Wyniki ankiety: Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek szpitali na terenie całego kraju

 • Szanowni Państwo, zjawisko stresu i wypalenia zawodowego jest dziś niezwykle powszechne i dotyka większość społeczeństwa. Piszę pracę licencjacką na temat źródeł stresu i wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek szpitali na terenie województwa śląskiego. Poniższa ankieta ma na celu zbadanie przyczyn stresu w środowisku pracy i jego wpływu na syndrom wypalenia zawodowego. W związku z tym zapraszam do wypełnienia ankiety, która pozwoli mi poznać Państwa zdanie w tych kwestiach. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do badań naukowych. Z góry dziękuję za poświęcony czas i szczere odpowiedzi. Estera Kasprzak Studentka III roku na kierunku zarządzanie, specjalność „Psychologia w biznesie” w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • 1. Jak długo pracuje Pan/Pani w zawodzie pielęgniarza/pielęgniarki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Do 1 roku   0,00%
  0
  Od 1 roku do 5 lat
   
  33,33%
  1
  Od 5 lat do 10 lat   0,00%
  0
  Od 10 lat do 15 lat
   
  33,33%
  1
  Od 15 lat do 20 lat
   
  33,33%
  1
  Powyżej 20 lat   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 2. Jak często odczuwa Pan/Pani stres w miejscu pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo często
   
  33,33%
  1
  Często
   
  66,67%
  2
  Rzadko   0,00%
  0
  Bardzo rzadko   0,00%
  0
  Nigdy   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 3. Czy uważa Pan/Pani, że stres to nieodłączny element zawodu pielęgniarki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  3
  Nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 4. Czy według Pana/Pani opinii stres jest potrzebny w miejscu pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak, gdyż jest dobrym motywatorem do pracy   0,00%
  0
  Tak, ale tylko w pewnym stopniu
   
  66,67%
  2
  Nie
   
  33,33%
  1
  Nie mam zdania   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 5. Do pracy udaje się Pan/Pani: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Z zadowoleniem
   
  33,33%
  1
  Z poczucia obowiązku
   
  33,33%
  1
  Z obawą i lękiem
   
  33,33%
  1
  Z obojętnością   0,00%
  0
  Inne, jakie?   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 6. W skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższy poziom stresu, a 5 - najwyższy poziom
  stresu) proszę określić w jakim stopniu poniższe czynniki wywołują u Pani/Pana stres w pracy.
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5
  Kontakt ze śmiercią
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  Zbyt duża odpowiedzialność
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  Presja czasu
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Nieustanny kontakt ze szkodliwymi substancjami
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Panujący odór
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Brak perspektyw rozwoju zawodowego i awansu
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Fizyczne i psychiczne przeciążenie pracą zawodową
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  Praca zmianowa
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Napięte stosunki z pacjentami i ich rodzicami
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Rywalizacja pomiędzy pracownikami
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Zła organizacja pracy
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Niepewność zatrudnienia
  0,00% (0)
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Zbyt niskie wynagrodzenie
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  Brak potrzebnych do pracy środków, urządzeń, materiałów
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Konieczność podejmowania szybkich decyzji
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (3)
   
  Monotonia
  0,00% (0)
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
 • 7. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z warunków panujących w pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  66,67%
  2
  Nie
   
  33,33%
  1
  Nie mam zdania   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 8. Proszę określić stopień satysfakcji z wykonywanej pracy, gdzie
  1 oznacza brak satysfakcji a 5 to pełna satysfakcja
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1
   
  33,33%
  1
  2   0,00%
  0
  3   0,00%
  0
  4
   
  33,33%
  1
  5
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 9. Proszę określić stopień zadowolenia z wynagrodzenia za wykonywaną pracę, gdzie
  1 oznacza brak satysfakcji a 5 to pełna satysfakcja.
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1
   
  66,67%
  2
  2
   
  33,33%
  1
  3   0,00%
  0
  4   0,00%
  0
  5   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 10. Czy ma Pan/Pani możliwość awansu zawodowego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  33,33%
  1
  Nie
   
  66,67%
  2
  Wypełnienia: 3
 • 11. Dlaczego wybrał/a Pan/Pani zawód pielęgniarki/pielęgniarza? (zaznacz właściwe odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Chęć niesienia pomocy innym
   
  33,33%
  1
  Świadomość bycia potrzebnym   0,00%
  0
  Prestiż zawodu
   
  33,33%
  1
  Członek rodziny/bliska osoba pracuje w zawodzie   0,00%
  0
  Inne, jakie?
   
