Wyniki ankiety: Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych ruchowo - pływanie

 • 1. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej 14 lat
   
  13,33%
  4
  od 15 do 20 lat
   
  26,67%
  8
  od 21 do 25 lat
   
  20,00%
  6
  od 26 do 30 lat
   
  23,33%
  7
  powyżej 30 lat
   
  16,67%
  5
  Wypełnienia: 30
 • 2. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  16,67%
  5
  mężczyzna
   
  83,33%
  25
  Wypełnienia: 30
 • 3. Grupa, klasa sportowa i startowa *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  s10, sb9, gr. V
   
  6,67%
  2
  S8
   
  6,67%
  2
  s9
   
  6,67%
  2
  s12
   
  3,33%
  1
  b3, gr I
   
  3,33%
  1
  s5
   
  3,33%
  1
  s10, sb8, sm10, gr III
   
  3,33%
  1
  S 5
   
  3,33%
  1
  b 2
   
  3,33%
  1
  s10
   
  3,33%
  1
  -
   
  3,33%
  1
  S5
   
  3,33%
  1
  s8 sb7
   
  3,33%
  1
  grupa S-4
   
  3,33%
  1
  s4
   
  3,33%
  1
  S 10
   
  3,33%
  1
  SB 7 styl klasyczny i S6 obecnie już 6 lat nie trenuje wyczynowo, choroba serca
   
  3,33%
  1
  S7, SB6
   
  3,33%
  1
  S 4
   
  3,33%
  1
  SB6, S7, SM7
   
  3,33%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 30
 • 4. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe
   
  30,00%
  9
  zawodowe
   
  3,33%
  1
  średnie
   
  26,67%
  8
  policealne   0,00%
  0
  niepełne wyższe
   
  20,00%
  6
  wyższe
   
  20,00%
  6
  Wypełnienia: 30
 • 5. Obecny etap kształcenia *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  szkoła podstawowa
   
  6,67%
  2
  gimnazjum
   
  6,67%
  2
  szkoła zawodowa   0,00%
  0
  liceum lub technikum
   
  26,67%
  8
  studium zawodowe   0,00%
  0
  studia wyższe
   
  26,67%
  8
  obecnie nigdzie się nie uczę
   
  33,33%
  10
  Wypełnienia: 30
 • 6. Twój rodzaj niepełnosprawności *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zaburzenia ruchu
   
  86,67%
  26
  zaburzenia słuchu   0,00%
  0
  zaburzenia wzroku
   
  10,00%
  3
  zaburzenia umysłowe   0,00%
  0
  zaburzenia sprzężone, czyli kilka niepełnosprawności występujących jednocześnie
   
  3,33%
  1
  Wypełnienia: 30
 • 7. Twój stopień niepełnosprawności (wg. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  lekki stopień niepełnosprawności
   
  3,33%
  1
  umiarkowany stopień niepełnosprawności
   
  46,67%
  14
  znaczny stopień niepełnosprawności
   
  50,00%
  15
  Wypełnienia: 30
 • 8. Stosunek do pracy *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pracuję
   
  33,33%
  10
  nie pracuję z powodu inwalidztwa
   
  16,67%
  5
  nie pracuję z powodu nauki
   
  50,00%
  15
  Wypełnienia: 30
 • 9. Praca którą obecnie wykonujesz *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  praca fizyczna
   
  6,67%
  2
  praca na hali produkcyjnej   0,00%
  0
  praca biurowa
   
  16,67%
  5
  praca naukowa
   
  3,33%
  1
  inny rodzaj pracy
   
  10,00%
  3
  nie pracuję
   
  63,33%
  19
  Wypełnienia: 30
 • 10. Co pływanie zmieniło w Twojej osobie (możliwe kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  stałem/am się bardziej otwarty/a na ludzi
   
  36,67%
  11
  łatwiej zawieram nowe znajomości
   
  36,67%
  11
  bez problemu integruje się z grupą
   
  43,33%
  13
  nabyłem/am umiejętność współdziałania
   
  13,33%
  4
  chętnie podejmuje nowe wyzwania
   
  50,00%
  15
  nie obawiam się niepowodzeń
   
  20,00%
  6
  wierze we własne możliwości
   
  46,67%
  14
  zwiększyła się samoocena
   
  43,33%
  13
  nabyłem/am umiejętność pracy nad sobą
   
  46,67%
  14
  nabyłem/am umiejętność radzenia sobie ze stresem
   
  40,00%
  12
  inne, jakie
   
  10,00%
  Wypełnienia: 30
 • 11. Jakie cechy uwydatniły się w Twojej osobowości (możliwe kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  systematyczność
   
