Wyniki ankiety: Ankieta o przedsiębiorczości

 • 1 strona

 • Szanowni Państwo, jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym. Ankieta została przygotowana w celu zebrania informacji niezbędnych do napisania pracy licencjackiej. Dotyczy ona przedsiębiorczości. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie tylko chwilę. Z góry dziękuje za poświęcony czas i rzetelne wypełnienie ankiety.

  Marta Jurczak
 • 1. Czy interesuje się Pan/Pani przedsiębiorczością? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  61,39%
  62
  Nie
   
  38,61%
  39
  Wypełnienia: 101
 • 2. Czy uważa Pan/Pani, że w dzisiejszych czasach łatwo jest otworzyć swoją firmę ? *

  1- bardzo łatwo
  2- łatwo
  3- średnio
  4- trudno
  5- bardzo trudno
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Skala lewa Średnia pozycja suwaka Skala prawa Średnia wartość (1-5)
  Bardzo łatwo
  Bardzo trudno
  Wypełnienia: 101
 • 3. Czy Pana/Pani uczelnia prowadzi/prowadziła zajęcia z zakresu przedsiębiorczości? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  57,43%
  58
  Nie
   
  42,57%
  43
  Wypełnienia: 101
 • 4. Czy posiada Pan/Pani swoją firmę? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, jestem współwłaścicielem
   
  4,95%
  5
  Tak, jestem właścicielem
   
  14,85%
  15
  Nie
   
  80,20%
  81
  Wypełnienia: 101
 • 2 strona

 • 5. Czy w najbliższej przyszłości (do 3 lat) planuje Pan/Pani otworzyć swoją firmę? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  35,80%
  29
  Nie
   
  64,20%
  52
  Wypełnienia: 81
 • 3 strona

 • 6. Co jest tego powodem ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardziej odpowiada mi praca najemna
   
  26,92%
  14
  Nie mam odpowiednich funduszy potrzebnych do otwarcia firmy
   
  38,46%
  20
  Uważam to za zbyt ryzykowne
   
  19,23%
  10
  Niestałe dochody
   
  3,85%
  2
  Inny powód (jaki?)
   
  11,54%
  Wypełnienia: 52
 • 7. Jakie bariery Pan/Pani uważa, że największe przeszkody przed otwarciem własnej firmy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Brak pomysłu na firmę
   
  36,54%
  19
  Brak funduszy na rozpoczęcie i prowadzenie firmy
   
  61,54%
  32
  Strach przed niepowodzeniem
   
  46,15%
  24
  Skomplikowane procedury przy otwieraniu firmy
   
  30,77%
  16
  Stale zmieniające się przepisy prawne
   
  32,69%
  17
  Inne, jakie?
   
  1,92%
  Wypełnienia: 52
 • 4 strona

 • 8. Co najbardziej motywuje Pana/Panią do otwarcia własnej działalności gospodarczej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wyższe zarobki
   
  58,62%
  17
  Niezależność od pracodawcy
   
  89,66%
  26
  Trudności ze znalezieniem pracy
   
  20,69%
  6
  Elastyczny czas pracy
   
  65,52%
  19
  Chęć rozwoju
   
  58,62%
  17
  Innowacyjny pomysł na firmę
   
  20,69%
  6
  Coś innego, co?
   
  3,45%
  Wypełnienia: 29
 • 9. Jakie bariery Pan/Pani uważa, że największe przeszkody przed otwarciem własnej firmy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Brak pomysłu na firmę
   
  13,79%
  4
  Brak funduszy na rozpoczęcie i prowadzenie firmy
   
  72,41%
  21
  Strach przed niepowodzeniem
   
  37,93%
  11
  Skomplikowane procedury przy otwieraniu firmy
   
  48,28%
  14
  Stale zmieniające się przepisy prawne
   
  44,83%
  13
  Inne, jakie?
   
  10,34%
  Wypełnienia: 29
 • 5 strona

 • 10. Co najbardziej motywowało Pana/Panią do otwarcia własnej firmy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niezależność
   
  10,00%
  2
  Fakt, że moge sama decydować o tym z kim pracuję i jakiej jakości jest to praca,
   
  5,00%
  1
  firma rodzinna , do której dołączyłam - nie otwierałam jej sama.
   
  5,00%
  1
  Niskie zarobki za ciężką pracę na etacie
   
  5,00%
  1
  Niezależność, regulowany czas pracy, wyższe zarobki
   
  5,00%
  1
  chęć bycia niezależną
   
  5,00%
  1
  nienormowany czas pracy, możliwości rozwijania pasji w pracy
   
  5,00%
  1
  względy ideowe
   
  5,00%
  1
  Potrzeba zarabiania pieniędzy, opłacania składek ZUS i niezależności.
   
  5,00%
  1
  chęć robienia tego, co lubię
   
  5,00%
  1
  - chęć zarobku, praca "na swoim"
   
  5,00%
  1
  brak pracy
   
  5,00%
  1
  Nic
   
  5,00%
  1
  trzeba bylo zarobic troche pieniedzy :)
   
  5,00%
  1
  ?
   
  5,00%
  1
  Brak dobrej pracy na rynku lubelskim
   
  5,00%
  1
  Potrzeba realizacji, sprawczości
   
  5,00%
  1
  To że mam własną rodzinną firmę i sam jestem szefem
   
  5,00%
  1
  swoboda w podejmowaniu decyzji, niezależność finansowa,
   
  5,00%
  1
  Wypełnienia: 20
 • 11. Decyzję o otwarciu firmy podjąłem/am : *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Na studiach
   
  40,00%
  8
  Po studiach
   
  60,00%
  12
  Wypełnienia: 20
 • 12. Czy studia pomogły Panu/Pani zdobyć informacje przydatne podczas otwierania własnej firmy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, w bardzo dużym stopniu   0,00%
  0
  Tak, w dużym stopniu
   
  20,00%
  4
  Nie pomogły
   
  80,00%
  16
  Wypełnienia: 20
 • 13. Czy chciałby/aby Pan/Pani skorzystać z darmowych szkoleń/usług doradczych przy otwieraniu własnej firmy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, z jakich?
   
