Wyniki ankiety: Promocja rekrutacji Uniwersytetu Opolskiego

 • Badania objęte niniejszą ankietą mają na celu uzyskanie informacji na temat efektywności narzędzi wykorzystywanych w procesie promocji rekrutacji Uniwersytetu opolskiego. Odpowiadając na pytania zamknięte proszę o zaznaczenie jednej lub wielu odpowiedzi (zgodnie z poleceniem w pytaniu). W przypadku pytań otwartych proszę o w miarę wyczerpujące odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.
 • 1. Co decyduje lub zdecydowało o wyborze Pana/Pani określonego kierunku studiów na UO ?
  ( jedna lub więcej odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  prestiż/ flagowość uczelni
   
  2,75%
  3
  opinia znajomych
   
  14,68%
  16
  rada rodziców
   
  15,60%
  17
  odległość od miejsca zamieszkania
   
  67,89%
  74
  aspiracje życiowe
   
  33,03%
  36
  koszty utrzymania
   
  45,87%
  50
  możliwość znalezienia pracy w regionie odpowiadającej Pana/Pani wykształceniu
   
  13,76%
  15
  atrakcyjność miasta
   
  16,51%
  18
  specjalistyczna/międzynarodowa kadra naukowa
   
  2,75%
  3
  Wypełnienia: 109
 • 2. Z poniższych propozycji wybierz 5 form promocji rekrutacji, które Pana/Pani zdaniem są najbardziej efektywne i uszereguj je w skali od 1 do 5 (1-najbardziej efektywne narzędzie, 5-najmniej, pozycje 6-10 nie będą uwzględniane w badaniu):

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź Śr. pozycja
  Targi Edukacji
  Dni otwarte UO
  Druki reklamowe (ulotki)
  Strona internetowa
  Spotkania informacyjne w szkole
  Rekomendacja innych osób
  Festiwal Nauki
  Reklama telewizyjna
  Reklama radiowa
  Reklama w prasie
  Program "Zaproś wykładowcę"
  Reklama świetlna
  Wypełnienia: 109
 • 3. Które z niżej wymienionych propozycji narzędzi promocji należałoby udoskonalić: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Druki reklamowe (ulotki)
   
  33,03%
  36
  Targi edukacji i pracy
   
  32,11%
  35
  Festiwal Nauki
   
  26,61%
  29
  Reklama radiowa
   
  36,70%
  40
  Reklama telewizyjna
   
  51,38%
  56
  Reklama w prasie
   
  33,94%
  37
  Spotkania informacyjne w szkole
   
  45,87%
  50
  Program "Zaproś wykładowcę"
   
  36,70%
  40
  Dni otwarte UO
   
  48,62%
  53
  Strona internetowa
   
  22,02%
  24
  Reklama świetlna (bilbordy)
   
  31,19%
  34
  Rekomendacja innych osób
   
  19,27%
  21
  Wypełnienia: 109
 • 4. Nawiązując do pytania 3 proszę podać propozycje rozwiązań. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie wiem
   
  6,42%
  7
  .
   
  4,59%
  5
  -
   
  1,83%
  2
  nie mam pomysłu
   
  1,83%
  2
  zwracac uwage na jakosc a nie ilosc
   
  0,92%
  1
  - większa ilość dobrze wykonanych ulotek - jakakolwiek informacja w tv o nowo otwieranych kierunkach na UO, i ogólnie o UO - przedstawiciele UO powinni odwiedzać więcej szkół i informować licealistów o Naszej uczelni
   
  0,92%
  1
  Dokładniejsze podawanie informacji np na ulotkach, tak jak mniej więcej wygląda to na stronie internetowej.
   
  0,92%
  1
  Pojawienie się reklam w tv.
   
