Wyniki ankiety: Opinie o upośledzonych umysłowo

 • Bardzo proszę o wypełnienie ankiety pracowników Domów Pomocy Społecznej i licealistów
 • 1. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  25,00%
  1
  Mężczyzna
   
  75,00%
  3
  Wypełnienia: 4
 • 2. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18
   
  25,00%
  1
  25
   
  25,00%
  1
  17
   
  25,00%
  1
  19
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 3. Czym się aktualnie Pani/Pan zajmuje *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Pracownik Domu Pomocy Społecznej   0,00%
  0
  licealista
   
  100,00%
  4
  Wypełnienia: 4
 • 4. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Miasto
   
  75,00%
  3
  Wieś
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 5. Co rozumie Pani/Pan pod pojęciem upośledzenie umysłowe? Proszę podać własną definicję. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Upośledzenie umysłowe to obniżona sprawność intelektualna i mniejszy rozwój psychospołeczny wynikający z tego.
   
  25,00%
  1
  zaburzenia intelektualne ludzi, obniżony poziom IQ
   
  25,00%
  1
  Osoba nie zdolna w pelni do podejmowania swiadomych i obiektywynych.
   
  25,00%
  1
  Rodzaj dysfunkcji psychicznej, która ogranicza funkcjonowanie człowieka w społeczęństwie oraz ogranicza zakres jego zdoloności w różnych sferach życia-społecznym, fizycznym itp
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 6. Czy w Pani/Pana otoczeniu są osoby upośledzone umysłowo? Jeśli tak, to proszę napisać, kim jest dla Pani/Pana ta osoba (-by), np. brat, sąsiad. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  sąsiad, wujek.
   
  25,00%
  1
  sąsiad
   
  25,00%
  1
  nie
   
  25,00%
  1
  kolega z osiedla
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 7. Jakie cechy wyglądu lub zachowania mogą świadczyć o upośledzeniu umysłowym? Proszę wymienić. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  znam osoby gdzie wygląd jest bez zmian. uboższy zasób słów, mniejsza pewność, gorsza pamięć, huśtawki nastrojów, mówi się bardzi prostym językiem, naiwność, nie rozumie się wielu rzeczy, dopytuje o nie.
   
  25,00%
  1
  charakterystyczne rysy twarzy otwartośc spontanicznosc uleglosc
   
  25,00%
  1
  wygląd: osoba upośledzona umysłowo może mieć wrodzone zniekształcenia fizyczne zachowanie: osoba chora umysłowo może mieć ograniczone postrzeganie obiektywnie rzeczywistości
   
  25,00%
  1
  - uposledzenie mowy - niecodzienny sposób zachowania - ograniczenia ruchowe
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 8. Jakie niżej wymienione cechy charakteryzują osobę upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim? Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wymagają opieki instytucjonalnej
   
  50,00%
  2
  samodzielność
   
  50,00%
  2
  zaradność społeczna
   
  25,00%
  1
  niemozność założenia rodziny
   
  25,00%
  1
  życie rodzinne przebiega bez trudności
   
  75,00%
  3
  inne (jakie?)
   
  25,00%
  Wypełnienia: 4
 • 9. Jakie niżej wymienione cechy charakteryzują osobę upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim? Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  żyją krótko
   
  75,00%
  3
  zdeformowani fizycznie
   
  100,00%
  4
  zaradność społeczna   0,00%
  0
  mogą pracować   0,00%
  0
  opanowanie najprostszej samoobsługi
   
  50,00%
  2
  inne (jakie?)
   
  50,00%
  Wypełnienia: 4
 • 10. Jak Pani/Pana zdaniem traktowane są osoby upośledzone umysłowo przez resztę otoczenia? Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  chętnie pomagają im w trudnościach
   
  25,00%
  1
  wytykają ich palcami
   
  100,00%
  4
  traktują ich jak resztę kolegów   0,00%
  0
  unikają z nimi kontaktu
   
  75,00%
  3
  są dla nich obojętni
   
  75,00%
  3
  opiekują się nimi
   
  25,00%
  1
  inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 11. Jak Pani/Pan uważa, które z niżej wymienionych cech są charakterystyczne dla osoby upośledzonej umysłowo? Proszę zaznaczyć trzy odpowiedzi. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  szczerość
   
  100,00%
  4
  niezdolność do myślenia
   
  50,00%
  2
  wrażliwość
   
  50,00%
  2
  zależność od innych
   
  100,00%
  4
  nieuczciwość   0,00%
  0
  komunikatywność   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 12. W jaki sposób pomaga Pani/Pan osobie upośledzonej umysłowo? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wysłuchuję i staram się zaradzić konkretnemu problemowi, z życzliwością podchodzę do problemu tej osoby i gdy jest to konieczne załatwię coś.
   
