Wyniki ankiety: STAROŚĆ

 • JESTEM STUDENTKĄ POLITYKI ZDROWOTNEJ, WYNIKI UZYSKANE Z TEJ ANKIETY SĄ ANONIMOWE, I ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ
 • 1. Człowiek w podeszłym wieku to osoba która ma więcej niż: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  50 lat   0,00%
  0
  60 lat
   
  30,00%
  30
  70 lat
   
  59,00%
  59
  inne
   
  11,00%
  Wypełnienia: 100
 • 2. Wg Pana/Pani starość to ( proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  schorowany człowiek
   
  15,00%
  15
  koniec życia
   
  6,00%
  6
  upragniona emerytura
   
  16,00%
  16
  pewien etap życia
   
  72,00%
  72
  czas dla siebie
   
  16,00%
  16
  czas dla wnuków i rodziny
   
  34,00%
  34
  samotność
   
  9,00%
  9
  smutek
   
  3,00%
  3
  bezradność
   
  12,00%
  12
  niesprawność
   
  22,00%
  22
  ból   0,00%
  0
  choroby
   
  20,00%
  20
  swoboda
   
  2,00%
  2
  radość
   
  1,00%
  1
  doświadczenie
   
  41,00%
  41
  nie mam zdania
   
  1,00%
  1
  Wypełnienia: 100
 • 3. Czy myśli Pan/Pani o swojej starości? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  często
   
  18,00%
  18
  czasem
   
  72,00%
  72
  nigdy
   
  10,00%
  10
  Wypełnienia: 100
 • 4. Czy boi się Pan/i swojej starości *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  35,00%
  35
  nie
   
  36,00%
  36
  nie myślę o tym
   
  29,00%
  29
  Wypełnienia: 100
 • 5. Czego obawia się Pan/Pani w swojej starości ( proszę wybrać nie więcej niż 5 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Utraty atrakcyjności
   
  13,00%
  13
  Niesprawności fizycznej
   
  71,00%
  71
  Chorób
   
  53,00%
  53
  Niesprawności umysłowej
   
  55,00%
  55
  Braku szacunku
   
  4,00%
  4
  Braku zajęć
   
  5,00%
  5
  Uzależnienia od innych ludzi
   
  43,00%
  43
  Bycia ciężarem dla innych
   
  42,00%
  42
  Samotności
   
  21,00%
  21
  Trudności finansowych
   
  28,00%
  28
  Bycia niepotrzebnym
   
  17,00%
  17
  Braku poczucia bezpieczeństwa
   
  8,00%
  8
  Niczego się nie obawiam
   
  2,00%
  2
  Nie myślę o tym
   
  6,00%
  6
  Wypełnienia: 100
 • 6. Proces starzenia można opóźnić poprzez ( proszę wybrać nie więcej niż 3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Uprawianie sportu
   
  72,00%
  72
  Ćwiczenia umysłowe
   
  65,00%
  65
  Angażowanie się w pracę społeczną lub pomoc innym
   
  19,00%
  19
  Pełną akceptację samego siebie
   
  50,00%
  50
  Otwarcie na innych ludzi
   
  28,00%
  28
  Dietę
   
  31,00%
  31
  Stosowanie się do zaleceń lekarzy
   
  12,00%
  12
  Wypełnienia: 100
 • 7. Na wzrost tempa starzenia się największy wpływ ma : *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Stres
   
  21,00%
  21
  Choroby
   
  11,00%
  11
  Niska aktywność fizyczna i umysłowa
   
  18,00%
  18
  Alkohol i inne używki
   
  3,00%
  3
  Zła dieta
   
  3,00%
  3
  Zanieczyszczenie środowiska
   
  1,00%
  1
  Samotność
   
  4,00%
  4
  Wszystkie wymienione
   
  38,00%
  38
  Nie mam zdania
   
  1,00%
  1
  Wypełnienia: 100
 • 8. Czy Pana/Pani zdaniem ludzie w podeszłym wieku są dobrymi doradcami? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak ,mają dużą wiedzę i doświadczenie
   
