Wyniki ankiety: Ankieta dla rodziców uczniów w wiekuwczesnoszkolnym na temat czytelnictwa

 • Szanowni Państwo!
  Jestem studentką Edukacji wczesnoszkolnej z Wychowaniem przedszkolnym. Niniejsza ankieta posłuży mi jako źródło informacji do prowadzonych przeze mnie badań na temat poziomu czytania i odbioru dzieła literackiego przez dzieci w okresie wczesnego nauczania. Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w badaniach i udzielanie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Badania mają charakter anonimowy, a ich wyniki będą wykorzystane wyłącznie do badań naukowych. Dziękuję za współpracę.
 • 1. Płeć: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kobieta
   
  100,00%
  4
  Mężczyzna   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 2. Wiek: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  20 - 30 lat
   
  25,00%
  1
  31 - 40 lat
   
  50,00%
  2
  41 - 50 lat
   
  25,00%
  1
  powyżej 50 lat   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 3. Jakie są warunki materialne rodziny? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo dobre
   
  25,00%
  1
  Dobre
   
  50,00%
  2
  Przeciętne
   
  25,00%
  1
  Złe   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 4. Poziom wykształcenia *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Niepełne podstawowe Podstawowe Średnie Pomaturalne Zasadnicze zawodowe Wyższe
  matki
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  100,00% (4)
   
  ojca
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  25,00% (1)
   
  25,00% (1)
   
  0,00% (0)
  50,00% (2)
   
 • 5. Do której klasy uczęszcza Pani/Pana dziecko? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kl. I szkoły podstawowej
   
  75,00%
  3
  kl. II szkoły podstawowej   0,00%
  0
  kl. III szkoły podstawowej
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 6. Czy dziecko posiada starsze rodzeństwo? Czy starsze rodzeństwo czytało młodszemu dziecku utwory przeznaczone dla dzieci? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, posiada starsze rodzeństwo. Starszy brat/siostra czytał/a młodszemu dziecku literaturę dla dzieci.
   
  25,00%
  1
  Tak, posiada starsze rodzeństwo. Starszy brat/siostra nie czytał/a młodszemu dziecku literatury dla dzieci.   0,00%
  0
  Nie, nie posiada starszego rodzeństwa
   
  75,00%
  3
  Wypełnienia: 4
 • 7. Czy Pani/Pana dziecko uczęszczało do przedszkola? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak. / Proszę podać przez ile lat dziecko uczęszczało do przedszkola
   
  75,00%
  Nie
   
  25,00%
  1
  Wypełnienia: 4
 • 8. Czy Pana/Pani zdaniem edukacja w przedszkolu wpłynęła na rozwój kultury literackiej dziecka (pozytywnie wpłynęła na kształtowanie umiejętności czytania)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  4
  Nie   0,00%
  0
  Nie mam zdania (dziecko nie uczęszczało do przedszkola)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 9. Czy posiadają Państwo biblioteczkę domową? Jeżeli tak, to czy zawiera ona literaturę dla dzieci? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Posiadamy biblioteczkę domową, w której jest również literatura dziecięca.
   
  100,00%
  4
  Posiadamy biblioteczkę domową, która nie zawiera pozycji z literatury dziecięcej.   0,00%
  0
  Nie posiadamy biblioteczki domowej.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 10. Czy lubi Pan/Pani czytać książki? Jeżeli tak, jaką literaturę czyta Pan/Pani najchętniej? (przykładowo: wiersze, powieści, opowiadania, pamiętniki, dramaty lub inne - jakie?) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak. Najchętniej czytam...
   
  100,00%
  Nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 11. Czy Pana/Pani dziecko lubi czytać? Jeżeli tak, to po jakiego typu literaturę dziecko sięga najchętniej? (przykładowo: baśnie, bajki, opowiadania, powieści, wiersze, inne - jakie?) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, dziecko lubi czytać. Najchętniej czyta...
   
  100,00%
  Nie, dziecko nie lubi czytać książek.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 12. W jaki sposób zachęca Pan/Pani swoje dziecko do czytania książek? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poprzez rozmowę na temat książek
   
  100,00%
  4
  poprzez wspólne czytanie z rodzicami, rodzeństwem
   
  50,00%
  2
  poprzez zachęcanie do konkursów czytelniczych
   
  25,00%
  1
  poprzez organizowanie różnych gier i zabaw
   
  25,00%
  1
  poprzez zapisanie dziecka do biblioteki
   
  25,00%
  1
  inne (jakie?)   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 13. Czy czytał/a Pan/Pani swojemu dziecku utwory z kanonu literatury dziecięcej? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak
   
  100,00%
  4
  Nie   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 14. Czy uważa Pan/Pani, że kontakt dziecka z książką w domu rodzinnym jest ważny, gdyż wpływa na dalszą naukę czytania i odbiór tekstów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Tak, ma to istotny wpływ.
   
  100,00%
  4
  Nie ma to znaczenia.   0,00%
  0
  Nie mam zdania.   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
 • 15. Jakim uczniem jest Państwa dziecko? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bardzo dobrym
   
  50,00%
  2
  Dobrym
   
  50,00%
  2
  Przeciętnym   0,00%
  0
  Słabym   0,00%
  0
  Wypełnienia: 4
Komentarze

Przekaż swoje uwagi na temat ankiety zostawiając komentarz


 
 
Formularze online