Wyniki ankiety: świetlica pozaszkolna

 • Chcę znaleźć odpowiedź czy w naszym kraju jest zapotrzebowanie na świetlice pozaszkolną mającą za zadanie pomoc w nauce, odrabianie zadań, przygotowywanie do sprawdzianów i egzaminów, organizowanie zróżnicowanych zajęć itp. JEŻELI NIE POSIADAJĄ PAŃSTWO DZIECKA TO PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDZI HIPOTETYCZNIE
 • 1. Czy posiadasz dziecko w wieku szkolnym *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  85,71%
  6
  Nie
   
  14,29%
  1
  Wypełnienia: 7
 • 2. Czy jesteś pracującym rodzicem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  85,71%
  6
  Nie
   
  14,29%
  1
  Wypełnienia: 7
 • 3. Czy Twoje dziecko uczęszcza do świetlicy szkolnej *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  71,43%
  5
  Nie
   
  28,57%
  2
  Wypełnienia: 7
 • 4. Jest pan/pani zadowolona z organizacji pracy świetlicy szkolnej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  57,14%
  4
  Nie   0,00%
  0
  trudno powiedzieć
   
  42,86%
  3
  Wypełnienia: 7
 • 5. Jakie zajęcia organizuje świetlica szkolna dla dzieci? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  odrabianie lekcji
   
  11,11%
  2
  wolontariat
   
  5,56%
  1
  konkursy muzyczne
   
  5,56%
  1
  manualne
   
  5,56%
  1
  wycieczki
   
  5,56%
  1
  zajęcia plastyczne
   
  5,56%
  1
  chór
   
  5,56%
  1
  spotkania z ciekawymi ludźmi
   
  5,56%
  1
  zabawa
   
  5,56%
  1
  pogadanki
   
  5,56%
  1
  nauka nowych rzeczy
   
  5,56%
  1
  gry i zabawy
   
  5,56%
  1
  technika, plastyka, wycinanki
   
  5,56%
  1
  oglądanie bajek
   
  5,56%
  1
  zajecia plastyczene
   
  5,56%
  1
  Gry i zabawy
   
  5,56%
  1
  czytanie ksiazek
   
  5,56%
  1
  Wypełnienia: 7
 • 6. Czy w mieście pani/pana zamieszkania jest świetlica pozaszkolna? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  28,57%
  2
  Nie
   
  71,43%
  5
  Wypełnienia: 7
 • 7. Gdyby świetlica pozaszkolna oferowała bardziej interesujące zajęcia niż w szkole byłby/byłaby pan/pani zainteresowana zapisaniem dziecka do takiej świetlicy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  71,43%
  5
  Nie
   
  14,29%
  1
  Nie wiem
   
  14,29%
  1
  Wypełnienia: 7
 • 8. Jakie dodatkowe zajęcia chcieliby państwo aby były w świetlicy pozaszkolnej *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Organizacja imprez (typu urodziny)
   
  42,86%
  3
  Opieka w weekend
   
  42,86%
  3
  zajęcia zgodnie z zainteresowaniami dzieci (np. karate)
   
  71,43%
  5
  wyżywienie
   
  42,86%
  3
  wycieczki
   
  71,43%
  5
  doprowadzenie dziecka ze szkoły przez pracownika świetlicy
   
  71,43%
  5
  kursy językowe
   
  71,43%
  5
  inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 7
 • 9. Czy chciałby/ chciałaby pan/ pani aby w świetlicy pozaszkolnej odbywały się zajęcia dla dzieci zdolnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  71,43%
  5
  Nie   0,00%
  0
  Nie wiem
   
  28,57%
  2
  Wypełnienia: 7
 • 10. Do której godziny chcieliby państwo aby tak owa świetlica była otwarta? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  18
   
  42,86%
  3
  18:00
   
  14,29%
  1
  16
   
  14,29%
  1
  17:30
   
  14,29%
  1
  19
   
  14,29%
  1
  Wypełnienia: 7
 • 11. Ile według państwa miałaby kosztować taka świetlica? (cena za jeden semestr) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  2000
   
  14,29%
  1
  50zł
   
  14,29%
  1
  50
   
  14,29%
  1
  2500
   
  14,29%
  1
  400
   
  14,29%
  1
  1.000
   
  14,29%
  1
  600
   
  14,29%
  1
  Wypełnienia: 7
 • 12. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  100,00%
  7
  Mężczyzna   0,00%
  0
  Wypełnienia: 7
 • 13. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  20 - 25
   
  14,29%
  1
  25 - 30
   
  28,57%
  2
  30 - 35
   
  28,57%
  2
  35 - 40
   
  14,29%
  1
  40 - 45
   
  14,29%
  1
  45 - 50   0,00%
  0
  50 i więcej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 7
 • 14. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  gimnazjalne   0,00%
  0
  średnie
   
  14,29%
  1
  wyższe
   
  85,71%
  6
  Wypełnienia: 7
 • 15. Województwo *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Dolnośląskie
   
  14,29%
  1
  Kujawsko- pomorskie   0,00%
  0
  Lubelskie
   
  14,29%
  1
  Lubuskie   0,00%
  0
  Łódzkie   0,00%
  0
  Małopolskie   0,00%
  0
  Mazowieckie   0,00%
  0
  Opolskie   0,00%
  0
  Podkarpackie
   
  14,29%
  1
  Podlaskie
   
  14,29%
  1
  Pomorskie   0,00%
  0
  Śląskie
   
  28,57%
  2
  Świętokrzyskie   0,00%
  0
  Warmińsko - mazurskie   0,00%
  0
  Wielkopolskie   0,00%
  0
  Zachodniopomorskie
   
  14,29%
  1
  Wypełnienia: 7
Formularze online