Wyniki ankiety: Związki kohabitacyjne w opinii ludzi młodych i seniorów

 • 1. Czy uważa Pani/Pan, że – oprócz legalizacji prawnej i ewentualnie kościelnej związku małżeńskiego - pomiędzy małżeństwem a związkiem nieformalnym istnieją różnice? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  22,67%
  34
  raczej tak
   
  24,00%
  36
  raczej nie
   
  16,00%
  24
  zdecydowanie nie proszę przejść do pytania nr 3.
   
  37,33%
  56
  Wypełnienia: 150
 • 2. Proszę określić na czym Pani/Pana zdaniem polegają zasadnicze różnice pomiędzy małżeństwem a związkiem nieformalnym:

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Małżeństwa rzadziej się rozpadają, małżonkowie bardziej starają się utrzymać związek.
   
  1,49%
  1
  związki nieformalne są mniej trwałe
   
  1,49%
  1
  Według mnie ,nie ma róznicy.
   
  1,49%
  1
  w małżeństwie większe zaufanie, świadomość stanowienia całości z kimś, świadomość usankcjonowanej, zatwierdzonej więzi, która umożliwia przetrwanie w związku i nie pogłębianie ew. kryzysów
   
  1,49%
  1
  małżeństwo do czegoś zobowiązuje - ludzie bardziej starają się o związek, w razie kłopotów nie rezygnują szybko i nie uciekają od partnera. w nieformalnych związkach bywa różnie.
   
  1,49%
  1
  Mimo wszystko łatwiej jest funkcjonowac
   
  1,49%
  1
  większa troska o trwałość związku
   
  1,49%
  1
  brak presji przy podejmowaniu decyzji mogących rozbić związek tj. brak barier poza przywiązaniem emocjonalnym i podobnymi przesłankami nieformalnymi.
   
  1,49%
  1
  związek małżeński jest kiedy jesteśmy pewni że z drugą osobą chcemy spełnić całe życie, na związek nieformalny można zgodzić się z wygody np. gdy nie chcemy tracić czasu na dojazdy lub jest taniej
   
  1,49%
  1
  przywiązanie do drugiej osoby
   
  1,49%
  1
  różnice oparte wyłacznie na sprawach papierkowych.
   
  1,49%
  1
  partnerzy moga mieć mniejsze zobowiazania wobec siebie, łatwiej jest im się rozejść
   
  1,49%
  1
  -
   
  1,49%
  1
  różnice na tle prawnym
   
  1,49%
  1
  Pokazujemy przez to że żyjemy z kimś naprawdę na poważnie, nie jest to kolejny chłopak czy dziewczyna tylko ktoś wyjątkowy z kim chcemy założyć rodzinę.
   
  1,49%
  1
  obrączka
   
  1,49%
  1
  większa lojalność w sformalizowanym związku
   
  1,49%
  1
  Małżeństwo nakłada "pęty" w postaci obrączki i dokumentów podpisywanych w kościele i dlatego o wiele trudniej rozstać się i żyć po takim rozwodzie. W związku nieformalnym każde może pójść w swoją stronę bez późniejszego napiętnowania społecznego.
   
  1,49%
  1
  sakrament-uświecenie zwiazku
   
  1,49%
  1
  na braku decyzji, że chcemy być razem na zawsze a nie tylko dopóki będzie łatwo i przyjemnie
   
  1,49%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 150
 • 3. Proszę ocenić swój poziom akceptacji związków nieformalnych.
  Proszę wskazać odpowiedni punkt na skali, gdzie 1 oznacza brak akceptacji, a 5 – całkowitą akceptację związków nieformalnych.

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź .
  brak akceptacji
  100,00% (12)
   
  .
  100,00% (12)
   
  .
  100,00% (18)
   
  .
  100,00% (15)
   
  calkowita akceptacja
  100,00% (97)
   
 • 4. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia wpisując „prawda” lub „fałsz”: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź prawda fałsz
  a) związek małżeński jest bardziej trwały niż związek nieformalny
  38,67% (58)
   
  61,33% (92)
   
  b) W związku małżeńskim łatwiej rozwiązywać problemy niż w związku nieformalnym
  23,33% (35)
   
  76,67% (115)
   
  c) dzieci są lepiej wychowywane przez rodziców będących w związku małżeńskim
  35,33% (53)
   
  64,67% (97)
   
  d) przepisy prawne są korzystniejsze dla małżeństw
  90,00% (135)
   
  10,00% (15)
   
  e) ludzie pozostający w związku nieformalnym mogą tworzyć równie szczęśliwą rodzinę jak w małżeństwie
  82,67% (124)
   
  17,33% (26)
   
  f) dzieci rodziców pozostających w związku nieformalnym są dyskryminowane przez otoczenie
  40,00% (60)
   
  60,00% (90)
   
  g) religia ma duży wpływ na decyzję o zawarciu związku małżeńskiego
  83,33% (125)
   
