Wyniki ankiety: Kwestionariusz ankiety dla rodziców.

 • Jestem studentką Pedagogiki wieku dziecięcego na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ i przygotowuję pracę magisterską. Prowadzę badania dotyczące koncepcji wychowawczej rodziców w zakresie współdziałania edukacyjnego. Będę bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi zgodnych z Państwa praktyką wychowawczą i przekonaniami.
 • 1. Płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  70,00%
  70
  Mężczyzna
   
  30,00%
  30
  Wypełnienia: 100
 • 2. Wiek *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  17 lat i mniej
   
  1,00%
  1
  18 - 24 lata
   
  16,00%
  16
  25 - 34 lata
   
  35,00%
  35
  35 - 44 lata
   
  42,00%
  42
  45 - 54 lata
   
  6,00%
  6
  55 - 64 lata   0,00%
  0
  65 lat i więcej   0,00%
  0
  Wypełnienia: 100
 • 3. Wykształcenie *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  niepełne podstawowe   0,00%
  0
  podstawowe
   
  1,00%
  1
  gimnazjalne
   
  1,00%
  1
  zasadnicze zawodowe
   
  9,00%
  9
  średnie
   
  21,00%
  21
  pomaturalne
   
  19,00%
  19
  licencjat
   
  16,00%
  16
  wyższe
   
  24,00%
  24
  podyplomowe
   
  9,00%
  9
  Wypełnienia: 100
 • 4. Wielkość miejsca zamieszkania *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wieś
   
  14,00%
  14
  miasto do 20 tys. mieszkańców
   
  16,00%
  16
  miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców
   
  24,00%
  24
  miasto od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
   
  18,00%
  18
  miasto pow. 500 tys. mieszkańców
   
  28,00%
  28
  Wypełnienia: 100
 • 5. Dochody netto *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej 1000 zł
   
  13,00%
  13
  1000 - 1999 zł
   
  26,00%
  26
  2000 - 2999 zł
   
  24,00%
  24
  3000 - 3999 zł
   
  11,00%
  11
  4000 - 4999 zł
   
  4,00%
  4
  5000 zł i więcej   0,00%
  0
  brak dochodów
   
  2,00%
  2
  odmowa odpowiedzi
   
  20,00%
  20
  Wypełnienia: 100
 • 6. Czy spotkał(-a) się Pan(i) z pojęciem współdziałania edukacyjnego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  20,00%
  20
  nie
   
  56,00%
  56
  nie pamiętam
   
  24,00%
  24
  Wypełnienia: 100
 • 7. Jak ważna jest Pana(i) zdaniem współpraca szkoły z domem rodzinnym dziecka? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zupełnie nieważne   0,00%
  0
  raczej nieważne
   
  2,00%
  2
  ani ważne, ani nieważne
   
  5,00%
  5
  raczej ważne
   
  47,00%
  47
  bardzo ważne
   
  46,00%
  46
  Wypełnienia: 100
 • 8. Czy Pan(i)zdaniem współpraca nauczyciela z rodzicami (i odwrotnie) w zakresie edukacji i wychowania dziecka przynosi jakiekolwiek korzyści? *

  (jeśli na poniższe pytanie udzielił(a) Pan(i) odpowiedzi "nie", proszę przejść do pytania nr 12)
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  72,00%
  72
  nie
   
  17,00%
  17
  nie wiem
   
  11,00%
  11
  Wypełnienia: 100
 • 9. Którą z poniżej wymienionych korzyści płynącej ze współdziałania edukacyjnego uważa Pani/ Pan za najważniejszą, a którą za najmniej istotną?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź Śr. pozycja
  poznanie przez nauczycieli poszczególnych uczniów ( ich sytuacji rodzinnej i bytowej, oczekiwań rodziców, funkcjonowania w środowisku pozaszkolnym, zainteresowań i potrzeb)
  możliwość ujednolicenia pracy wychowawczej szkoły poprzez koordynację i ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
  wzajemne poznanie się nauczycieli i rodziców
  możliwie najlepsze poznanie przez rodziców funkcjonowania szkolnego ich dzieci
  edukacja pedagogiczna rodziców (upowszechnianie wiedzy na temat rozwoju i wychowywania dzieci)
  możliwość aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły (członkostwo w Radach Rodziców, Radach Szkoły, organizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych, pomoc przy remontach, etc.)
  Wypełnienia: 100
 • 10. Czy Pan(i)zdaniem istnieją jeszcze jakieś dodatkowe korzyści (oprócz wyżej wymienionych) płynące ze współpracy nauczyciela z rodzicami?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak (proszę podać jakie)
   
  3,70%
  nie
   
  37,04%
  30
  nie wiem
   
  59,26%
  48
  Wypełnienia: 81
 • 11. Które z poniższych rodzajów spotkań rodziców z nauczycielem przynoszą najwięcej korzyści?

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  wywiadówki
   
  75,61%
  62
  spotkania z okazji uroczystości i imprez okolicznościowych
   
  7,32%
  6
  spotkania z ekspertem (pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, etc.)
   
