Wyniki ankiety: Konto internetowe iPKO w Banku PKO BP SA

 • Nazywam się Katarzyna Szczygieł jestem studentką V roku Politechniki Opolskie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych (praca magisterska). Jeśli nie wskazano inaczej, w trakcie wypełniania ankiety należy zakreślić krzyżykiem jedną lub kilka właściwy odpowiedzi i/lub wpisać brakujące informacje. Proszę o rzetelne wypełnienie.
 • 1. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18-26
   
  24,24%
  16
  27-35
   
  16,67%
  11
  36-45
   
  21,21%
  14
  46-55
   
  24,24%
  16
  56-65
   
  12,12%
  8
  66-75
   
  1,52%
  1
  76 i wiecej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 66
 • 2. Czy korzysta Pan/i z konta internetowego iPKO w Banku PKO BP SA.
  Jeżeli odpowiedź będzie "NIE" proszę zakończyć wypełnianie ankiety na pytaniu nr 3, jeżeli odpowiedź będzie "TAK" proszę wypełnić dalej omijając pytanie nr 3.
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  60,61%
  40
  NIE
   
  39,39%
  26
  Wypełnienia: 66
 • 3. Z jakiej przyczyny NIE korzysta Pan/i z konta internetowego iPKO.
  (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie zostałem/am poinformowany/a o takiej możliwości przez pracownika banku
   
  7,41%
  2
  nie zostałem/am poinformowany/a o takiej możliwości przez pracownika banku   0,00%
  0
  brak dostępu do Internetu   0,00%
  0
  nie odczuwam potrzeby
   
  48,15%
  13
  nie wystarczająca atrakcyjność internetowej oferty
   
  7,41%
  2
  skomplikowane procedury zakładania konta   0,00%
  0
  niski poziom zabezpieczeń
   
  11,11%
  3
  inne przyczyny
   
  51,85%
  Wypełnienia: 27
 • 4. W jaki sposób została Pan/i poinformowany/a o możliwości korzystania z iPKO.
  (można zaznaczyć 1 odpowiedź).

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  przez pracownika oddziału banku
   
  58,70%
  27
  przez biuletyny informacyjne Banku PKO BP
   
  2,17%
  1
  z Internetu
   
  10,87%
  5
  od znajomych / rodziny
   
  21,74%
  10
  z masowych środków przekazu (radio, TV, gazety)
   
  4,35%
  2
  w inny sposób prosze wpisać w jaki
   
  2,17%
  Wypełnienia: 46
 • 5. W jakim stopniu pracownik banku poinformował Pana/ią o założeniu i korzystaniu z iPKO.

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niedostatecznym
   
  4,55%
  2
  dostatecznym
   
  11,36%
  5
  dobrym
   
  34,09%
  15
  bardzo dobrym
   
  50,00%
  22
  Wypełnienia: 44
 • 6. Z jakich produktów iPKO korzysta Pan/i (można zaznaczyć kilka odpowiedzi).

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  płatności ZUS/US
   
  11,63%
  5
  zlecenia stałe
   
  37,21%
  16
  polecenia zapłaty
   
  55,81%
  24
  przelew jednorazowy, przelewy między własnymi rachunkami
   
  88,37%
  38
  dewizowe polecenie wpłaty (przelewy za granicę)   0,00%
  0
  zakładanie lokat
   
  20,93%
  9
  usługi maklerskie
   
  4,65%
  2
  zakup funduszy
   
  4,65%
  2
  doładowanie telefonu
   
  62,79%
  27
  historia rachunku
   
  72,09%
  31
  ubezpieczenia
   
  4,65%
  2
  Wypełnienia: 43
 • 7. Jak Pan/i ocenia poziom satysfakcji dzięki korzystaniu ze wskazanych w pytaniu nr 6 produktów iPKO.
  ndst - niedostatecznie; dst - dostatecznie; db - dobrze; bdb - bardzo dobrze

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź ndst dst db bdb
  płatności ZUS/US
  0,00% (0)
  18,18% (2)
   
  45,45% (5)
   
  36,36% (4)
   
  zlecenia stałe
  4,55% (1)
   
  4,55% (1)
   
  22,73% (5)
   
  68,18% (15)
   
  polecenia zapłaty
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  20,00% (5)
   
  80,00% (20)
   
  przelew jednorazowy, przelewy między własnymi rachunkami
  0,00% (0)
  5,00% (2)
   
  17,50% (7)
   
  77,50% (31)
   
  dewizowe polecenie wpłaty (przelewy za granicę)
  0,00% (0)
  20,00% (1)
   
  40,00% (2)
   
  40,00% (2)
   
  zakładanie lokat
  0,00% (0)
  16,67% (2)
   
  8,33% (1)
   
  75,00% (9)
   
  usługi maklerskie
  0,00% (0)
  33,33% (2)
   
  33,33% (2)
   
  33,33% (2)
   
  zakup funduszy
  0,00% (0)
  16,67% (1)
   
  50,00% (3)
   
  33,33% (2)
   
  doładowanie telefonu
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  10,00% (3)
   
  90,00% (27)
   
  historia rachunku
  0,00% (0)
  3,03% (1)
   
  18,18% (6)
   
  78,79% (26)
   
  ubezpieczenia
  0,00% (0)
  14,29% (1)
   
  42,86% (3)
   
  42,86% (3)
   
 • 8. W jakim stopniu jest Pan/i zadowolony z korzystania z konta iPKO.

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niedostatecznym
   
  4,88%
  2
  dostatecznym
   
  4,88%
  2
  dobrym
   
  48,78%
  20
  bardzo dobrym
   
  41,46%
  17
  Wypełnienia: 41
 • 9. Jakie zalety niesie według Pana/i korzystanie z iPKO.
  (można zaznaczyć maksymalni 3 odpowiedzi)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  uniknięcie kolejek w banku
   
  83,72%
  36
  robienie zakupów w Internecie
   
  20,93%
  9
  bieżące śledzenie stanu rachunku
   
  69,77%
  30
  płacenie rachunków
   
  53,49%
  23
  zaoszczędzenie czasu
   
  62,79%
  27
  inne
   
  2,33%
  Wypełnienia: 43
Formularze online