Wyniki ankiety: Ankieta do pracy magisterskiej na temat: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 • Ewelina Jaszczak- studentka turystyki i rekreacji (e-mail: ewelina.jaszczakwp.pl) Wydział Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer w Warszawie. Ankieta ma na celu zdobycie informacji dotyczących zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Ankieta jest anonimowa i będzie służyła celom badawczym przy pisaniu pracy magisterskiej. Ankieta jest skierowana do osób, które mają do czynienia z zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie. Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu ankietowym.
 • 1. W jaki sposób dowiedział/a się Pan/Pani o koncepcji "zarządzania wiedzą"? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poprzez udział w konferencjach, seminariach
   
  40,00%
  4
  dzięki prasie codziennej   0,00%
  0
  dzięki programom telewizyjnym   0,00%
  0
  poprzez Internet
   
  10,00%
  1
  dzięki szkoleniom w firmie
   
  20,00%
  2
  dzięki informacjom uzyskanym od znajomych
   
  10,00%
  1
  inny...
   
  40,00%
  Wypełnienia: 10
 • 2. Czy przedsiębiorstwa z którymi Pan/Pani współpracuje stosują zarządzanie wiedzą? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, znam 1 takie przedsiębiorstwo
   
  20,00%
  2
  tak, znam kilka takich przedsiębiorstw
   
  40,00%
  4
  nie znam żadnego takiego przedsiębiorstwa
   
  40,00%
  4
  tak, wszystkie przedsiębiorstwa, z którymi współpracuję   0,00%
  0
  inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 10
 • 3. Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie stosuje się koncepcje zarządzania wiedzą? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, jest opracowany i wdrożony system zarządzania wiedzą   0,00%
  0
  tak, wydaje mi się, że stosuje się koncepcje zarządzania wiedzą
   
  70,00%
  7
  nie stosuje się koncepcji zarządzania wiedzą
   
  30,00%
  3
  inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 10
 • 4. Które z wymienionych procesów zarządzania wiedzą mają w Pana/Pani przedsiębiorstwie najważniejsze znaczenie? Proszę ustalić kolejność od 1(najważniejszy proces) do 10 (najmniej ważny proces).

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź Śr. pozycja
  pozyskiwanie wiedzy z otoczenia
  pozyskiwanie wiedzy od pracowników
  wykorzystywanie wiedzy do tworzenia nowych produktów
  wykorzystywanie wiedzy w celu udoskonalania produktów
  przechowywanie wiedzy w bankach danych
  dzielenie się wiedzą przez pracowników
  sprzedaż posiadanej wiedzy
  udostępnianie wiedzy pracownikom
  Wypełnienia: 9
 • 5. Które z wymienionych narzędzi informatycznych są stosowane w Pana/Pani firmie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poczta elektroniczna
   
  100,00%
  10
  internet
   
  100,00%
  10
  sieć wewnętrzna
   
  60,00%
  6
  bazy danych
   
  30,00%
  3
  komunikatory (np.gadu-gadu)
   
  50,00%
  5
  inne
   
  20,00%
  Wypełnienia: 10
 • 6. Czy w Pana/Pani firmie są stosowane specjalne programy motywowania i rozwoju najlepszych pracowników? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  30,00%
  3
  nie
   
  70,00%
  7
  Wypełnienia: 10
 • 7. Jeśli udzielił Pan/Pani odpowiedzi pozytywnej na poprzednie pytanie proszę o informację jakiego typu są to środki motywacyjne? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  premie
   
  66,67%
  4
  wyjazdy
   
  50,00%
  3
  dodatkowe szkolenia
   
  16,67%
  1
  dostęp do informacji
   
  16,67%
  1
  inne
   
  33,33%
  Wypełnienia: 6
 • 8. Co oznacza Pana/Pani zdaniem pojęcie "najlepszy pracownik"? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  osoba która potrafi rozwiązywać problemy, samodzielna, kompetentna, pracowita
   
  10,00%
  1
  sumienny, ambitny, koleżenski, odnoszący sukcesy, pomysłowy, ambity
   
  10,00%
  1
  pracownik spełniający wymagania, mający lepsze wyniki od innych, rozwijający się
   
  10,00%
  1
  produktywny osiągający postawione cele, nie pokazujący że jest mądrzejszy od szefa
   
  10,00%
  1
  Zaangażowany pracownik
   
  10,00%
  1
  pracownik spełniający wymagania pracodawcy poprzez efektywne i szybkie wykonywanie obowiązków.
   
