Wyniki ankiety: Motywacja pracownika

 • Obecna ankieta ma na celu sprawdzenie motywacji pracownika do pracy. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa a jej wynik zostanie wykorzystany jedynie w celu badań prowadzonych do pracy magisterskiej. Liczę na Państwa szczerość i uczciwość przy jej wypełnianiu! Dziękuję!
 • 1. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  71,00%
  71
  Mężczyzna
   
  29,00%
  29
  Wypełnienia: 100
 • 2. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej 20 lat
   
  3,00%
  3
  21-30
   
  44,00%
  44
  31-40
   
  34,00%
  34
  41-50
   
  16,00%
  16
  powyżej 50 lat
   
  3,00%
  3
  Wypełnienia: 100
 • 3. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe   0,00%
  0
  zawodowe
   
  2,00%
  2
  średnie
   
  23,00%
  23
  wyższe niepełne
   
  22,00%
  22
  wyższe
   
  53,00%
  53
  Wypełnienia: 100
 • 4. Co dla Pana/Pani jest najważniejsze w pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wynagrodzenie
   
  62,00%
  62
  satysfakcja z wykonywanej pracy
   
  24,00%
  24
  poczucie samorealizacji
   
  21,00%
  21
  atmosfera w pracy
   
  19,00%
  19
  inna odpowiedź
   
  4,00%
  Wypełnienia: 100
 • 5. Jak ocenia Pan/Pani obecny system motywacyjny funkcjonujący w przedsiębiorstwie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dobrze
   
  6,00%
  6
  raczej dobrze
   
  26,00%
  26
  trudno powiedzieć
   
  24,00%
  24
  raczej źle
   
  36,00%
  36
  źle
   
  8,00%
  8
  Wypełnienia: 100
 • 6. Czy czuje się Pan/Pani zmotywowany do pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  8,00%
  8
  raczej tak
   
  28,00%
  28
  trudno powiedzieć
   
  18,00%
  18
  raczej nie
   
  31,00%
  31
  zdecydowanie nie
   
  15,00%
  15
  Wypełnienia: 100
 • 7. Czy w Pana/Pani firmie stosowany system wynagradzania jest dla Pana/Pani zrozumiały? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  50,00%
  50
  trudno powiedzieć
   
  28,00%
  28
  nie
   
  22,00%
  22
  Wypełnienia: 100
 • 8. Jaki system motywacji finansowej stosowany jest w Pana/Pani Firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  premie miesięczne
   
  6,00%
  6
  premie uznaniowe
   
  4,00%
  4
  coroczne podwyżki
   
  55,00%
  55
  jest tylko płaca zasadnicza
   
  39,00%
  39
  Wypełnienia: 100
 • 9. Od czego zależy uzyskanie nagrody (premii) w Pana/Pani miejscu pracy? (proszę o niewypełnienie gdy w pytaniu 8 zaznaczyliście Państwo odpowiedź 4)

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  jakości wykonywanej pracy
   
  33,33%
  24
  stopnia zaangażowania
   
  27,78%
  20
  w moim miejscu pracy nagrody nie są przyznawane
   
  11,11%
  8
  wynika to z sympatii kierownika do pracownika
   
  31,94%
  23
  zbiegu okoliczności
   
  6,94%
  5
  inne (jakie?)
   
  8,33%
  Wypełnienia: 72
 • 10. Czy Pana/Pani przełożony stara się Pana/Panią motywować do pracy, np. : poprzez rozmowę? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  24,00%
  24
  nie
   
  76,00%
  76
  Wypełnienia: 100
 • 11. Jaki system motywacji poza finansowej stosowany jest w Pana/Pani firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nagroda jubileuszowa
   
  41,00%
  41
  awans poziomy lub pionowy
   
  14,00%
  14
  pochwała
   
  20,00%
  20
  szkolenia
   
  11,00%
  11
  telefon/samochód służbowy
   
  7,00%
  7
  dofinansowanie socjalne
   
  36,00%
  36
  elastyczny czas pracy
   
  3,00%
  3
  dofinansowanie dalszej edukacji
   
  2,00%
  2
  możliwość rozwoju
   
  7,00%
  7
  w moim miejscu pracy nie ma takiej motywacji
   
  14,00%
  14
  inne (jakie?)
   
