Wyniki ankiety: Badanie satysfakcji klientów na stacji benzynowej Shell

 • Ankieta ma charakter pomocy naukowej do napisania części badawczej pracy inżynierskiej.
 • 1. Jak często Pan/Pani odwiedza stację benzynową? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Jestem tu pierwszy raz
   
  13,33%
  20
  Jestem stałym klientem tej stacji
   
  86,67%
  130
  Wypełnienia: 150
 • 2. Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o wyborze stacji? Proszę o zaznaczenie minimum 2 odpowiedzi. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Cena
   
  34,00%
  51
  Jakość sprzedawanych wyrobów
   
  48,00%
  72
  Życzliwość obsługi
   
  70,00%
  105
  Miejsce (lokalizacja stacji)
   
  50,67%
  76
  Aktualne promocje
   
  14,67%
  22
  Reputacja
   
  17,33%
  26
  Inne (jakie?)
   
  4,00%
  Wypełnienia: 150
 • 3. Proszę ocenić wymienione poniżej cechy poprzez zaznaczenie jednej z ocen: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Nie mam zdania Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony
  Cena
  8,67% (13)
   
  51,33% (77)
   
  22,67% (34)
   
  11,33% (17)
   
  6,00% (9)
   
  Jakość
  54,67% (82)
   
  40,00% (60)
   
  4,00% (6)
   
  0,67% (1)
   
  0,67% (1)
   
  Życzliwość obsługi
  83,33% (125)
   
  12,67% (19)
   
  2,67% (4)
   
  0,00% (0)
  1,33% (2)
   
  Całkowita jakość obsługi
  74,67% (112)
   
  21,33% (32)
   
  2,67% (4)
   
  0,00% (0)
  1,33% (2)
   
  Miejsce (lokalizacja stacji)
  50,00% (75)
   
  38,67% (58)
   
  6,00% (9)
   
  4,67% (7)
   
  0,67% (1)
   
  Aktualne promocje
  22,67% (34)
   
  43,33% (65)
   
  29,33% (44)
   
  3,33% (5)
   
  1,33% (2)
   
  Reputacja
  46,67% (70)
   
  34,00% (51)
   
  15,33% (23)
   
  2,67% (4)
   
  1,33% (2)
   
  Całkowita jakość produktów
  37,33% (56)
   
  52,67% (79)
   
  6,00% (9)
   
  2,00% (3)
   
  2,00% (3)
   
 • 4. Czy cena sprzedawanego paliwa jest adekwatna do jakości tego paliwa? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  24,00%
  36
  Raczej tak
   
  66,00%
  99
  Raczej nie
   
  8,00%
  12
  Zdecydowanie nie
   
  2,00%
  3
  Wypełnienia: 150
 • 5. Na jakim poziomie kształtują się ceny paliwa i produktów naszej stacji na tle konkurencji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie niższe
   
  3,33%
  5
  Niższe
   
  7,33%
  11
  Na tym samym poziomie
   
  42,00%
  63
  Wyższe
   
  28,00%
  42
  Zdecydowanie wyższe
   
  9,33%
  14
  Nie wiem
   
  10,00%
  15
  Wypełnienia: 150
 • 6. Czy wg Pana/Pani obsługa podjazdu jest potrzebna na stacji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  83,33%
  125
  Nie
   
  10,00%
  15
  Nie mam zdania
   
  6,67%
  10
  Wypełnienia: 150
 • 7. Czy są Państwo zadowoleni z takiej usługi jak obsługa podjazdu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  59,33%
  89
  Raczej tak
   
  32,00%
  48
  Raczej nie
   
  7,33%
  11
  Zdecydowanie nie
   
  1,33%
  2
  Wypełnienia: 150
 • 8. Czy wg Pana/Pani obsługa podjazdu ma wpływ na wybór zatankowanego paliwa? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  70,67%
  106
  Nie
   
  22,67%
  34
  Nie mam zdania
   
  6,67%
  10
  Wypełnienia: 150
 • 9. Czy został/-a Pan/Pani sprawnie obsłużony/-a przy kasie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  84,00%
  126
  Raczej tak
   
