Wyniki ankiety: Motywacja pracowników

 • 1. Jak ocenia Pan/Pani poziom komunikacji w firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Zdecydowanie zadowalający
   
  4,00%
  2
  Raczej zadowalający
   
  48,00%
  24
  Trudno powiedzieć
   
  12,00%
  6
  raczej niezadowalający
   
  30,00%
  15
  zdecydowanie niezadowalający
   
  6,00%
  3
  Wypełnienia: 50
 • 2. Jakie są według Pana/Pani najskuteczniejsze sposoby przezwyciężania barier komunikacyjnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  szczerość, umiejętność przyznania się do pomyłki
   
  48,00%
  24
  sprzężenie zwrotne (interakcja, dialog pomiędzy pracownikami),
   
  12,00%
  6
  życzliwość, uprzejmość
   
  14,00%
  7
  uwzględnienie punktu widzenia innych rozmówców
   
  18,00%
  9
  wrażliwość na potrzeby nadawcy   0,00%
  0
  umiejętność słuchania
   
  8,00%
  4
  inne ( jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 50
 • 3. Która z poniżej wymienionych form przekazu jest najczęściej wykorzystywana w Pana/Pani firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  rozmowa osobista
   
  82,00%
  41
  listy służbowe   0,00%
  0
  rozmowa telefoniczna
   
  90,00%
  45
  poczta elektroniczna
   
  96,00%
  48
  wideokonferencje
   
  2,00%
  1
  chat   0,00%
  0
  inne( jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 50
 • 4. Jaką formę przekazu preferuje Pan/Pani w kontaktach w miejscu pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  rozmowa osobista
   
  70,00%
  35
  rozmowa telefoniczna
   
  8,00%
  4
  poczta elektroniczna
   
  22,00%
  11
  listy służbowe   0,00%
  0
  inne( jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 50
 • 5. Czy Pana/Pani zdaniem komunikacja wpływa na motywację do efektywnego działania personelu? * *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  90,00%
  45
  Nie
   
  2,00%
  1
  Nie wiem
   
  8,00%
  4
  Wypełnienia: 50
 • 6. Czy otrzymuje Pan /Pani po wykonaniu zadania informacje zwrotną jak zdanie jest ocenione? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, zawsze
   
  22,00%
  11
  czasami
   
  60,00%
  30
  nigdy
   
  18,00%
  9
  Wypełnienia: 50
 • 7. Jeżeli w 6 Pytaniu odpowiedział Pan/Pani "Tak" lub "Czasami", to która odpowiedz najlepiej opisuje informacje zwrotna: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  informacja dotyczy konkretnych zachowań pracownika / elementów zadania
   
  48,00%
  24
  informacja dotyczy relacji pomiędzy pracownikiem, a osobą udzielającą informacji zwrotnej
   
  8,00%
  4
  informacja dotyczy negatywnych /pozytywnych konsekwencji wynikających z wykonania zadania
   
  56,00%
  28
  informacja jest przekazywana bezpośrednio/pośrednio przez przełożonego/ zlecającego zadanie
   
  16,00%
  8
  informacja dotyczy cech zadania/ cech pracownika
   
  10,00%
  5
  informacja jest podawana z opóźnieniem / bezpośrednio po wykonaniu zadania
   
  4,00%
  2
  inne(jakie?)   0,00%
  0
  nie dotyczy( w 6 pytaniu wybrałem odpowiedź "nigdy")
   
  18,00%
  9
  Wypełnienia: 50
 • 8. Które z czynników motywacyjnych najczęściej występują w Pani/Pana firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podwyżka
   
  8,00%
  4
  premia
   
  36,00%
  18
  dodatki do pracy (samochód, telefon)
   
  14,00%
  7
  podziękowanie i pochwała
   
  62,00%
  31
  rozwój zawodowy, szkolenia
   
  12,00%
  6
  możliwość awansu
   
  2,00%
  1
  nagroda pieniężna
   
  12,00%
  6
  imprezy firmowe
   
  4,00%
  2
  wyjazdy integracyjne   0,00%
  0
  dobre relacje z przełożonym
   
  50,00%
  25
  bonusy- np. karnet na siłownię, basen
   
  20,00%
  10
  inne (jakie?)
   
  2,00%
  Wypełnienia: 50
 • 9. Który z podanych poniżej motywatorów materialnych uważa Pan/Pani za najskuteczniejszy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wzrost wynagrodzenia
   
  54,00%
  27
  samochód służbowy   0,00%
  0
  premie i nagrody
   
  24,00%
  12
  telefon komórkowy lub laptop   0,00%
  0
  mieszkanie służbowe
   
  8,00%
  4
  karnety na obiekty sportowe, bilety do kina itp.
   
