Wyniki ankiety: wychowawcza rola rodziców wobec dzieci w odbiorze przekazu telewizyjnego

 • Jestem studentką III roku pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Przygotowuje prace dyplomową i prowadzę badania na temat wychowawczej roli rodziców wobec dzieci w odbiorze przekazu telewizyjnego. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane do celów badawczych.
 • 1. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  65,63%
  21
  mężczyzna
   
  34,38%
  11
  Wypełnienia: 32
 • 2. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18-30
   
  84,38%
  27
  31-40
   
  9,38%
  3
  41-50
   
  3,13%
  1
  <50
   
  3,13%
  1
  Wypełnienia: 32
 • 3. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wieś
   
  28,13%
  9
  miasto do 10 tys. mieszkańców
   
  6,25%
  2
  miasto od 10-100 tys. mieszkańców
   
  56,25%
  18
  miasto od 100-500 tys. mieszkańców
   
  6,25%
  2
  miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
   
  3,13%
  1
  Wypełnienia: 32
 • 4. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bez zawodu   0,00%
  0
  zawodowe
   
  6,25%
  2
  średnie
   
  43,75%
  14
  wyższe
   
  50,00%
  16
  Wypełnienia: 32
 • 5. Do jakiego rodzaju metod wychowawczych najczęściej odwołują się Państwo, aby skłonić dziecko do właściwego postępowania? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  działanie własnym przykładem
   
  34,38%
  11
  stawianie zadań, wymagań
   
  18,75%
  6
  namawianie, przekonywanie dziecka
   
  31,25%
  10
  kara
   
  6,25%
  2
  nagroda
   
  9,38%
  3
  Wypełnienia: 32
 • 6. Jaki mają Państwo stosunek do karania dziecka?
  Proszę o uzasadnienie powyższej odpowiedzi
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pozytywny
   
  56,25%
  negatywny
   
  21,88%
  obojętny
   
  21,88%
  Wypełnienia: 32
 • 7. Jaki stosunek mają Państwo do nagradzania dziecka?Proszę o uzasadnienie powyższej odpowiedzi *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pozytywny
   
  75,00%
  negatywny
   
  3,13%
  obojętny
   
  21,88%
  Wypełnienia: 32
 • 8. Jaki wpływ mają Państwo na racjonalne wykorzystanie czasu wolnego przez dziecko? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  całkowity
   
  9,38%
  3
  znaczny
   
  84,38%
  27
  zaden
   
  6,25%
  2
  Wypełnienia: 32
 • 9. Jakie programy preferują państwo dla dziecka? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  edukacyjne
   
  15,63%
  5
  bajki
   
  6,25%
  2
  bajki, programy, z których dziecko może się czegoś nauczyć, programy przyrodnicze
   
  3,13%
  1
  przyrodnicze informacyjne animowane
   
  3,13%
  1
  bajki, edukacyjne
   
  3,13%
  1
  głównie przyrodnicz, edukacyjne i bajki
   
  3,13%
  1
  Bez przemocy.
   
  3,13%
  1
  Edukacyjne, rozrywkowe. Każdy w sumie który nie promuje agresji, nieszanowania samego siebie i innych.
   
  3,13%
  1
  te przeznaczone dla dzieci
   
  3,13%
  1
  od bajek po telewizyjne programy dla dzieci.
   
  3,13%
  1
  przyrodnicze , sportowe , naukowe , jak i rowniez rozrywkowe
   
  3,13%
  1
  edukacyjne bajki bez przemocy
   
  3,13%
  1
  bez przemocy, zawierające elementy edukacyjne
   
  3,13%
  1
  discovery
   
  3,13%
  1
  popularno-naukowe
   
  3,13%
  1
  przyrodnicze historyczne dla dzieci
   
  3,13%
  1
  historyczne
   
  3,13%
  1
  edukacyje
   
  3,13%
  1
  edukacyjne, bajki tradycyjne (żadnych japońskich)
   
  3,13%
  1
  edukacyjne, rozwijające wyobraźnię
   
  3,13%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 32
 • 10. Czy inni członkowie rodziny mają wpływ na organizację życia rodzinnego dziecka? Jeżeli TAK to kto i JAK? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  53,13%
  nie
   
  46,88%
  15
  Wypełnienia: 32
 • 11. Jak często dziecko ogląda telewizję? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  raz dziennie
   
  18,75%
  6
  dwa razy dziennie
   
  37,50%
  12
  wiecej niż 2 razy dziennie
   
  18,75%
  6
  kilka razy dziennie
   
  25,00%
  8
  wcale   0,00%
  0
  Wypełnienia: 32
 • 12. Ile czasu dziecko spędza czasu przed telewizorem w dni wolne od szkoły? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 1h   0,00%
  0
  1-2h
   