  25,00%
  1
  wolontariat ELIOS
   
  25,00%
  1
  -------------------
   
  25,00%
  1
  rozmowa
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 13. Co przeszkadza Pani/Panu w ludziach upośledzonych umysłowo? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wygląd zewnętrzny   0,00%
  0
  dziwny sposób zachowania   0,00%
  0
  nic
   
  100,00%
  4
  wszystko   0,00%
  0
  inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 14. Czy osoby upośledzone umysłowo Pani/Pana zdaniem powinny pracować? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zależy od stopnia upośledzenia. Te z lekkim tak (tylko jeśli zmusza ich do tego sytuacja finansowa,rodzinna,nie ma kto pomóc itd:), ale powinni mieć proste prace i powinne mieć czasem taryfę ulgową. Inne stopnie - nie.
   
  25,00%
  1
  powinni wykonywać prace adekwatna do ich mozliwosci (kazdy czlowiek ma prawo do pracy)
   
  25,00%
  1
  tak jeśli są do tego zdolne
   
  25,00%
  1
  Powinny, ale w odpowiednio stworzonej dla nich sytuacji
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 15. Jakie umiejętności Pani/Pana zdaniem są konieczne, aby podjąć pracę z osobami upośledzonymi umysłowo? Proszę zaznaczyć dwie odpowiedzi. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  doświadczenie w kontaktach z osobami upośledzonymi umysłowo
   
  75,00%
  3
  odpowiednie podejście
   
  75,00%
  3
  zamiłowanie do lidzi upośledzonych umysłowo
   
  50,00%
  2
  umiejętności nabyte podczas praktyk
   
  50,00%
  2
  inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 16. Czym powinni się kierować pracodawcy, przyjmując do pracy osoby upośledzone umysłowo? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tym samym jak przyjmują osoby pełnosprawne.
   
  25,00%
  1
  pracodawcy powinni odkryć zalety jakie dana osoba posiada
   
  25,00%
  1
  wyrozumiałością, otwartością
   
  25,00%
  1
  - powinni zdawać sobie sprawę że mogą także pojawiać się problemy, i powinni umieć na to reagować, w sposób odpowiedni
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 17. Czy osoby upośledzone umysłowo mają szansę na usamodzielnienie się w życiu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, z tym że wymaga to od nich większych starań. Ale prawie w pełni mogą usamodzielnić się tylko osoby lekko upośledzone, które od dziecka uczone były samodzielności.
   
  25,00%
  1
  osoby z lekkim upośledzeniem maja szanse lecz osoby z głebokim upośledzeniem beda zawsze uzaleznione od swoich opiekunow
   
  25,00%
  1
  tak ponieważ w trakcie swojego życia mogą w pewnym stopniu nauczyć sie funkcjonowania w społeczeństwie
   
  25,00%
  1
  - w małym stopniu, gdyż zawsze pojawią sie jakieś ograniczenia
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 18. Jaki stopień upośledzenia umysłowego pozwala ludziom upośledzonym umysłowo na założenie rodziny? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
   
  75,00%
  3
  upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
   
  50,00%
  2
  upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym   0,00%
  0
  upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 19. Która z poniżej wymienionych osób kojarzy się Pani/Panu z udzielaniem pomocy dla upośledzonych umysłowo? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Jerzy Owsiak   0,00%
  0
  Anna Dymna
   
  100,00%
  4
  Anna Popek   0,00%
  0
  Żadna   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 20. Czy Pani/Pan uważa, że integracja w szkole to dobry pomysł? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nie ponieważ dzieci upośledzone moim zdaniem będą czuc się gorsze a dzieci pełnosprawne mogą je wytykać palcami i się z nich wyśmiewać.
   
  25,00%
  1
  nie wiem
   
  25,00%
  1
  tak ponieważ może pomóc osobie upośledzonej oswoić się i stać pewniejszą w społeczńetwie
   
  25,00%
  1
  -tak, bo to uczu dzieci, nas wszytskich życiua z tymi ludzi a nie unikania ich
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 21. Jaka forma kształcenia dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym jest Pani/Pana zdaniem najlepsza? Proszę wybrać jedną odpowiedź. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  szkoła specjalna
   
  25,00%
  1
  klasy specjalne przy szkołach powrzechnych
   
  25,00%
  1
  integracja naturalna
   
  50,00%
  2
  tryb indywidualny   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 22. Czy Pani/Pan uważa, że osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim powinny być izolowane w zakładach zamkniętych? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Jeżeli nie ma osoby która mogłaby się nimi zająć to tak. Dla ich własnego dobra i bezpieczeństwa.
   
  25,00%
  1
  oczywiscie ze nie, to jest wbrew etyce, brak szacunku do osoby ludzkiej, powinna byc integracja
   
  25,00%
  1
  nie ponieważ zasługują na życie wśród ludzi
   
  25,00%
  1
  - to zalezy chyba od przypadku człowieka, czasem byc może tak
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
Formularze online