Wyniki ankiety: Zabawy i gry w przedszkolu

 • Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety skierowanej do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ankieta jest anonimowa a zebrane wyniki posłużą mi do napisania pracy dyplomowej dotyczącej zabaw i gier stosowanych w wychowaniu przedszkolnym.
 • 1. Jakie zabawy manipulacyjne stosuje Pani w pracy z dziećmi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie wiem
   
  9,38%
  3
  wszystkie zabawy z nowymi zabawkami, przedmotami
   
  3,13%
  1
  zabawy z wykorzystaniem klocków, naturalnych zasobów takich jak kasztany żołędzie orzechy, piasek, woda
   
  3,13%
  1
  zabawy klockami o różnych kształtach, kasztanami, liśćmi, koralami
   
  3,13%
  1
  różne zadania z wodą:przelewanie, rozmrażanie lodu, mieszanie wody z cukrem, puszczanie statków solą, piaskiem, lepienie z plasteliny, zabawy z wiatrem
   
  3,13%
  1
  nawlekanie korali, zabawy klockami, dobieranie do kształtu klocków, róże faktury papieru, i tkanin, sypkie materiały;mąka, piasek, zisrna, cukier, sól
   
  3,13%
  1
  rózne zabawy związne z badaniem przedmiotów czy zjawisk
   
  3,13%
  1
  zabawy manipulacyjne stosuję do poznawania wielozmysłowego, np liście ;kształt, kolor, zapach, faktura, itp
   
  3,13%
  1
  zabawy paluszkowe, nawlekanie małych i nuzych korali, różne kształty klocków dopasowywanie do otworu
   
  3,13%
  1
  One uciekaja a ja je gonie a potem zamiana
   
  3,13%
  1
  Zabawą manipulacyjne typu ; toczenie piłki, ciągnięcie zabawki na sznurku, postukiwanie grzechotką, oglądanie własnej stopy itp. Później przechodzimy do zabaw konstrukcyjnych ? manipulowanie przedmiotami w celu skonstruowania czegoś z gotowych elementów, np. budowanie z klocków, pudełek.
   
  3,13%
  1
  nawlekamie korali, zabawy z piaskiem, z plasteliną, z tkaninami róznego rodzaju, papierem o różnej strukturze
   
  3,13%
  1
  zabawy i gry paluszkowe, badawcze zabawy z przedmiotami i roślinami, darami natury
   
  3,13%
  1
  różnego rodzaju zabawy klockami, zabawkami, kasztanami, piaskiem, ziarnami, wodą, papierem
   
  3,13%
  1
  Dzieci manipulujeasame różnymi przedmiotami wszystkimi dostępnymi w przedszkolu
   
  3,13%
  1
  wkładanie mniejszych przedmiotów do większych; łaczenie wagoników pociągu; układanie w rządku takich samych zwierzątek; zabawa kolorowymi piłeczkami(toczenie,rzucanie do kółka z szarfy)
   
  3,13%
  1
  na materiale przyrodniczym
   
  3,13%
  1
  zabawy paluszkowe praca z materiałem plastycznym np. plastelina, masa solna
   
  3,13%
  1
  - wkładanie drobnych przedmiotów do pudełka, - nabieranie kółek na patyk, - nakładanie kółek na patyk
   
  3,13%
  1
  średnio pamiętam co wchodzi w zakres tych zabaw. Zabawy poprostu sie wprowadza a nie zastanawia sie do jakiej grupy należą :)
   
  3,13%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 32
 • 2. Jakiego materiału używa Pani do zabaw konstrukcyjnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  plastelina
   
  90,63%
  29
  modelina
   
  46,88%
  15
  masa solna
   
  87,50%
  28
  glina
   
  34,38%
  11
  piasek
   
  59,38%
  19
  masa papierowa
   
  31,25%
  10
  ciastolina
   
  9,38%
  3
  klocki
   
  93,75%
  30
  inne
   
  34,38%
  Wypełnienia: 32
 • 3. Które z wymienionych zajęć opartych na konstruowaniu prowadzi Pani z dziećmi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wycinanie
   
  96,88%
  31
  rysowanie
   
  96,88%
  31
  malowanie
   
  87,50%
  28
  składanie origami
   
  25,00%
  8
  układanie, bajek, rymów
   
  31,25%
  10
  wylepianie
   
  96,88%
  31
  inne
   
  25,00%
  Wypełnienia: 32
 • 4. W co najczęściej bawią się dzieci w przedszkolu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  rodzinę
   
  90,63%
  29
  szpital
   
  6,25%
  2
  sklep
   
  90,63%
  29
  kierowcę
   
  56,25%
  18
  policję
   
  59,38%
  19
  fryzjera
   
  65,63%
  21
  strażaka
   
  25,00%
  8
  lekarza
   
  56,25%
  18
  aptekę   0,00%
  0
  szkołę
   
  53,13%
  17
  kolej(pociągi)
   
