Wyniki ankiety: Jakość życia pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowej

 • Proszę o wypełnienie poniższej ankiety, gdyż jest mi potrzebna do pracy licencjackiej.Jestem studentką trzeciego roku pielęgniarstwa.
 • 1. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  46,15%
  6
  mężczyzna
   
  53,85%
  7
  Wypełnienia: 13
 • 2. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  25-35
   
  7,69%
  1
  36-49
   
  23,08%
  3
  50-64
   
  53,85%
  7
  65<
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 3. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  miasto
   
  84,62%
  11
  wieś
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 4. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe
   
  7,69%
  1
  zawodowe
   
  30,77%
  4
  średnie
   
  46,15%
  6
  wyższe
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 5. Sytuacja zawodowa aktualna *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pracuję
   
  7,69%
  1
  jestem na rencie
   
  46,15%
  6
  jestem na emeryturze
   
  23,08%
  3
  nie pracowałem(am) przed operacją
   
  7,69%
  1
  pracuję w tej samej pracy
   
  15,38%
  2
  zmieniłem(am) pracę po operacji   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 6. Sytacja rodzinna *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  sam(a) mieszkam
   
  30,77%
  4
  z rodziną
   
  61,54%
  8
  sam(a) ale rodzina pomaga mi
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 7. Sytuacja ekonomiczna po zabiegu *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie uległa zmianie
   
  46,15%
  6
  uległa zmianie   0,00%
  0
  pogorszyła się
   
  53,85%
  7
  poprawiła się   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 8. Proszę napisać od kiedy ma Pani/Pan stomię ( miesiąc, rok): *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  19 marzec 2009
   
  7,69%
  1
  06.2008
   
  7,69%
  1
  07.2011r,
   
  7,69%
  1
  11.2011
   
  7,69%
  1
  2006
   
  7,69%
  1
  2006rok
   
  7,69%
  1
  07.2010
   
  7,69%
  1
  1 kwietnia 1985
   
  7,69%
  1
  kwiecień 1997
   
  7,69%
  1
  ponad rok
   
  7,69%
  1
  maj 2010
   
  7,69%
  1
  sierpień 2010
   
  7,69%
  1
  Maj 2006 rok
   
  7,69%
  1
  Wypełnienia: 13
 • 9. Rodzaj stomii *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  czasowa   0,00%
  0
  stała
   
  46,15%
  6
  ileostomia
   
  23,08%
  3
  kolostomia
   
  53,85%
  7
  Wypełnienia: 13
 • 10. Przyczyna wyłonienia stomii *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wrzodziejące zapalenie jelita grubego
   
  15,38%
  2
  nowotwór jelita
   
  69,23%
  9
  polipy okrężnicy i odbytnicy
   
  7,69%
  1
  choroba Leśniowskiego-Crohna
   
  7,69%
  1
  uraz jelita   0,00%
  0
  nie znam, nie zostałem poinformowany   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 11. Co sprawiło, że Pani/Pan zgłosił się do lekarza w okresie przedoperacyjnym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  obecność krwi w stolcu
   
  30,77%
  4
  uporczywe biegunki
   
  15,38%
  2
  złe samopoczucie, ogólne osłabienie
   
  23,08%
  3
  bóle brzucha
   
  15,38%
  2
  ubytek masy ciała   0,00%
  0
  inna możliwość
   
  15,38%
  Wypełnienia: 13
 • 12. Kto Panią/Pana poinformował o konieczności wyłonienia stomii? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  lekarz
   
  61,54%
  8
  pielęgniarka   0,00%
  0
  psycholog   0,00%
  0
  osoba z poradni stomijnej   0,00%
  0
  personel oddziału chirurgicznego
   
  15,38%
  2
  inne
   
  23,08%
  Wypełnienia: 13
 • 13. Kiedy zapoznano Panią/Pana ze sprzętem stomijnym? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  przed operacją
   
  15,38%
  2
  po operacji
   
  84,62%
  11
  Wypełnienia: 13
 • 14. Czy Pani/Pana współpracuje z pielęgniarką stomiją lub jest pod opieką poradni stomijnej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  30,77%
  4
  nie
   
