Wyniki ankiety: Badanie na temat wolontariatu w Polsce.

 • 1. Jak długo pracujesz jako wolontariusz? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  krócej niż pół roku.
   
  21,43%
  3
  od pół roku do roku.
   
  7,14%
  1
  od roku do 3 lat
   
  35,71%
  5
  ponad 3 lata
   
  35,71%
  5
  Wypełnienia: 14
 • 2. W jaki sposób dowiedziałeś się o wolontariacie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  z internetu
   
  21,43%
  3
  przez Kościół
   
  14,29%
  2
  od rodziny
   
  7,14%
  1
  z mediów
   
  28,57%
  4
  od znajomych wolontariuszy
   
  28,57%
  4
  Wypełnienia: 14
 • 3. Dlaczego zdecydowałeś się zostać wolontariuszem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  ponieważ pomaganie innym sprawia mi przyjemność
   
  57,14%
  8
  ponieważ w razie potrzeby liczę na wzajemność
   
  7,14%
  1
  ponieważ moi bliscy też pomagają
   
  14,29%
  2
  ponieważ chcę dawać dobry przykład innym
   
  7,14%
  1
  ponieważ chcę dzielić się swoją wiedzą
   
  7,14%
  1
  inne
   
  7,14%
  Wypełnienia: 14
 • 4. W jaki rodzaj działalności najchętniej się angażujesz? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pomoc niepełnosprawnym
   
  35,71%
  5
  pomoc najuboższym
   
  57,14%
  8
  działalność w ruchu religijnym
   
  7,14%
  1
  działania w sferze kultury i edukacji
   
  35,71%
  5
  pomoc zwierzętom
   
  57,14%
  8
  ochrona środowiska
   
  21,43%
  3
  inne
   
  7,14%
  Wypełnienia: 14
 • 5. Czy Twoja działalność jako wolontariusza wymagała od Ciebie wcześniejszego przeszkolenia? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  21,43%
  3
  Nie
   
  78,57%
  11
  Wypełnienia: 14
 • 6. Jakie czynniki środowiskowe według Ciebie najbardziej wpływają na zaangażowanie społeczne wolontariuszy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wychowanie
   
  92,86%
  13
  wykształcenie
   
  35,71%
  5
  status finansowy
   
  14,29%
  2
  religia
   
  14,29%
  2
  wcześniejsze zetknięcie się z problebem w środowisku wolontariusza
   
  35,71%
  5
  inne
   
  14,29%
  Wypełnienia: 14
 • 7. Czy w przyszłości nadal zamierzasz spełniać się jako wolontariusz? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  71,43%
  10
  Nie
   
  28,57%
  4
  Wypełnienia: 14
 • 8. Podaj płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  92,86%
  13
  Mężczyzna
   
  7,14%
  1
  Wypełnienia: 14
 • 9. Podaj wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  16
   
  14,29%
  2
  30
   
  14,29%
  2
  23
   
  14,29%
  2
  22
   
  14,29%
  2
  24
   
  7,14%
  1
  29
   
  7,14%
  1
  21
   
  7,14%
  1
  18
   
  7,14%
  1
  26
   
  7,14%
  1
  20
   
  7,14%
  1
  Wypełnienia: 14
 • 10. Miejsce zamieszkania: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Miasto
   
  85,71%
  12
  Wieś
   
  14,29%
  2
  Wypełnienia: 14
Formularze online