Wyniki ankiety: ANKIETA dotycząca uczestnictwa mieszkańców Redy w życiukulturalnym miasta

 • 1. Co zdaniem Pani / Pana jest uczestnictwem w kulturze? *

  Można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  współtworzenie kultury poprzez współudział
   
  82,57%
  90
  chodzenie do teatru
   
  76,15%
  83
  chodzenie do kina
   
  68,81%
  75
  chodzenie na koncerty
   
  78,90%
  86
  chodzenie na wystawy
   
  75,23%
  82
  uczestnictwo we wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych
   
  81,65%
  89
  czytanie książek
   
  48,62%
  53
  oglądanie filmów w telewizji
   
  18,35%
  20
  oglądanie filmów DVD
   
  20,18%
  22
  chodzenie na wieczorki literackie
   
  63,30%
  69
  Wypełnienia: 109
 • 2. Jaka dziedzina sztuki interesuje Pana/Panią najbardziej? *

  Można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  sztuki plastyczne
   
  33,03%
  36
  muzyka
   
  80,73%
  88
  teatr
   
  51,38%
  56
  sztuki audiowizualne
   
  23,85%
  26
  fotografia
   
  47,71%
  52
  taniec
   
  22,94%
  25
  sztuka użytkowa
   
  22,02%
  24
  film
   
  58,72%
  64
  Wypełnienia: 109
 • 3. Jak ocenia Pani / Pan ofertę kulturalną w Redzie ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bardzo wysoko   0,00%
  0
  wysoko
   
  11,01%
  12
  ani wysoko, ani nisko
   
  41,28%
  45
  nisko
   
  35,78%
  39
  bardzo nisko
   
  11,93%
  13
  Wypełnienia: 109
 • 4. Czy próbuje Pan/Pani uczestniczyć w kulturze lokalnej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bardzo aktywnie w niej uczestniczę
   
  17,43%
  19
  uczestniczę sporadycznie
   
  51,38%
  56
  jest mi obojętna
   
  8,26%
  9
  unikam, bo jej poziom jest bardzo niski
   
  16,51%
  18
  inne (napisz jakie)
   
  6,42%
  Wypełnienia: 109
 • 5. Czu uważa Pani, że w Redzie przykłada się odpowiednio dużo uwagi do animowania czasu mieszkańców? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, przykłada się wystarczająco dużo uwagi
   
  17,43%
  19
  przykłada się niewystarczająco dużo uwagi
   
  64,22%
  70
  zupełnie zaniedbuje się tę sferę
   
  18,35%
  20
  Wypełnienia: 109
 • 6. O imprezach kulturalnych odbywających się w Redzie najczęściej dowiaduję się z: *

  Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  telewizji
   
  3,67%
  4
  radia
   
  0,92%
  1
  gazet
   
  5,50%
  6
  informatora kulturalnego (PIK)
   
  11,01%
  12
  internetu
   
  63,30%
  69
  od znajomych
   
  59,63%
  65
  w szkole
   
  4,59%
  5
  z Biuletynu Redzkiego
   
  14,68%
  16
  od rodziny
   
  12,84%
  14
  afisza, plakatu
   
  54,13%
  59
  Wypełnienia: 109
 • 7. Czy uważa się Pani / Pan za dobrze poinformowaną/ego o imprezach kulturalnych organizowanych w Redzie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  34,86%
  38
  nie
   
  65,14%
  71
  Wypełnienia: 109
 • 8. Określ wrażenia związane z konkretnymi wydarzeniami. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Wydarzenia Ciekawie realizowane i potrzebne Potrzebne, ale źle realizowane Nieciekawe i niepotrzebne Nie słyszałem lub nie uczestniczyłem
  Sztuka uliczna w tunelu SKM (malowanie szablonów, murali)
  6,42% (7)
   
  72,48% (79)
   
  12,84% (14)
   
  1,83% (2)
   
  6,42% (7)
   
  Festiwal muzyki elektronicznej „SUN GRASS FESTIVAL”
  2,75% (3)
   
  17,43% (19)
   
  16,51% (18)
   
  6,42% (7)
   
  56,88% (62)
   
  Festiwal muzyki progresywnej „PROG ROCK FESTIVAL”
  2,75% (3)
   
  23,85% (26)
   
  19,27% (21)
   
  11,01% (12)
   
  43,12% (47)
   
  Warsztaty artystyczne w ramach „Lato z Kulturą 2011” (Komiks, Malarskie, Video itd.)
  6,42% (7)
   
  22,02% (24)
   
  12,84% (14)
   
  3,67% (4)
   
  55,05% (60)
   
