Wyniki ankiety: Rozwijanie kreatywności dzieci w wieku wczosnoszkolnym podczas nauczania słownictwa języka angielskiego.

 • Ankieta skierowana tylko do nauczycieli języka angielskiego. W pytaniach oznaczonych 2 gwiazdkami jest możliwośc zaznaczenia dowolnej ilości odpowiedzi ( Kreatywnośc rozumiana jest tu jako umiejętnośc twórczego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, otwartośc na niecodzienne i nowe pomysły związane z danym tematem lub problemem, pomysłowośc, twórcza ekspresja, oryginalne skojarzenia, twórcza używanie wyobraźni)
 • 1. W jakiej szkole Pan/i uczy?* *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  szkoła publiczna
   
  38,46%
  5
  prywatna szkoła językowa
   
  69,23%
  9
  Wypełnienia: 13
 • 2. Od ilu lat uczy Pan/i języka angielskiego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  4
   
  23,08%
  3
  2
   
  15,38%
  2
  10
   
  15,38%
  2
  3
   
  7,69%
  1
  5
   
  7,69%
  1
  1,5
   
  7,69%
  1
  7
   
  7,69%
  1
  2 lata
   
  7,69%
  1
  4 lata
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 3. Jak liczne grupy Pan/i uczy? * *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 5 uczniów
   
  30,77%
  4
  5 - 10 uczniów
   
  46,15%
  6
  11- 15 uczniów
   
  38,46%
  5
  16-25 uczniów
   
  30,77%
  4
  więcej niż 25 uczniów
   
  23,08%
  3
  Wypełnienia: 13
 • 4. Czy uczy Pan/i dzieci w wieku wczesnoszkolnym (1-3 klasa Szkoły Podstawowej) ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  takl - od ilu lat?
   
  84,62%
  nie
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 5. Uważam, że rozwijanie kreatywności może byc częscią programu każdego przedmiotu szkolnego i każdy uczeń może z tego skorzystac *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  100,00%
  13
  nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 6. Uważam , że rozwijanie kreatywności u uczniów w wieku wczesnoszkolnym podczas lekji języka angielskiego jest ważnym elementem programu nauczania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak - dlaczego?
   
  100,00%
  nie - dlaczego?   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 7. Jak Pan/i rozumie rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku wczesnoszkolnym na lekcji języka angielskiego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  angażowanie uczniów w zadania gdzie mogą wykazać się swoimi pomysłami, rozwijają wyobraźnię
   
  7,69%
  1
  Jest to stworzenia warunków w których uczeń będzie polegał na zdobytej wiedzy i stwarzał sytuacje w których wykorzysta nabyte umiejętności.
   
  7,69%
  1
  np. projektowanie/ uzupełnianie mini-books gł. elementy plastyczne
   
  7,69%
  1
  dostosowywanie ćwiczeń tak, aby uczniowie mogli wykazać się w nich jak największą ilością umiejętności- nie tylko językowych, ale również ruchowych, aktorskich, sprawnościowych, plastycznych, itp.
   
  7,69%
  1
  Na przykład metoda projektowa- uczniowie otrzymują duży kolorowy papier i wykonują projekt zawierający rysunki i podpisy w języku ang.
   
  7,69%
  1
  Rozwijanie kreatywności podchodzi dla mnie pod metodę INDIRECT TEACHING. Uczniowie nie dostają podanych na tacy rozwiązań, muszą sami odnaleźć rozwiązanie. Efekt końcowy jest bardzo obiecujący. Znalezione przed dziecko rozwiązanie zostaje w jego pamięci na dłużej, jeśli dodamy do tego czynnik zabawy sukces Naszego nauczania jest niemalże gwarantowany.
   
  7,69%
  1
  angażowanie dzieci w ciekawe projekty na zajęciach
   
  7,69%
  1
  Ja rozumiem przez to udostępnienie dzieciom taki zasób zadań( piosenek, wierszyków, zabaw językowych, itd.), żeby jak najwięcej pobudzały dzieci wyobrażnie.
   
  7,69%
  1
  Realizowanie zarówno pomysłów nauczyciela z dużym zaangażowaniem pracy uczniów, jak i pomysłów dzieci zgodnych z programem nauczania.
   