  14,00%
  21
  Raczej nie
   
  2,00%
  3
  Zdecydowanie nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 150
 • 10. Jak ocenia Pan/Pani poziom wiedzy (kompetencje) pracowników stacji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo zadowolony
   
  66,00%
  99
  Raczej zadowolony
   
  29,33%
  44
  Nie mam zdania
   
  4,00%
  6
  Raczej niezadowolony   0,00%
  0
  Bardzo niezadowolony
   
  0,67%
  1
  Wypełnienia: 150
 • 11. Jak oceniają Państwo działający na stacji program lojalnościowy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Nie mam zdania Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony
  Otrzymana karta na punkty
  50,00% (75)
   
  35,33% (53)
   
  10,67% (16)
   
  2,00% (3)
   
  2,00% (3)
   
  Sposób zbieranie punktów
  31,33% (47)
   
  44,00% (66)
   
  12,00% (18)
   
  8,67% (13)
   
  4,00% (6)
   
  Uzyskiwanie dodatkowych punktów
  32,00% (48)
   
  40,67% (61)
   
  15,33% (23)
   
  8,00% (12)
   
  4,00% (6)
   
  Czas oczekiwania na prezent
  21,33% (32)
   
  44,00% (66)
   
  25,33% (38)
   
  7,33% (11)
   
  2,00% (3)
   
  Dostępność prezentów
  20,67% (31)
   
  44,00% (66)
   
  26,00% (39)
   
  6,00% (9)
   
  3,33% (5)
   
  Jakość prezentów
  26,67% (40)
   
  43,33% (65)
   
  24,67% (37)
   
  4,67% (7)
   
  0,67% (1)
   
  Wybór prezentów
  19,33% (29)
   
  42,67% (64)
   
  25,33% (38)
   
  9,33% (14)
   
  3,33% (5)
   
  Sposób sprawdzania punktów
  39,33% (59)
   
  39,33% (59)
   
  12,00% (18)
   
  5,33% (8)
   
  4,00% (6)
   
 • 12. Czy aktualne promocje mają wpływ na wybór stacji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  21,33%
  32
  Raczej tak
   
  36,00%
  54
  Raczej nie
   
  36,67%
  55
  Zdecydowanie nie
   
  6,00%
  9
  Wypełnienia: 150
 • 13. Jak ocenia Pan/Pani informacje przekazywane na temat aktualnych promocji na stacji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Nie mam zdania Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony
  Foldery reklamowe
  39,33% (59)
   
  44,67% (67)
   
  13,33% (20)
   
  1,33% (2)
   
  1,33% (2)
   
  Reklama w Internecie
  24,00% (36)
   
  35,33% (53)
   
  36,00% (54)
   
  3,33% (5)
   
  1,33% (2)
   
  Reklama w radiu, telewizji
  26,67% (40)
   
  38,00% (57)
   
  31,33% (47)
   
  1,33% (2)
   
  2,67% (4)
   
  Opinia znajomych
  36,67% (55)
   
  41,33% (62)
   
  19,33% (29)
   
  0,00% (0)
  2,67% (4)
   
 • 14. Czy poleciłby/-aby Pan/Pani naszą stację swoim znajomym/sąsiadom? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  64,00%
  96
  Raczej tak
   
  32,00%
  48
  Raczej nie
   
  3,33%
  5
  Zdecydowanie nie
   
  0,67%
  1
  Wypełnienia: 150
 • 15. Metryczka:
  Płeć:
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  40,67%
  61
  Mężczyzna
   
  59,33%
  89
  Wypełnienia: 150
 • 16. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 20 lat
   
  1,33%
  2
  od 21 - 35 lat
   
  38,67%
  58
  od 36 - 50 lat
   
  42,67%
  64
  powyżej 50
   
  17,33%
  26
  Wypełnienia: 150
 • 17. Status materialny: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Poniżej przeciętnego
   
  4,67%
  7
  Przeciętny
   
  80,67%
  121
  Powyżej przeciętnego
   
  14,67%
  22
  Wypełnienia: 150
Formularze online