  16,67% (25)
   
 • 5. 5. Kto według Pani/Pana częściej decyduje się na życie w związku nieformalnym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  osoby młode
   
  44,00%
  66
  osoby w średnim wieku
   
  10,00%
  15
  osoby starsze
   
  2,67%
  4
  wiek nie ma znaczenia
   
  43,33%
  65
  Wypełnienia: 150
 • 6. Co Pani/Pana zdaniem jest głównym powodem pozostawania w związku nieformalnym? Można podać więcej niż jedną odpowiedź. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  łatwo się rozstać i zmienić partnera
   
  52,00%
  78
  pozostawanie wolnym i niezależnym
   
  42,00%
  63
  unikanie zobowiązań
   
  44,67%
  67
  seks
   
  16,67%
  25
  lęk przed odpowiedzialnością
   
  42,67%
  64
  chęć wypróbowania partnera
   
  35,33%
  53
  brak dojrzałości
   
  24,00%
  36
  chęć uniknięcia problemów związanych z ewentualnym rozwodem
   
  65,33%
  98
  inne
   
  10,67%
  Wypełnienia: 150
 • 7. Gdyby dzisiaj Pani/Pan podejmowała/ł decyzję o związku z partnerem wybrałaby/wybrałby Pani/Pan: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  związek małżeński
   
  37,33%
  56
  związek kohabitacyjny (mieszkanie razem bez ślubu)
   
  48,00%
  72
  związek bez wspólnego zamieszkania
   
  8,00%
  12
  związek krótkotrwały
   
  1,33%
  2
  nie decydowałabym/decydowałbym się na żaden związek
   
  5,33%
  8
  Wypełnienia: 150
 • 8. Czy zaakceptowałaby/zaakceptowałby Pani/Pan decyzję swojego dziecka o pozostaniu w związku nieformalnym z partnerem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  48,67%
  73
  raczej tak
   
  30,00%
  45
  raczej nie
   
  18,00%
  27
  zdecydowanie nie
   
  3,33%
  5
  Wypełnienia: 150
 • 9. Czy zgadza się Pani/Pan z opinią, że związek nieformalny to dobry sposób na „wypróbowanie” siebie i partnera przed ślubem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  42,00%
  63
  raczej tak
   
  36,00%
  54
  raczej nie
   
  14,00%
  21
  zdecydowanie nie
   
  8,00%
  12
  Wypełnienia: 150
 • 10. Który z czynników zdecydowałby(zdecydował) o wstąpieniu przez Panią/Pana w związek małżeński? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdanie (nacisk) rodziny
   
  3,33%
  5
  tradycja
   
  7,33%
  11
  religia
   
  10,00%
  15
  moja potrzeba zalegalizowania związku
   
  51,33%
  77
  naciski otoczenia
   
  0,67%
  1
  przepisy prawne korzystne dla małżeństw
   
  18,67%
  28
  inne, jakie?
   
  8,67%
  Wypełnienia: 150
 • 11. Czy akceptuje Pani/Pan fakt posiadania dzieci przez pary żyjące w związkach nieformalnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  58,00%
  87
  raczej tak
   
  26,67%
  40
  raczej nie
   
  6,00%
  9
  zdecydowanie nie proszę przejść do pytania nr 3.
   
  3,33%
  5
  nie mam zdania
   
  6,00%
  9
  Wypełnienia: 150
 • 12. Czy akceptuje Pani/Pan możliwość adopcji dzieci przez pary pozostające w związku kohabitacyjnym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  33,33%
  50
  raczej tak
   
  31,33%
  47
  raczej nie
   
  24,00%
  36
  zdecydowanie nie proszę przejść do pytania nr 3.
   
  8,00%
  12
  nie mam zdania
   
  3,33%
  5
  Wypełnienia: 150
 • 13. Czy Pani/Pana zdaniem na wychowanie dzieci ma wpływ to, w jakim związku żyją ich rodzice? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  40,67%
  61
  nie proszę przejść do pytania nr 15
   
  59,33%
  89
  Wypełnienia: 150
 • 14. ak Pani/Pana zdaniem wpływa pozostawanie w nieformalnym związku przez rodziców na wychowanie dzieci? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pozytywnie
   
  58,00%
  87
  negatywnie
   
  42,00%
  63
  Wypełnienia: 150
 • 15. Czy zna Pani/Pan przypadki dyskryminowania dzieci wychowujących się w związkach nieformalnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  22,00%
  33
  nie
   
  78,00%
  117
  Wypełnienia: 150
 • 16. Czy pozostawanie w wolnym związku traktuje Pani/Pan jako odstępstwo od ogólnie przyjętych norm i zasad? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  8,67%
  13
  raczej tak
   
  22,00%
  33
  raczej nie
   
  51,33%
  77
  zdecydowanie nie proszę przejść do pytania nr 3.
   