  47,56%
  39
  spotkania dotyczące trudności wychowawczych rodziców
   
  24,39%
  20
  spotkania poświęcone przekazywaniu rodzicom wiedzy z zakresu wychowania i rozwoju dzieci
   
  7,32%
  6
  indywidualne spotkanie nauczyciela z rodzicem
   
  60,98%
  50
  wizyty domowe
   
  13,41%
  11
  kontakty korespondencyjne
   
  2,44%
  2
  rozmowy telefoniczne
   
  13,41%
  11
  inne/ jakie?   0,00%
  0
  Wypełnienia: 82
 • 12. Które z poniższych rodzajów spotkań rodziców z nauczycielem preferuje Pan(i) najbardziej, a które najmniej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź Śr. pozycja
  wywiadówki
  indywidualne spotkanie nauczyciela z rodzicem
  rozmowy telefoniczne
  spotkania z okazji uroczystości i imprez okolicznościowych
  spotkania z ekspertem (pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, etc.)
  spotkania dotyczące trudności wychowawczych rodziców
  spotkania poświęcone przekazywaniu rodzicom wiedzy z zakresu wychowania i rozwoju dzieci
  wizyty domowe
  kontakty korespondencyjne
  Wypełnienia: 100
 • 13. Kto najczęściej jest inicjatorem Pan(i)spotkań z nauczycielem? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Pan(i)
   
  19,00%
  19
  nauczyciel
   
  78,00%
  78
  dziecko
   
  3,00%
  3
  Wypełnienia: 100
 • 14. W jakich okolicznościach najczęściej kontaktuje się Pani/ Pan z nauczycielem Pan(i)dziecka? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  w sytuacji problemów wychowawczych z dzieckiem (wagarowanie, złe wyniki w nauce, naganne zachowanie dziecka w szkole, etc.)
   
  52,00%
  52
  przy okazji imprez okolicznościowych (występy z okazji Dnia Matki, Ojca, Wigilia klasowa, wycieczki, etc.)
   
  42,00%
  42
  na wywiadówkach organizowanych raz w semestrze
   
  85,00%
  85
  w celu poinformowania nauczyciela o chorobie dziecka, usprawiedliwienia jego nieobecności w szkole
   
  43,00%
  43
  inne/ jakie?
   
  4,00%
  Wypełnienia: 100
 • 15. Czy Pana/ Pani zdaniem, spotkania nauczyciela z rodzicami raz w semestrze przy okazji wywiadówek stanowią wystarczającą ilość?

  Proszę krótko uzasadnić.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  nie
   
  6,90%
  2
  Nie, chociaż poniekąd jestem w stanie zrozumieć, że są oni teraz obarczeni ogromem papierkowej roboty...
   
  3,45%
  1
  nie, ponieważ są organizowane zbyt rzadko, i łatwiej jest przeoczyć ważne sytuacje. Powinny być organizowane przynajmniej raz w miesiącu.
   
  3,45%
  1
  nie, ponieważ przez okres 5 miesięcy dzieje się znacznie więcej, rodzice powinni być znacznie częściej informowani o rozwoju dziecka, zwłaszcza gdy dzieje się z nim coś niepokojącego. rodzina i szkoła powinny stanowić wspólny front wychowawczy
   
  3,45%
  1
  tak, gdyż wtedy nauczyciel może przekazać najważniejsze inf., a te dotyczące indywidualnych uczniów przekazuje oko w oko z rodzicem
   
  3,45%
  1
  Nie, ponieważ jedna wywiadówka to zbyt mało by dowiedzieć się na temat nauki dziecka oraz organizacji pracy nauczyciela z cała klasą.
   
  3,45%
  1
  Tak, to od dziecka zależy czy chce się uczyć czy nie.
   
  3,45%
  1
  za mało czasu na reakcję .
   
  3,45%
  1
  W zupełności tak.
   
  3,45%
  1
  Zdecydowanie nie.Rodzic powinien na bieżąco miec informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole.
   
  3,45%
  1
  wystarczy, wychowawca nie zawsze ma wiedze na temat uczniow-ich zachowania, wynikow w nauce, PROBLEMOW. Wiec tej wiedzy nie przekazuje rodzicom, totez czeste spotkania sa bez sensu. ponadto nauczyciele nie interesuja sie problemami uczniow, a jesli reaguja to bardzo powierzchownie, niestosownie, wysylaja do psychologow, a obcy czlowiek ... coz on moze..
   
  3,45%
  1
  Zwykle szkoły organizują zdecydowanie więcej spotkań. Jedna wywiadówka w zupełności nie jest wystarczająca. Nie można w ten sposób śledzić postępów dziecka. Warto kontaktować się z wychowawcą regularnie, indywidualnie- nie tylko przy okazji spotkań zbiorowych
   
  3,45%
  1
  Nie.
   
  3,45%
  1
  Nie,dlatego że nie mogę się za wiele dowiedzieć o swoim dziecku.
   
  3,45%
  1
  Nie,ponieważ wywiadówki są dla ogółu uczniów,a ja potrzebuję jak najwięcej dowiedzieć się o swoim dziecku.
   
  3,45%
  1
  nie, ponieważ mie można w ten sposób dobrze się poznać i nawiązać współpracy w celu efektywnego wychowania dziecka
   
  3,45%
  1
  uważam, iż taka częstotliwość nie sprzyja wzajemnemu poznaniu się tych dwóch ważnych środowisk życia dziecka, gdyż "wywiadówki" nie mają nic wspólnego z chęcią nawiązywania bliskich kontaków
   
  3,45%
  1
  tak, ponieważ moje dziecko nie ma trudności w nauce
   
  3,45%
  1
  nie, ponieważ trwają one zbyt krótko aby móc wypracować wspólny model współpracy
   
  3,45%
  1
  Nie, ponieważ są to głównie zbiorowe spotkania, a to utrudnia indywidualny kontakt obu stronom- trudności w poznaniu się, ujednoliceniu celów wychowawczych.
   
  3,45%
  1
  pokaż więcej odpowiedzi
  Wypełnienia: 100
 • 16. Czy był(a)Pan(i) członkiem Rady Rodziców lub tzw. „Trójki klasowej”? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  18,00%
  18
  nie
   
  82,00%
  82
  Wypełnienia: 100
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online