Wyniki ankiety: Hazard jako patologia społeczna 2

 • Druga część ankiety - Hazard jako patologia społeczna
 • 1. Których z wymienionych szkód społecznych zaznałeś/aś?
  (Można zaznaczyć więcej niż 1 odp.)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Problemy w związku
   
  62,50%
  10
  Utrata przyjaciół
   
  37,50%
  6
  Osamotnienie
   
  43,75%
  7
  Straty materialne
   
  75,00%
  12
  Problemy zawodowe
   
  25,00%
  4
  Zaburzenia więzi rodzinnych i interpersonalnych
   
  62,50%
  10
  Trudności w dostosowaniu się do norm społecznych
   
  18,75%
  3
  Inne, jakie?
   
  12,50%
  Wypełnienia: 16
 • 2. Z którymi z wymienionych szkód psychicznych zmagałeś/aś się podczas uzależnienia?
  (Można zaznaczyć więcej niż 1 odp.)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zaburzenia emocjonalne
   
  56,25%
  9
  Podwójne uzależnienie
   
  31,25%
  5
  Niska samoocena
   
  81,25%
  13
  Poczucie winy
   
  75,00%
  12
  Podejrzliwość
   
  25,00%
  4
  Stany depresyjne
   
  68,75%
  11
  Nieopanowane napięcie, rozdrażnienie
   
  81,25%
  13
  Próby samobójcze
   
  6,25%
  1
  Wypełnienia: 16
 • 3. Których z wymienionych szkód somatycznych doświadczyłeś/aś?
  (Można zaznaczyć więcej niż 1 odp.)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Choroba wieńcowa
   
  7,69%
  1
  Zaburzenia o podłożu psychogennym (nerwobóle, potliwość)
   
  53,85%
  7
  Bezsenność
   
  84,62%
  11
  Owrzodzenie żołądka
   
  15,38%
  2
  Bóle głowy
   
  69,23%
  9
  Apatia
   
  76,92%
  10
  Anemia
   
  23,08%
  3
  Wypełnienia: 13
 • 4. Czy w czasie aktywności hazardowej:
  (Można zaznaczyć więcej niż 1 odp)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Okłamywałeś/aś najbliższych
   
  93,75%
  15
  Zaciągałeś/aś pożyczki, kredyty
   
  81,25%
  13
  Dopuściłeś/aś się kradzieży
   
  37,50%
  6
  Popełniłeś/aś przestępstwo
   
  31,25%
  5
  Przegrywałeś/aś przeznaczone na jedzenie pieniądze
   
  43,75%
  7
  Inne, jakie?
   
  12,50%
  Wypełnienia: 16
 • 5. Czy podjąłeś się leczenia uzależnienia od hazardu? Jeśli nie, przejdź to pyt. 9 *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  81,25%
  13
  nie
   
  18,75%
  3
  Wypełnienia: 16
 • 6. Jeśli tak, to z jakiej formy pomocy nałogowym hazardzistom skorzystałeś/aś?
  (Można zaznaczyć więcej niż 1 odp.)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Terapia w ośrodku zamkniętym
   
  35,71%
  5
  Terapia indywidualna
   
  57,14%
  8
  Terapia psychologiczna
   
  42,86%
  6
  Mitingi AH
   
  92,86%
  13
  Pomoc online
   
  42,86%
  6
  Grupy samopomocowe, jakie?
   
  7,14%
  Inne, jakie?
   
  21,43%
  Wypełnienia: 14
 • 7. Czy formy pomocy nałogowym hazardzistom, z których skorzystałeś/aś w procesie leczenia uważasz za skuteczne?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  85,71%
  12
  nie
   
  7,14%
  1
  trudno powiedzieć
   
  7,14%
  1
  Wypełnienia: 14
 • 8. Czy skorzystanie z form pomocy nałogowym hazardzistom pomogło Ci wyjść z uzależnienia?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  78,57%
  11
  nie
   
  14,29%
  2
  trudno powiedzieć
   
  7,14%
  1
  Wypełnienia: 14
 • 9. Czy uważasz, że uzależnienie od hazardu pozbawiło Cię jakiejś życiowej szansy, że coś zaniedbałeś/aś lub przeoczyłeś/aś? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  75,00%
  12
  nie
   
  6,25%
  1
  trudno powiedzieć
   
  18,75%
  3
  Wypełnienia: 16
 • 10. Czy uważasz, że uzależnienie od hazardu prowadzi do psychicznej i społecznej degradacji życia jednostki? Uzasadnij. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  87,50%
  14
  nie   0,00%
  0
  trudno jednoznacznie stwierdzić   0,00%
  0
  uzasadnij
   
  12,50%
  Wypełnienia: 16
Formularze online