  3,00%
  Wypełnienia: 100
 • 12. Czy zadania, wykonywane w obecnej pracy, dają Panu/Pani możliwość rozwoju osobistego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  5,00%
  5
  raczej tak
   
  39,00%
  39
  trudno powiedzieć
   
  11,00%
  11
  raczej nie
   
  36,00%
  36
  zdecydowanie nie
   
  9,00%
  9
  Wypełnienia: 100
 • 13. Co najbardziej wpływa na Pana/Pani zadowolenie z wykonywanej pracy? (Proszę o zaznaczenie max. 4 odpowiedzi)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wysokość wynagrodzenia
   
  52,00%
  52
  dobre relacje ze współpracownikami
   
  33,00%
  33
  możliwości rozwoju i awansu
   
  49,00%
  49
  stabilność zatrudnienia
   
  48,00%
  48
  możliwość otrzymania nagrody bądź premii
   
  32,00%
  32
  możliwość samodzielnego podejmowania decyzji
   
  30,00%
  30
  publiczna pochwała, dyplom
   
  27,00%
  27
  możliwość korzystania ze szkoleń
   
  32,00%
  32
  atrakcyjny pakiet socjalny
   
  15,00%
  15
  inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 100
 • 14. Jakie elementy i zachowania najlepiej wpływają na podwyższenie Pana/Pani motywacji? (Proszę o zaznaczenie 4 najważniejszych odpowiedzi)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wysokość wynagrodzenia
   
  44,00%
  44
  atmosfera w miejscu pracy
   
  28,00%
  28
  premia
   
  61,00%
  61
  możliwość awansu
   
  40,00%
  40
  sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników
   
  19,00%
  19
  udział w szkoleniach
   
  32,00%
  32
  pewność zatrudnienia
   
  34,00%
  34
  poczucie samorealizacji i rozwoju
   
  20,00%
  20
  wyjazdy integracyjne
   
  18,00%
  18
  publiczna pochwała, dyplom
   
  14,00%
  14
  samodzielność w wykonywaniu zadań
   
  16,00%
  16
  dofinansowanie nauki języków obcych
   
  11,00%
  11
  dofinansowanie kosztów nauki
   
  5,00%
  5
  telefon/samochód służbowy
   
  4,00%
  4
  inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 100
 • 15. Czy odpowiada Panu/Pani obecny system premii i nagród obowiązujący w firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  3,00%
  3
  raczej tak
   
  35,00%
  35
  trudno powiedzieć
   
  13,00%
  13
  raczej nie
   
  34,00%
  34
  zdecydowanie nie
   
  15,00%
  15
  Wypełnienia: 100
 • 16. Czy według Pana/Pani wysiłki pracowników przyczyniających się do sukcesu firmy są doceniane i odpowiednio nagradzane? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  2,00%
  2
  raczej tak
   
  21,00%
  21
  trudno powiedzieć
   
  22,00%
  22
  raczej nie
   
  29,00%
  29
  zdecydowanie nie
   
  26,00%
  26
  Wypełnienia: 100
 • 17. Czy uważa Pani/Pan, że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Pana/Pani stanowiska i kwalifikacji? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  2,00%
  2
  raczej tak
   
  23,00%
  23
  trudno powiedzieć
   
  18,00%
  18
  raczej nie
   
  37,00%
  37
  zdecydowanie nie
   
  20,00%
  20
  Wypełnienia: 100
 • 18. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  4,00%
  4
  raczej tak
   
  29,00%
  29
  trudno powiedzieć
   
  19,00%
  19
  raczej nie
   
  29,00%
  29
  zdecydowanie nie
   
  19,00%
  19
  Wypełnienia: 100
 • 19. Jak ocenia Pan/Pani swój zakład pracy jako całość ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dobrze
   
  17,00%
  17
  raczej dobrze
   
  36,00%
  36
  trudno powiedzieć
   
  26,00%
  26
  raczej źle
   
  12,00%
  12
  źle
   
  9,00%
  9
  Wypełnienia: 100
 • 20. Czy rozważał lub rozważa Pan/Pani możliwość odejścia z firmy ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie rozważałem/łam i nie rozważam odejścia z firmy
   
  36,00%
  36
  rozważam, ale nie podjąłem/podjęłam żadnych działań związanych z odejście
   
  34,00%
  34
  podejmuję pewne działania, ale nie jestem jeszcze zdecydowany/a odejść
   
  19,00%
  19
  podejmuję pewne działania i jestem zdecydowany/a odejść
   
  11,00%
  11
  Wypełnienia: 100
Formularze online