  40,63%
  13
  3-5h
   
  43,75%
  14
  powyżej 6h
   
  15,63%
  5
  wcale   0,00%
  0
  Wypełnienia: 32
 • 13. Ile czasu dziecko spędza czas przed telewizorem w dni powszednie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 1h
   
  18,75%
  6
  1-2h
   
  40,63%
  13
  3-5h
   
  34,38%
  11
  powyżej 6h
   
  6,25%
  2
  wcale   0,00%
  0
  Wypełnienia: 32
 • 14. Kto z rodziny ma wpływ na wybór programów telewizyjnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  rodzice
   
  25,00%
  8
  ojciec
   
  9,38%
  3
  ja i żona
   
  6,25%
  2
  ja
   
  6,25%
  2
  każdy, staramy się iśc na kompromis w procesie wybierania programu tv
   
  3,13%
  1
  rodzice, dziadkowie
   
  3,13%
  1
  mama
   
  3,13%
  1
  matka
   
  3,13%
  1
  Ojciec
   
  3,13%
  1
  rodzice oraz rodzeństwo
   
  3,13%
  1
  dziecko ma swój telewizor
   
  3,13%
  1
  tata
   
  3,13%
  1
  mama, ojciec, rodzeństwo
   
  3,13%
  1
  Wszyscy domownicy
   
  3,13%
  1
  Mama i tata
   
  3,13%
  1
  Mama
   
  3,13%
  1
  mąż
   
  3,13%
  1
  ten kto ma pilota
   
  3,13%
  1
  Babcia
   
  3,13%
  1
  matka ,ojciec
   
  3,13%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 32
 • 15. Jakie programy zdaniem Państwa dzieci oglądają najczęściej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  filmy przygodowe
   
  9,38%
  3
  sensacyjne   0,00%
  0
  komedie
   
  6,25%
  2
  przyrodnicze
   
  6,25%
  2
  obyczajowe   0,00%
  0
  dokumentalne   0,00%
  0
  animoane
   
  53,13%
  17
  telenowele   0,00%
  0
  programy edukacyjne
   
  9,38%
  3
  programy informacyjne   0,00%
  0
  programy muzyczne
   
  9,38%
  3
  programy rozrywkowe
   
  6,25%
  2
  Wypełnienia: 32
 • 16. W jaki sposób zdaniem Państwa telewizja zaburza dobre stosunki w rodzinie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  ogranicza czas na rozmowy rodzinne
   
  28,13%
  9
  ogranicza kontakty bezpośrednie rodziców z dziećmi
   
  50,00%
  16
  ogranicza spacery, wyjazdy itp.
   
  18,75%
  6
  inne, jakie?
   
  3,13%
  Wypełnienia: 32
 • 17. Jaki zdaniem Państwa jest pozytywny wpływ telewizji na wychowanie dziecka? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  integruje rodzinę
   
  6,25%
  2
  stwarza nowe możliwości rozwoju
   
  15,63%
  5
  starcza rozrywki
   
  46,88%
  15
  uczy właściwych zachowań
   
  6,25%
  2
  wprowadza w świat wartości
   
  6,25%
  2
  jest źródłem wiedzy
   
  71,88%
  23
  otwiera rodzicom nowe możliwości w pozyskiwaniu wiedzy
   
  9,38%
  3
  pomaga w nauce
   
  18,75%
  6
  inspiruje do działania
   
  15,63%
  5
  rozwija zainteresowania
   
  65,63%
  21
  Wypełnienia: 32
 • 18. Jaki zdaniem Państwa jest negatywny wpływ telewizji na wychowanie dziecka? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dezintegrująca rodzinę
   
  31,25%
  10
  zakłócenie organizacji dnia dziecka
   
  25,00%
  8
  szum informacyjny
   
  9,38%
  3
  przejmowanie różnych negatywnych zachowań
   
  81,25%
  26
  osłabienie więzi panujących w rodzinie
   
  28,13%
  9
  negatywny wpływ na zdrowie
   
  28,13%
  9
  negatywny wpływ na rozwój fizyczny
   
  37,50%
  12
  wyręczanie rodziców w pełnieniu niektórych funkcji opiekuńczo-wychowawczych
   
  34,38%
  11
  Wypełnienia: 32
 • 19. Jakiego rodzaju wzorów do naśladowania według Państwa dostarcza dzieciom najczęściej telewizja? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bandyty
   
  34,38%
  11
  mordercy
   
  18,75%
  6
  złodzieja
   
  6,25%
  2
  narkomana   0,00%
  0
  artysty
   
  6,25%
  2
  bohetera
   
  34,38%
  11
  patrioty   0,00%
  0
  świętego   0,00%
  0
  Wypełnienia: 32
 • 20. Czy zdaniem Państwa telewizja zastępuje rodziców w pełnieniu niektórych funkcji wychowawczych?Proszę o uzasadnienie powyższej odpowiedzi *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  25,00%
  nie
   
  31,25%
  czasami
   
  43,75%
  Wypełnienia: 32
Formularze online