godz. 15:29
  Róbcie dziary one są cool jeszcze mam miejsca troche to jade dalej pozdrawiam

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online