Wyniki ankiety: ankieta na temat stresu w pracy

 • 1. 1.Czy kiedykolwiek miał(a) Pani/Pan do czynienia z uczuciem stresu związku z wykonywaną pracą? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  96,88%
  31
  nie (Stawiając krzyżyk przy tej odpowiedzi nie musi Pani/Pan dalej wypełniać ankiety. Dziękuję)
   
  3,13%
  1
  Wypełnienia: 32
 • 2. Proszę o zaznaczenie najważniejszych dla Pani/Pana fizycznych warunków pracy wywołujących stres?
  (maksymalnie 2 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Praca w hałasie
   
  43,75%
  14
  Praca przy nieodpowiedni oświetleniu
   
  6,25%
  2
  Praca w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze
   
  43,75%
  14
  Narażenie na pole elektromagnetyczne
   
  6,25%
  2
  Brak potrzebnych do pracy środków, urządzeń, materiałów
   
  68,75%
  22
  Inne …………………………………….
   
  21,88%
  7
  Wypełnienia: 32
 • 3. Proszę o zaznaczenie najczęściej stresujących Panią/Pana cech pracy wynikających z jej organizacji?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Nieoczekiwane zadania do wykonania
   
  25,00%
  8
  Praca w pośpiechu
   
  78,13%
  25
  Konieczność ciągłego skupienia uwagi, zachowania czujności
   
  28,13%
  9
  Sztywne godziny pracy
   
  3,13%
  1
  Praca fragmentaryczna bez znajomości efektu finalnego
   
  18,75%
  6
  Inne…………………………………..   0,00%
  0
  Cechy wynikające z organizacji pracy nie wywołują u mnie stresu
   
  9,38%
  3
  Wypełnienia: 32
 • 4. Proszę o zaznaczenie czynników stresowych, związanych z przeciążeniem pracą, które najczęściej wywołują u Pani/Pana stres?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Konieczność pracy w nadgodzinach
   
  37,50%
  12
  Zabieranie pracy do domu
   
  18,75%
  6
  Ciągła dyspozycyjność
   
  28,13%
  9
  Długie lub częste wyjazdy służbowe
   
  6,25%
  2
  „niezastępowalność” Pani/Pana osoby
   
  28,13%
  9
  Inne ………………………………….
   
  3,13%
  1
  Cechy pracy związane z jej przeciążeniem nie wywołują u mnie stresu
   
  18,75%
  6
  Wypełnienia: 32
 • 5. Proszę o zaznaczenie stresujących czynników wynikających z zajmowanego przez Panią/Pana stanowiska pracy?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wykonywanie trudnych i skomplikowanych umysłowo zadań
   
  18,75%
  6
  Konieczność podejmowania decyzji
   
  28,13%
  9
  Wykonywanie prostych, monotonnych czynności
   
  25,00%
  8
  Praca poniżej możliwości Pani/Pana osoby
   
  25,00%
  8
  Brak możliwości awansowania
   
  43,75%
  14
  Inne ………………………………
   
  3,13%
  1
  Nie odczuwam stresu w związku z zajmowanym stanowiskiem
   
  18,75%
  6
  Wypełnienia: 32
 • 6. Proszę o zaznaczenie społecznych elementów środowiska pracy, które u Pani/Pana najczęściej wywołują stres?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Przemoc fizyczna, groźby, zastraszanie
   
  9,38%
  3
  Konieczność kontaktu z „niezadowolonymi klientami”
   
  40,63%
  13
  Konflikty, sprzeczki w pracy
   
  34,38%
  11
  Rywalizacja wewnątrz firmy, między pracownikami
   
  53,13%
  17
  Brak pomocy ze strony współpracowników, przełożonych
   
  25,00%
  8
  Inne …………………………………
   
  3,13%
  1
  Relacje międzyludzkie w pracy nie wywołują u mnie stresu
   
  6,25%
  2
  Wypełnienia: 32
 • 7. Czy myśląc o możliwości utraty pracy odczuwa Pani/Pan stres? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  68,75%
  22
  nie
   