  0,92%
  1
  Więcej informacji o tych dniach
   
  0,92%
  1
  imprezy gogo
   
  0,92%
  1
  upowszechnienie na szerszą skalę Dni Otwartych UO
   
  0,92%
  1
  Więcej reklam promujących uczelnię (prasa,TV,radio); informacje o Dniach otwartych UO w prasie, TV; spotkania informacyjne (dotyczące poszczególnych kierunków studiów), spotkania z kadrą i studentami
   
  0,92%
  1
  Nadanie im charakteru ponadregionalnego
   
  0,92%
  1
  Poszerzenie wizyt w szkołach o szkoły spoza województwa opolskiego
   
  0,92%
  1
  Uatrakcyjnić UO dla młodych przyszłych studentów, pokazać, że nie jest najgorszą opcją, jeśli ktoś się nie dostał na UWr czy UJ. Więcej możliwości poznania bliżej uczelni, studentów, wykładowców. Atmosfera na UO.
   
  0,92%
  1
  Wszystko należy udoskonalić;)
   
  0,92%
  1
  ulotki powinny być rozprowadzane nie tylko w szkołach średnich, a jak do tej pory tylko tam je widziałam
   
  0,92%
  1
  nie mam
   
  0,92%
  1
  Strona internetowa powinna być bardziej czytelna. Druki reklamowe powinny sięgać do większej grupy odbiorców.
   
  0,92%
  1
  bardziej atrakcyjne kierunki, reklama,
   
  0,92%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 109
 • 5. Czy strona internetowa rekrutacji Uniwersytetu Opolskiego Pana/Pani zdaniem jest wystarczająco czytelna i przejrzysta? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  79,82%
  87
  nie, ponieważ brak
   
  20,18%
  Wypełnienia: 109
 • 6. Jakie zdaniem Pana/pani inne formy promocji rekrutacji Uniwersytet Opolski powinien zastosować? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie wiem
   
  10,09%
  11
  -
   
  4,59%
  5
  .
   
  2,75%
  3
  nie mam pomysłu
   
  2,75%
  3
  Nie wiem
   
  1,83%
  2
  reklama telewizyjna
   
  1,83%
  2
  - reklama w tv - spotkania z licealistami
   
  0,92%
  1
  Informacje o rekrutacji - prasa, plakaty, internet.
   
  0,92%
  1
  zajęcia pokazowe
   
  0,92%
  1
  rozpowszechnienie reklamy na większy teren.
   
  0,92%
  1
  zadbanie o to aby w Internecie były pozytywne niezależne opinie o UO
   
  0,92%
  1
  imprezki i takie tam
   
  0,92%
  1
  informacje odnosnie rekrutacji dostepne juz w lutym, w momencie podjecia ostatecznej deklaracji zwiazanej z matura
   
  0,92%
  1
  Pojawienie się reklam w tv, oraz reklam świetlnych.
   
  0,92%
  1
  tv
   
  0,92%
  1
  Wyjazdy do szkół w innych miastach
   
  0,92%
  1
  reklama w radio, prasie, ulotki w szkołach średnich
   
  0,92%
  1
  bardziej czytelne informatory
   
  0,92%
  1
  wykłady otwarte na których potencjalni kandydaci mogli by zobaczyć jak w przybliżeniu wyglądają zajęcia na UO
   
  0,92%
  1
  nie wiem wystarczy to co jest
   
  0,92%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 109
 • 7. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  92,66%
  101
  mężczyzna
   
  7,34%
  8
  Wypełnienia: 109
 • 8. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  14-17 (gimnazjum)   0,00%
  0
  17-19 (szkoła średnia)
   
  3,67%
  4
  19+ (studenci i absolwenci)
   
  96,33%
  105
  Wypełnienia: 109
 • 9. Miejsce zamieszkania: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wieś
   
  39,45%
  43
  miasto
   
  60,55%
  66
  Wypełnienia: 109
 • 10. Status materialny w gospodarstwie domowym na jednego mieszkańca: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej średniej krajowej
   
  21,10%
  23
  średnia krajowa
   
  56,88%
  62
  podwójna średnia krajowa
   
  18,35%
  20
  wielokrotność średniej krajowej
   
  3,67%
  4
  Wypełnienia: 109
 • 11. Województwo: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  opolskie
   
  58,72%
  64
  inne (proszę podać jakie)
   
  41,28%
  Wypełnienia: 109
Formularze online