Wyniki ankiety: Hierarchia wartości ,a poczucie szczęścia.

 • Ankieta ma charakter anonimowy. Wypełnienie ankiety trwa tylko kilka minut i bedzie bardzo pomocne w pisaniu mojej pracy magisterskiej.
 • 1. Liste przestudiuj uważnie. następnie uszereguj wartości od najważniejszej, do tej najmniej ważnej.
  Gdy uporządkujesz wszystkie wartości, sprawdź jeszcze raz ja od początku. Wolno Ci dokonywać zmian

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź Śr. pozycja
  DOJRZALA MIŁOŚĆ bliskość seksualna i duchowa
  BEZPIECZEŃSTWO RODZINY troska o najbliższych
  MĄDROŚĆ dojrzałe rozumienie życia
  SZCZĘŚCIE radość, zadowolenie
  POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI samopoważanie
  WOLNOŚĆ niezależność osobista, wolność wyboru
  PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ bliskie koleżeństwo
  ZBAWIENIE zbawienie duszy, życie wieczne
  RÓWNOWAGA WEWNĘTRZNA brak konfliktów wewnętrznych
  POCZUCIE DOKONANIA wniesienie trwałego wkładu
  DOSTATNIE ŻYCIE dobrobyt
  POKÓJ NA ŚWIECIE świat wolny od wojny i konfliktu
  RÓWNOŚĆ braterstwo, jednakowe szanse dla wszystkich
  PRZYJEMNOŚĆ mile uczucie, brak nadmiernego pośpiechu
  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE zabezieczenie przed napaścią
  ŚWIAT PIĘKNA piękno natury i sztuki
  UZNANIE SPOŁECZNE poważanie, podziw
  ŻYCIE PEŁNE WRAŻEŃ podniecajce, aktywne
  Wypełnienia: 50
 • 2. Uporządkuj listę pod względem ważności, podobnie jak poprzednio

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź Śr. pozycja
  KOCHAJĄCY czuły, delikatny
  UCZCIWY niezdolny do oszustwa, szczery, prawdomówny
  ODPOWIEDZIALNY niezawodny, rzetelny
  AMBITNY pracowity, z aspiracjami
  INTELEKTUALISTA inteligentny, myślący
  OBDARZONY WYOBRAŹNIĄ śmiały ,twórczy
  POGODNY wesoły, niefrasobliwy
  ODWAŻNY broniący swoich przekonań
  LOGICZNY konsekwentny, rozumny
  NIEZALEŻNY nie podporządkowany nikomu, samodzielny
  POMOCNY pomagajacy, niosący pomoc
  CZYSTY zadbany, schludny
  O SZEROKICH HORYZONTACH otwartym umyśle
  UPRZEJMY życzliwy, grzeczny wobec innych
  WYBACZAJĄCY gotowy do wybaczania innym
  OPANOWANY powściągliwy, zrównoważony
  UZDOLNIONY o dużych umiejetnościach
  POSŁUSZNY wypełniający polecenia, pełny szacunku
  Wypełnienia: 50
 • 3. wybierz jedną z odpowiedzi z zakresu *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź zdecydowanie tak tak nie wiem nie zdecydowanie nie
  Wielkie znaczenie ma dla mnie realizacja dobra wspólnego.
  20,00% (10)
   
  48,00% (24)
   
  18,00% (9)
   
  12,00% (6)
   
  2,00% (1)
   
  Szczęście kojarzę z osiągnięciem wysokiej pozycji zawodowej.
  4,00% (2)
   
  22,00% (11)
   
  6,00% (3)
   
  48,00% (24)
   
  20,00% (10)
   
  Marzę o życiu w luksusie i bogactwie.
  10,00% (5)
   
  34,00% (17)
   
  20,00% (10)
   
  34,00% (17)
   
  2,00% (1)
   
  Bez posiadania wlasnych dzieci nie wyobrażam sobie , że życie może być szczęśliwe.
  26,00% (13)
   
  22,00% (11)
   
  22,00% (11)
   
  16,00% (8)
   
  14,00% (7)
   
  Tylko zdrowie jest źródlem szczęścia.
  4,00% (2)
   
  20,00% (10)
   
  14,00% (7)
   
  52,00% (26)
   
  10,00% (5)
   
  Jedynie w małżeńswie moge osiągnąć pełnię szczęścia.
  18,00% (9)
   
  18,00% (9)
   
  10,00% (5)
   
  40,00% (20)
   
  14,00% (7)
   
  Udany seks jest drogą do szczęścia.
  4,00% (2)
   
  34,00% (17)
   
  22,00% (11)
   
  30,00% (15)
   
  10,00% (5)
   
  Władza i prestiż jest gwarantem szczęścia.
  0,00% (0)
  4,00% (2)
   
  4,00% (2)
   
  62,00% (31)
   
  30,00% (15)
   
  imprezowanie czyni życie szczęśliwym.
  0,00% (0)
  20,00% (10)
   
  8,00% (4)
   
  32,00% (16)
   
  40,00% (20)
   
  dobre jedzenie to prawdziwy smak szczęścia.
  6,00% (3)
   
  24,00% (12)
   
  10,00% (5)
   
  42,00% (21)
   
  18,00% (9)
   
 • 4. płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  K
   
  88,00%
  44
  M
   
  12,00%
  6
  Wypełnienia: 50
 • 5. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  23
   
  34,00%
  17
  24
   
  28,00%
  14
  25
   
  8,00%
  4
  22
   
  6,00%
  3
  18
   
  4,00%
  2
  21
   
  4,00%
  2
  20
   
  4,00%
  2
  17
   
  4,00%
  2
  27
   
  2,00%
  1
  35
   
  2,00%
  1
  26
   
  2,00%
  1
  23 lata
   
  2,00%
  1
  Wypełnienia: 50
 • 6. Pochodzenie społeczne *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  chłopskie
   
  12,00%
  6
  robotnicze
   
  20,00%
  10
  robotniczo- chlopskie
   
  18,00%
  9
  inteligenckie
   
  50,00%
  25
  Wypełnienia: 50
 • 7. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wieś
   
  20,00%
  10
  Miasto
   
  80,00%
  40
  Wypełnienia: 50
 • 8. Wyksztalcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe
   
  6,00%
  3
  zawodowe   0,00%
  0
  średnie
   
  62,00%
  31
  wyższe
   
  32,00%
  16
  Wypełnienia: 50
 • 9. Religijność *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bardzo wierzący
   
  20,00%
  10
  wierzący
   
  52,00%
  26
  slabo wierzący
   
  20,00%
  10
  niewierzący
   
  8,00%
  4
  Wypełnienia: 50
 • 10. Stan cywilny *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kawaler/ panna
   
  92,00%
  46
  żonaty/ zamężna
   
  8,00%
  4
  Wypełnienia: 50
 • 11. Nazwa Uczelni *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
   
  50,00%
  25
  Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
   
  50,00%
  25
  Wypełnienia: 50
Formularze online