  69,23%
  9
  Wypełnienia: 13
 • 15. Czy wystąpiły u Pani/Pana następujące powikłania stomii ( zaznaczyć, które wystąpiły):

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  martwica somii   0,00%
  0
  zapalenie skory wokół stomii
   
  45,45%
  5
  obrzęk stomii   0,00%
  0
  zakażenie rany stomijnej
   
  9,09%
  1
  wciągnięcie stomii   0,00%
  0
  przetoki okołostomijne
   
  9,09%
  1
  przepuklina okołostomijna
   
  36,36%
  4
  ostra niedrożność jelit   0,00%
  0
  reakcja alergiczna na sprzęt stomijny/ uczulenie na plastry, kleje, inne
   
  36,36%
  4
  krwawienia ze stomii
   
  27,27%
  3
  wypadanie stomii
   
  9,09%
  1
  Inne
   
  9,09%
  1
  Wypełnienia: 11
 • 16. Czy ktoś pomaga Pani/Panu przy pielęgnacji stomii? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie, robię to samodzielnie
   
  61,54%
  8
  tak, wykonuje to osoba z rodziny
   
  38,46%
  5
  Inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 17. Co sprawia Pani/Panu największą trudność w pielęgnowaniu stomii? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dotykanie stomii   0,00%
  0
  oglądanie stomii
   
  7,69%
  1
  umocowanie woreczka do płytki stomijnej
   
  7,69%
  1
  wycięcie otworu w płytce   0,00%
  0
  umycie skóry wokół stomii
   
  15,38%
  2
  nie mam żadnych trudności
   
  38,46%
  5
  Inne
   
  30,77%
  Wypełnienia: 13
 • 18. Czy zastosowana stomia wymaga od Pani/Pana wykonywania irygacji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak   0,00%
  0
  nie
   
  100,00%
  13
  Wypełnienia: 13
 • 19. Czy Pani/Pan ma trudności z wykonywaniem tego (irygacji)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  15,38%
  2
  nie
   
  84,62%
  11
  Wypełnienia: 13
 • 20. Jak często Pani/Pan wymienia worek stomijny? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  1 raz w ciągu dnia
   
  46,15%
  6
  2-3 razy w ciagu dnia
   
  7,69%
  1
  Inna (proszę podać)
   
  46,15%
  Wypełnienia: 13
 • 21. Czy wyłonienie stomii spowodowało zmiany w kontaktach z przyjaciółmi i znajomymi? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nic się nie zmieniło
   
  61,54%
  8
  znajomi i przyjaciele ograniczyli kontakty ze mną
   
  7,69%
  1
  znajomymi i przyjaciele unikają mnie   0,00%
  0
  znajomi i przyjaciele stali się bardziej życzliwi
   
  15,38%
  2
  znakomi i przyjaciele częściej nawiazują kontakty ze mną
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
 • 22. Czy wyłonienie stomii wpłynęło na życie rodzinne: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nic się nie zmieniło
   
  61,54%
  8
  rodzina, bliscy stali się bardziej serdeczni
   
  7,69%
  1
  rodzina, bliscy stali się bardziej nadopiekuńczy
   
  23,08%
  3
  rodzina odsunęła się
   
  7,69%
  1
  Inne   0,00%
  0
  Wypełnienia: 13
 • 23. Jak stomia wplynęła na życie intymne? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nic się nie zmieniło
   
  61,54%
  8
  ograniczam kontakty intymne
   
  38,46%
  5
  Wypełnienia: 13
 • 24. Czy należy Pani/Pan do Towarzystwa Chorych ze stomią: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  23,08%
  3
  nie
   
  76,92%
  10
  Wypełnienia: 13
 • 25. Jakie odczuwa Pani/Pan potrzeby w związku ze stomią? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wsparcia psychicznego
   
  46,15%
  6
  pomocy materialnej
   
  46,15%
  6
  akceptacji społecznej
   
  30,77%
  4
  specjalistycznej porady medycznej
   
  61,54%
  8
  kontaktów towarzyskich
   
  15,38%
  2
  Wypełnienia: 13
Formularze online