  2,00%
  1
  opieka medyczna
   
  10,00%
  5
  dofinansowanie studiów
   
  2,00%
  1
  inne ( jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 50
 • 10. Czy uważa Pan/Pani, że aktualne wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanego stanowiska? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  6,00%
  3
  nie
   
  70,00%
  35
  nie wiem
   
  24,00%
  12
  Wypełnienia: 50
 • 11. Który z podanych poniżej motywatorów niematerialnych uważa Pan/Pani za najskuteczniejszy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pochwała
   
  4,00%
  2
  awans
   
  34,00%
  17
  rozwój zawodowy
   
  32,00%
  16
  przydzielenie bardziej ambitnych zadań
   
  4,00%
  2
  odpowiednie traktowanie pracowników
   
  22,00%
  11
  dobre relacje i komunikacja z przełożonymi
   
  4,00%
  2
  inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 50
 • 12. Czy w Pana/Pani firmie są organizowane konkursy dla pracowników? Jeśli tak czy bierze w nich Pani/Pan udział? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, są organizowane i biorę w nich udział
   
  44,00%
  22
  tak, są organizowane ale nie biorę w nich udziału
   
  30,00%
  15
  nie wiem
   
  20,00%
  10
  nie ma
   
  6,00%
  3
  Wypełnienia: 50
 • 13. Które spośród wymienionych bonusów występują w Pana/Pani firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  samochód służbowy
   
  18,00%
  9
  telefon komórkowy
   
  38,00%
  19
  basen, siłownia, rekreacja
   
  70,00%
  35
  wyjazd na wczasy
   
  4,00%
  2
  ubezpieczenie na życie lub emerytalne
   
  46,00%
  23
  inne (jakie?)
   
  2,00%
  Wypełnienia: 50
 • 14. Co Pana/Panią, spośród wymienionych czynników, najbardziej demotywuje i zniechęca do pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niesprzyjająca atmosfera w miejscu pracy
   
  36,00%
  18
  zła organizacja pracy
   
  16,00%
  8
  monotonia w pracy
   
  12,00%
  6
  brak możliwości awansu
   
  10,00%
  5
  złe relacje ze współpracownikami
   
  6,00%
  3
  złe relacje z przełożonym
   
  2,00%
  1
  niepewność zatrudnienia   0,00%
  0
  niejasność zadań wyznaczonych do realizacji
   
  6,00%
  3
  nadmiar zadań
   
  6,00%
  3
  brak szkoleń
   
  4,00%
  2
  inne (jakie?)
   
  2,00%
  Wypełnienia: 50
 • 15. Z poniższej pary stwierdzeń proszę wybrać to, które uważa Pan/Pani za prawdziwe: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Ważne jest dla mnie, że moja praca zyskuje uznanie i pochwałę, nawet jeśli oznacza to, że mniej zarabiam.
   
  50,00%
  25
  Jest dla mnie ważne, by mieć dobrze płatną pracę , nawet jeśli nie zyskuję uznania za to co robię.
   
  50,00%
  25
  Wypełnienia: 50
 • 16. Z poniższej pary stwierdzeń proszę wybrać to, które uważa Pani/Pan za prawdziwe: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Wolę otrzymać awans, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie szansy uzyskania podwyżki
   
  36,00%
  18
  Wolę otrzymać podwyżkę, nawet jeśli zmniejsza to szansę otrzymania awansu.
   
  64,00%
  32
  Wypełnienia: 50
 • 17. Proszę wskazać dwie największe korzyści jakie przedsiębiorstwu mógłby przynieść w pełni zmotywowany pracownik? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  podniesienie jakości świadczonych usług
   
  68,00%
  34
  zmniejszenie liczby osób przebywających na zwolnieniach lekarskich
   
  4,00%
  2
  poprawę panującej atmosfery w miejscu pracy
   
  22,00%
  11
  wzrost lojalności pracowników w stosunku do firmy
   
  26,00%
  13
  lepsze relacje ze współpracownikami i przełożonymi
   
  36,00%
  18
  wzrost zadowolenia klientów
   
  46,00%
  23
  inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 50
 • 18. Jaka jest Pana/Pani płeć? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  82,00%
  41
  mężczyzna
   
  18,00%
  9
  Wypełnienia: 50
 • 19. Jaki jest Pana/Pani staż pracy? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 2 lat
   
  6,00%
  3
  od 2 lat - do 5 lat
   
  24,00%
  12
  od 5 lat – do 10 lat
   
  26,00%
  13
  powyżej 10 lat
   
  44,00%
  22
  Wypełnienia: 50
 • 20. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  ponadgimnazjalne   0,00%
  0
  średnie zawodowe
   
  8,00%
  4
  średnie ogólne
   
  2,00%
  1
  pomaturalne
   
  10,00%
  5
  wyższe licencjackie
   
  14,00%
  7
  wyższe inżynierskie
   
  10,00%
  5
  wyższe magisterskie
   
  42,00%
  21
  podyplomowe
   
  14,00%
  7
  Wypełnienia: 50
 • 21. Jakiego rodzaju posiada Pan/Pani wykształcenie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  humanistyczne
   
  12,00%
  6
  ekonomiczne
   
  20,00%
  10
  techniczne
   
  16,00%
  8
  inne (jakie?)
   
  52,00%
  Wypełnienia: 50
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online