  33,33%
  Wypełnienia: 3
 • 12. Czy Pana/Pani zdaniem: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Tak Nie
  Komunikacja między współpracownikami przebiega pomyślnie?
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  W pracy można liczyć na wzajemne wsparcie?
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  Pracownicy obarczeni są nadmiarem obowiązków?
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
  Relacje pracownik-podwładny układają się pomyślnie?
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  Wynagrodzenie jest adekwatne w stosunku do wykonywanej pracy?
  0,00% (0)
  100,00% (3)
   
  Odpowiedzialność za wykonywane zadania jest zbyt duża?
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
 • 13. Czy stres w miejscu pracy wpływa niekorzystnie na Pana/Pani życie prywatne? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak   0,00%
  0
  Nie
   
  33,33%
  1
  Czasami
   
  66,67%
  2
  Nie wiem   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 14. Czy w Pani/Pana przypadku możliwe jest oddzielenie życia prywatnego od zawodowego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  33,33%
  1
  Nie, dlaczego?
   
  66,67%
  Wypełnienia: 3
 • 15. Jak często obserwuje Pan/Pani występowanie u siebie poniższych symptomów wypalenia zawodowego w związku z wykonywanym zawodem? Przy każdej propozycji wskaż jedną odpowiedź, gdzie 1 oznacza często, 2 – czasami, 3 – rzadko, 4 – nigdy *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4
  Irytacja z drobnych niepowodzeń w pracy
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  Brak wiary we własne możliwości
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Brak empatii i obojętności w relacjach z pacjentami
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Drażliwość i brak cierpliwości w stosunku do pacjentów
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Unikanie kontaktów osobistych z pacjentami
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  Brak zdolności do koncentracji
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  Pomyłki i błędy przy wykonywaniu zadań w pracy
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  Brak sił i energii do pracy
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Utrata motywacji
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  Zniechęcenie do pracy
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Poczucie, że nie jestem zbyt dobry/a
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  Zmęczenie i wyczerpanie emocjonalne
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Przeziębienia, bóle głowy, infekcje
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Utrata wagi lub nadwaga
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  Problemy ze snem
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  Problemy z nadużywaniem alkoholu i tytoniu
  0,00% (0)
  66,67% (2)
   
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  Rezygnacja i brak perspektyw
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  Rozdrażnienie, lęk, stany depresyjne
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  Gniew i agresja
  33,33% (1)
   
  33,33% (1)
   
  0,00% (0)
  33,33% (1)
   
 • 16. Czy długotrwałe odczuwanie stresu związanego z pracą może mieć według Pana/Pani wpływ na wystąpienie objawów opisanych w pytaniu poprzednim? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  3
  Nie   0,00%
  0
  Nie mam zdania   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 17. Czy kiedykolwiek podejmował Pan/Pani działania mające zmniejszyć poziom stresu odczuwanego w pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak   0,00%
  0
  Nie
   
  33,33%
  1
  Trudno powiedzieć
   
  66,67%
  2
  Wypełnienia: 3
 • 18. Gdzie szuka Pan/Pani pomocy w przypadku występowania problemów zawodowych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  U przełożonego   0,00%
  0
  U współpracowników
   
  100,00%
  3
  U członków rodziny
   
  33,33%
  1
  U znajomych spoza miejsca pracy
   
  33,33%
  1
  U specjalisty   0,00%
  0
  Nie szukam pomocy   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 19. Czy w sytuacjach kryzysowych może Pan/Pani liczyć na wsparcie ze strony: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Tak Nie
  Przełożonego
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  Współpracownika
  66,67% (2)
   
  33,33% (1)
   
  Członka rodziny
  100,00% (3)
   
  0,00% (0)
 • 20. Czy często myśli Pan/Pani o porzuceniu pracy lub zmianie zawodu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  33,33%
  1
  Nie
   
  66,67%
  2
  Wypełnienia: 3
 • 21. Czy odradzałby/odradzałaby Pan/Pani młodej osobie wykonywanie zawodu pielęgniarki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  3
  Nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 22. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  100,00%
  3
  Mężczyzna   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 23. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  20-25
   
  33,33%
  1
  26-30   0,00%
  0
  31-35
   
  33,33%
  1
  36-40   0,00%
  0
  41-45
   
  33,33%
  1
  46-50   0,00%
  0
  51-55   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
 • 24. Wykształcenie: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Podstawowe/Gimnazjalne   0,00%
  0
  Zawodowe   0,00%
  0
  Średnie
   
  66,67%
  2
  Wyższe
   
  33,33%
  1
  Wypełnienia: 3
 • 25. Sytuacja materialna: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo dobra   0,00%
  0
  Dobra   0,00%
  0
  Przeciętna
   
  100,00%
  3
  Zła   0,00%
  0
  Wypełnienia: 3
Formularze online