  7,69%
  1
  uczenie jak i pozwalanie na wniesienie do lekcji, zadania swoich wlasnych pomysłów, spersonalizowanie materiału przez dzieci, motywowanie dzieci do twórczego myslenia, zachęcanie do poszukiwania własnych odpowiedzi, rozwiązań, ceikawych pomysłów
   
  7,69%
  1
  zaangazowanie dzieci w kreatywne, nie czysto odtworcze cwiczenia, rozbudzanie ich zainteresowania
   
  7,69%
  1
  j.w.
   
  7,69%
  1
  Uczenie języka poprzez muzykę,rysunek,taniec etc.
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 8. Kiedy wg Pani/a jest możliwe rozpoczęcie rozwijania kreatywności ucznia podczas lekcji języka angielskiego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  od przedszkola
   
  92,31%
  12
  od 1 klasy Szkoły Podstawowej
   
  7,69%
  1
  później niż 3 klasa Szkoły Podstawowej   0,00%
  0
  nigdy   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 9. Podczas swoich lekcji języka angielskiego używam zadań rozwijających kreatywnośc *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie, nigdy   0,00%
  0
  tak, są normalną częścią każdej mojej lekcji
   
  15,38%
  2
  tak, często
   
  46,15%
  6
  tak, czasami lub rzadko
   
  38,46%
  5
  chciał(a)bym ale nie znam ich   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 10. Rozwijanie kreatywności podczas lekcji języka angielskiego pozytywnie wpływa na przyswajanie docelowego słownictwa. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak - w jaki sposób?
   
  84,62%
  nie - dlaczego?   0,00%
  0
  nie wiem
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 11. Jakie fizyczne warunki są wg Pana/i potrzebne do rozwijania kreatywności uczniów w wieku wczesnoszkolnym podczas lekcji języka angielskiego? * *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  żadne specjalne warunki nie są potrzebne
   
  46,15%
  6
  bardzo liczne klasy   0,00%
  0
  mało liczne klasy
   
  38,46%
  5
  przestronne klasy wyposażone w obiekty stymulujące twórczy rozwój dziecka
   
  53,85%
  7
  klasy bez rozpraszających elementów   0,00%
  0
  nie wiem   0,00%
  0
  inne, prosze wymienic   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 12. Uważam się za kreatywnego nauczyciela *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak - dlaczego?
   
  53,85%
  nie - dlaczego?   0,00%
  0
  trudno powiedziec - dlaczego?
   
  46,15%
  Wypełnienia: 13
 • 13. Akceptuję i doceniam niezwykłe i niecodzienne pomysły swoich uczniów podczas lekcji *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  61,54%
  8
  nie   0,00%
  0
  tylko gdy mają związek z aktualną pracą nad zadaniem na lekcji
   
  38,46%
  5
  Wypełnienia: 13
 • 14. Jak rozwijac kreatywnosc u swoich uczniów nauczyłem/am się podczas swojej własnej nauczycielskiej edukacji ( studia, szkolenie) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  69,23%
  9
  nie
   
  30,77%
  4
  Wypełnienia: 13
 • 15. Szkoła w której uczę oferuje łatwy dostęp do materiałów ułatwiających rozwijanie kreatywności uczniów podczas lekcji języka angielskiego *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  38,46%
  5
  nie
   
  61,54%
  8
  Wypełnienia: 13
 • 16. Szkoła w której uczę oferuje administracyjną i finansową pomoc oraz poparcie idei roziwijania kreatywności uczniów w wieku wczesnoszkolnym na lekcji języka angielskiego *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  46,15%
  6
  nie
   
  53,85%
  7
  Wypełnienia: 13
 • 17. Z lub bez odgórnego polecenia jestem zdeterminowana/y by rozwijac kreatywnośc uczniów podczas nauczania języka angielskiego *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  92,31%
  12
  nie
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 18. Z lub bez wsparcia finansowego i w postaci odpowiedniego wyposażenia ze strony szkoły, jestem zdeterminowana/y by ozwijac kreatywnośc uczniów podczas nauczania języka angielskiego *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  92,31%
  12
  nie
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 19. Jacy uczniowie w wieku wczesnoszkolnym wg Pana/i najchętniej angażują się w zadania rozwijające kreatywnośc na lekcji języka angielskiego ? * *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pierwszoklasiści
   
  38,46%
  5
  drugoklasiści
   
  23,08%
  3
  trzecioklasiści
   
  30,77%
  4
  chłopcy
   
  7,69%
  1
  dziewczynki
   
  38,46%
  5
  wszystkie dzieci reaguja w podobny sposób
   
  69,23%
  9
  nie wiem   0,00%
  0
  to zależy od ................
   
