Wyniki ankiety: Motywowanie pracownika - ocena form motywacji

 • 1. Czy jesteś zadowolony z wykonywanej pracy w swojej firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  25,00%
  2
  raczej tak
   
  62,50%
  5
  raczej nie
   
  12,50%
  1
  zdecydowanie nie   0,00%
  0
  trudno powiedzieć   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 2. Czy system wynagrodzeń w twojej firmie jest dla Ciebie zrozumiały ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  50,00%
  4
  nie
   
  25,00%
  2
  trudno powiedzieć
   
  25,00%
  2
  Wypełnienia: 8
 • 3. Co wpływa na zadowolenie z wykonywanej pracy? (zaznacz maksimum 3 najważniejsze według Ciebie odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  relacje z przełożonymi
   
  62,50%
  5
  relacje ze współpracownikami
   
  50,00%
  4
  możliwości rozwoju i awansu
   
  50,00%
  4
  stabilność zatrudnienia
   
  50,00%
  4
  wysokość wynagrodzenia
   
  12,50%
  1
  możliwość samodzielnego podejmowania decyzji
   
  37,50%
  3
  obiektywizm przełożonego
   
  12,50%
  1
  w punkcie 1 wybrałem "nie"
   
  12,50%
  1
  Wypełnienia: 8
 • 4. Jakie rodzaje nagród lub bonusów stosowane są Pana/Pani firmie? (zaznacz maksimum 3 najważniejsze według Ciebie odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  telefony komórkowe
   
  12,50%
  1
  samochody służbowe
   
  25,00%
  2
  ubezpieczenia emerytalne
   
  37,50%
  3
  ubezpieczenia na życie
   
  12,50%
  1
  ubezpieczenia zdrowotne   0,00%
  0
  opłacane przez firmę wczasy
   
  12,50%
  1
  karnety na basen, siłownię
   
  12,50%
  1
  premie pieniężne
   
  62,50%
  5
  Inne, jakie?
   
  25,00%
  Wypełnienia: 8
 • 5. Czy uważasz, że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Twojego stanowiska i kwalifikacji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  25,00%
  2
  raczej tak
   
  37,50%
  3
  raczej nie
   
  12,50%
  1
  zdecydowanie nie
   
  12,50%
  1
  trudno powiedzieć
   
  12,50%
  1
  Wypełnienia: 8
 • 6. Czy Twoja praca jest oceniana obiektywnie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak jest
   
  62,50%
  5
  nie jest   0,00%
  0
  trudno powiedzieć
   
  37,50%
  3
  Wypełnienia: 8
 • 7. Czy funkcjonujący w firmie system motywacyjny jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  12,50%
  1
  raczej tak
   
  12,50%
  1
  raczej nie
   
  37,50%
  3
  zdecydowanie nie
   
  12,50%
  1
  trudno powiedzieć
   
  25,00%
  2
  Wypełnienia: 8
 • 8. W jakiej formie prowadzona jest ocena pracownicza w Pani/Pana firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  ocena (kwartalna, półroczna,roczna)
   
  50,00%
  1
  efektywność wykonywanej pracy
   
  100,00%
  2
  porównanie parami   0,00%
  0
  testowa metoda oceny
   
  50,00%
  1
  metoda zadań krytycznych   0,00%
  0
  Wypełnienia: 2
 • 9. Jak często prowadzona jest ocena pracownicza w Pana/Pani firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kwartalna   0,00%
  0
  półroczna
   
  50,00%
  1
  roczna
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 10. Czy otrzymuje Pan Pani informacje zwrotne z oceny pracowniczej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  50,00%
  1
  nie
   
  50,00%
  1
  Wypełnienia: 2
 • 11. Czy otrzymana ocena z oceny pracowniczej przekłada się na większe wynagrodzenie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak   0,00%
  0
  nie
   
  100,00%
  2
  Wypełnienia: 2
 • 12. Czy uważasz, że premiowanie pracowników w Twojej firmie jest sprawiedliwe ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak jest
   
  12,50%
  1
  nie jest
   
  50,00%
  4
  trudno powiedzieć
   
  37,50%
  3
  Wypełnienia: 8
 • 13. Czy zasady dotyczące awansu w Twojej firmie są jasne ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak są
   
  62,50%
  5
  nie są
   
  25,00%
  2
  trudno powiedzieć   0,00%
  0
  nie wiem, nie interesuje się tym
   
  12,50%
  1
  Wypełnienia: 8
 • 14. Z wymienionych poniżej sposobów motywacji wybierz 3, które są dla Ciebie najbardziej skuteczne: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Satysfakcjonujące wynagrodzenie
   
  62,50%
  5
  Poczucie odpowiedzialności i zaufania
   
  25,00%
  2
  Premie oraz bonusy za osiągnięte wyniki
   
  50,00%
  4
  Możliwość awansu
   
  62,50%
  5
  Podnoszenie swoich kwalifikacji (szkolenia, kursy, wyjazdy)
   
  37,50%
  3
  Rozwój w kierunku zgodnym z zainteresowaniami
   
  12,50%
  1
  Przyjazna atmosfera w kontaktach ze współpracownikami
   
  12,50%
  1
  Uznanie ze strony przełożonych
   
  12,50%
  1
  Dobry wizerunek firmy
   
  12,50%
  1
  Wypełnienia: 8
 • 15. Czy uważasz, że system motywacji w Twojej firmie wymaga poprawy, jeśli tak to prośba o uzasadnienie: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  87,50%
  nie
   
  12,50%
  Wypełnienia: 8
 • 16. Czy otrzymana ocena pracownicza przekłada się na dodatkowe bonusy motywacyjne typu:szkolenia, awanse, podwyżki, wyjazdy rekreacyjne ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  33,33%
  2
  nie
   
  50,00%
  3
  inne
   
  16,67%
  1
  Wypełnienia: 6
 • 17. Jaki rodzaj pracy wykonujesz ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pracownik fizczny
   
  75,00%
  6
  pracownik umysłowy
   
  25,00%
  2
  Wypełnienia: 8
 • 18. Wiek ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  16-30 lat
   
  100,00%
  8
  31-40 lat   0,00%
  0
  41-50 lat   0,00%
  0
  powyżej 50 lat   0,00%
  0
  Wypełnienia: 8
 • 19. Płeć ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  25,00%
  2
  mężczyzna
   
  75,00%
  6
  Wypełnienia: 8
 • 20. Wykształcenie ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe   0,00%
  0
  zawodowe
   
  12,50%
  1
  średnie
   
  50,00%
  4
  wyższe
   
  37,50%
  3
  Wypełnienia: 8
Formularze online