Wyniki ankiety: Jakość życia kobiet po mastektomii

 • 1. Generalnie może Pani powiedzieć, że stan Pani zdrowia jest: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Doskonały   0,00%
  0
  Bardzo dobry
   
  17,65%
  3
  Dobry
   
  35,29%
  6
  Średni
   
  41,18%
  7
  Zły
   
  5,88%
  1
  Wypełnienia: 17
 • 2. Jak ocenia Pani swój stan zdrowia w porównaniu do okresu, kiedy nie miała Pani objawów związanych z chorobą nowotworową? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Znacznie lepszy
   
  17,65%
  3
  Nieco lepszy
   
  5,88%
  1
  Bardzo podobny
   
  17,65%
  3
  nieco gorszy
   
  41,18%
  7
  znacznie gorszy
   
  17,65%
  3
  Wypełnienia: 17
 • 3. Na ile te stwierdzenia są prawdziwe dla Pani? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Prawdziwe Czasami prawdziwe Fałszywe
  łatwiej niż inni podupadam na zdrowiu
  47,06% (8)
   
  23,53% (4)
   
  29,41% (5)
   
  jestem zdrowsza od osób które znam
  5,88% (1)
   
  23,53% (4)
   
  70,59% (12)
   
  spodziewam się pogorszenia mojego stanu zdrowia
  35,29% (6)
   
  23,53% (4)
   
  41,18% (7)
   
  moje zdrowie jest doskonałe
  0,00% (0)
  11,76% (2)
   
  88,24% (15)
   
 • 4. Czy w ciągu ostatniego miesiąca Pani problemy zdrowotne lub emocjonalne miały wpływ na czynności życia codziennego *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nigdy
   
  5,88%
  1
  czasami
   
  41,18%
  7
  często
   
  29,41%
  5
  bardzo często
   
  23,53%
  4
  Wypełnienia: 17
 • 5. Proszę zaznaczyć przedział wiekowy w jakim się Pani znajduje *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  mniej niż 25   0,00%
  0
  26-35
   
  29,41%
  5
  36-45
   
  29,41%
  5
  46-55
   
  29,41%
  5
  więcej niż 55
   
  11,76%
  2
  Wypełnienia: 17
 • 6. Pani Stan cywilny to: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Panna
   
  5,88%
  1
  Zamężna
   
  64,71%
  11
  Rozwódka
   
  5,88%
  1
  Wdowa
   
  5,88%
  1
  Związek partnerski
   
  17,65%
  3
  Wypełnienia: 17
 • 7. Czy ma pani dzieci? jak tak to ile i w jakim wieku

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 0-5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-20 lat więcej niż 20 lat
  najmłodsze dziecko 1
  14,29% (2)
   
  14,29% (2)
   
  14,29% (2)
   
  35,71% (5)
   
  21,43% (3)
   
  dziecko 2
  10,00% (1)
   
  20,00% (2)
   
  0,00% (0)
  20,00% (2)
   
  50,00% (5)
   
  dziecko 3
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (1)
   
  dziecko 4
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (1)
   
  dziecko 5
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  dziecko 6
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  dziecko 7
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
 • 8. Rodzaj pani rodziny

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Małżeństwo bez dzieci
   
  7,69%
  1
  Małżeństwo z dziećmi
   
  69,23%
  9
  Matka samotnie wychowująca dzieci
   
  23,08%
  3
  Wypełnienia: 13
 • 9. Pani wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Podstawowe
   
  5,88%
  1
  Gimnazjalne   0,00%
  0
  Zawodowe
   
  11,76%
  2
  Średnie
   
  29,41%
  5
  Wyższe
   
  52,94%
  9
  Wypełnienia: 17
 • 10. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
   
  29,41%
  5
  Miasto od 10 do 100 tys. mieszkańców
   
  35,29%
  6
  Miasto do 10 tys. mieszkańców
   
  5,88%
  1
  Miasto od 100 do 200 tys. mieszkańców
   
  11,76%
  2
  Wieś
   
  17,65%
  3
  Wypełnienia: 17
 • 11. Jak dawno miała Pani wykonany zabieg usunięcia piersi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  mniej niż rok
   
  41,18%
  7
  rok
   
  5,88%
  1
  1-5 lat
   
  29,41%
  5
  6-10 lat
   
  11,76%
  2
  powyżej 10 lat
   
  11,76%
  2
  Wypełnienia: 17
 • 12. Czy operacja rekonstrukcji piersi była przeprowadzona podczas tej samej operacji co mastektomia( rekonstrukcja jednoczesna)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  11,76%
  2
  NIE
   
  88,24%
  15
  Wypełnienia: 17
 • 13. Czy była przeprowadzona również mastektomia drugiej piersi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK   0,00%
  0
  NIE
   
  100,00%
  17
  Wypełnienia: 17
 • 14. Który problem sfery psychicznej przed operacją rekonstrukcji piersi w Pani odczuciu był najbardziej dokuczliwy?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  rozbicie wewnętrzne
   
