Wyniki ankiety: Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek

 • Jestem studentka WSEZiNS w Łodzi i prowadzę badania dotyczące syndromu wypalenia zawodowego. Proszę o pomoc w realizacji moich badań, które związane są z przygotowywaną pracą magisterską. Ankieta jest anonimowa, a wszelkie udzielone mi informacje zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów badawczych. Proszę zatem o szczere odpowiedzi wyrażające Pani/Pana osobisty pogląd i z góry dziękuję za poświęcony mi czas.
 • 1. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  20-30 lat
   
  27,27%
  15
  31-40 lat
   
  30,91%
  17
  41-50 lat
   
  23,64%
  13
  powyżej 50 lat
   
  18,18%
  10
  Wypełnienia: 55
 • 2. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  mężczyzna
   
  7,27%
  4
  kobieta
   
  92,73%
  51
  Wypełnienia: 55
 • 3. Stan cywilny *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  panna/kawaler
   
  27,27%
  15
  zamężna/żonaty
   
  56,36%
  31
  rozwiedziona/rozwiedziony
   
  10,91%
  6
  wdowa/ wdowiec
   
  5,45%
  3
  Wypełnienia: 55
 • 4. Miejsce zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  miasto
   
  63,64%
  35
  wieś
   
  36,36%
  20
  Wypełnienia: 55
 • 5. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podstawowe   0,00%
  0
  zawodowe
   
  1,82%
  1
  średnie
   
  25,45%
  14
  wyższe
   
  72,73%
  40
  Wypełnienia: 55
 • 6. Rodzaj zatrudnienia: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Umowa na czas nieokreślony
   
  65,45%
  36
  Umowa na czas określony
   
  25,45%
  14
  Umowa na czas wykonania określonej pracy   0,00%
  0
  Umowa zlecenia
   
  3,64%
  2
  Umowa o dzieło
   
  5,45%
  3
  Wypełnienia: 55
 • 7. Staż pracy w zawodzie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  15
   
  6,00%
  3
  6
   
  6,00%
  3
  26
   
  6,00%
  3
  13 lat
   
  4,00%
  2
  25
   
  4,00%
  2
  9
   
  4,00%
  2
  30
   
  4,00%
  2
  1 rok
   
  4,00%
  2
  5
   
  4,00%
  2
  25 lat
   
  4,00%
  2
  7 lat
   
  4,00%
  2
  4
   
  4,00%
  2
  18
   
  4,00%
  2
  20
   
  2,00%
  1
  21 lat
   
  2,00%
  1
  33
   
  2,00%
  1
  31 lat
   
  2,00%
  1
  34
   
  2,00%
  1
  23
   
  2,00%
  1
  27
   
  2,00%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 50
 • 8. Proszę określić stopień zadowolenia z wynagrodzenia za pracę zawodową, gdzie
  1 oznacza niezadowolenie a 5 pełne zadowolenie

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź Śr. pozycja
  1
  2
  3
  4
  5
  Wypełnienia: 55
 • 9. Proszę wskazać uciążliwe wg Pani/Pan cechy zawodu. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  przeciążenie narządu ruchu
   
  47,27%
  26
  zmęczenie i wyczerpanie
   
  67,27%
  37
  praca zmianowa a szczególnie dyżury nocne
   
  38,18%
  21
  bóle i kołatania serca
   
  21,82%
  12
  uciążliwe warunki pracy
   
  27,27%
  15
  nadmierna potliwość
   
  9,09%
  5
  zaburzenia żołądkowo-jelitowe
   
  16,36%
  9
  Wypełnienia: 55
 • 10. Co zmieniłaby Pani/Pan w pracy? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wynagrodzenie
   
  78,18%
  43
  możliwość bezpłatnego kształcenia
   
  49,09%
  27
  atmosferę panującą w pracy
   
  36,36%
  20
  Wypełnienia: 55
 • 11. Czy wie Pani/Pan co oznacza termin wypalenie zawodowe? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  100,00%
  55
  nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 55
 • 12. Jeśli odpowiedz była na tak to w jaki sposób radzi sobie Pani/Pan ze zjawiskiem wypalenia zawodowego? Można zaznaczyć więcej niż jedna odpowiedź.