  Kino letnie 2011
  3,67% (4)
   
  26,61% (29)
   
  22,02% (24)
   
  0,00% (0)
  47,71% (52)
   
  Koncert w amfiteatrze
  2,75% (3)
   
  19,27% (21)
   
  20,18% (22)
   
  0,92% (1)
   
  56,88% (62)
   
  Wystawa komiksu, artzinu, prac młodzieży 2011
  1,83% (2)
   
  22,94% (25)
   
  11,01% (12)
   
  3,67% (4)
   
  60,55% (66)
   
  Dzień kultury w trakcie Dni Red
  10,09% (11)
   
  24,77% (27)
   
  24,77% (27)
   
  2,75% (3)
   
  37,61% (41)
   
  Ognisko sobótkowe
  4,59% (5)
   
  19,27% (21)
   
  22,94% (25)
   
  2,75% (3)
   
  50,46% (55)
   
  Festyn w Rekowie 2011 (współorg. z rekowską parafią)
  0,00% (0)
  11,93% (13)
   
  5,50% (6)
   
  12,84% (14)
   
  69,72% (76)
   
  Spektakl „Wielki OZ”
  4,59% (5)
   
  23,85% (26)
   
  7,34% (8)
   
  4,59% (5)
   
  59,63% (65)
   
  Dzień Dziecka 2011
  2,75% (3)
   
  12,84% (14)
   
  20,18% (22)
   
  0,92% (1)
   
  63,30% (69)
   
  Wojewódzki Turniej Formacji Tanecznych
  4,59% (5)
   
  15,60% (17)
   
  9,17% (10)
   
  3,67% (4)
   
  66,97% (73)
   
  Występy Kabaretu Senior-i-ta
  2,75% (3)
   
  15,60% (17)
   
  4,59% (5)
   
  2,75% (3)
   
  74,31% (81)
   
  Event intermedialny „Poginające ręce”
  0,92% (1)
   
  15,60% (17)
   
  4,59% (5)
   
  1,83% (2)
   
  77,06% (84)
   
  Ogólnopolski konkurs poetycki „O srebrną łuskę pstrąga”
  3,67% (4)
   
  12,84% (14)
   
  11,93% (13)
   
  2,75% (3)
   
  68,81% (75)
   
  Dzień kobiet (wystawa, wieczór poetycki)
  4,59% (5)
   
  15,60% (17)
   
  10,09% (11)
   
  3,67% (4)
   
  66,06% (72)
   
  Miejski konkurs recytatorski poezji polskiej
  3,67% (4)
   
  16,51% (18)
   
  7,34% (8)
   
  8,26% (9)
   
  64,22% (70)
   
  Wieczór walentynkowy (koncert bluesowy)
  1,83% (2)
   
  15,60% (17)
   
  8,26% (9)
   
  0,92% (1)
   
  73,39% (80)
   
  Przegląd Małych Form Teatralnych
  4,59% (5)
   
  27,52% (30)
   
  5,50% (6)
   
  0,92% (1)
   
  61,47% (67)
   
  „Koncert pod parasolem” Grupa Support (covery rockowe)
  1,83% (2)
   
  11,01% (12)
   
  8,26% (9)
   
  7,34% (8)
   
  71,56% (78)
   
  15-lecie Redzkiej Orkiestry Dętej
  0,92% (1)
   
  7,34% (8)
   
  4,59% (5)
   
  8,26% (9)
   
  78,90% (86)
   
  Słoneczne Catharsis (działania teatralne)
  1,83% (2)
   
  16,51% (18)
   
  5,50% (6)
   
  2,75% (3)
   
  73,39% (80)
   
  Impreza sylwestrowa przed ZS 1
  6,42% (7)
   
  14,68% (16)
   
  21,10% (23)
   
  10,09% (11)
   
  47,71% (52)
   
 • 9. Proszę podać trzy najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku w Redzie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie wiem
   
  3,67%
  4
  -
   
  1,83%
  2
  Koncert Maleńczuka, otwarcie/otwieranie? (NeverEndingStory about... ;) ) Hotelu Wasko. restauracja Sushu w Redzie! ;) (Nie napisano, że mają być to wydarzenia KULTURALNE. :)
   
  0,92%
  1
  Spektakl Bałwochwalcy, Przegląd Małych Form Teatralnych, Sztuka Uliczna w tunelu SKM
   
  0,92%
  1
  Maciej Malenczuk w Redzie malowanie tunelu skm
   
  0,92%
  1
  koncert Maleńczuka, kino letnie, impreza sylwestrowa
   
  0,92%
  1
  PROG ROCK FESTIVAL MURALE W TUNELU SKM DNI REDY
   
  0,92%
  1
  „PROG ROCK FESTIVAL”
   
  0,92%
  1
  redzkie impresje, Dzień Kobiet, spektakl w Gimnazjum 1
   
  0,92%
  1
  street art.
   
