Wyniki ankiety: Badanie studentów Trójmiejskich UczelniWyższych

 • 1. Proszę zaznaczyć charakter Pani/Pana studiów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  jednolite magisterskie
   
  66,67%
  10
  licencjat/inżynier
   
  6,67%
  1
  magisterskie uzupełniające
   
  26,67%
  4
  Wypełnienia: 15
 • 2. W jakiej dziedzinie mieści się Pani/Pana kierunek studiów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  mechanika
   
  6,67%
  1
  elektryka, elektronika, informatyka
   
  20,00%
  3
  chemia, biotechnologia
   
  20,00%
  3
  ekonomia, zarządzanie
   
  40,00%
  6
  nauki społeczne
   
  13,33%
  2
  technika lotnicza, kosmonautyka   0,00%
  0
  architektura, budownictwo   0,00%
  0
  Wypełnienia: 15
 • 3. Czy posiada Pani/ Pan doświadczenie zawodowe (praktyka, staż praca) w zakresie realizowanego toku studiów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak (ile miesięcy/ lat?)
   
  66,67%
  nie
   
  33,33%
  5
  Wypełnienia: 15
 • 4. Gdzie chciałaby Pani/Pan pracować w przyszłości? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  doktorat/praca na uczelni
   
  6,67%
  1
  własna działalność gospodarcza
   
  46,67%
  7
  w firmie rodzinnej   0,00%
  0
  w dużej firmie korporacyjnej
   
  33,33%
  5
  w małej firmie   0,00%
  0
  jednostki rządowe, samorządowe, firma państwowa
   
  6,67%
  1
  inne
   
  6,67%
  Wypełnienia: 15
 • 5. Gdyby zdecydowała się Pani/ Pan na założenie działalności gospodarczej jaki byłby to typ? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Jednoosobowa niezależna finansowo firma
   
  13,33%
  2
  Firma założona we współpracy z zaufanymi/ bliskimi osobami/rodziną
   
  53,33%
  8
  Firma działająca przy uczelni i korzystająca z jej zasobów
   
  6,67%
  1
  Firma finansowana przez kapitał wysokiego ryzyka bussines angels albo venture capital
   
  20,00%
  3
  inne
   
  6,67%
  Wypełnienia: 15
 • 6. Jaką najważniejszą cechą wg Pani/Pana powinien charakteryzować się przedsiębiorca? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kreatywność
   
  13,33%
  2
  Pracowitość
   
  6,67%
  1
  wytrwałość
   
  6,67%
  1
  punktualny
   
  6,67%
  1
  Uczciwość
   
  6,67%
  1
  przedsiębiorczość
   
  6,67%
  1
  uczciwość
   
  6,67%
  1
  kreatywnosc
   
  6,67%
  1
  ekspansywność
   
  6,67%
  1
  otwarty na nowe technologie
   
  6,67%
  1
  ekspansywność, innowacyjność, wytrwałość, ambicja, niezależność
   
  6,67%
  1
  charyzma
   
  6,67%
  1
  Charyzma
   
  6,67%
  1
  pewność siebie
   
  6,67%
  1
  Wypełnienia: 15
 • 7. Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat założenia działalności zdobytą na studiach? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  bardzo dobra   0,00%
  0
  wystarczająca
   
  40,00%
  6
  niewystarczająca
   
  40,00%
  6
  trudno powiedzieć
   
  20,00%
  3
  Wypełnienia: 15
 • 8. Co stanowiłoby dla Pani/Pana największe bariery w założeniu przedsiębiorstwa? *

  max 2 odpowiedzi
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  finanse
   
  46,67%
  7
  wiedza prawna
   
  53,33%
  8
  odwaga
   
  26,67%
  4
  wiedza finansowa, rachunkowość
   
  26,67%
  4
  promocja firmy
   
  6,67%
  1
  inne
   
  6,67%
  Wypełnienia: 15
 • 9. W jakim stopniu przedstawione aspekty przemawiają za założeniem działalności gospodarczej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź bardzo duże znaczenie raczej ma znaczenie trudno powiedzieć małe znaczenie bez znaczenia
  samozatrudnienie
  26,67% (4)
   
