Wyniki ankiety: Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia

 • Poniższa ankieta ma na celu zobrazowanie sytuacji udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia. Została stworzona dla potrzeb przeprowadzenia badań niezbędnych do napisania pracy dyplomowej. Grupą docelową ankiety są osoby mogące znaleźć się w sytuacji, w której będzie konieczne udzielenie pomocy poszkodowanym. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych. Ankieta składa się z pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, a także z pytań o charakterze otwartym. Uprzejmie proszę o udzielenie wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi, gdyż tylko takie będą w pełni odzwierciedlać sytuację niesienia pomocy poszkodowanym. Dziękuję za wypełnienie ankiety.
 • 1. Czy znalazłeś/aś się kiedykolwiek w sytuacji, w której udzielenie pierwszej pomocy było konieczne? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak (pomiń pytanie 3)
   
  39,60%
  99
  nie (pomiń pytania od 17-21)
   
  60,40%
  151
  Wypełnienia: 250
 • 2. Czy będąc w sytuacji gdy udzielenie pierwszej pomocy było potrzebne udzieliłeś/aś jej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  38,00%
  95
  nie
   
  8,80%
  22
  nie byłem/am w takiej sytuacji
   
  53,20%
  133
  Wypełnienia: 250
 • 3. Co było przyczyną, że będąc świadkiem zdarzenia nie udzieliłeś/aś pierwszej pomocy?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  strach i obawa przed wyrządzeniem krzywdy poszkodowanemu
   
  11,29%
  14
  brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy
   
  7,26%
  9
  obawa przed zarażeniem się chorobami na które potencjalnie może być chora osoba poszkodowana
   
  1,61%
  2
  na miejscu były już inne osoby, które zajęły się poszkodowanym
   
  44,35%
  55
  inna (jaka?)
   
  35,48%
  Wypełnienia: 124
 • 4. Czy gdybyś (ponownie) znalazł/a się w takiej sytuacji pomógłbyś osobie potrzebującej pomocy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  51,60%
  129
  raczej tak
   
  31,20%
  78
  trudno powiedzieć
   
  16,00%
  40
  raczej nie
   
  0,80%
  2
  zdecydowanie nie
   
  0,40%
  1
  Wypełnienia: 250
 • 5. Jakiej osobie udzieliłbyś/abyś pierwszej pomocy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  każdej potrzebującej takiej pomocy
   
  72,40%
  181
  tylko komuś z rodziny lub znajomych
   
  4,40%
  11
  nie będącej pod wpływem środków odurzających (np. alkoholu)
   
  20,40%
  51
  nie udzieliłbym/abym pomocy nikomu
   
  2,80%
  7
  Wypełnienia: 250
 • 6. Co budzi Twoje największe obawy w udzielaniu pierwszej pomocy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nic
   
  5,20%
  13
  zrobienie krzywdy poszkodowanemu
   
  0,80%
  2
  zrobienie krzywdy
   
  0,80%
  2
  brak wiedzy
   
  0,80%
  2
  nie wiem
   
  0,80%
  2
  że komuś zrobie jeszcze większą krzywde
   
  0,80%
  2
  źle udzielona pomoc
   
  0,80%
  2
  że zamiast pomóc zaszkodzę
   
  0,80%
  2
  obawa przed wyrządzeniem krzywdy poszkodowanemu
   
  0,80%
  2
  śmierć
   
  0,80%
  2
  kontakt z krwią
   
  0,80%
  2
  Brak wiedzy na temat udzielenia jej
   
  0,40%
  1
  strach czy dobrze jej udziele
   
  0,40%
  1
  błąd jaki moge popełnić
   
  0,40%
  1
  strach i obawa przed wyrządzeniem krzywdy poszkodowanemu
   
  0,40%
  1
  strach ze mozna zrobić komuś krzywdę
   
  0,40%
  1
  to ze zrobię komuś krzywdę
   
  0,40%
  1
  reakcja potrzebującego
   
  0,40%
  1
  POŁAMANIE ŻEBER
   
  0,40%
  1
  Że zamiast pomóc poszkodowanej osobie wyrządze jej krzywde
   
  0,40%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 250
 • 7. Czy wiesz jakie konsekwencje dla świadka zdarzenia wynikają z tytułu nieudzielenia pomocy osobie poszkodowanej oraz jakie prawa ma osoba udzielająca pierwszej pomocy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  78,00%
  195
  nie
   