  0,92%
  1
  Prog Rock Festival
   
  0,92%
  1
  nie pamiętam
   
  0,92%
  1
  koncert Maleńczuka
   
  0,92%
  1
  Otwarcie amfiteatru Maleńczuk Murale skm
   
  0,92%
  1
  Dni Redy Spektakl OZ Przegląd Małych Form Teatralnych
   
  0,92%
  1
  podam dwa, ale za to drugi zbiorczy - kino letnie jako sposób dotarcia do przeciętniaków - wydarzenia w tunelu i festiwale
   
  0,92%
  1
  Jedynymi wydarzeniami najważniejszymi w Redzie było dla mnie: 1) powstanie parkingu na Semeko 2) rozpoczęcie budowy biedronki na Semeko 3) otworzenie kebaba na semeko
   
  0,92%
  1
  - spektakl w gimnazjum nr 1 - ognisko na Jana - koncert Ani Wyszkoni
   
  0,92%
  1
  Koncert PUDELSI spektakl Bałwochwalcy kino letnie METROPOLIS
   
  0,92%
  1
  xxx
   
  0,92%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 109
 • 10. Czy uczestniczyła Pani /Pan w w którejś z poniższych imprez w minionym roku? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź tak nie
  Spektakle teatralne, kabaret
  46,79% (51)
   
  53,21% (58)
   
  Wystawy plastyczne
  42,20% (46)
   
  57,80% (63)
   
  Koncerty muzyki poważnej
  18,35% (20)
   
  81,65% (89)
   
  Koncerty muzyki rozrywkowej
  76,15% (83)
   
  23,85% (26)
   
  Warsztaty animacji, komiksu, plastyczne itp.
  18,35% (20)
   
  81,65% (89)
   
  Seanse filmowe
  39,45% (43)
   
  60,55% (66)
   
  Imprezy plenerowe
  71,56% (78)
   
  28,44% (31)
   
  Działania plenerowe - akcje miejskie
  45,87% (50)
   
  54,13% (59)
   
  Wieczorki poetyckie
  11,01% (12)
   
  88,99% (97)
   
  Działania Uniwersytetu III Wieku
  4,59% (5)
   
  95,41% (104)
   
 • 11. Co zmieniłaby/zmieniłby Pani / Pan w ofercie kulturalnej w Redzie ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  -
   
  2,75%
  3
  nic
   
  1,83%
  2
  MNIEJ WIECZORKÓW POETYCKICH, PONIEWAŻ MŁODZIEŻY TO NIE INTERESUJE, WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT (POPIERAM PIK), WIĘCEJ WYDARZEŃ W ZWIĄZKU Z RÓŻNYMI DNIAMI NP. DZIEŃ CHŁOPAKA, DZIEŃ STRAŻAKA ETC. NAJLEPIEJ ŻEBY WYDARZENIA TYPU KONCERTY, WARSZTATY ODBYWAŁY SIĘ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH/WIECZORNYCH EWENTUALNIE W WEEKENDY - JA AKURAT JESTEM OSOBĄ PRACUJĄCĄ.
   
  0,92%
  1
  Uważam, ze oferta kulturalna w Redzie jest niedostatecznie rozpromowana.Postawiłabym na młodych ludzi a nie tylko na imprezy w stylu "kiełbaska z grilla i piwo "
   
  0,92%
  1
  bardziej znani artyści na Dniach Redy .
   
  0,92%
  1
  Oferta kulturalna jest ok ale należałoby ją mocniej wypromować nie tylko w Redzie,ale całym Trójmieście
   
  0,92%
  1
  wiecej reklamy
   
  0,92%
  1
  jakość
   
  0,92%
  1
  Wieksza ilosc impreza atrakcyjnych dla mlodych ludzi
   
  0,92%
  1
  w ofercie w sumie niewiele, bo sporo się ostatnio dzieje - i gratuluję pomysłów, ale BARDZO proszę o milszy kontakt, gdy przychodzi się np. obejrzeć wystawę. Formuła - "proszę sobie przeczytać na karteczkach" jest nie do przyjęcia, gdy się chce animować kulturę w mieście. Po prostu tego nie rozumiem...
   
  0,92%
  1
  ?
   
  0,92%
  1
  Otwarcie Klubu miłośników Kina; Fotgrafii.
   