  15,38%
  Wypełnienia: 13
 • 20. Jakie były efekty po długotrwałym stosowaniu przez Pana/ią zadań rozwijających kreatywnośc uczniów na lekcjach języka angielskiego?* *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  żadne, nie stosuję takich zadań   0,00%
  0
  problemy z dyscypliną
   
  7,69%
  1
  zwiększona motywacja do uczestniczenia w lekcji
   
  69,23%
  9
  szybsze przyswajanie docelowego materiału
   
  69,23%
  9
  uczniowie stali się bardziej otwarci i pewni siebie
   
  53,85%
  7
  zadania były dla uczniów świetną zabawą
   
  84,62%
  11
  uczniowie zniechęcili się do uczestniczenia w lekcji   0,00%
  0
  uczniowie stali się bardziej 'ciekawscy' i mają więcej niezwykłych pomysłów podczas ich pracy na lekcji
   
  30,77%
  4
  inne, prosze wymienic
   
  7,69%
  Wypełnienia: 13
 • 21. Jakie są możliwe powody które zniechęcają Pana/ią do używania na lekcji języka angielskiego zadań rozwijających kreatywnośc? * *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wymaga to zbyt dużo przygotowań i dodatkowego planowania
   
  46,15%
  6
  boję się, że nie poradzę sobie z kontrolowaniem zachowania uczniów podczas takich zajęc
   
  23,08%
  3
  kreatywni uczniowie moga miec problemy w zdaniu późniejszych testów i egzaminów
   
  7,69%
  1
  moi uczniowie nie lubią się wysilac   0,00%
  0
  rodzice i dyrekcja szkoły nie są przychylni temu by poświęcac rozwijaniu kreatywności czas na lekcji języka angielskiego
   
  7,69%
  1
  nie ma na to czasu podczas lekcji
   
  53,85%
  7
  inne, prosze wymienic   0,00%
  0
  nic mnie nie zniechęca
   
  23,08%
  3
  Wypełnienia: 13
 • 22. Oceń jak często podczas nauczania słownictwa języka angielskiego używa Pan/i podanych przykładowych technik rozwijających u dzieci kreatywnośc *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nigdy często czasami lub rzadko
  creative visualization, imagining
  0,00% (0)
  69,23% (9)
   
  30,77% (4)
   
  drama and pantomime
  7,69% (1)
   
  53,85% (7)
   
  38,46% (5)
   
  finding unusual connections between seemingly unrelated words, objects
  23,08% (3)
   
  30,77% (4)
   
  46,15% (6)
   
  inventing simple rhymes
  30,77% (4)
   
  7,69% (1)
   
  61,54% (8)
   
  inventing a story /parts of a story
  15,38% (2)
   
  15,38% (2)
   
  69,23% (9)
   
  creative word plays (e.g. acronym games, creating riddles, puzzles)
  15,38% (2)
   
  46,15% (6)
   
  38,46% (5)
   
  inventing new words out of two already known words
  38,46% (5)
   
  30,77% (4)
   
  30,77% (4)
   
  brainstorming unusual solutions to given problems
  15,38% (2)
   
  53,85% (7)
   
  30,77% (4)
   
  word associations
  15,38% (2)
   
  69,23% (9)
   
  15,38% (2)
   
  artistic expression of students' ideas
  23,08% (3)
   
  38,46% (5)
   
  38,46% (5)
   
  inventing own vocabulary game rules
  30,77% (4)
   
  15,38% (2)
   
  53,85% (7)
   
  creating new words to known songs
  46,15% (6)
   
  15,38% (2)
   
  38,46% (5)
   
  practicing inventing simple metaphors
  69,23% (9)
   
  7,69% (1)
   
  23,08% (3)
   
  brainstorming unusual uses of objects names of which are being learnt
  30,77% (4)
   
  15,38% (2)
   
  53,85% (7)
   