  58,00%
  58
  Nie, ludzie starsi nie rozumieją dzisiejszego świata
   
  21,00%
  21
  Nie mam zdania
   
  21,00%
  21
  Wypełnienia: 100
 • 9. Czy uważa Pan/Pani że ludzie w podeszłym wieku powinni się kształcić? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  64,00%
  64
  nie
   
  11,00%
  11
  nie mam zdania
   
  25,00%
  25
  Wypełnienia: 100
 • 10. Czy są w Pana/Pani otoczeniu osoby w podeszłym wieku *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, wiele
   
  52,00%
  52
  niewiele
   
  48,00%
  48
  wcale   0,00%
  0
  Wypełnienia: 100
 • 11. Stosunek do osób w podeszłym wieku społeczeństwie kształtowany jest *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Stereotypami
   
  30,00%
  30
  Poziomem wiedzy na temat starości
   
  13,00%
  13
  Doświadczeniem
   
  10,00%
  10
  Wychowaniem wyniesionym z domu rodzinnego
   
  74,00%
  74
  Edukacją szkolną
   
  6,00%
  6
  Wypełnienia: 100
 • 12. W Pana/Pani otoczeniu ludzie na ogół odnoszą się do osób w podeszłym wieku? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie życzliwie
   
  20,00%
  20
  Raczej życzliwie
   
  60,00%
  60
  Obojętni
   
  12,00%
  12
  Raczej niechętnie
   
  7,00%
  7
  Bardzo niechętnie
   
  1,00%
  1
  Wypełnienia: 100
 • 13. Czy zgadza się Pan/Pani z tezą że osoby w podeszłym wieku mogą czuć się dyskryminowane we współczesnym społeczeństwie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  74,00%
  74
  Nie
   
  18,00%
  18
  Nie mam zdania
   
  8,00%
  8
  Wypełnienia: 100
 • 14. Osoba w podeszłym wieku Pana/Pani zdaniem we współczesnym społeczeństwie jest: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Traktowana trochę gorzej niż osoba młoda
   
  85,00%
  85
  Traktowana na równi z osobą młodą
   
  4,00%
  4
  Traktowana lepiej niż osoba młoda
   
  5,00%
  5
  Nie mam zdania
   
  6,00%
  6
  Wypełnienia: 100
 • 15. Czy osoby w podeszłym wieku mogą czuć się osamotnione? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, te mieszkające samodzielnie
   
  24,00%
  24
  Tak, nawet te mieszkające z rodziną
   
  38,00%
  38
  Nie, świetnie potrafią sobie zorganizować wolny czas   0,00%
  0
  To zależy od człowieka
   
  38,00%
  38
  Wypełnienia: 100
 • 16. Jakie formy aktywności dominują u osób w podeszłym wieku? (3 odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Oglądanie telewizji
   
  82,00%
  82
  Chodzenie do kościoła
   
  74,00%
  74
  Odwiedzanie rodziny i znajomych
   
  30,00%
  30
  Uprawianie sportu
   
  4,00%
  4
  Opiekowanie się wnukami
   
  65,00%
  65
  Realizacja własnych zainteresowań
   
  14,00%
  14
  Inne , jakie?
   
  6,00%
  Wypełnienia: 100
 • 17. We współczesnym społeczeństwie na rynku pracy ludzie w podeszłym wieku *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Są gorszymi pracownikami, gdyż są mniej wydajni
   
  15,00%
  15
  Są tak samo dobrymi pracownikami jak osoby młode
   
  6,00%
  6
  Są lepszymi pracownikami gdyż mają więcej doświadczenia
   
  8,00%
  8
  Bycie dobrym pracownikiem nie zależy od wieku
   
  62,00%
  62
  Nie mam zdania
   
  9,00%
  9
  Wypełnienia: 100
 • 18. Czy w prawie polskim powinny być wyraźnie sprecyzowane potrzeby osób w podeszłym wieku i obowiązki państwa w stosunku do tych osób? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, ponieważ mają specyficzne potrzeby
   
  60,00%
  60
  Nie, ponieważ jako obywatele państwa podlegają tym samym prawom co reszta społeczeństwa
   
