Wyniki ankiety: Motywacja pracowników

 • Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Grupą docelową są osoby pracujące. Sondaż ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak pracownicy różnych organizacji chcieliby być motywowani do pracy. Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych (praca magisterska). Proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na sformułowane poniżej pytania. Z góry dziękuję.
 • 1. Czy jest Pan/Pani osobą pracującą *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  96,77%
  30
  Nie
   
  3,23%
  1
  Wypełnienia: 31
 • 2. Jak ocenia Pan/Pani atmosferę panującą w firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo dobrze
   
  25,81%
  8
  Dobrze
   
  41,94%
  13
  Przeciętnie
   
  25,81%
  8
  Źle
   
  6,45%
  2
  Bardzo źle   0,00%
  0
  Wypełnienia: 31
 • 3. Czy według Pana/Pani w firmie jest budowana atmosfera sprzyjająca pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  9,68%
  3
  Raczej tak
   
  48,39%
  15
  Raczej nie
   
  25,81%
  8
  Zdecydowanie nie
   
  3,23%
  1
  Trudno powiedzieć
   
  12,90%
  4
  Wypełnienia: 31
 • 4. Czy przełożeni mają wpływ na Pana/Pani podejście do pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  51,61%
  16
  Raczej tak
   
  41,94%
  13
  Raczej nie
   
  6,45%
  2
  Zdecydowanie nie   0,00%
  0
  Trudno powiedzieć   0,00%
  0
  Wypełnienia: 31
 • 5. Czy zna Pan/Pani system wynagrodzeń obowiązujący w przedsiębiorstwie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  61,29%
  19
  Nie
   
  38,71%
  12
  Wypełnienia: 31
 • 6. Czy uważa Pan/Panie, że jest dobrze wynagradzany/a za swoją pracę? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  9,68%
  3
  Raczej tak
   
  29,03%
  9
  Raczej nie
   
  41,94%
  13
  Zdecydowanie nie
   
  19,35%
  6
  Nie mam zdania   0,00%
  0
  Wypełnienia: 31
 • 7. Czy odpowiada Panu/Pani obecny system premii i obowiązujący w firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie tak
   
  6,45%
  2
  Raczej tak
   
  22,58%
  7
  Raczej nie
   
  48,39%
  15
  Zdecydiwanie nie
   
  22,58%
  7
  Nie mam zdania   0,00%
  0
  Wypełnienia: 31
 • 8. Które z poniższych czynników najbardziej motywują Pana/Panią do pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wynagrodzenie
   
  35,48%
  11
  Atmosfera pracy
   
  19,35%
  6
  Rozwój zawodowy
   
  6,45%
  2
  Przestrzeganie praw pracownika   0,00%
  0
  Wykonywanie ciekawej pracy
   
  9,68%
  3
  Stanowisko
   
  9,68%
  3
  Uregulowany czas pracy
   
  9,68%
  3
  Inne
   
  9,68%
  Wypełnienia: 31
 • 9. W jaki sposób chciałby/chciałaby Pan/Pani zostać nagrodzony/a za dodatkowe osiągnięcia w swojej pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Podwyżka
   
  51,61%
  16
  Premia
   
  16,13%
  5
  Nagroda jubileuszowa/ uznaniowa   0,00%
  0
  Pochwała   0,00%
  0
  Szkolenie
   
  6,45%
  2
  Awans
   
  16,13%
  5
  Opieka medyczna   0,00%
  0
  Dodatkowy urlop   0,00%
  0
  Elastyczny czas pracy   0,00%
  0
  Bezpośrednie rozmowy kierownictwa z pracownikami (wysłuchanie potrzeb, opinii i sugestii pracowników)
   
  9,68%
  3
  Wypełnienia: 31
 • 10. Proszę określić w jakim stopniu jest Pan/Pani zaangażowany/a w działania motywacyjne przedsiębiorstwa? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Maksymalnie
   
  22,58%
  7
  Umiarkowanie
   
  64,52%
  20
  Minimalnie
   
  12,90%
  4
  Wypełnienia: 31
 • 11. Jak ocenia Pan/Pani obecny system motywacyjny funkcjonujący w przedsiębiorstwie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Raczej dobrze
   
  6,45%
  2
  Dobrze
   
  25,81%
  8
  Raczej źle
   
  51,61%
  16
  Źle
   
  9,68%
  3
  Trudno powiedzieć
   
  6,45%
  2
  Wypełnienia: 31
 • 12. Jakie czynniki miały wpływ na wybór zawodu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zamiłowanie i predyspozycje do tej pracy
   
  38,71%
  12
  Przypadek
   
  32,26%
  10
  Atrakcyjne wynagrodzenie
   
  12,90%
  4
  Ciekawa praca
   
  3,23%
  1
  Prestiż wykonywanego zawodu
   
  3,23%
  1
  Rodzinne tradycje
   
  3,23%
  1
  Inne
   
  6,45%
  2
  Wypełnienia: 31
 • 13. Czy w firmie istnieje możliwość awansu? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  25,81%
  8
  Tak, ale dla nielicznych
   
  61,29%
  19
  Nie
   
  9,68%
  3
  Nie mam zdania
   
  3,23%
  1
  Wypełnienia: 31
 • 14. Czy wynagrodzenia są najważniejszym motywatorem dla Pana/i? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  48,39%
  15
  Nie
   
  48,39%
  15
  Nie mam zdania
   
  3,23%
  1
  Wypełnienia: 31
 • 15. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  77,42%
  24
  Mężczyzna
   
  22,58%
  7
  Wypełnienia: 31
 • 16. Wykształcenie: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Podstawowe   0,00%
  0
  Gimnazjalne
   
  3,23%
  1
  Zawodowe / Techniczne   0,00%
  0
  Średnie
   
  25,81%
  8
  Wyższe
   
  70,97%
  22
  Wypełnienia: 31
 • 17. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Do 25 lat
   
  83,87%
  26
  26 - 40 lat
   
  16,13%
  5
  41 - 50 lat   0,00%
  0
  51 lat i więcej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 31
 • 18. Staż pracy w firmie: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Do 2-óch lat
   
  61,29%
  19
  2 - 4 lata
   
  32,26%
  10
  5 - 10 lat
   
  6,45%
  2
  Powyżej 10 lat   0,00%
  0
  Wypełnienia: 31
 • 19. Zajmowane stanowisko: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dyrektor   0,00%
  0
  Kierownik
   
  9,68%
  3
  Menager
   
  3,23%
  1
  Specjalista
   
  35,48%
  11
  Pracownik szeregowy
   
  45,16%
  14
  Pracownik fizyczny
   
  6,45%
  2
  Wypełnienia: 31
Formularze online