 • 23. Oceń atrakcyjnośc poszczególnych przykładowych technik rozwijających kreatywnośc dla Pana/i uczniów *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nigdy nie używałam/em takiego zadania uczniowie lubią takie zadania, chętnie się angażują uczniowie nie lubią takich zadań takie zadanie jest za trudne dla moich uczniów
  creative visualization, imagining
  7,69% (1)
   
  92,31% (12)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  drama and pantomime
  15,38% (2)
   
  84,62% (11)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  finding unusual connections between seemingly unrelated words, objects
  23,08% (3)
   
  53,85% (7)
   
  7,69% (1)
   
  15,38% (2)
   
  inventing simple rhymes
  15,38% (2)
   
  38,46% (5)
   
  0,00% (0)
  46,15% (6)
   
  inventing a story /parts of a story
  30,77% (4)
   
  46,15% (6)
   
  7,69% (1)
   
  15,38% (2)
   
  creative word plays (e.g. acronym games, creating riddles, puzzles)
  7,69% (1)
   
  76,92% (10)
   
  0,00% (0)
  15,38% (2)
   
  inventing new words out of two already known words
  30,77% (4)
   
  15,38% (2)
   
  0,00% (0)
  53,85% (7)
   
  brainstorming unusual solutions to given problems
  7,69% (1)
   
  92,31% (12)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  word associations
  15,38% (2)
   
  76,92% (10)
   
  0,00% (0)
  7,69% (1)
   
  artistic expression of students' ideas
  15,38% (2)
   
  84,62% (11)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  inventing own vocabulary game rules
  46,15% (6)
   
  23,08% (3)
   
  7,69% (1)
   
  23,08% (3)
   
  creating new words to known songs
  38,46% (5)
   
  23,08% (3)
   
  15,38% (2)
   
  23,08% (3)
   
  practicing inventing simple metaphors
  61,54% (8)
   
  7,69% (1)
   
  7,69% (1)
   
  23,08% (3)
   
  brainstorming unusual uses of objects names of which are being learnt
  15,38% (2)
   
  53,85% (7)
   
  15,38% (2)
   
  15,38% (2)
   
 • 24. Oceń efektywnośc podanych przykładowych technik rozwijającyh kreatywnośc u dzieci na przyswajanie docelowego słownictwa na lekcji języka angielskiego *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź nie wiem w jakis posób to zadanie wpływa na przyswajanie słownictwa zadanie ułatwia i przyspiesza przyswajanie słownictwa zadanie jest mało użyteczne dla przyswajania słownictwa zadanie utrudnia przyswajanie słownictwa
  creative visualization, imagining
  0,00% (0)
  100,00% (13)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  drama and pantomime
  7,69% (1)
   
  92,31% (12)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  finding unusual connections between seemingly unrelated words, objects
  7,69% (1)
   
  84,62% (11)
   
  7,69% (1)
   
  0,00% (0)
  inventing simple rhymes
  0,00% (0)
  92,31% (12)
   
  7,69% (1)
   
  0,00% (0)
  inventing a story /parts of a story
  0,00% (0)
  92,31% (12)
   
  7,69% (1)
   
  0,00% (0)
  creative word plays (e.g. acronym games, creating riddles, puzzles)
  0,00% (0)
  92,31% (12)
   
  7,69% (1)
   
  0,00% (0)
  inventing new words out of two already known words
  38,46% (5)
   
  53,85% (7)
   
  0,00% (0)
  7,69% (1)
   
  brainstorming unusual solutions to given problems
  30,77% (4)
   
  69,23% (9)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  word associations
  7,69% (1)
   
  92,31% (12)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  artistic expression of students' ideas
  15,38% (2)
   
  84,62% (11)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  inventing own vocabulary game rules
  30,77% (4)
   
  61,54% (8)
   
  0,00% (0)
  7,69% (1)
   
  creating new words to known songs
  0,00% (0)
  92,31% (12)
   
  7,69% (1)
   
  0,00% (0)
  practicing inventing simple metaphors
  23,08% (3)
   
  61,54% (8)
   
  15,38% (2)
   
  0,00% (0)
  brainstorming unusual uses of objects names of which are being learnt
  15,38% (2)
   
  76,92% (10)
   
  7,69% (1)
   
  0,00% (0)
Formularze online