  50,00%
  16
  mechanika
   
  43,75%
  14
  kucharza
   
  84,38%
  27
  murarza
   
  18,75%
  6
  inne
   
  12,50%
  Wypełnienia: 32
 • 5. Jakie zabawy i gry ruchowe stosuje Pani w wychowaniu przedszkolnym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  ze śpiewem i z muzyką
   
  93,75%
  30
  orientacyjno porządkowe
   
  84,38%
  27
  skoczne
   
  96,88%
  31
  na czworakach
   
  87,50%
  28
  rzutne
   
  90,63%
  29
  bieżne
   
  75,00%
  24
  z mocowaniem
   
  15,63%
  5
  kopne
   
  65,63%
  21
  boiskowe
   
  62,50%
  20
  na śniegu
   
  68,75%
  22
  Wypełnienia: 32
 • 6. Jakie zabawy i gry dydaktyczne są stosowane przez Panią w przedszkolu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zabawy rozwijające umiejętności językowe, np. zaszyfrowany wyraz
   
  84,38%
  27
  zabawy doskonalące mowę i myślenie, np. od słowa do zdania
   
  87,50%
  28
  zabawy ułatwiające zdobywanie spostrzeżeń i informacji środowisku społeczno przyrodniczym, np. kto czym pracuje( zawody)
   
  90,63%
  29
  zabawy zapoznające ze światem przyrody żywej i nieożywionej, np. Jakie to ziarna
   
  87,50%
  28
  zabawy utrwalające pojęcia matematyczne
   
  84,38%
  27
  zabawy ułatwiające rozpoznawanie i badanie figur geometrycznych oraz pojęć przestrzennych, np. tangram
   
  65,63%
  21
  Wypełnienia: 32
 • 7. Z jakimi obszarami edukacji łączy Pani zabawy *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  społeczno moralną
   
  90,63%
  29
  ruchową
   
  100,00%
  32
  przyrodniczą
   
  87,50%
  28
  matematyczną
   
  87,50%
  28
  muzyczną
   
  96,88%
  31
  estetyczną
   
  81,25%
  26
  techniczną
   
  75,00%
  24
  komunikacyjną
   
  90,63%
  29
  inne
   
  6,25%
  Wypełnienia: 32
 • 8. Jakie Pani zdaniem są funkcje zabawy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kształcąca
   
  96,88%
  31
  terapeutyczna
   
  75,00%
  24
  wychowawcza
   
  100,00%
  32
  projekcyjna
   
  71,88%
  23
  inna
   
  15,63%
  Wypełnienia: 32
 • 9. Czy dokształca się Pani w dziedzinie zabawy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  96,88%
  31
  Nie
   
  3,13%
  1
  Wypełnienia: 32
 • 10. Z jakich źródeł korzysta Pani dokształcając się w dziedzinie zabaw i gier? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Z internetu
   
  84,38%
  27
  z czasopism
   
  81,25%
  26
  z ksiazek
   
  84,38%
  27
  ze zorganizowanych szkoleń
   
  71,88%
  23
  inne
   
  12,50%
  Wypełnienia: 32
 • 11. Jak często stosuje Pani zabawy w trakcie zajęć w przedszkolu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1-2 razy   0,00%
  0
  3-4 razy
   
  65,63%
  21
  wiecej niż 5 razy
   
  34,38%
  11
  Wypełnienia: 32
 • 12. Ile czasu w ciągu dnia dzieci poświęcają na zabawę dowolną? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 30 minut
   
  6,25%
  2
  mniej niż 60 minut
   
  37,50%
  12
  więcej niż 60 minut
   
  56,25%
  18
  Wypełnienia: 32
 • 13. Ile czasu poświęca Pani na zabawę kierowaną? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 30 minut
   
  3,13%
  1
  mniej niż 60 minut
   
  18,75%
  6
  więcej niż 60 minut
   
  78,13%
  25
  Wypełnienia: 32
 • 14. Pochodzenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Miasto
   
  53,13%
  17
  Wieś
   
  46,88%
  15
  Wypełnienia: 32
 • 15. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  25-34
   
  46,88%
  15
  35-44
   
  25,00%
  8
  45-54
   
  15,63%
  5
  55-64
   
  12,50%
  4
  65 i wiecej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 32
 • 16. Stopień awansu zawodowego *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nauczyciel stażysta
   
  25,00%
  8
  Nauczyciel mianowany
   
  37,50%
  12
  Nauczyciel kontraktowy
   
  28,13%
  9
  Nauczyciel dyplomowany
   
  9,38%
  3
  Wypełnienia: 32
Formularze online