  22,00%
  55
  Wypełnienia: 250
 • 8. Czy wiesz czym skutkuje dla poszkodowanego nie udzielenie mu pierwszej pomocy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  96,00%
  240
  nie
   
  4,00%
  10
  Wypełnienia: 250
 • 9. Czy nosisz przy sobie środki ochrony osobistej (np. jednorazowe rękawiczki, maseczkę do sztucznego oddychania) by móc je wykorzystać w razie potrzeby? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  10,80%
  27
  nie
   
  89,20%
  223
  Wypełnienia: 250
 • 10. Czy chciałbyś/abyś aby udzielono Tobie pierwszej pomocy gdyby zaszła taka potrzeba? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  63,60%
  159
  tak, ale pod warunkiem, że udzielałaby mi jej osoba, która się na tym zna
   
  35,60%
  89
  nie
   
  0,80%
  2
  Wypełnienia: 250
 • 11. Czy gdybyś posiadał/a odpowiednią wiedzę udzieliłbyś/abyś pierwszej pomocy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  81,60%
  204
  raczej tak
   
  13,20%
  33
  trudno powiedzieć, zależałoby to od okoliczności
   
  4,40%
  11
  raczej nie
   
  0,80%
  2
  zdecydowanie nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 250
 • 12. Czy w sytuacji gdy u poszkodowanego doszłoby do nagłego zatrzymania krążenia użyłbyś/abyś AED, gdyby był dostępny w pobliżu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  34,94%
  87
  nie (dlaczego?)
   
  9,24%
  nie wiem co to jest AED
   
  55,82%
  139
  Wypełnienia: 249
 • 13. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś w kursie lub szkoleniu z pierwszej pomocy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  84,40%
  211
  nie
   
  15,60%
  39
  Wypełnienia: 250
 • 14. Czy mając możliwość chciałbyś/abyś wziąć udział w takim kursie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  85,20%
  213
  nie
   
  4,80%
  12
  nie wiem
   
  10,00%
  25
  Wypełnienia: 250
 • 15. Czy uważasz, że kursu i szkolenia z pierwszej pomocy są potrzebne? (dlaczego?) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, ponieważ
   
  88,80%
  nie, ponieważ
   
  0,80%
  nie mam zdania
   
  10,40%
  26
  Wypełnienia: 250
 • 16. Czy uważasz, że wiedza zdobyta na takim kursie czy szkoleniu pomogła (pomogłaby) Ci w udzielaniu pomocy poszkodowanym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  89,60%
  224
  nie
   
  1,20%
  3
  trudno powiedzieć
   
  9,20%
  23
  Wypełnienia: 250
 • 17. Jaka była Twoja pierwsza reakcja/myśl gdy zobaczyłeś/aś osobę potrzebującą pierwszej pomocy?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  strach
   
  3,67%
  4
  szok
   
  2,75%
  3
  trzeba jej pomóc
   
  1,83%
  2
  to JA powinnam udzielić pomocy
   
  0,92%
  1
  Nie uczestniczyłam w takiej sytuacji.
   
  0,92%
  1
  nie panikować, podjąć czynności niezbędne w tym momencie
   
  0,92%
  1
  Strach, że moja pomoc może nie być skuteczna
   
  0,92%
  1
  zdebiał bym
   
  0,92%
  1
  jak najszybsze udzielenie pierwszej pomocy i zawiadomienie kogoś bardziej kompetentnego do dalszej pomocy
   
  0,92%
  1
  wezwac pomoc
   
  0,92%
  1
  o boże, musze coś zrobic
   
  0,92%
  1
  Że trzeba się nią zająć
   
  0,92%
  1
  chęć udzielenia pomocy
   
  0,92%
  1
  Po prostu działałem tak jak uważałem, że powinienem
   
  0,92%
  1
  Co ja zrobie?
   