  21,43%
  3
  drażliwość
   
  7,14%
  1
  problemy z koncentracją   0,00%
  0
  zamknięcie w sobie
   
  42,86%
  6
  inne:
   
  28,57%
  Wypełnienia: 14
 • 15. Jaka była Pani reakcja na informację o chorobie nowotworowej. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  szok diagnostyczny - trudno było uwierzyć
   
  58,82%
  10
  chęć podjęcia jak najszybsze terapii
   
  41,18%
  7
  wypełnienie każdej chwili pracą   0,00%
  0
  konieczność leczenia zespołu depresyjnego   0,00%
  0
  Wypełnienia: 17
 • 16. Czego obawiała się Pani po zabiegu mastektomii *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  brak akceptacji ze strony rodziny   0,00%
  0
  brak akceptacji ze strony partnera
   
  17,65%
  3
  brak akceptacji ze strony społeczeństwa
   
  17,65%
  3
  problemy zdrowotne
   
  29,41%
  5
  oraniczenie sprawności fizycznej
   
  76,47%
  13
  inne:
   
  11,76%
  Wypełnienia: 17
 • 17. Co operacja rekonstrukcyjna piersi zmieniła w Pani życiu?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nic nie zmieniła   0,00%
  0
  poprawa samopoczucia
   
  44,44%
  4
  bardziej atrakcyjny wygląd
   
  33,33%
  3
  poprawa relacji z partnerem   0,00%
  0
  wzrost pewności siebie
   
  33,33%
  3
  inne:
   
  33,33%
  Wypełnienia: 9
 • 18. Jak ocenia Pani jakość życia po operacji odtwórczej piersi?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo dobrze
   
  14,29%
  1
  Dobrze
   
  71,43%
  5
  Przeciętnie
   
  14,29%
  1
  Źle   0,00%
  0
  Bardzo Źle   0,00%
  0
  Wypełnienia: 7
 • 19. Czy w opinii Pani partnera/męża rekonstrukcja piersi po mastektomii była dla Pani partnera/męża ważna?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  12,50%
  1
  NIE
   
  37,50%
  3
  nie wiem
   
  50,00%
  4
  Wypełnienia: 8
 • 20. Czy rekonstrukcja piersi miała wpływ na Pani życie intymne?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  TAK
   
  37,50%
  3
  NIE
   
  62,50%
  5
  Wypełnienia: 8
 • 21. Czy jest Pani zadowolona z efektów przeprowadzonej operacji usunięcia piersi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo
   
  5,88%
  1
  Przeciętnie
   
  64,71%
  11
  W małym stopniu
   
  5,88%
  1
  Nie
   
  23,53%
  4
  Wypełnienia: 17
 • 22. Ocena stanu ciała i jakości życia w skali 7 stopniowej. ( 7-bardzo dobry) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź 1 2 3 4 5 6 7
  Stan ciała
  11,76% (2)
   
  17,65% (3)
   
  17,65% (3)
   
  23,53% (4)
   
  23,53% (4)
   
  5,88% (1)
   
  0,00% (0)
  Jakość życia
  11,76% (2)
   
  11,76% (2)
   
  0,00% (0)
  23,53% (4)
   
  41,18% (7)
   
  11,76% (2)
   
  0,00% (0)
 • 23. Czy Pani obecnie zdrowie ogranicza wykonywanie następujących czynności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Bardzo ogranicza Trochę ogranicza Nie ogranicza
  Czynności wymagające użycia siły jak: bieganie, podnoszenie ciężkich przedmiotów itp.
  64,71% (11)
   
  35,29% (6)
   
  0,00% (0)
  Czynności umiarkowanie ciężkie, jak: przesuwanie stołu, odkurzanie
  41,18% (7)
   
  41,18% (7)
   
  17,65% (3)
   
  Noszenie zakupów
  41,18% (7)
   
  52,94% (9)
   
  5,88% (1)
   
  Wejście na 3 piętro
  29,41% (5)
   
  5,88% (1)
   
  64,71% (11)
   
  Wejście na 1 piętro
  5,88% (1)
   
  23,53% (4)
   
  70,59% (12)
   
  Klękanie, kucanie, zginanie się w pół przy podnoszeniu czegoś z podłogi
  5,88% (1)
   
  47,06% (8)
   
  47,06% (8)
   
  Przejście 1,5 – 2 km
  11,76% (2)
   
  23,53% (4)
   
  64,71% (11)
   
  Przejście około 500m
  11,76% (2)
   
  0,00% (0)
  88,24% (15)
   
  Przejście 100m
  5,88% (1)
   
  5,88% (1)
   
  88,24% (15)
   
  Kąpiel, ubieranie się
  0,00% (0)
  29,41% (5)
   
  70,59% (12)
   
Formularze online