Wyniki ankiety: Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela/wychowawcy ( klasy I -III szkoły podstawowej)

 • Zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która wykorzystana zostanie wyłącznie do celów edukacyjnych. Ankieta ta jest anonimowa i składa się zarówno z pytań zamkniętych jak i otwartych. Z góry dziękuję za pomoc i sumienne wypełnienie ankiety
 • 1. Proszę zaznaczyć zdobyte przez Panią wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  licencjackie   0,00%
  0
  magisterskie
   
  66,67%
  2
  doktoranckie
   
  33,33%
  1
  inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 2. Proszę zaznaczyć odpowiedni dla siebie staż pracy: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej 5 lat
   
  33,33%
  1
  od 6 do 15lat
   
  33,33%
  1
  od 16 do 25 lat   0,00%
  0
  powyżej 25 lat
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 3. Czy jest Pani osobą aktywną kulturalnie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  66,67%
  2
  nie
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 4. Jeżeli jest Pani osobą aktywną kulturalnie to jakie formy tej aktywności wybiera Pani najczęściej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź bardzo często czasami bardzo rzadko wcale
  chodzę do opery
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  chodzę do teatru
  0,00% (0)
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  chodzę do filharmonii
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  chodzę do kina
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  czytam prasę
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  odwiedzam muzea/galerie
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  oglądam telewizję
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  słucham radia
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  inne
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
 • 5. Jak Pani ocenia swoje przygotowanie po studiach do realizacji założeń edukacji kulturalnej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  źle   0,00%
  0
  wystarczająco
   
  66,67%
  2
  dobrze   0,00%
  0
  bardzo dobrze
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 6. Jak Pani ocenia warunki w swojej klasie aby realizować założenia edukacji kulturalnej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  źle   0,00%
  0
  wystarczająco
   
  33,33%
  1
  dobrze
   
  66,67%
  2
  bardzo dobrze   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 7. Proszę opisać krótko te warunki z wybranej odpowiedzi z punktu 6, argumentując swoją ocenę: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wizyty w muzeum, posiadamy środki audiowizualne, bogate zbiory obrazy historyczne, zdjęcia z filmu, opery teatru.
   
  33,33%
  1
  z8dgfr cqzzovncwsej, [url=http://tdqjyouiyjqp.com/]tdqjyouiyjqp[/url], [link=http://ohclmazrlwnq.com/]ohclmazrlwnq[/link], http://yaagaxowszql.com/
   
  33,33%
  1
  szkoła organizuje od czasu do czasu wyjścia do teatru lub kina, czasami do filharmonii, mamy do użytku rzutnik, jednak czasami jest on nie do zdobycia.
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 8. Jakiego rodzaju zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej prowadzone są przez Panią najczęściej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź bardzo często czasami bardzo rzadko wcale
  zaznajomienie ze sztuką
  0,00% (0)
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  warsztaty tematyczne
  0,00% (0)
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  wyjścia do muzeum
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  wyjścia do opery/filharmonii
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  wyjścia do kina/teatru
  0,00% (0)
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  różnego rodzaju konkursy
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  lekcje otwarte/zapraszanie gości
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  pokazy multimedialne
  0,00% (0)
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  kółko teatralne
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  inne
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
 • 9. Które z wyżej wymienionych zajęć lubią Pani uczniowie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kółko teatralne
   
  33,33%
  1
  gUlqGDAP
   
  33,33%
  1
  wyjścia do kina, konkursy
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 10. Z jakiego pakietu Pani korzysta? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  lekcje otwarte/zapraszanie gości
   
  33,33%
  1
  RPNOvgMrX
   
  33,33%
  1
  ramowy program nauczania
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 11. Jak Pani ocenia ten pakiet edukacyjny z którego w tym roku Pani korzysta pod względem zawartości treści z zakresem edukacji kulturalnej? ( w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo źle oceniam, 5 bardzo dobrze oceniam) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1   0,00%
  0
  2   0,00%
  0
  3
   
  33,33%
  1
  4
   
  66,67%
  2
  5   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 12. Proszę uzasadnić krótko swoją ocenę: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  uczniowie aktywnie angażują się w twórczą dyskusję, zaspokajają ciekawość kulturalną
   
  33,33%
  1
  z8dgfr cqzzovncwsej, [url=http://tdqjyouiyjqp.com/]tdqjyouiyjqp[/url], [link=http://ohclmazrlwnq.com/]ohclmazrlwnq[/link], http://yaagaxowszql.com/
   
  33,33%
  1
  w ramowym pakiecie nauczania są ujęte różnego rodzaju zajęcia plastyczne, muzyczne itp, jednak myślę, że to nie jest wystarczające.
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 13. Proszę określić jaki rodzaj zajęć organizuje Pani zgodnie z założeniami pakietu edukacyjnego: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dzieci zapoznają się z wiedzą o kulturze   0,00%
  0
  dzieci wykonują dużo czynności artystycznych
   
  33,33%
  1
  dzieci często jeżdzą na wycieczki, chodzą na spacery do różnych instytucji itp.
   
  66,67%
  2
  wszystkie powyższe   0,00%
  0
  żadne z powyższych   0,00%
  0
  inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 14. Czy Pani realizuje jakiekolwiek zajęcia kulturalne, które znajdują się poza pakietem edukacyjnym? (według własnej koncepcji) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak ( proszę podać jakie)
   
  66,67%
  nie
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 15. Jeśli to możliwe proszę wskazać miejsca związane z kulturą jakie udało się Pani odwiedzić wraz z klasą w ciągu roku szkolnego: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wawel , muzeum Jana Matejki i Muzeum Narodowe w Krakowie
   
  33,33%
  1
  z8dgfr cqzzovncwsej, [url=http://tdqjyouiyjqp.com/]tdqjyouiyjqp[/url], [link=http://ohclmazrlwnq.com/]ohclmazrlwnq[/link], http://yaagaxowszql.com/
   
  33,33%
  1
  kino, muzeum, teatr
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 16. Które z tych miejsc są dobrze przygotowane na przyjęcie uczniów w młodszym wieku szkolnym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  muzeum narodowe
   
  33,33%
  1
  z8dgfr cqzzovncwsej, [url=http://tdqjyouiyjqp.com/]tdqjyouiyjqp[/url], [link=http://ohclmazrlwnq.com/]ohclmazrlwnq[/link], http://yaagaxowszql.com/
   
  33,33%
  1
  kino
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 17. Jeżeli to możliwe proszę określić ile razy w roku szkolnym organizowane są wyjścia związane z aktywnością kulturalną dzieci: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  raz do roku   0,00%
  0
  2 do 5 razy w roku
   
  100,00%
  3
  6 do 10 razy w roku   0,00%
  0
  powyżej 10 razy w roku   0,00%
  0
  wcale   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
Formularze online