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Znajduję czas na odpoczynek
   
  62,96%
  34
  Podnoszę kwalifikacje zawodowe
   
  50,00%
  27
  Utrzymuję kontakty towarzyskie
   
  61,11%
  33
  Mam hobby
   
  51,85%
  28
  Uczęszczam na kursy interpersonalne
   
  5,56%
  3
  Alkohol poprawia moje samopoczucie
   
  11,11%
  6
  Korzystam z pomocy psychologa
   
  5,56%
  3
  Nadużywanie leków
   
  1,85%
  1
  Wypełnienia: 54
 • 13. Proszę podać źródło wiedzy na temat wypalenia zawodowego: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  rozmowy z koleżankami
   
  45,45%
  25
  wiedza czerpana z fachowej literatury
   
  52,73%
  29
  konferencje naukowe
   
  30,91%
  17
  Internet, telewizja
   
  38,18%
  21
  Wypełnienia: 55
 • 14. Proszę wskazać działania, jakie należałoby podjąć w celu zapobiegania i przeciwdziałania syndromowi wypalania zawodowego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  opieka psychologiczna
   
  32,73%
  18
  częstsze korzystanie z odpoczynku
   
  60,00%
  33
  działania edukacyjne
   
  40,00%
  22
  budowanie prawidłowych relacji w zespole
   
  60,00%
  33
  Wypełnienia: 55
 • 15. Czy ciężki dzień w pracy na wpływ Pani/Pana na dalsze życie rodzinne? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  87,27%
  48
  Nie
   
  12,73%
  7
  Wypełnienia: 55
 • 16. Jeśli odpowiedz była na tak, to proszę wskazać w jaki sposób się to objawia?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Chęć przebywania na urlopie lub zwolnieniu lekarskim
   
  26,53%
  13
  Rozdrażnienie
   
  55,10%
  27
  Obniżenie nastroju
   
  51,02%
  25
  Brak motywacji do pracy
   
  53,06%
  26
  Brak entuzjazmu
   
  28,57%
  14
  Uczucie gniewu i złości
   
  28,57%
  14
  Bezradność, bezsilność
   
  18,37%
  9
  Zaburzenia snu
   
  22,45%
  11
  Wypełnienia: 49
 • 17. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) ze swojej pracy ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  67,27%
  37
  nie
   
  32,73%
  18
  Wypełnienia: 55
 • 18. Czy ma Pani/Pan możliwość brania udziału w kursach, szkoleniach przydatnych
  w Pani/Pana pracy?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  78,18%
  43
  Nie
   
  21,82%
  12
  Wypełnienia: 55
 • 19. Jeżeli tak, to co Pan/Pani sądzi o takich kursach, szkoleniach? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Chętnie korzystam
   
  56,36%
  31
  Strata czasu i pieniędzy
   
  9,09%
  5
  Jest ich za mało
   
  36,36%
  20
  Są źle zorganizowane
   
  9,09%
  5
  Wypełnienia: 55
 • 20. Proszę zaznaczyć najistotniejszy element systemu motywacyjnego wg Pana/Pani *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Pewność zatrudnienia
   
  52,73%
  29
  Dobra atmosfera w pracy
   
  38,18%
  21
  Obiektywizm i sprawiedliwość w ocenie pracownika
   
  25,45%
  14
  Ciekawa i rozwojowa praca
   
  23,64%
  13
  Możliwość osobistego rozwoju
   
  41,82%
  23
  Możliwość szybkiego awansu
   
  16,36%
  9
  Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji
   
  21,82%
  12
  Możliwość zdobycia praktyki zawodowej
   
  21,82%
  12
  Wypełnienia: 55
 • 21. Co zdecydowało, że została/został Pani/Pan pielęgniarką? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Przypadek
   
  36,36%
  20
  Sugestia rodziców
   
  7,27%
  4
  Nie dostanie się do innej szkoły
   
  14,55%
  8
  Pragnienie pomocy innym
   
  29,09%
  16
  Znaczenie zawodu
   
  12,73%
  7
  Tradycja rodzinna
   
  9,09%
  5
  Zawsze marzyłam/łem o tym zawodzie
   
  18,18%
  10
  Wypełnienia: 55
 • 22. Gdyby teraz była możliwość ponownego wyboru zawód, to czy ponownie zdecydowałaby się Pani/Pan na zawód pielęgniarki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  61,82%
  34
  nie
   
  38,18%
  21
  Wypełnienia: 55
 • 23. Co przeszkadza Pani/Panu w swoim miejscu pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Praca papierkowa
   
  40,00%
  22
  Klimat w pracy
   
  25,45%
  14
  Przerzucanie obowiązków, które nie leżą w kompetencji pielęgniarki/pracownika socjalnego
   
  45,45%
  25
  Nic mi nie przeszkadza
   
  9,09%
  5
  zbyt małą ilość personelu
   
  29,09%
  16
  Wypełnienia: 55
 • 24. Proszę wskazać zakres proponowanych zmian w zakresie pracy pielęgniarki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  możliwość wzięcia rocznego urlopu na podratowanie zdrowia
   
  47,27%
  26
  krótszy czas pracy
   
  40,00%
  22
  stworzenie bardziej przyjaznej atmosfery w pracy
   
  40,00%
  22
  ściślejsza współpraca w zakresie pomocy pacjentom
   
  25,45%
  14
  Wypełnienia: 55
 • 25. Czy odradzałaby Pani/Pan młodej osobie wykonywanie zawodu pielęgniarki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  48,94%
  23
  Nie
   
  51,06%
  24
  Wypełnienia: 47
Formularze online