Wyniki ankiety: POSTAWY STUDENTÓW WOBEC ZAPŁODNIENIA IN VITRO

 • Zapraszam studentów do wypełnienia ankiety. Potrzebna jest mi ona do napisania pracy seminaryjnej. Czas wypełnienia ankiety ok. 5 min.
 • 1. Czy wie Pan/Pani co to jest zapłodnienie in-vitro? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  100,00%
  40
  NIE   0,00%
  0
  NIE WIEM   0,00%
  0
  Wypełnienia: 40
 • 2. Czym według Pana/Pani jest zapłodnienie in-vitro? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Jest to sztuczne zapłodnienie w organizmie matki
   
  20,00%
  8
  Jest to pobieranie gamet i łączenie ich na zewnątrz ustroju, a następnie przeniesienie zarodków do organizmu matki
   
  77,50%
  31
  Nie mam pojęcia bądź nie jestem pewny
   
  2,50%
  1
  Wypełnienia: 40
 • 3. Czy według Pani/Pana tematyka zapłodnienia in vitro jest kontrowersyjna? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  45,00%
  18
  NIE
   
  52,50%
  21
  NIE WIEM/NIE MAM ZDANIA
   
  2,50%
  1
  Wypełnienia: 40
 • 4. Czy wie Pan/Pani czym jest embrion? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  97,50%
  39
  NIE   0,00%
  0
  NIE WIEM
   
  2,50%
  1
  Wypełnienia: 40
 • 5. Czy według Pani/Pana zapłodnienie in vitro jest postępowaniem moralnym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  70,00%
  28
  NIE
   
  15,00%
  6
  NIE WIEM/NIE MAM ZDANIA
   
  15,00%
  6
  Wypełnienia: 40
 • 6. Proszę określić poziom posiadanej przez siebie wiedzy na temat zapłodnienia in vitro: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  WYSOKI
   
  12,50%
  5
  RACZEJ DUŻY
   
  35,00%
  14
  ŚREDNI
   
  45,00%
  18
  RACZEJ MAŁY
   
  7,50%
  3
  NISKI   0,00%
  0
  Wypełnienia: 40
 • 7. Czy powinno zakazać się zapłodnień in vitro? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  12,50%
  5
  NIE
   
  85,00%
  34
  NIE WIEM/NIE MAM ZDANIA
   
  2,50%
  1
  Wypełnienia: 40
 • 8. Skąd czerpiesz wiedzę na temat zapłodnienia in vitro? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Telewizja
   
  65,00%
  26
  Radio
   
  25,00%
  10
  Internet
   
  85,00%
  34
  Prasa
   
  55,00%
  22
  Wypełnienia: 40
 • 9. Czy osobiście spotkałaś/-eś się z problemem bezpłodności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  25,00%
  10
  NIE
   
  75,00%
  30
  Wypełnienia: 40
 • 10. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji małżeństw, które nie mogą mieć dzieci? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  85,00%
  34
  NIE
   
  12,50%
  5
  NIE MAM ZDANIA
   
  2,50%
  1
  Wypełnienia: 40
 • 11. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji par nie będących małżeństwem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  60,00%
  24
  NIE
   
  27,50%
  11
  NIE MAM ZDANIA
   
  12,50%
  5
  Wypełnienia: 40
 • 12. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji samotnych matek? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  60,00%
  24
  NIE
   
  30,00%
  12
  NIE MAM ZDANIA
   
  10,00%
  4
  Wypełnienia: 40
 • 13. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji matki zastępczej tzw. surogatki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  22,50%
  9
  NIE
   
  55,00%
  22
  NIE MAM ZDANIA
   
  22,50%
  9
  Wypełnienia: 40
 • 14. Czy akceptujesz stosowanie zapłodnienia in vitro w sytuacji par lesbijskich? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  17,50%
  7
  NIE
   
  72,50%
  29
  NIE MAM ZDANIA
   
  10,00%
  4
  Wypełnienia: 40
 • 15. Czy według Pana/Pani zapłodnienie in vitro jest postępowaniem zgodnym z etyką lekarską? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  80,00%
  32
  NIE
   