  23,00%
  23
  Nie mam zdania
   
  17,00%
  17
  Wypełnienia: 100
 • 19. Opieka nad osobą w podeszłym wieku to obowiązek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wyłącznie rodziny
   
  7,00%
  7
  Wyłącznie problem osoby starszej
   
  2,00%
  2
  Rodziny i państwa
   
  85,00%
  85
  Wyłącznie państwa
   
  1,00%
  1
  Nie mam zdania
   
  5,00%
  5
  Wypełnienia: 100
 • 20. Czy państwo powinno wspierać rozwój dziedzin medycyny (gerontologia, geriatria) zajmującymi się osobami w podeszłym wieku? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  93,00%
  93
  nie
   
  1,00%
  1
  nie mam zdania
   
  6,00%
  6
  Wypełnienia: 100
 • 21. Czy państwo stwarza ludziom w podeszłym wieku możliwość aktywności fizycznej i umysłowej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, jaką?
   
  14,00%
  nie
   
  48,00%
  48
  nie mam zdania
   
  38,00%
  38
  Wypełnienia: 100
 • 22. Czy obowiązkiem państwa powinno być zapewnienie osobom w podeszłym wieku opieki w instytucjonalizowanych ośrodkach typu domy opieki społecznej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  79,00%
  79
  nie
   
  8,00%
  8
  nie mam zdania
   
  13,00%
  13
  Wypełnienia: 100
 • 23. W jakim stopniu państwo polskie zapewnia opiekę ludziom w podeszłym wieku w postaci domów spokojnej starości? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wystarczającym
   
  1,00%
  1
  Niewystarczającym
   
  67,00%
  67
  Nie zapewnia
   
  13,00%
  13
  Nie mam zdania
   
  19,00%
  19
  Wypełnienia: 100
 • 24. Czy państwo powinno wspierać prywatne domy opieki społecznej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, całkowicie pokrywać koszty pobytu
   
  18,00%
  18
  Częściowo pokrywać koszty pobytu
   
  63,00%
  63
  Nie powinny wspierać finansowo placówek prywatnych
   
  12,00%
  12
  Nie mam zdania
   
  7,00%
  7
  Wypełnienia: 100
 • 25. Czy obowiązkiem państwa powinien być nadzór i kontrola nad prawidłowym sprawowaniem opieki w prywatnych placówkach opieki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  89,00%
  89
  nie
   
  1,00%
  1
  nie mam zdania
   
  10,00%
  10
  Wypełnienia: 100
 • 26. Płeć osoby wypełniającej ankietę. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  75,00%
  75
  mężczyzna
   
  25,00%
  25
  Wypełnienia: 100
 • 27. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej 20 lat   0,00%
  0
  20-30 lat
   
  27,00%
  27
  31-40 lat
   
  22,00%
  22
  41-50 lat
   
  28,00%
  28
  powyżej 50 lat
   
  23,00%
  23
  Wypełnienia: 100
 • 28. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe   0,00%
  0
  zawodowe
   
  7,00%
  7
  średnie
   
  39,00%
  39
  wyższe
   
  47,00%
  47
  student
   
  7,00%
  7
  Wypełnienia: 100
 • 29. Stan cywilny *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  panna/kawaler
   
  29,00%
  29
  mężatka/żonaty
   
  51,00%
  51
  związek nieformalny
   
  9,00%
  9
  wdowa/wdowiec   0,00%
  0
  rozwiedziony/a
   
  11,00%
  11
  Wypełnienia: 100
 • 30. Dzieci *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  63,00%
  63
  nie
   
  37,00%
  37
  Wypełnienia: 100
 • 31. Wyznanie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  rzymsko-katolickie
   
  84,00%
  84
  inne- jakie   0,00%
  0
  niewierzący
   
  16,00%
  16
  Wypełnienia: 100
 • 32. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wieś
   
  11,00%
  11
  miasto 10-50 tyś mieszkańców
   
  7,00%
  7
  miasto 50-200 tyś mieszkańców
   
  15,00%
  15
  miasto powyżej 200 tyś mieszkańców
   
  67,00%
  67
  Wypełnienia: 100
Formularze online