  10,00%
  1
  posiadający wysokie kwalifikacje i doświadczenie
   
  10,00%
  1
  Rozumiejący cele organizacji i się z nimi identyfikujący.
   
  10,00%
  1
  najbardziej wydajny, pracowity, wspierający cele organizacji
   
  10,00%
  1
  jest sumienny i godny zaufania, wykonuje swoją pracę zgodnie ze standardami , jest odpowiedzialny , posiada umiejętności interpersonalne
   
  10,00%
  1
  Wypełnienia: 10
 • 9. Jak często wg Pana/Pani powinno się stosować wymienione środki motywacyjne, aby zmobilizować pracownika do efektywniejszej pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź wcale czasami często
  premie
  0,00% (0)
  30,00% (3)
   
  70,00% (7)
   
  dodatkowe szkolenia
  0,00% (0)
  80,00% (8)
   
  20,00% (2)
   
  wyjazdy
  30,00% (3)
   
  70,00% (7)
   
  0,00% (0)
  specjalne przywileje np. samochód służbowy
  10,00% (1)
   
  90,00% (9)
   
  0,00% (0)
  większa samodzielność
  30,00% (3)
   
  40,00% (4)
   
  30,00% (3)
   
  awans
  0,00% (0)
  80,00% (8)
   
  20,00% (2)
   
  elastyczny czas pracy
  10,00% (1)
   
  50,00% (5)
   
  40,00% (4)
   
  udział w zyskach przedsiębiorstwa
  50,00% (5)
   
  40,00% (4)
   
  10,00% (1)
   
  dostęp do informacji
  10,00% (1)
   
  50,00% (5)
   
  40,00% (4)
   
 • 10. Jakie korzyści wg Pana/Pani wynikają z zastosowania koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  większa wydajność, lepsze wyniki, wyższe przychody firmy
   
  10,00%
  1
  nie wiem
   
  10,00%
  1
  Lepsze wykorzystanie informacji - wzrost efektywności
   
  10,00%
  1
  w cale
   
  10,00%
  1
  Zwiększenie konkurencyjności
   
  10,00%
  1
  polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa
   
  10,00%
  1
  pozyskanie większej liczby klientów
   
  10,00%
  1
  Lepsze dostosowanie produktu do potrzeb rynku.
   
  10,00%
  1
  znajomość pracowników i wspieranie rozwoju firmy
   
  10,00%
  1
  poprzez wprowadzenie do przedsiębiorstwa koncepcji zarządzania wiedzą przedsiębiorstwo zdobywa przewagę konkurencyjną na rynku
   
  10,00%
  1
  Wypełnienia: 10
 • 11. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  60,00%
  6
  mężczyzna
   
  40,00%
  4
  Wypełnienia: 10
 • 12. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 25 lat
   
  40,00%
  4
  26-34 lat
   
  20,00%
  2
  35-40 lat
   
  30,00%
  3
  41-50 lat
   
  10,00%
  1
  powyżej 51 lat   0,00%
  0
  Wypełnienia: 10
 • 13. Miejscowość *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Warszawa
   
  40,00%
  4
  Dąbrowa Górnicza
   
  10,00%
  1
  warszawa
   
  10,00%
  1
  Szczecin
   
  10,00%
  1
  iława
   
  10,00%
  1
  białystok
   
  10,00%
  1
  wrocław
   
  10,00%
  1
  Wypełnienia: 10
 • 14. Zawód/ pełniona rola w przedsiębiorstwie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  właściciel lub współwłaściciel   0,00%
  0
  menedżer
   
  10,00%
  1
  pracownik umysłowy
   
  80,00%
  8
  pracownik fizyczny   0,00%
  0
  handlowiec   0,00%
  0
  student/uczeń
   
  10,00%
  1
  inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 10
 • 15. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wyższe
   
  70,00%
  7
  wyzsze
   
  10,00%
  1
  magisterskie
   
  10,00%
  1
  wyższe magisterskie
   
  10,00%
  1
  Wypełnienia: 10
Formularze online