  31,25%
  10
  Wypełnienia: 32
 • 8. Jakie czynniki dla Pani/Pana są źródłem stresu w pracy?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  przełożony
   
  34,38%
  11
  podwładni
   
  6,25%
  2
  współpracownicy
   
  31,25%
  10
  zarobki
   
  40,63%
  13
  sama praca, jej charakter
   
  34,38%
  11
  inne
   
  6,25%
  2
  Wypełnienia: 32
 • 9. Proszę zaznaczyć swoje odczucia, które zaobserwował(a) Pani/Pan w organizmie podczas przeżywania sytuacji stresującej w miejscu pracy?
  (maksymalnie - 2 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Uczucie lęku, niepokoju
   
  37,50%
  12
  Uczucie irytacji, złości, gniewu
   
  62,50%
  20
  Nadpobudliwość, niecierpliwość
   
  28,13%
  9
  Wybuchy agresji
   
  12,50%
  4
  Przygnębienie, apatia
   
  28,13%
  9
  inne
   
  3,13%
  1
  Wypełnienia: 32
 • 10. Proszę zaznaczyć na które z wymienionych niżej chorób zachorował(a) Pani/Pan bądź nastąpiło ich zaostrzenie w ciągu ostatniego roku?
  (maksymalnie - 3 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  alergia, uczulenie
   
  6,25%
  2
  choroby infekcyjne, wirusowe (grypy, przeziębienia)
   
  34,38%
  11
  choroba wieńcowa
   
  3,13%
  1
  nadciśnienie tętnicze
   
  9,38%
  3
  zawał serca   0,00%
  0
  choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, skurcze jelit
   
  3,13%
  1
  nerwica
   
  18,75%
  6
  depresja
   
  15,63%
  5
  cukrzyca   0,00%
  0
  migrena
   
  15,63%
  5
  inne
   
  6,25%
  2
  nie zachorowałam(-em) na żadną z chorób
   
  50,00%
  16
  Wypełnienia: 32
 • 11. Proszę zaznaczyć dolegliwości, które zaostrzyły się w Pani/Pana organizmie w ciągu ostatniego roku:
  (maksymalnie - 3 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  biegunka
   
  6,25%
  2
  zaparcia, bóle głowy
   
  46,88%
  15
  bóle brzucha, nadmierna senność
   
  46,88%
  15
  bezsenność
   
  18,75%
  6
  inne
   
  6,25%
  2
  Nie zaostrzyły się żadne dolegliwości
   
  28,13%
  9
  Wypełnienia: 32
 • 12. Proszę zaznaczyć możliwe skutki, które według Pani/Pana wystąpiły w wyniku stresującej pracy?
  (maksymalnie - 3 odpowiedzi)
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wzrost liczby dni zwolnień lekarskich
   
  25,00%
  8
  Trudności z koncentracją uwagi w czasie pracy
   
  37,50%
  12
  Błędy, pomyłki podczas pracy
   
  40,63%
  13
  Utrata motywacji, niechęć do pracy
   
  78,13%
  25
  Wypadki przy pracy
   
  3,13%
  1
  Odejście z pracy
   
  9,38%
  3
  Omijanie przepisów, instrukcji
   
  12,50%
  4
  Nie wykonywanie poleceń przełożonych
   
  6,25%
  2
  inne
   
  9,38%
  3
  Wypełnienia: 32
 • 13. Czy w ostatnim roku miał(a) Pani/Pan wypadki drogowe? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  9,38%
  3
  nie
   
  90,63%
  29
  Wypełnienia: 32
 • 14. Czy zdarza się Pani/Panu, że drobne nieporozumienie może Panią/Pana bardzo zirytować *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  34,38%
  11
  czasem
   
  65,63%
  21
  nigdy   0,00%
  0
  Wypełnienia: 32
 • 15. Czy zauważyła Pani/Pan u siebie wahania nastroju? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  37,50%
  12
  czasem
   
  50,00%
  16
  nigdy
   
  12,50%
  4
  Wypełnienia: 32
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online