  60,00%
  18
  dbałość o higienę osobistą
   
  16,67%
  5
  tolerancja
   
  26,67%
  8
  odwaga
   
  30,00%
  9
  punktualność
   
  40,00%
  12
  pewność siebie
   
  26,67%
  8
  silna wola
   
  63,33%
  19
  samodzielność
   
  33,33%
  10
  cierpliwość
   
  43,33%
  13
  agresywność
   
  3,33%
  1
  niecierpliwość
   
  6,67%
  2
  skłonność do dominacji
   
  10,00%
  3
  materializm
   
  6,67%
  2
  upór
   
  43,33%
  13
  niesumienność
   
  3,33%
  1
  zbytnia pewność siebie
   
  3,33%
  1
  zarozumiałość
   
  3,33%
  1
  zazdrość
   
  3,33%
  1
  inne, jakie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 30
 • 12. Od czasu uprawiania pływania zauważyłeś/aś (możliwe kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poprawę pozycji w rodzinie
   
  3,33%
  1
  poprawę pozycji w gronie towarzyskim
   
  20,00%
  6
  poprawę pozycji w pracy   0,00%
  0
  poprawę wyglądu
   
  43,33%
  13
  poprawę sprawności fizycznej
   
  86,67%
  26
  zmniejszenie dolegliwości związanych z niepełnosprawnością
   
  46,67%
  14
  inne, jakie
   
  10,00%
  Wypełnienia: 30
 • 13. Czy pływanie spowodowało, że (możliwe kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  czuję potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu
   
  76,67%
  23
  namawiam innych do aktywnego spędzania wolnego czasu
   
  70,00%
  21
  zaczynam zwracać uwagę na własną sylwetkę ciała i na prawidłowy sposób odżywiania się
   
  56,67%
  17
  grono przyjaciół znacznie się powiększyło
   
  30,00%
  9
  częściej przebywam poza domem
   
  46,67%
  14
  odczuwam większą radość życia
   
  43,33%
  13
  stałem/am się bardziej samodzielny/a
   
  23,33%
  7
  stałem/am się bardziej uczynny/a
   
  13,33%
  4
  nie potrafię znieść porażki
   
  10,00%
  3
  stałem/am się indywidualistą/ką
   
  3,33%
  1
  jestem bardziej skłonny/a do dominacji
   
  10,00%
  3
  Wypełnienia: 30
 • 14. Czym jest dla Ciebie sukces sportowy (możliwe kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nagrodą za pracę w treningach
   
  80,00%
  24
  dowodem własnej wartości
   
  43,33%
  13
  jednym z czynników motywacyjnych
   
  60,00%
  18
  głównym celem w życiu
   
  10,00%
  3
  inne, jakie
   
  13,33%
  Wypełnienia: 30
 • 15. Które z wymienionych czynników motywacyjnych miał dla Ciebie najważniejsze znaczenie dla kontynuowania kariery sportowej (możliwe kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  względy zdrowotne
   
  60,00%
  18
  względy rekreacyjne
   
  23,33%
  7
  chęć współzawodnictwa
   
  36,67%
  11
  względy ekonomiczne
   
  3,33%
  1
  pragnienie doznań estetycznych   0,00%
  0
  potrzeba aktywności i związanej z nią emocji
   
  36,67%
  11
  dążenie do wysokiego poziomu sprawności fizycznej
   
  56,67%
  17
  dążenie do sukcesu gwarantującego pozycję i aprobatę społeczną
   
  16,67%
  5
  chęć podejmowania swoistych zadań technicznych związanych z dyscypliną
   
  13,33%
  4
  inne, jakie
   
  3,33%
  Wypełnienia: 30
 • 16. Które z wymienionych powodów zadecydowały o wyborze przez pana(i) kariery sportowej (możliwe kilka odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  szansa na szybsze usprawnianie
   
  33,33%
  10
  nakłanianie przez specjalistów z zakresu rehabilitacji lub sportu inwalidów
   
  30,00%
  9
  nakłanianie przez osobę bliską
   
  23,33%
  7
  chęć przeżycia przygody
   
  36,67%
  11
  dążenie do sukcesu
   
  40,00%
  12
  wypełnienie wolnego czasu
   
  60,00%
  18
  inne, jakie
   
  13,33%
  Wypełnienia: 30
Formularze online