  0,92%
  1
  Zrobienie resustytacji krążeniowo-oddechowej, i przekazaanie ludziom z otoczenia żeby wezwali pogotowie
   
  0,92%
  1
  od razu udzieliła bym jej pomocy
   
  0,92%
  1
  dzwonić na pogotowie
   
  0,92%
  1
  musze pomóc ale nie wiem jak
   
  0,92%
  1
  nie było takiej sytuacji
   
  0,92%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 250
 • 18. W jakich okolicznościach przyszło Ci udzielać pierwszej pomocy?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  w wypadku drogowym
   
  20,18%
  22
  osobie na ulicy
   
  44,95%
  49
  w domu
   
  22,94%
  25
  inne (jakie?)
   
  30,28%
  Wypełnienia: 109
 • 19. Co było najtrudniejsze w udzielaniu pierwszej pomocy?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  strach
   
  3,19%
  3
  nic
   
  2,13%
  2
  sztuczne oddychanie
   
  2,13%
  2
  uczucie strachu i obawa że osoba poszkodowana nie wróci do zdrowia
   
  1,06%
  1
  przełamanie. Zrobienie pierwszego kroku
   
  1,06%
  1
  niekompetentni ludzie - przechodnie, nie pomagający, wręcz przeszkadzający
   
  1,06%
  1
  że mogę zrobic coś źle
   
  1,06%
  1
  pokierowanie ludźmi dokoła
   
  1,06%
  1
  siła fizyczna
   
  1,06%
  1
  opanowanie
   
  1,06%
  1
  uspokojenie osoby
   
  1,06%
  1
  To, że byłam sama i nikt mi nie pomagał
   
  1,06%
  1
  zachęcenie innych osób do pomocy
   
  1,06%
  1
  komunikacja
   
  1,06%
  1
  Nic nie było w tym trudnego, jestem strażakiem mam taką pracę
   
  1,06%
  1
  Trzęsły mi się ręce
   
  1,06%
  1
  strach wynikając ze moze to byc cos powazniejszego.
   
  1,06%
  1
  Kontakt z poszkodowanym
   
  1,06%
  1
  przełamanie się.!
   
  1,06%
  1
  stres
   
  1,06%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 250
 • 20. Co zmotywowało Cię do udzielenia pomocy poszkodowanym?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  chęć pomocy osobie poszkodowanej
   
  63,55%
  68
  świadomość, że na miejscu poszkodowanej osoby sam chciałbym by udzielono mi pomocy
   
  28,04%
  30
  obawa przed konsekwencjami prawnymi
   
  1,87%
  2
  inne (jakie?)
   
  6,54%
  Wypełnienia: 107
 • 21. Czy udzielając pierwszej pomocy miałeś/aś wsparcie innych osób?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, od razu znalazł się ktoś, kto chciał mi pomóc
   
  52,88%
  55
  tak, ale dopiero gdy sam poprosiłem o pomoc inne osoby
   
  29,81%
  31
  nie, nikt nie chciał mi pomóc pomimo tego, iż wiele osób stało i obserwowało całe zdarzenie
   
  12,50%
  13
  nie, wszyscy przechodzili obojętnie
   
  4,81%
  5
  Wypełnienia: 104
 • 22. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  21
   
  13,20%
  33
  22
   
  11,60%
  29
  20
   
  10,80%
  27
  23
   
  9,20%
  23
  18
   
  8,00%
  20
  24
   
  7,20%
  18
  17
   
  6,40%
  16
  25
   
  4,80%
  12
  19
   
  3,60%
  9
  16
   
  2,80%
  7
  26
   
  2,80%
  7
  27
   
  1,60%
  4
  15
   
  1,60%
  4
  30
   
  1,60%
  4
  36
   
  0,80%
  2
  20 lat
   
  0,80%
  2
  29
   
  0,80%
  2
  43
   
  0,80%
  2
  40
   
  0,80%
  2
  17 LAT
   
  0,40%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 250
 • 23. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  70,80%
  177
  mężczyzna
   
  29,20%
  73
  Wypełnienia: 250
 • 24. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wieś
   
  29,60%
  74
  miasto do 100.000 mieszkańców
   
  37,60%
  94
  miasto do 300.000 mieszkańców
   
  12,80%
  32
  miasto powyżej 300.000 mieszkańców
   
  20,00%
  50
  Wypełnienia: 250
 • 25. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe
   
  15,20%
  38
  zasadnicze zawodowe
   
  2,00%
  5
  średnie
   
  49,60%
  124
  wyższe
   
  33,20%
  83
  Wypełnienia: 250
Formularze online