  18,00%
  27
  Wypełnienia: 150
 • 17. Zdarza się, że w sytuacjach problemowych (choroba współmałżonka, nałogi, utrata pracy) partnerzy nie radzą sobie z ich rozwiązaniem i decydują się odejść. Czy Pani/Pana zdaniem szybciej i łatwiej podejmują decyzję o rozstaniu w przypadku, gdy pozostają w związku: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nieformalnym
   
  48,67%
  73
  małżeńskim
   
  2,67%
  4
  nie ma znaczenia w jakim są związku
   
  48,67%
  73
  Wypełnienia: 150
 • 18. Związek kohabitacyjny zazwyczaj kończy się: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  małżeństwem
   
  46,00%
  69
  rozstaniem
   
  22,00%
  33
  pozostaje trwale związkiem nieformalnym
   
  32,00%
  48
  Wypełnienia: 150
 • 19. Kto w otoczeniu pary żyjącej w związku kohabitacyjnym Pani/Pana zdaniem najczęściej nalega na jego zalegalizowanie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  rodzice
   
  75,33%
  113
  dalsza rodzina
   
  9,33%
  14
  znajomi, sąsiedzi
   
  3,33%
  5
  ksiądz
   
  6,67%
  10
  ktoś inny, kto?
   
  5,33%
  Wypełnienia: 150
 • 20. Czy uważa Pani/Pan związki kohabitacyjne za zjawisko pozytywne? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  25,33%
  38
  raczej tak
   
  33,33%
  50
  raczej nie
   
  17,33%
  26
  zdecydowanie nie proszę przejść do pytania nr 3.
   
  6,67%
  10
  nie mam zdania
   
  17,33%
  26
  Wypełnienia: 150
 • 21. Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że związek nieformalny można nazwać rodziną? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  45,33%
  68
  raczej tak
   
  28,00%
  42
  raczej nie
   
  17,33%
  26
  zdecydowanie nie proszę przejść do pytania nr 3.
   
  4,00%
  6
  nie mam zdania
   
  5,33%
  8
  Wypełnienia: 150
 • 22. Proszę zaznaczyć, które z powyżych stwierdzeń według Pani/Pana jest prawdziwe: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź prawda falsz
  osoby pozostające w związku nieformalnym przesuwają decyzję o założeniu rodziny z powodu braku środków finansowych
  59,33% (89)
   
  40,67% (61)
   
  niezależność prawna kohabitantów wpływa na to, że związki nieformalne są nietrwałe
  40,00% (60)
   
  60,00% (90)
   
  brak przysięgi małżeńskiej jest usprawiedliwieniem do zdrady swojego partnera
  17,33% (26)
   
  82,67% (124)
   
  osoby pozostające w związku kohabitacyjnym muszą bardziej się strać o utrzymanie związku niż małżonkowie
  34,67% (52)
   
  65,33% (98)
   
  osobom pozostającym w związku kohabitacyjnym łatwiej jest sie rozstać niż rozwiązać wspólnie życiowe problemy
  44,67% (67)
   
  55,33% (83)
   
  małżonkowie darzą się wiekszym uczuciem niż osoby będące w związku nieformalnym
  11,33% (17)
   
  88,67% (133)
   
 • 23. Która z poniższych możliwości jest Pana/Pani zdaniem najwłaściwszym zachowaniem, jeżeli dziecko zostanie poczęte przed zawarciem związku małżeńskiego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  natychmiastowe małżeństwo
   
  10,00%
  15
  małżeństwo zaraz po urodzeniu dziecka
   
  2,67%
  4
  decyzja zależy od zainteresowanych
   
  44,00%
  66
  w żadnym razie nie muszą się pobierać jeśli tego nie chcą
   
  42,67%
  64
  inne
   
  0,67%
  1
  Wypełnienia: 150
 • 24. Czy według Pani/Pana osoby pozostające w związku kohabitacyjnym darzą sie wiekszym zaufaniem niż w przypadku par małżeńskich? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  7,33%
  11
  raczej tak
   
  8,00%
  12
  raczej nie
   
  21,33%
  32
  zdecydowanie nie
   
  20,67%
  31
  nie mam zdania
   
  42,67%
  64
  Wypełnienia: 150
 • 25. Jakie według Pani/Pana są przyczyny, które decydują o powstawaniu związków kohabitacyjnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  partnerzy jeszcze nie są pewni stałości swojego związku
   
  30,00%
  45
  istnieją prawne przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego
   
  7,33%
  11
  bez ślubu łatwiej odejść
   
  10,67%
  16
  negatywne doświadczenia związane z małżeństwem
   
  19,33%
  29
  brak pieniędzy na ślub i wesele
   
  12,00%
  18
  obawa że ślub „zabije” miłość i szacunek
   
  10,00%
  15
  inne
   
  10,67%
  Wypełnienia: 150
Formularze online