  40,00%
  Nie
   
  60,00%
  12
  Wypełnienia: 20
 • 14. Czy Pana/Pani firma otwarta jest przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  5,00%
  1
  Nie
   
  95,00%
  19
  Wypełnienia: 20
 • 15. Swoją firmę otworzyłem/am : *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nie mając doświadczenia
   
  50,00%
  10
  Mając doświadczenie w pracy w innej prywatnej firmie
   
  45,00%
  9
  Mając doświadczenie w pracy w firmie publicznej
   
  5,00%
  1
  Wypełnienia: 20
 • 16. Jak długo prowadzi Pan/Pani swoją firmę? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Mniej niż 12 miesięcy
   
  30,00%
  6
  1-1,5 roku
   
  30,00%
  6
  2-4 lata
   
  15,00%
  3
  5 i więcej lat
   
  25,00%
  5
  Wypełnienia: 20
 • 17. Czy korzystał/a Pan/Pani ze środków unijnych na działalność gospodarczą? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  15,00%
  3
  Nie
   
  85,00%
  17
  Wypełnienia: 20
 • 18. Ilu zatrudnia Pan/Pani pracowników? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zatrudniam (ile?)
   
  50,00%
  Nie zatrudniam
   
  50,00%
  10
  Wypełnienia: 20
 • 19. Skąd czerpał/a Pan/Pani wiedzę dotyczącą prowadzenia firmy ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Internet
   
  35,00%
  7
  Książki
   
  10,00%
  2
  Wykłady/ warsztaty o tej tematyce   0,00%
  0
  Znajomi/ rodzina
   
  25,00%
  5
  Telewizja   0,00%
  0
  Prasa   0,00%
  0
  Własne doświadczenia
   
  30,00%
  6
  Wypełnienia: 20
 • 20. Jakie są według Pana/Pani największe bariery podczas otwierania własnej firmy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Brak środków finansowych
   
  50,00%
  10
  Ciągle zmieniające się przepisy prawne
   
  50,00%
  10
  Niesprecyzowany zakres działania, brak celów
   
  15,00%
  3
  Strach przed niepowodzeniem
   
  50,00%
  10
  Biurokracja
   
  40,00%
  8
  Słaby dostęp do usług doradczych i szkoleń
   
  20,00%
  4
  Inne, jakie?
   
  20,00%
  Wypełnienia: 20
 • 6 strona

 • 21. Jakie cechy uważa Pan/Pani za najbardziej pożądane wśród młodych przedsiębiorców? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Pewność siebie
   
  53,47%
  54
  Kreatywność
   
  73,27%
  74
  Pracowitość
   
  75,25%
  76
  Odporność na stres
   
  50,50%
  51
  Komunikatywność
   
  47,52%
  48
  Odpowiedzialność
   
  49,50%
  50
  Inne, jakie?
   
  4,95%
  Wypełnienia: 101
 • 22. Czy interesował/-ła się Pan/Pani funduszami europejskimi dla przedsiębiorców i osób startujących z pierwszym biznesem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  45,54%
  46
  Nie
   
  54,46%
  55
  Wypełnienia: 101
 • 23. Czy wie Pan/Pani o Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  53,47%
  54
  Nie
   
  46,53%
  47
  Wypełnienia: 101
 • 7 strona

 • 24. Skąd dowiedział/-ła Pan/Pani o Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Z prasy
   
  1,85%
  1
  Z internetu
   
  40,74%
  22
  Z plakatów
   
  5,56%
  3
  Od znajomych
   
  11,11%
  6
  Z uczelni
   
  38,89%
  21
  Z innych źródeł(jakich?)
   
  1,85%
  Wypełnienia: 54
 • 8 strona

 • 25. Kierunek studiów, który studiowałem/am to: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zarządzanie
   
  11,00%
  11
  socjologia
   
  5,00%
  5
  Informatyka
   
  5,00%
  5
  Ekonomia
   
  4,00%
  4
  zarządzanie
   
  4,00%
  4
  pedagogika
   
  3,00%
  3
  Administracja
   
  2,00%
  2
  Polityka Społeczna
   
  2,00%
  2
  Zarzadzanie
   
  2,00%
  2
  Transport
   
  2,00%
  2
  administracja
   
  2,00%
  2
  Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
   
  2,00%
  2
  stosunki międzynarodowe
   
  2,00%
  2
  administracja gospodarcza
   
  1,00%
  1
  psychologia mediów
   
  1,00%
  1
  Stosunki międzynarodowe, specjalizacja dziennikarstwo
   
  1,00%
  1
  Filologia Polska specjalność nauczycielska, Filologia Polska nauczanie języka polskiego jako obcego
   
  1,00%
  1
  Archeologia
   
  1,00%
  1
  Polityka Społeczna spec Zarządzanie Organizacjami Publicznymi i obywatelskimi. Dzienne UJ
   
  1,00%
  1
  Nie studiowalam
   
  1,00%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 101
 • 26. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  63,37%
  64
  Mężczyzna
   
  36,63%
  37
  Wypełnienia: 101
 • 27. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  19-22
   
  26,73%
  27
  23-25
   
  21,78%
  22
  25-30
   
  34,65%
  35
  30 i więcej
   
  16,83%
  17
  Wypełnienia: 101
Formularze online