Wyniki ankiety: Ankieta dla uczniów 2012

 • Drodzy Uczniowie!
  Prosimy Was o wypełnienie ankiety, której wyniki posłużą nauczycielom do ułatwienia i uprzyjemnienia Wam nauki w szkole. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy.
 • 1. 1.2 Czy przed zapowiedzianym sprawdzianem, testem nauczyciele sugerują Wam, na co szczególnie zwrócić uwagę w czasie nauki, albo przykładowo jakich udzielić odpowiedzi na dane pytania? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  67,95%
  106
  Czasami
   
  27,56%
  43
  Nigdy
   
  7,05%
  11
  Twoje uwagi
   
  2,56%
  Wypełnienia: 156
 • 2. 1.3 Czy Twoim zdaniem, nauczyciele oceniając testy, sprawdziany, prace uczniów w klasie robią to zawsze obiektywnie, zgodnie z przyjętą punktacją? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  76,92%
  120
  Nie
   
  8,97%
  14
  Nie potrafię powiedzieć
   
  14,74%
  23
  Twoje uwagi
   
  2,56%
  Wypełnienia: 156
 • 3. 1.5 Czy przed przystąpieniem do testu, sprawdzianu zostajesz poinformowana/y co będzie sprawdzane (jakie umiejętności, wiedza), jaką ilość punktów i za co musisz uzyskać na poszczególne oceny? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  58,33%
  91
  Czasami
   
  30,77%
  48
  Nigdy
   
  12,82%
  20
  Twoje uwagi
   
  2,56%
  Wypełnienia: 156
 • 4. 2.5 Czy zdarza się że nauczyciele oceniając sprawdzian, test, pracę zmieniają wcześniej przyjętą i podaną Wam punktację? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, zmieniają punktację
   
  9,62%
  15
  Czasami zmieniają punktację
   
  23,72%
  37
  Nigdy nie zmieniają punktacji
   
  50,00%
  78
  Nauczyciele nie podają wcześniej punktacji
   
  16,67%
  26
  Wypełnienia: 156
 • 5. 2.7 Czy nauczyciel wystawiając Ci ocenę udziela komentarza - wyjaśnia, uzasadnia dlaczego uzyskałeś taką ocenę (w formie pisemnej lub ustnej)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak zawsze
   
  41,03%
  64
  Czasami
   
  38,46%
  60
  Udziela komentarza na moją prośbę
   
  12,18%
  19
  Nigdy
   
  8,33%
  13
  Wypełnienia: 156
 • 6. 3.1 Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą o Twoich zainteresowaniach, umiejętnościach, zdolnościach, o twojej chęci do nauki? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, często
   
  37,82%
  59
  Czasami
   
  28,85%
  45
  Nie
   
  17,95%
  28
  Nie przypominam sobie
   
  15,38%
  24
  Wypełnienia: 156
 • 7. 3.2 Czy nauczyciele pytają Cię o Twoje warunki do nauki w domu, o to kto pomaga Ci się uczyć, czy masz wszystkie potrzebne książki i ćwiczenia, ile masz rodzeństwa albo gdzie pracują Twoi rodzice? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, wychowawca mnie pytał
   
  59,62%
  93
  Tak, pedagog mnie pytał
   
  4,49%
  7
  Tak, inny nauczyciel mnie pytał
   
  15,38%
  24
  Nie, żadna z tych osób nie pytała mnie o te sprawy
   
  33,33%
  52
  Wypełnienia: 156
 • 8. 4.2 Czy nauczyciele informują Cię na bieżąco czego jeszcze powinnaś/powinieneś się nauczyć? (czego nie umiesz, albo z czego twoja wiedza wymaga uzupełnienia?) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak - nauczyciel mówi mi co powinnam/powinienem się jeszcze nauczyć
   
  60,26%
  94
  Czasami tak się zdarza
   
  30,13%
  47
  Nie - nauczyciel nie rozmawia ze mną na temat mojej wiedzy
   
  16,03%
  25
  Twoje uwagi?
   
  1,28%
  Wypełnienia: 156
 • 9. 4.3 Czy na zakończenie nauki w danym roku szkolnym nauczyciel rozmawia z Tobą o twoich osiągnięciach na danym przedmiocie, o tym czego nie udało Ci się opanować (jakiej wiedzy, umiejętności?) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  54,49%
  85
  Czasami
   
  16,03%
  25
  Nie
   
  20,51%
  32
  Nie pamiętam
   
  8,97%
  14
  Wypełnienia: 156
 • 10. 7.1 Odpowiedz na to pytanie jeżeli uczęszczasz na zajęcia dla uczniów zdolnych, w przeciwnym razie zaznacz odpowiedź "nie dotyczy"
  Czy w szkole są wystarczające warunki i pomoce dydaktyczne ( np.: sprzęt sportowy, programy komputerowe, książki…) do prowadzenia zajęć dla uczniów zdolnych?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  25,64%
  40
  Raczej tak
   
  27,56%
  43
  Nie
   
  9,62%
  15
  Nie dotyczy (nie uczęszczam na zajęcia dla uczniów zdolnych)
   
  37,18%
  58
  Wypełnienia: 156
 • 11. 8.4 Odpowiedz na to pytanie jeżeli uczęszczasz na zajęcia dla uczniów zdolnych, w przeciwnym razie zaznacz odpowiedź "nie dotyczy"
  Czy zajęcia dla uczniów zdolnych prowadzone przez nauczycieli są ciekawe i chętnie na nie uczęszczasz?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  29,49%
  46
  Czasami
   
  18,59%
  29
  Nie
   
  7,05%
  11
  Nie dotyczy
   
  44,87%
  70
  Wypełnienia: 156
 • 12. 8.6 Odpowiedz na to pytanie jeżeli uczęszczasz na zajęcia dla uczniów zdolnych, w przeciwnym razie zaznacz odpowiedź "nie dotyczy"
  Czym kierujesz się dokonując wyboru zajęć?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Rozwijanie moich zainteresowań, zdolności talentów
   
  33,97%
  53
  Chęć przygotowania się do konkursu przedmiotowego
   
  23,72%
  37
  Zachęcenie przez nauczyciela
   
  14,74%
  23
  Zachęcenie przez rodziców
   
  7,69%
  12
  Nakaz rodziców
   
  3,85%
  6
  Nie dotyczy
   
  48,72%
  76
  Inne, jakie?
   
  3,85%
  Wypełnienia: 156
 • 13. 9.2 Odpowiedz na to pytanie jeżeli uczęszczasz na zajęcia dla uczniów zdolnych,
  w przeciwnym razie zaznacz odpowiedź "nie dotyczy"
  Czy tematyka zajęć dla uczniów zdolnych spełnia Twoje oczekiwania?
  *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  26,92%
  42
  Nie zawsze
   
  18,59%
  29
  Nie
   
  6,41%
  10
  Nie dotyczy
   
  48,08%
  75
  Wypełnienia: 156
 • 14. 10.6 Czy pracujesz nad tym aby rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, talenty? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, bo odczuwam taką potrzebę
   
  56,41%
  88
  Tak, bo rodzice, nauczyciele mnie do tego motywują – zachęcają
   
  19,87%
  31
  Czasami
   
  15,38%
  24
  Nie
   
  8,33%
  13
  Wypełnienia: 156
Formularze online