  0,92%
  1
  więcej reklamy
   
  0,92%
  1
  wszystko szwankuje promocja i poziom oferty kulturalnej brakuje osobnej instytucji kulturalnej,zaspokajane są tylko prymitywne gusty prymitywnej części Redy prócz wydarzeń kameralnych i spektakli. Brakuje innowacji chociaż ostatnio i tak jest lepiej
   
  0,92%
  1
  więcej imprez dla dzieci w miejskim parku wieczorki muzyki poważnej koncerty
   
  0,92%
  1
  ...
   
  0,92%
  1
  więcej imprez dla dorosłych, nie tylko dla dzieci i młodzieży
   
  0,92%
  1
  Więcej wystaw
   
  0,92%
  1
  Uważam, że mieszkańcy nie są dostatecznie dobrze poinformowani o wydarzeniach kulturowych w Redzie. Ciekawym rozwiązaniem byłoby utworzenie listy mailingowej dla osób zainteresowanych (umieszczonej na stronie internetowej miasta Reda?).
   
  0,92%
  1
  - wiecej rozrywki dla mlodziezy
   
  0,92%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 109
 • 12. Proszę wymienić najwyżej trzy nazwiska ludzi związanych z szeroko rozumianą sztuką, działających w Redzie: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie znam
   
  12,84%
  14
  -
   
  6,42%
  7
  Jodłowska
   
  3,67%
  4
  xxx
   
  1,83%
  2
  Nie znam
   
  1,83%
  2
  Klaudia Fetta
   
  0,92%
  1
  Marzenna Jodłowska
   
  0,92%
  1
  stowarzyszenia, a nie pojedyncze osoby. źle zadane pytanie. Kunszt, Grupa Trio Arte, - trzeciego nie znam.
   
  0,92%
  1
  Jodłowska, Majchrzak
   
  0,92%
  1
  Piotrowska
   
  0,92%
  1
  ??
   
  0,92%
  1
  Nie znam.
   
  0,92%
  1
  Nie potrafię wymienić żadnego.
   
  0,92%
  1
  Paulina Piotrowska Marzenna Jodłowska Burmistrz Kremiński
   
  0,92%
  1
  ...
   
  0,92%
  1
  Brzezińska Piotrowska Pałasz
   
  0,92%
  1
  Pałasz Piotrowska Brzezińska
   
  0,92%
  1
  Nie znam nikogo, a osoby odpowiedzialne za ten nieład artystyczny w mieście wymieniać nie trzeba!
   
  0,92%
  1
  oooo nie wiem
   
  0,92%
  1
  Piotrowska Pałasz Brzezińska EMO
   
  0,92%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 109
 • 13. Czy uważa Pani/Pan, że w Redzie potrzebne jest powstanie centrum kultury, które dysponowałoby specjalistycznymi pracowniami? Czy zachęciłoby to Panią / Pana do aktywniejszego uczestnictwa w kulturze lokalnej ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  58,72%
  64
  raczek tak
   
  24,77%
  27
  nie wiem
   
  11,93%
  13
  raczej nie
   
  5,50%
  6
  zdecydowanie nie   0,00%
  0
  uzasadnij odpowiedź:
   
  22,02%
  Wypełnienia: 109
 • 14. Co według Pani / Pana powinna posiadać placówka odpowiedzialna za kulturę w Redzie ? *

  Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  pracownię sitodruku
   
  21,10%
  23
  studio fotograficzne i ciemnia
   
  62,39%
  68
  studio telewizyjno-filmowe
   
  55,05%
  60
  pracownię komputerową
   
  38,53%
  42
  kino
   
  60,55%
  66
  salę prób muzycznych
   
  71,56%
  78
  salę teatralną
   
  73,39%
  80
  kawiarenkę
   
  61,47%
  67
  pracownię rzeźby z piecem ceramicznym
   
  31,19%
  34
  galerię sztuki
   
  55,05%
  60
  czytelnię komiksu
   
  25,69%
  28
  inne
   
  16,51%
  Wypełnienia: 109
 • 15. Co ma według Pani/Pana największy sens: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  skupienie kultury w jednym budynku
   
  14,68%
  16
  jednostki kultury w kilku miejscach miasta
   
  9,17%
  10
  w jednym budynku, jednak z działaniami obejmującymi całe miasto
   
  76,15%
  83
  Wypełnienia: 109
Komentarze
 • JakosTak 05/11/2011 godz. 16:48
  Powodzenia w działaniu ;)
 • student 27/11/2011 godz. 02:12
  oby w końcu coś się w Redzie ruszyło ;]
 • oLo 30/11/2011 godz. 22:02
  Będzie dobrze, pomożemy!

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online