  53,33% (8)
   
  0,00% (0)
  13,33% (2)
   
  6,67% (1)
   
  elastyczny czas pracy
  60,00% (9)
   
  26,67% (4)
   
  6,67% (1)
   
  0,00% (0)
  6,67% (1)
   
  praca zgodna z zainteresowaniami
  66,67% (10)
   
  33,33% (5)
   
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  posiadanie kapitału
  40,00% (6)
   
  40,00% (6)
   
  6,67% (1)
   
  6,67% (1)
   
  6,67% (1)
   
  biznes rodzinny
  13,33% (2)
   
  13,33% (2)
   
  33,33% (5)
   
  20,00% (3)
   
  20,00% (3)
   
  bezrobocie
  20,00% (3)
   
  33,33% (5)
   
  20,00% (3)
   
  13,33% (2)
   
  13,33% (2)
   
 • 10. Czy uczelnia powinna wspierać studentów/absolwentów w założeniu własnej działalności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak (jak?)
   
  46,67%
  nie
   
  53,33%
  8
  Wypełnienia: 15
 • 11. Czy uważasz, że wsparcie oferowane przez uczelnię oraz regionalne i krajowe formy wspomagania przedsiębiorczości są wystarczające, aby podjąć ryzyko założenia własnej działalności? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  20,00%
  3
  nie
   
  60,00%
  9
  nie wiem
   
  20,00%
  3
  Wypełnienia: 15
 • 12. O których instytucjach wsparcia słyszała Pani/Pan? *

  proszę zaznaczyć wszystkie znane
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
   
  73,33%
  11
  Centrum Euro Info w Gdańsku   0,00%
  0
  Fundacja Gospodarcza   0,00%
  0
  Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
   
  26,67%
  4
  Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy   0,00%
  0
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   
  33,33%
  5
  Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku
   
  13,33%
  2
  Program Innopomorze
   
  20,00%
  3
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych   0,00%
  0
  Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
   
  6,67%
  1
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
   
  13,33%
  2
  Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.   0,00%
  0
  Pomorski Park Naukowo Technologiczny
   
  73,33%
  11
  Centrum Transferu Technologii
   
  13,33%
  2
  Gdański Park Naukowo Technologiczny
   
  73,33%
  11
  Business Centre Club - Loża Gdańska
   
  6,67%
  1
  Agencja Promocji Zawodowej Kobiet   0,00%
  0
  Wypełnienia: 15
 • 13. Czy kiedykolwiek słyszała Pani/Pan o spin off, spin out? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak
   
  26,67%
  4
  nie
   
  73,33%
  11
  Wypełnienia: 15
 • 14. Z jakiej pomocy uczelnianej skorzystałaby Pani/Pan podczas zakładania działalności ? (proszę zaznaczyć max 3 najważniejsze odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Laboratorium, aparatura badawcza
   
  33,33%
  5
  Doradztwo pracowników naukowych
   
  53,33%
  8
  Pomoc w uzyskaniu dotacji/funduszy unijnych
   
  60,00%
  9
  Uczestnictwo w szkoleniach/seminariach
   
  46,67%
  7
  Promocja osiągnięć firmy przez uczelnię
   
  33,33%
  5
  Kontakty z innymi firmami
   
  26,67%
  4
  Wypełnienia: 15
 • 15. Proszę podać płeć *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kobieta
   
  60,00%
  9
  mężczyzna
   
  40,00%
  6
  Wypełnienia: 15
Komentarze
 • ArGhyGeMAOUhHRrqEyu 23/02/2012 godz. 20:39
  A wnoderufl job. Super helpful information.

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online