  10,00%
  4
  NIE WIEM/NIE MAM ZDANIA
   
  10,00%
  4
  Wypełnienia: 40
 • 16. Co według Pani/Pana dzieje się z nadliczbowymi embrionami, które są uzyskiwane w procesie zapłodnienia in vitro? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Są zamrażane z intencją wykorzystania przez dawców gamet w późniejszym terminie
   
  45,00%
  18
  Są przekazywane innym parom do adopcji   0,00%
  0
  Są przeznaczone do różnych celów naukowych   0,00%
  0
  Są wykorzystywane dla celów komercyjnych np. w przemyśle kosmetycznym   0,00%
  0
  Są eksperymentalnie wykorzystywane do celów terapeutycznych, np. w terapii choroby Alzheimera i Parkinsona   0,00%
  0
  Są niszczone, czyli zabijane
   
  17,50%
  7
  Wszystkie powyższe
   
  12,50%
  5
  Nie wiem, nie jestem pewna/-y
   
  25,00%
  10
  Wypełnienia: 40
 • 17. Czy powyższe postępowanie z embrionami jest według Pani/Pana opinii postępowaniem moralnym i etycznym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Każde z powyższych działań budzi moje zastrzeżenia i sprzeciw moralny
   
  52,50%
  21
  Żadne z tych zachowań nie budzi we mnie sprzeciwu moralnego
   
  47,50%
  Wypełnienia: 40
 • 18. Od którego momentu według Pana/Pani zaczyna się człowiek? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Od momentu kiedy zaczyna bić serce, tj. ok.21 dnia
   
  15,00%
  6
  Od momentu zapłodnienia, tj. połączenia komórki jajowej z plemnikiem
   
  62,50%
  25
  Po wykształceniu się wszystkich członków i oragnów
   
  17,50%
  7
  Z chwilą narodzin
   
  5,00%
  2
  Wypełnienia: 40
 • 19. Powstały w konsekwencji zapłodnienia in vitro embrion jest według Pani/Pana? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Człowiekiem w najwcześniejszej fazie rozwoju i należy mu się ochrona prawna
   
  60,00%
  24
  To tylko embrion, który nie jest jeszcze w pełni człowiekiem i nie należą mu się żadne prawa
   
  40,00%
  16
  Wypełnienia: 40
 • 20. Kto ma prawo decydować o losie nadliczbowych embrionów uzyskanych w drodze zapłodnienia in vitro? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Rodzice
   
  30,00%
  12
  Lekarze
   
  10,00%
  4
  Powinny istnieć odrębne przepisy prawne regulujące to zagadnienie
   
  55,00%
  22
  Nie wiem
   
  5,00%
  2
  Wypełnienia: 40
 • 21. Czy w przypadku bezdzietności zdecydowałaby się Pani, bądź Pana partnerka na zapłodnienie in vitro? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  47,50%
  19
  Tylko w przypadku, gdy wszystkie metody poczęcia własnego genetycznie dziecka zawiodły
   
  40,00%
  16
  NIE
   
  12,50%
  5
  Poddałam się już zapłodnienie in vitro bądź zrobiła to już moja partnerka   0,00%
  0
  Wypełnienia: 40
 • 22. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  21
   
  20,00%
  8
  22
   
  17,50%
  7
  20
   
  15,00%
  6
  24
   
  15,00%
  6
  23
   
  10,00%
  4
  19
   
  7,50%
  3
  25
   
  5,00%
  2
  20 lat
   
  2,50%
  1
  26
   
  2,50%
  1
  27
   
  2,50%
  1
  21 lat.
   
  2,50%
  1
  Wypełnienia: 40
 • 23. Wyznanie: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Rzymsko - katolickie
   
  62,50%
  25
  tzw. wierzący - niepraktykujący
   
  15,00%
  6
  Niewierzący
   
  17,50%
  7
  Inne
   
  5,00%
  2
  Wypełnienia: 40
 • 24. Stan cywilny: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kawaler/Panna
   
  80,00%
  32
  Żonaty/Mężatka
   
  12,50%
  5
  Związek nieformalny
   
  7,50%
  3
  Osoba duchowna   0,00%
  0
  Wypełnienia: 40
 • 25. Czy posiada Pani/Pan dzieci? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  7,50%
  3
  NIE
   
  87,50%
  35
  Staram się o dziecko
   
  5,00%
  2
  Wypełnienia: 40
Formularze online